SE120R SCREAMIN 'EAGLE PRO LÅDMOTOR FÖR TÄVLINGSANVÄNDNING
J054832014-07-16
ALLMÄNT
Satsnummer
19289–12
Modeller
Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).
OBS!
Montering av den här satsen kräver förändringar av munstycken eller omkalibrering för korrekt funktion. Om du inte gör det kan det orsaka ett tillstånd med för lite bränsle, vilket kan leda till motorskador. (00623b)
ANMÄRKNING
Denna motor är endast för tävlingsanvändning! Ta bort utsläppsetiketten och registreringsskylten från fabrikschassit.
Denna motor har monterats med en Dyna Distanshylsa för kedjehulsaxel (Artikelnr. 24038–03).
SATSINNEHÅLL
Se Figur 7 igenom Figur 13 och Tabell 11 genom Tabell 17 .
Installationskrav
 • Rekommenderad syntetisk motorolja, Screamin' Eagle SYN3 ® 20W50 (Artikelnr 99824–03/00QT).
 • Touring-modeller kräver byte av Distans för kedjekransens axel med Artikelnr. 24008–03 för 2002–2005-modeller eller Artikelnr. 24009–06 för 2006-modeller.
 • Topplocken i denna sats är bearbetad för användning med symmetriska intagsflänsar (originalutrustning sedan 2006). 1999–2005-modeller kräver separat inköp av symmetrisk tätningsflänsar för insug (Artikelnr. 26993–06), 2 st.
 • Montering av komprimeringsutsläpp krävs. Se Screamin' Eagle Pro-katalogen eller kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare.
 • En kopplingssats som stöder ett minimum på 190 N·m (140 ft-lbs) av vridmoment. Harley-Davidson rekommenderar montering av Screamin' Eagle tryckkoppling (Artikelnr 37000121) och membranfjäder (Artikelnr 37951–98). Dragracing-applikationer använder kopplingssats (Artikelnr 37976–08A).
 • SE Gaspådragskropp, Luftrenare och Högflödesinjektorer. Se Screamin' Eagle Pro-katalogen eller kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare.
 • SE avgaspackningssats (Artikelnr 17048–98).
 • Oljekylare rekommenderas. Se P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com.
 • EFI-modeller: SE Pro Super Turner – se Screamin’ Eagle Pro-katalogen eller kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare.
 • Se de aktuella avsnitten i servicehandboken angående de specialverktyg som krävs för att montera den här satsen.
VARNING
Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)
ANMÄRKNING
Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Det krävs en verkstadshandbok för din motorcykelmodell när denna installation ska utföras. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.
FÖRBEREDELSE
ANMÄRKNING
För fordon som är utrustade med säkerhetssiren:
 • Se till att handsfree-kodnyckeln finns i närheten.
 • Vrid tändningslåset till PÅ med fjärrkodnyckeln närvarande.
HDI-modeller:
VARNING
Avlufta högtrycksbränsle ur systemet innan försörjningsledningen lossas för att undvika bränslestänk. Bensin är extremt brandfarligt och mycket explosivt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00275a)
Rensa och koppla bort bränsle matningsledningen.
För ALLA fordon:
VARNING
Lossa batterikablarna (minuskabeln (-) först) innan du påbörjar arbetet för att förhindra att fordonet startas oavsiktligt, vilket kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. (00307a)
VARNING
Koppla alltid loss minuskabeln (-) först från batteriet. Om pluskabeln (+) skulle få chassikontakt när minuskabeln (-) är ansluten till batteriet kan gnistbildningen annars resultera i en explosion, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00049a)
 1. Se i verkstadshandboken hur du tar bort sadeln. Se verkstadshandboken för att koppla bort batterikablarna, negativkabeln först. Spara alla sadelmonteringsdelar.
För modeller med förgasarmotor:
VARNING
Bensin kan rinna ut ur förgasarens bränsleledning när denna lossas från bränsleventilen. Bensin är extremt brandfarligt och mycket explosivt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. Torka omedelbart upp utspillt bränsle och släng trasorna på lämpligt sätt. (00256a)
 1. Vrid bränslekranen till läget OFF (av). Ta bort bränsleslangen från ventilen.
DEMONTERING
Ta bort OE-motor
1. Lyft upp motorcykeln.
VARNING
När du utför service på bränslesystemet ska du inte röka eller tillåta öppen låga eller gnistor i närheten. Bensin är extremt brandfarligt och mycket explosivt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00330a)
2. Ta bort bensintanken enligt instruktionerna i verkstadshandboken.
3. Se avsnittet MOTOR i lämplig verkstadshandbok för borttagning av motor från chassi.
MONTERING AV SE120R-MOTOR
 1. Se till att det inte finns något skräp eller föroreningar i smörjsystemet innan du monterar motorn. Se verkstadshandboken hur du spolar ur oljetanken. Få urspolning av tanken utförd av en auktoriserad återförsäljare eller kvalificerad tekniker.
 2. Ta bort locken/pluggar för oljepassage på motorns gränssnitt för växellåda.
 3. Se avsnittet MOTOR i lämplig verkstadshandbok för montering av motorn till chassit.
 4. För Touring-modeller: Ta bort distans för kedjekransens axel och ersätt med lämplig distans som anges i avsnittet YTTERLIGARE DELAR SOM KRÄVS.
Slutmontering
1. Montera bensintanken enligt instruktionerna i verkstadshandboken.
2. Montera sadeln enligt instruktionerna i verkstadshandboken.
VARNING
När en sadel monterats måste du försöka lyfta upp den för att se till att den är korrekt monterad. Om sadeln sitter löst kan den flytta sig under färd och därmed orsaka en olycka, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00070b)
OBS!
Du måste omkalibrera ECM när du monterar den här satsen. Om du inte omkalibrerar ECM korrekt kan det leda till allvarliga skador på motorn. (00399b)
3. Ladda ner den nya ECM-kalibreringen när du monterar den här satsen. Se Screamin' Eagle Pro-katalogen eller kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare.
4. Starta och kör motorn. Upprepa flera gånger för att kontrollera korrekt funktion.
FUNKTION
 1. Se INKÖRNINGSREKOMMENDATIONER i instruktionsboken för anvisningar om hur du kör in den nya motorn.
UNDERHÅLL
 1. Se UNDERHÅLLSSCHEMA i fordonets verkstadshandbok eller instruktionsbok.
 2. Se avsnittet MOTOR i verkstadshandbok för montering och demontering.
SPECIFIKATIONER FÖR SE120R-MOTOR
ANMÄRKNING
Följande avsnitt innehåller unik information som inte finns tillgänglig i avsnittet MOTOR i verkstadshandboken för Twin Cam 96 alfamotorer från Touring- och Dynaplattformar.
Tabell 1. Motor: SE Twin Cam 120R
Komponent
Specifikation
Kompressionsförhållande
10,5:1
Kolvdiameter
4 060 tum
103,12 mm
Slaglängd
4 625 tum
117,48 mm
Cylindervolym
119,75 kubiktum
1 962,39 cc
Smörjsystem
Trycksatt torrsump
med oljekylare
TILLVERKNINGSTOLERANSER
Se Twin-Cam 96 -specifikationer i verkstadshandboken för alla specifikationer som inte visas i följande tabeller.
Tabell 2. Topplock
OBJEKT
TUM
MM
Ventilstyrning i topplock (tätt)
0,0020–0,0033
0,051–0,084
Intagsventilsäte i topplock (tätt)
0,004–0,0055
0,102–0,140
Avgasventilsäte i topplock (tätt)
0,004–0,0055
0,102–0,140
Tabell 3. Ventiler
OBJEKT
TUM
MM
Passform vägledning (insug och avgaser)
0,0011–0,0029
0,028–0,074
Sätesbredd
0,034–0,062
0,86–1,57
Spindelutskott från topplock boss
1,990–2,024
50,55–51,41
Tabell 4. Specifikationer för ventilfjäder
OBJEKT
TRYCK
DIMENSION
Stängt
180 lbs (79 kg)
1 800 tum (45,7 mm)
Öppna
500 lbs (196 kg)
1 177 tum (29,9 mm)
Fri längd
ej tillämpligt
2 210 tum (56,1 mm)
Tabell 5. Kolvar
Kolvspel:
TUM
MM
Inpassning mellan kolv och cylinder (lös)
0,0026–0,0036
0,066–0,091
Inpassning av kolvbult (lös)
0,0003–0,0008
0,007–0,020
Ändspel för toppringen
Ändspel för 2:a ringen
Ändspel för oljekontrollringen
0,012–0,020
0,016–0,024
0,008–0,028
0,304–0,505
0,406–0,609
0,203–0,711
Mellanrum mellan toppring och sida
Mellanrum mellan 2:a ring och sida
Mellanrum mellan oljekontrollring och sida
0,0010–0,0022
0,0010–0,0022
0,0003–0,0072
0,025–0,055
0,025–0,055
0,007–0,182
Tabell 6. Kamspecifikationer – SE266E
Insug
Specifikation
Öppnas
24 BTDC
Stängs
58 ABDC
Garantitid
262 o
Maximal ventillyftning
0,658 tum (16,713 mm)
Ventillyftning vid övre dödläge
0,208 tum (5,283 mm)
Avgassystem
Specifikation
Öppnas
69 BBDC
Stängs
17 ATDC
Garantitid
266 o
Maximal ventillyftning
0,658 tum (16,713 mm)
Ventillyftning vid övre dödläge
0,178 tum (4,521 mm)
Grader för Cam Timing @ 0,053 tum (1,346 mm) av lyftarm i vevaxel
SERVICESLITAGEGRÄNSER
Använd slitagegränserna som vägledning för reservdelsutbyte.
ANMÄRKNING
Se Twin-Cam 96-specifikationer i verkstadshandboken för alla specifikationer som inte visas i följande tabeller
Tabell 7. Cylindrar
OBJEKT
BYT UT OM SLITAGET ÖVERSKRIDER
TUM
MM
Spets
0.002
0.051
Avrundad
0.002
0.051
Skev packning eller O-ringsytor: topp
0.006
0.152
Skev packning eller O-ringsytor: Botten
0.004
0.102
Tabell 8. Cylinderdiameter
OBJEKT
BYT UT OM SLITAGET ÖVERSKRIDER
TUM
MM
Standard
4.062
103.17
0,010 tum för stor
4.072
103.43
Tabell 9. Kolvar
Slitgräns för inpassning mellan kolv och cylinder (lös)
TUM
MM
Inpassning i cylinder (lös)
0.0061
0.155
Inpassning av kolvbult (lös)
0.0011
0.028
Ändspel för toppringen
Ändspel för 2:a ringen
Ändspel för oljekontrollringen
0.030
0.034
0.038
0.762
0.863
0.965
Mellanrum mellan toppring och sida
Mellanrum mellan 2:a ring och sida
Mellanrum mellan oljekontrollring och sida
0.0030
0.0030
0.0079
0.076
0.076
0.200
SERVICE ELLER BYTE AV SE120R CYLINDRAR
1. Lyft upp motorcykeln.
ANMÄRKNING
Inaktivera stöldskyddssystemet.
2. Avlägsna sätet enligt instruktionerna i verkstadshandboken.
VARNING
När du utför service på bränslesystemet ska du inte röka eller tillåta öppen låga eller gnistor i närheten. Bensin är extremt brandfarligt och mycket explosivt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00330a)
3. Ta bort huvudsäkringen. Se verkstadshandboken för din motorcykel.
4. Montera bensintanken enligt instruktionerna i verkstadshandboken.
Borttagning av motorkomponenter
 1. Se verkstadshandboken för att avlägsna befintlig luftreningsmontering.
 2. Ta bort det befintliga avgassystemet efter verkstadshandbokens procedurer.
 3. Demontera motorns övre ände. Se lämpliga motoravsnitt i verkstadshandboken.
Montera motorns övre ände komponenter
ANMÄRKNING
Se Figur 1 . 4,060 tum cylinderbaspackning (1) och topplockspackning (2) eliminerar behovet av O-ringar. Använd inte O-ringar på cylinderdymeller eller cylinderns tapp.
Vid montering av ny baspackning (1), montera med den präglade sidan nedåt och den konkava sidan uppåt.
1. Se lämplig verkstadshandbok och montera motorn med följande ändringar:
a. Montera den övre änden av motorn med hjälp av de baspackningar och topplockspackningar som finns i satsen. Se lämpliga motoravsnitt i verkstadshandboken.
1Packning, cylinderbas
2Packning, topplock
Figur 1. Cylinderpackningar
Slutmontering
2. Montera bensintanken enligt instruktionerna i verkstadshandboken.
3. Se verkstadshandboken för att montera huvudsäkringen.
VARNING
När en sadel monterats måste du försöka lyfta upp den för att se till att den är korrekt monterad. Om sadeln sitter löst kan den flytta sig under färd och därmed orsaka en olycka, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00070b)
4. Montera sadeln enligt instruktionerna i verkstadshandboken.
SERVICE ELLER BYTE AV SE120R KOLV
 1. Se avsnittet MOTOR i verkstadshandboken.
MONTERING
VARNING
Lossa batterikablarna (minuskabeln (-) först) innan du påbörjar arbetet för att förhindra att fordonet startas oavsiktligt, vilket kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. (00307a)
VARNING
Koppla alltid loss minuskabeln (-) först från batteriet. Om pluskabeln (+) skulle få chassikontakt när minuskabeln (-) är ansluten till batteriet kan gnistbildningen annars resultera i en explosion, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00049a)
1. Se i verkstadshandboken hur du tar bort sadeln. Se verkstadshandboken för att koppla bort batterikablarna, negativkabeln först.
VARNING
När du utför service på bränslesystemet ska du inte röka eller tillåta öppen låga eller gnistor i närheten. Bensin är extremt brandfarligt och mycket explosivt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00330a)
2. Referera till MOTORN: TÖMMA MOTORCYKEL FÖR SERVICE och ÖVERSYN AV ÖVRE ÄNDE, avsnitten DEMONTERING i verkstadshandbok för bortagningsprocedurer för topplock, cylinder och kolv.
3. Följ procedurerna i MOTORN: UNDERMONTERING SERVICE OCH REPARATION, avsnitten TOPPÄNDE/ CYLINDER/ ÖVRE VEVSTÅNG i verkstadshandboken för inspektion av delar.
4. Se MOTORN: UNDERMONTERING SERVICE OCH REPARATION, avsnittet CYLINDER i verkstadshandboken för uppborrning och slipinstruktioner.
ANMÄRKNING
Montera den övre ringen (fatsida) och andra ringen (spetssida Napier) med "N" märkningen uppåt. Oljeringsskenor kan monteras på vardera sidan uppåt.
4,060 tum cylinderbaspackningar och topplockspackningar som ingår i satsen eliminerar behovet av O-ringar (Artikelnr 11273). Använd inte använda O-ringar på cylinderdymeller eller cylinderns tapp.
Vid montering av ny baspackning, montera med den präglade sidan nedåt och den konkava sidan uppåt.
ANMÄRKNING
Kontroll av inpassning mellan kolv och cylinder på denna plats enligt Tabell 5 som referens.
1Kolvbredd
2Mätområde
Figur 2. Kolvmått
5. Se Figur 2 . Mät kolvbredden (1), 90 grader horisontellt från båda sidor av kolvstiftshålet och 1,275 tum ner från kolvens yta (överst) (2). Se Tabell 5 för inpassning mellan kolv och cylinder på denna plats.
6. Kolvarna i denna sats är fram- och bakspecifika. Montera kolven märkt "FRONT" i främre cylindern med pilen pekande mot motorns framsida . Montera kolven märkt "REAR" i den bakre cylindern med pilen pekande mot motorns framsida .
7. Referera till MOTORN: ÖVERSYN AV ÖVRE ÄNDE, avsnittet MONTERING i verkstadshandboken för monteringsförfaranden för kolv, cylinder och topplock.
Montering av hållarring (låsring) för kolvstift
ANMÄRKNING
Låsringsspelet måste vara klockan 12 eller 6 när den är monterad.
8. Se Figur 3 . För in den öppna änden av låsringen (1) i skåran (2) på spåret (3) runt kolvstiftsbulten så att spelet är i positionen klockan 12 eller 6 när den är monterad.
1Låsring
2Spår
3Spår
Figur 3. Låsring och kolv
1Tummens orientering
2Låsring 85 % isatt
Figur 4. Montera låsringen
9. Se Figur 4 . Placera tummen (1) enligt bilden. Tryck bestämt tills cirka 85 % av låsringen (2) sitter i spåret.
10. Repa eller förstör inte kolven. Använd en skruvmejsel med ett litet blad för att klämma fast låsringen i resten av spåret. Upprepa för de återstående låsringarna.
ANMÄRKNING
Se till att kolvens låsring sitter ordentligt eller så kommer MOTORSKADA ATT UPPSTÅ.
11. Referera till MOTORN: Avsnittet ÅTERMONTERING AV MOTORCYKEL EFTER BORTTAGNING i verkstadshandboken för slutliga monteringsförfaranden.
Figur 5. Kolvmontering
Tabell 10. Kolvmontering
Komponent
Beskrivning (antal)
1
Kolv (fram, standard)
2
Kolv (bak, standard)
3
 • Ringsats, standard (2)
4
 • Kolvbult (2)
5
 • Låsring (4)
1
Kolv (fram, +0,010)
2
Kolv (bak, +0,010)
3
 • Ringsats, +0,010 (2)
4
 • Kolvbult (2)
5
 • Låsring (4)
BYTE/SERVICE AV STÖTSTÄNGER
1. Se avsnittet MOTOR i verkstadshandboken.
ANMÄRKNING
Följ lämpliga rutiner i verkstadshandbok för att montering eller borttagning av stötstänger. Stötstängerna är markerade Insug och Avgaser.
Stötstängerna är riktad. Kontrollera att de större ändarna av stötstängerna är monterade ner i lyftaruttagen.
1Montering av vippkåpa
2Montering för stödplatta till vipparm
3Bakre stötstång insug
4Bakre stötstång avgas
Figur 6. Stötstänger
BYTE/SERVICE AV TOPPLOCK
 1. Se avsnittet MOTOR i verkstadshandboken.
 2. ANMÄRKNING
  Se Figur 9 . Utbytta topplock (1) har "CNC PORTED" medaljonger. Om så önskas, återanvänd eller köp nya "120R" medaljonger (12).
 3. Applicera Loctite 246 Medium styrka/hög temperatur gänglås- och förseglarpasta (inköpta separat) på skruvar och montera "120R"-medaljongerna. Dra åt till 1,1–2,3 N·m (10–12 in-lbs)
RESERVDELAR
Figur 7. Motormontering, SE120R Komplett
Tabell 11. SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Motorenhet, komplett
19289–12
Figur 8. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Tabell 12. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Baspackning, cylinder (2)
16736–04A
2
SE cylindersats, 4,060 tum, (svart) (inkluderar objekt 1, 3, 4, 1105 och 1086A)
16550–04C
3
Låspinne, ring (4)
16595–99A
4
Packning, topplock (2)
16104–04
5
Bult, cylinder (8)
16834–99A
6
Packningssats, översyn av motorn (omfattar inte topplockspackning, baspackning eller ventilspindeltätningar) (Visas ej)
17053–99C
7
Packningssats, övre ände, (omfattar inte topplockspackning, baspackning eller ventilspindeltätningar) (Visas ej)
17052–99C
Figur 9. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Tabell 13. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Topplocksmontering, bak med "CNC PORTED" medaljong (inkluderar objekt 2 till 11)
16921–11
Topplocksmontering, fram med "CNC PORTED" medaljong (inkluderar objekt 2 till 11)
16917–11
2
 • Topplock (bearbetat, med objekten B, C, D och E monterade)
Säljs ej separat
3
 • Krage, ventilfjäder, övre (4)
Se Servicesatser
4
 • Krage, ventilfjäder, nedre (4)
Se Servicesatser
5
 • Tapp, avgasöppning (4)
16715–83
6
 • Insugsventil (2)
18190–08
7
 • Avgasventil (2)
18183–03
8
 • Tätning, ventil (4)
18046–98
9
 • Ventilfjäderenhet (4)
Se Servicesatser
10
 • Hållare, ventilkrage (8). Ingår även med sats 18281–02A
18240–98
11
 • Utlösningsplugg för automatisk kompression (2)
16648–08
12
Medaljong, "120R"
17136–10
13
Skruv, knapphuvud, TORX (2)
94634–99
14
Skruv, invändig gänga, 3-3/16 tum (4)
16478–85A
15
Skruv, invändig gänga, 1-7/8 tum (4)
16480-92A
16
Tändstift (visas ej) (2)
32186–10
Servicesatser:
A
Ventilfjädersats, Screamin' Eagle
18281–02A
Följande Screamin' Eagle-delar finns tillgängliga separat:
B
Ventilsäte, insug
18191–08
C
Ventilsäte, avgaser
18048–98A
D
Ventilstyrning, insug (för service)
 • (+ 0,003 tum)
18158–05
 • (+ 0,002 tum)
18156–05
 • (+ 0,001 tum)
18154–05
E
Ventilstyrning, avgaser (för service)
 • (+ 0,003 tum)
18157–05
 • (+ 0,002 tum)
18155–05
 • (+ 0,001 tum)
18153–05
Figur 10. SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Tabell 14. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Skruv 5/16-18 X 2-1/2 hex flänshuvud (grad 8) (8)
1039
2
Skruv 5/16-18 X 1,0 hex huvud, med låsplåt (6)
3692A
3
Skruv 5/16-18 X 1-3/4 hex huvud, med låsplåt (10)
3693A
4
Skruv 5/16-18 X 1-1/4 hex flänshuvud, med låsplåt (8)
3736B
5
Skruv 1/4-20 X 1-11/16 hex huvud (grad 8), med låsplåt, (4)
4400
6
Skruv 1/4-20 X 1 uttagshuvud, med låsplåt (8)
4741A
7
Bricka 11/16 x 29/32 x 1/32 (4)
6762B
8
O-ring, stötstångskåpa (4)
11132A
9
O-ring, stötstångskåpa (4)
11145A
10
O-ring (2)
11270
11
O-ring (4)
11293
12
Packning, vipphus (2)
16719-99B
13
Packningssats, kamservice
17045–99D
14
Vipparm, främre insug, bakre avgas, med bussningar (2)
17360–83A
15
Vipparm, bakre insug, främre avgas, med bussningar (2)
17375–83A
16
Packning, vipparmskåpa (2)
17386-99A
17
Bussning, vipparm (8)
17428–57
18
Vipparmskåpa, (krom) (2)
17572–99
19
Vipphus, (krom) (2)
17578–10
20
Lyftarkåpa, fram (krom)
Lyftarkåpa, bak (krom)
17964–99
17966–99
21
Stöd, vipparm (2)
17594–99
22
Luftningsaggregat (2)
17025-03A
23
Skaft, vipparm (4)
17611–83
24
Perfect Fit stötstångssats (+0,030 tum)
18401–03
25
Kåpa, stötstång, nedre (4)
17939–99
26
Lock, kåpfjäder (4)
17945-36B
27
Fjäder, stötstångskåpa (4)
17947–36
28
Kåpa, stötstång övre (4)
17948–99
29
Hållare, fjäderlock (4)
17968–99
30
Stift, rotationsförhindrande (2)
18535–99
31
Hydraulisk lyftarsats (Inkluderar 4 lyftare)
18572-13
32
Packning, lyftarkåpa (2)
18673–07
33
Baffelmontering, andning (2)
26500002
Figur 11. Servicedelar; SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Tabell 15. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Hållarring
11177A
2
Kolvringsuppsättning, standard (2)
Kolvringsset, 0,010 tum över storlek (2)
22526–10
22529–10
3
Kolvsats, fram och bak, med ringuppsättningar, kolvstift och låsringar, standard
Kolvsats, fram och bak, med ringsats, kolvstift och låsringar, 0,010 tum över storlek
22574–10
22576–10
4
Låsring, kolvstift (4)
22097-99
5
Kolvbult (2)
22310-10
6
Monteringssats för svänghjul
24100007
Figur 12. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Tabell 16. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Plugg (3)
765
2
2a
2b
Skruv, 5/16-18 x 3,0 tum, hex flänshuvud (8)
Skruv, övre mitt vevhus
Bricka, tätande
895
1105
1086A
3
Bricka (3)
6099
4
Bricka 1-1/4 x 1-53/64 x 1/8 (2)
8972
5
Nållagersats, (sats innehåller 2)
24017–10
6
O-ring (2)
10930
7
O-ring (2)
11293
8
Oljetätning
12068
9
Dymlingsstift (2)
16574–99A
10
Dymlingsstift (2)
16589-99A
11
Dymlingsstift (4)
16595–99A
12
Kolvkylningsstråle, med 10930 (2)
22315–06A
13
Lagersats, vänster sida med 8972, 24605–07, 35114–02 och inre tävling
24004–03B
14
Distans, kedjekrans axel (endast Dyna-modeller)
24038–03
15
Vevhussats, (svart) med 5, 12, 13, 16, 22, 24 och 3983 bultar (visas ej)
24400031
16
Lager, huvud (2)
24605–07
17
Monteringssats för oljefilter, med låsplåtsats, adapter och O-ringar
26261–99
18
Montering, rak (3)
26314–99
19
Adapter, oljefilter
26352–95A
20
O-ring (2)
26432–76A
21
Låsplåtsats med skruvar, O-ringar och brickor
35071–99
22
Hållarring
35114–02
23
Oljefilter (krom)
63798–99A
24
Skruv, TORX ® 8-32 x 3/8 (4)
68042-99
Figur 13. Reservdelar: SE 120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Tabell 17. Reservdelar: SE120R Screamin 'Eagle Pro lådmotor för tävlingsanvändning
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Rullstift
601
2
Skruv, primär kamkedjespännare (2)
942
3
Skruv, kamkåpa, 1/4-20 x 1-1/4, räfflad med låsplåt (grad 8), (10)
Skruv, sekundär kamspännare, 1/4-20 x 1-1/4, räfflad med låsplåt (grad 8), (2)
4740A
4740A
4
Skruv, 1/4-20 x 1, uttagshuvud, med låsplåt (8)
4741A
5
Bricka, 3/8 x 1-1/8 x 7/32
6294
6
Lagermontering med lager, inre tävling, bricka och O-ring
8983
7
Nållagersats, (sats innehåller 2)
24017–10
8
O-ring
11293
9
O-ring (2)
11301
10
Hållarring
11494
11
Packningssats, kamservice
17045–99D
12
Fästsats för kamdrevets kedjekrans, med 6294, skruvar och bricka
25566-06
13
Plåt, lagerfäste
1200018
14
Packning, kamkåpa
25244-99A
15
Kamstödplatta, med förbikopplingsventil
25400018
16
Kamkåpa, (krom)
25369–01B
17
Kamaxelkedja och fästsats, med 25566–06, 25673–06, 25675–06 och 25728–06
25585–06
18
Kamaxel, främre och bakre sats, SE266E
25400029
19
Skruv, 8-32 x 3/8 TORX-huvud (5)
68042-99
20
Kedjekrans, kamdrev på vevaxel, 17 T
25673–06
21
Kedja, primär kamdrev
25675–06
22
Kedja, sekundär kamdrev
25607–99
23
Kedjekrans, kamdrev, 34 T
25728–06
24
Kullager
8990A
25
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,287 tum tjock
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,297 tum tjock
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,307 tum tjock
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,317 tum tjock
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,327 tum tjock
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,337 tum tjock
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,347 tum tjock
Distans, kamdrev kedjekrans anpassning 0,357 tum tjock
25722–00
25723–00
25721–00
25719–00
25717–00
25725–00
11889
11890
26
Oljepumpmontering
62400001
27
Fjäder, säkerhetsventil
26210-99
28
Säkerhetsventil, oljepump
26400-82B
29
Kåpa, 120R
25495–10
30
Kedjespännare, primär kamdrevkedja
39968–06
31
Kedjespännare, sekundär kamdrevkedja
39969–06
32
Fjäder, separator
40323–00