ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SE120R SCREAMIN' EAGLE PRO ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
J054832014-07-16
ΓΕΝΙΚΑ
Αριθμός κιτ
19289-12
Μοντέλα
Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την τοποθέτηση αυτού του κιτ απαιτούνται αλλαγές έγχυσης ή εκ νέου βαθμονόμηση για κατάλληλη λειτουργία. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί συνθήκη φτωχού μίγματος καυσίμου, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. (00623b)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτός ο κινητήρας είναι για χρήση σε αγώνες μόνο! Αφαιρέστε την ετικέτα εκπομπών και την πινακίδα κυκλοφορίας από το εργοστασιακό σασί.
Αυτός ο κινητήρας έχει συναρμολογηθεί με έναν αποστάτη άξονα οδοντωτού τροχού Dyna (Αρ. εξαρτήματος 24038-03).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ
Απαιτήσεις τοποθέτησης
 • Συνιστώμενο συνθετικό λάδι κινητήρα, Screamin' Eagle SYN3 ® 20W50 (Αρ. εξαρτήματος 99824-03/00QT).
 • Τα μοντέλα Touring απαιτούν την αντικατάσταση του αποστάτη άξονα οδοντωτού τροχού με Αρ. εξαρτήματος 24008-03 για μοντέλα των ετών 2002-2005 και Αρ. εξαρτήματος 24009-06 για μοντέλα του 2006.
 • Οι κυλινδροκεφαλές σε αυτό το κιτ είναι επεξεργασμένες για χρήση με συμμετρικές φλάντζες εισαγωγής (αρχικός εξοπλισμός από το 2006). Τα μοντέλα των ετών 1999-2005 απαιτούν χωριστή αγορά συμμετρικών στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων εισαγωγής (Αρ. εξαρτήματος 26993-06), ποσότητα 2.
 • Απαιτείται εγκατάσταση εκδόσεων συμπίεσης. Ανατρέξτε στον κατάλογο Screamin' Eagle Pro ή επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της Harley-Davidson.
 • Ένα κιτ συμπλέκτη που υποστηρίζει ένα ελάχιστο 190 N·m (140 ft-lbs) της ροπής. Η Harley-Davidson συνιστά την εγκατάσταση του συμπλέκτη πίεσης Screamin' Eagle (Αρ. εξαρτήματος 37000121) και του ελατηρίου διαφράγματος (Αρ. εξαρτήματος 37951-98). Οι αγωνιστικές εφαρμογές drag χρησιμοποιούν κιτ συμπλέκτη (Αρ. εξαρτήματος 37976-08A).
 • Σώμα γκαζιού SE, φίλτρο αέρα και εγχυτήρες υψηλής ροής. Ανατρέξτε στον κατάλογο Screamin' Eagle Pro ή επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της Harley-Davidson.
 • Κιτ παρεμβυσμάτων εξάτμισης SE (Αρ. εξαρτήματος 17048-98).
 • Συνιστάται ψύκτης λαδιού. Δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com.
 • Μοντέλα EFI: Συντονιστής Pro Super SE - ανατρέξτε στον κατάλογο Screamin' Eagle Pro ή επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της Harley-Davidson.
 • Για τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για την τοποθέτηση αυτού του κιτ, δείτε τις κατάλληλες ενότητες στο εγχειρίδιο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση, απαιτείται εγχειρίδιο σέρβις για το δικό σας μοντέλο μοτοσικλέτας. Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για οχήματα εξοπλισμένα με σειρήνα ασφαλείας:
 • Επαληθεύστε ότι είναι παρόν το λυσιχερές μπρελόκ.
 • Με παρόν το μπρελόκ ασφάλειας, θέστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON (Ενεργοποίηση).
Μοντέλα EFI:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον ψεκασμό καυσίμου, καθαρίστε το σύστημα από καύσιμο υψηλής πίεσης πριν από την αποσύνδεση της γραμμής παροχής. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00275a)
Καθαρίστε και αποσυνδέστε τον σωλήνα τροφοδοσίας καυσίμων.
Για ΟΛΑ τα οχήματα:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για αποτρέψετε τυχόν ακούσια εκκίνηση του οχήματος, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας (πρώτα το αρνητικό (-) καλώδιο) προτού προχωρήσετε. (00307a)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποσυνδέστε πρώτα το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας. Εάν το θετικό (+) καλώδιο γειωθεί ενώ το αρνητικό (-) καλώδιο είναι συνδεδεμένο, οι σπινθήρες που θα προκύψουν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00049a)
 1. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις για να αφαιρέσετε τη σέλα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για να αποσυνδέσετε τα καλώδια της μπαταρίας, με πρώτο το αρνητικό καλώδιο. Φυλάξτε όλο τον εξοπλισμό στερέωσης σέλας.
Μοντέλα με καρμπιρατέρ:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την αποσύνδεση της γραμμής καυσίμου καρμπιρατέρ από το εξάρτημα σύνδεσης βαλβίδας καυσίμου, μπορεί να αποστραγγιστεί βενζίνη. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Σκουπίστε τυχόν καύσιμο που έχει εκχυθεί αμέσως και απορρίψτε τα πανιά με κατάλληλο τρόπο. (00256a)
 1. Στρέψτε τη βαλβίδα παροχής καυσίμου στη θέση OFF. Αφαιρέστε τη γραμμή καυσίμου από τη βαλβίδα.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Αφαιρέστε τον κινητήρα OE
1. Ανασηκώστε τη μοτοσικλέτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη διεξαγωγή σέρβις στο σύστημα καυσίμου, μην καπνίζετε και μην επιτρέπετε γυμνές φλόγες ή σπινθήρες στο γύρω χώρο. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00330a)
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή καυσίμου σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.
3. Ανατρέξτε στο τμήμα ΚΙΝΗΤΗΡΑ του κατάλληλου εγχειριδίου σέρβις για την αφαίρεση του κινητήρα από το σασί.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SE120R
 1. Πριν από την τοποθέτηση του κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ή ρύποι στο σύστημα λίπανσης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για να ξεπλύνετε τη δεξαμενή λαδιού. Εκτελέστε την εκκαθάριση της δεξαμενής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ειδικευμένο τεχνικό.
 2. Αφαιρέστε τα καπάκια/πώματα διόδου λαδιού στον κινητήρα προς τη διασύνδεση μετάδοσης.
 3. Ανατρέξτε στο τμήμα ΚΙΝΗΤΗΡΑ του κατάλληλου εγχειριδίου σέρβις για την εγκατάσταση του κινητήρα στο σασί.
 4. Για μοντέλα Touring: Αφαιρέστε τον αποστάτη άξονα οδοντωτού τροχού και αντικαταστήστε το με τον κατάλληλο αποστάτη που αναγράφεται στην ενότητα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
Τελική συναρμολόγηση
1. Τοποθετήστε τη δεξαμενή καυσίμου σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.
2. Εγκαταστήστε τη σέλα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την τοποθέτηση της σέλας, τραβήξτε προς τα επάνω τη σέλα για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση της. Εάν η σέλα είναι χαλαρή, μπορεί να μετατοπιστεί κατά την οδήγηση, προκαλώντας την απώλεια του ελέγχου, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00070b)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά την τοποθέτηση αυτού του κιτ, πρέπει να βαθμονομήσετε εκ νέου τη μονάδα ECM. Σε περίπτωση που δεν βαθμονομήσετε εκ νέου τη μονάδα ECM κατάλληλα, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα. (00399b)
3. Κατά την τοποθέτηση αυτού του κιτ, πραγματοποιήστε λήψη της νέας βαθμονόμησης του ECM. Ανατρέξτε στον κατάλογο Screamin' Eagle Pro ή επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της Harley-Davidson.
4. Ανάψτε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει. Επαναλάβετε αρκετές φορές για να επαληθεύσετε τη σωστή λειτουργία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 1. Ανατρέξτε στους ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΡΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ στο εγχειρίδιο κατόχου για να στρώσετε τον νέο κινητήρα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 1. Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο κατάλληλο εγχειρίδιο σέρβις του οχήματος ή στο εγχειρίδιο κατόχου.
 2. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ του εγχειριδίου σέρβις για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SE120R
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν μοναδικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ του εγχειριδίου σέρβις για τους κατάλληλους κινητήρες άλφα του Twin Cam 96 από τις πλατφόρμες Touring ή Dyna.
Πίνακας 1. Κινητήρας: SE Twin Cam 120R
Στοιχείο
Προδιαγραφές
Σχέση συμπίεσης
10,5:1
Διάμετρος
4,060 ίντσ
103.12 χιλ
Διαδρομή
4,625 ίντσ
117.48 χιλ
Κυβισμός
119,75 κυβ ίντσ
1962.39 κυβ εκ
Σύστημα λίπανσης
Κάρτερ ξηρού τύπου υπό πίεση
με ψύκτη λαδιού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ
Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του Twin-Cam 96 στο εγχειρίδιο σέρβις για κάθε προδιαγραφή που δεν εμφανίζεται στους ακόλουθους πίνακες.
Πίνακας 2. Κυλινδροκεφαλές
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΙΝΤΣ.
MM
Οδηγός βαλβίδας στην κεφαλή (σφιχτό)
0.0020-0.0033
0.051-0.084
Κάθισμα βαλβίδας εισαγωγής στην κεφαλή (σφιχτό)
0.004-0.0055
0.102-0.140
Κάθισμα βαλβίδας εξάτμισης στην κεφαλή (σφιχτό)
0.004-0.0055
0.102-0.140
Πίνακας 3. Βαλβίδες
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΙΝΤΣ.
MM
Προσαρμογή στον οδηγό (εισαγωγή και εξάτμιση)
0.0011-0.0029
0.028-0.074
Πλάτος σέλας
0.034-0.062
0.86-1.57
Προεξοχή στελέχους από την προεξοχή κυλινδροκεφαλής
1.990-2.024
50.55-51.41
Πίνακας 4. Προδιαγραφές ελατηρίων βαλβίδας
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΠΙΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Κλειστό
180 λίβρες (79 κιλά)
1,800 ίντσ. (45.7 χιλ)
Άνοιγμα
500 λίβρες (196 κιλά)
1,177 ίντσ. (29.9 χιλ)
Ελεύθερο μήκος
δεν εφαρμόζεται
2,210 ίντσ. (56.1 χιλ)
Πίνακας 5. Έμβολα
Διάκενο εμβόλων:
ΙΝΤΣ.
MM
Εφαρμογή εμβόλου προς κύλινδρο (χαλαρό)
0.0026-0.0036
0.066-0.091
Εφαρμογή πίρου εμβόλου (χαλαρό)
0.0003-0.0008
0.007-0.020
Διάκενο επάνω δακτυλίου στα άκρα του
Διάκενο 2ου δακτυλίου στα άκρα του
Διάκενο ράγας δακτυλίου ελέγχου λαδιού
0.012-0.020
0.016-0.024
0.008-0.028
0.304-0.505
0.406-0.609
0.203-0.711
Πλευρικό διάκενο επάνω δακτυλίου
Πλευρικό διάκενο δεύτερου δακτυλίου
Πλευρικό διάκενο δακτυλίου ελέγχου λαδιού
0.0010-0.0022
0.0010-0.0022
0.0003-0.0072
0.025-0.055
0.025-0.055
0.007-0.182
Πίνακας 6. Προδιαγραφές CAM- SE266E
Εισαγωγή
Προδιαγραφές
Ανοίγει
24 BTDC
Κλείνει
58 ABDC
Διάρκεια
262 o
Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων
16,713 χιλ (0.658 ίντσ)
Ανύψωση βαλβίδων @ TDC
5,283 χιλ (0.208 ίντσ)
Εξάτμιση
Προδιαγραφές
Ανοίγει
69 BBDC
Κλείνει
17 ATDC
Διάρκεια
266 o
Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων
16,713 χιλ (0.658 ίντσ)
Ανύψωση βαλβίδων @ TDC
4,521 χιλ (0.178 ίντσ)
Χρονισμός εκκέντρων @ 0.053 ίντσ (1.346 χιλ) του ανυψωτήρα ωστηρίου στους βαθμούς στροφαλοφόρων
ΟΡΙΑ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕΡΒΙΣ
Χρησιμοποιήστε τα όρια φθοράς ως οδηγό για την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του Twin-Cam 96 στο εγχειρίδιο σέρβις για κάθε προδιαγραφή που δεν εμφανίζεται στους ακόλουθους πίνακες
Πίνακας 7. Κύλινδροι
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΑΝ Η ΦΘΟΡΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ
ΙΝΤΣ.
MM
Κωνικό
0.002
0.051
Εκτός γύρου
0.002
0.051
Στρέβλωση επιφανειών παρεμβύσματος ή δακτυλίου κυκλικής διατομής: κορυφή
0.006
0.152
Στρέβλωση επιφανειών παρεμβύσματος ή δακτυλίου κυκλικής διατομής: βάση
0.004
0.102
Πίνακας 8. Οπή κυλίνδρου
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΑΝ Η ΦΘΟΡΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ
ΙΝΤΣ.
MM
Βασικό
4.062
103.17
0,010 ίντσ. υπερμέγεθες
4.072
103.43
Πίνακας 9. Έμβολα
Όριο εφαρμογής εμβόλου προς κύλινδρο (χαλαρό)
ΙΝΤΣ.
MM
Εφαρμογή κυλίνδρου (χαλαρό)
0.0061
0.155
Εφαρμογή πίρου εμβόλου (χαλαρό)
0.0011
0.028
Διάκενο επάνω δακτυλίου στα άκρα του
Διάκενο 2ου δακτυλίου στα άκρα του
Διάκενο ράγας δακτυλίου ελέγχου λαδιού
0.030
0.034
0.038
0.762
0.863
0.965
Πλευρικό διάκενο επάνω δακτυλίου
Πλευρικό διάκενο δεύτερου δακτυλίου
Πλευρικό διάκενο δακτυλίου ελέγχου λαδιού
0.0030
0.0030
0.0079
0.076
0.076
0.200
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ SE120R
1. Ανασηκώστε τη μοτοσικλέτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφοπλίστε το σύστημα ασφάλειας.
2. Αφαιρέστε τη σέλα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη διεξαγωγή σέρβις στο σύστημα καυσίμου, μην καπνίζετε και μην επιτρέπετε γυμνές φλόγες ή σπινθήρες στο γύρω χώρο. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00330a)
3. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσικλέτα σας.
4. Αφαιρέστε τη δεξαμενή καυσίμου σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.
Αφαίρεση εξαρτημάτων του κινητήρα
 1. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για να αφαιρέσετε τον υπάρχοντα μηχανισμό φίλτρου αέρα.
 2. Αφαιρέστε το υπάρχον σύστημα εξάτμισης σύμφωνα με τις διαδικασίες στο εγχειρίδιο σέρβις.
 3. Αποσυναρμολογήσετε το άνω άκρο του κινητήρα. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες κινητήρα στο εγχειρίδιο σέρβις.
Τοποθέτηση εξαρτημάτων άνω άκρου κινητήρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1 . Το παρέμβυσμα βάσης κυλίνδρου 4.060 ίντσ (1) και το παρέμβυσμα κυλινδροκεφαλής (2) εξαλείφουν την ανάγκη για τους δακτυλίους κυκλικής διατομής. Μην χρησιμοποιείτε δακτυλίους κυκλικής διατομής στους άνω πείρους κυλίνδρων ή στις τάπες κυλίνδρων.
Κατά την εγκατάσταση νέου παρεμβύσματος βάσης (1), εγκαταστήστε με την ανάγλυφη πλευρά προς τα κάτω και την κοίλη πλευρά προς τα πάνω.
1. Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο σέρβις και συναρμολογήστε τον κινητήρα με τις ακόλουθες αλλαγές:
a. Συναρμολογήστε το άνω άκρο του κινητήρα χρησιμοποιώντας τα παρεμβύσματα βάσης και τα παρεμβύσματα κεφαλής που παρέχονται στο κιτ. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα κινητήρα στο εγχειρίδιο σέρβις.
1Παρέμβυσμα, βάση κυλίνδρου
2Παρέμβυσμα, κυλινδροκεφαλή
Εικόνα 1. Παρεμβύσματα κυλίνδρων
Τελική συναρμολόγηση
2. Τοποθετήστε τη δεξαμενή καυσίμου σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου σέρβις.
3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για να τοποθετήσετε την κύρια ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την τοποθέτηση της σέλας, τραβήξτε προς τα επάνω τη σέλα για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση της. Εάν η σέλα είναι χαλαρή, μπορεί να μετατοπιστεί κατά την οδήγηση, προκαλώντας την απώλεια του ελέγχου, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00070b)
4. Εγκαταστήστε τη σέλα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο σέρβις.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ SE120R
 1. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ του Εγχειριδίου σέρβις.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για αποτρέψετε τυχόν ακούσια εκκίνηση του οχήματος, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας (πρώτα το αρνητικό (-) καλώδιο) προτού προχωρήσετε. (00307a)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποσυνδέστε πρώτα το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας. Εάν το θετικό (+) καλώδιο γειωθεί ενώ το αρνητικό (-) καλώδιο είναι συνδεδεμένο, οι σπινθήρες που θα προκύψουν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00049a)
1. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις για να αφαιρέσετε τη σέλα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για να αποσυνδέσετε τα καλώδια της μπαταρίας, με πρώτο το αρνητικό καλώδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη διεξαγωγή σέρβις στο σύστημα καυσίμου, μην καπνίζετε και μην επιτρέπετε γυμνές φλόγες ή σπινθήρες στο γύρω χώρο. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00330a)
2. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Ενότητες ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ και ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ του εγχειριδίου σέρβις για τις διαδικασίες αφαίρεσης κυλινδροκεφαλής, κυλίνδρου και εμβόλου.
3. Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Ενότητες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΩ ΑΚΡΟ/ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ/ΑΝΩ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ του εγχειριδίου σέρβις για επιθεώρηση των εξαρτημάτων.
4. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑ: Ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ του εγχειριδίου σέρβις για οδηγίες διάτρησης και λείανσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τοποθετήστε τον επάνω δακτύλιο (στραμμένο προς τον κύλινδρο) και τον δεύτερο δακτύλιο (napier στραμμένο προς τον κώνο) με τη σήμανση "N" στραμμένη προς τα πάνω. Ράγες δακτυλίων λαδιού μπορούν να εγκατασταθούν με οποιαδήποτε πλευρά προς τα επάνω.
Τα παρεμβύσματα βάσης κυλίνδρου 4.060 ίντσ και τα παρεμβύσματα κυλινδροκεφαλής που περιλαμβάνονται στο κιτ εξαλείφουν την ανάγκη για δακτυλίους κυκλικής διατομής (Αρ. εξαρτήματος 11273). Μην χρησιμοποιείτε δακτυλίους κυκλικής διατομής στους άνω πείρους κυλίνδρων ή στις τάπες κυλίνδρων.
Κατά την εγκατάσταση νέου παρεμβύσματος βάσης, εγκαταστήστε με την ανάγλυφη πλευρά προς τα κάτω και την κοίλη πλευρά προς τα πάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Έλεγχος της εφαρμογής εμβόλου προς κύλινδρο σε αυτή τη θέση ανά Πίνακας 5 για στοιχεία αναφοράς.
1Πλάτος εμβόλου
2Περιοχή μέτρησης
Εικόνα 2. Μετρήσεις εμβόλου
5. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 2 . Μετρήστε το πλάτος εμβόλων (1), 90 μοίρες οριζόντια και από τις δύο πλευρές της οπής ακίδων εμβόλου και στη 1.275 ίντσ. από την επιφάνεια (άνω) του εμβόλου (2). Δείτε Πίνακας 5 για εφαρμογή εμβόλου-προς-κύλινδρο σε αυτή τη θέση.
6. Τα έμβολα σε αυτό το κιτ είναι συγκεκριμένα για τον μπροστινό και τον πίσω κύλινδρο. Τοποθετήστε τα έμβολα με την ένδειξη «FRONT» στον μπροστινό κύλινδρο με το βέλος να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του κινητήρα. Τοποθετήστε τα έμβολα με την ένδειξη «REAR» στον πίσω κύλινδρο με το βέλος να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του κινητήρα.
7. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Ενότητα ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ του εγχειριδίου σέρβις για διαδικασίες εγκατάστασης εμβόλων, κυλίνδρων και κυλινδροκεφαλών.
Εγκατάσταση δακτυλίου συγκράτησης πείρου εμβόλου (Κλιπ ασφαλείας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το διάκενο του κλιπ ασφαλείας πρέπει να είναι στη θέση 12 ή 6 όταν εγκατασταθεί.
8. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 3 . Εισαγάγετε το ανοικτό άκρο του κλιπ ασφαλείας (1) μέσα στην εγκοπή (2) στο αυλάκι (3) γύρω από τον κύριο πείρο εμβόλου ώστε το διάκενο να βρίσκεται στη θέση 12 ή 6 όταν εγκατασταθεί.
1Κλιπ ασφαλείας
2Εγκοπή
3Αυλάκωση
Εικόνα 3. Κλιπ ασφαλείας και έμβολο
1Προσανατολισμός αντίχειρα
2Κλιπ ασφαλείας τοποθετημένο κατά 85%
Εικόνα 4. Εγκατάσταση του κλιπ ασφαλείας
9. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 4 . Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας (1) όπως φαίνεται. Πιέστε σταθερά έως ότου περίπου το 85% του κλιπ ασφαλείας (2) καθίσει μέσα στο αυλάκι.
10. Προσέχοντας να μην γρατσουνίσετε ή χαράξετε το έμβολο, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με μικρές λεπίδες για να σφηνώσετε το κλιπ ασφαλείας μέσα στο υπόλοιπο του αυλακιού. Επαναλάβετε για τα εναπομείναντα κλιπ ασφαλείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ ασφαλείας του εμβόλου κάθεται πλήρως, αλλιώς ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
11. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Για τελικές διαδικασίες επανασυναρμολόγησης ενότητα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ του εγχειριδίου σέρβις.
Εικόνα 5. Μηχανισμός εμβόλου
Πίνακας 10. Μηχανισμός εμβόλου
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
1
Έμβολο (μπροστινό, βασικό)
2
Έμβολο (πίσω, βασικό)
3
 • Σετ δακτυλίου (βασικό) (2)
4
 • Πίρος εμβόλου (2)
5
 • Κλιπ ασφαλείας (4)
1
Έμβολο (μπροστά, +0.010)
2
Έμβολο (πίσω, +0.010)
3
 • Σετ δακτυλίων (+0.010) (2)
4
 • Πίρος εμβόλου (2)
5
 • Κλιπ ασφαλείας (4)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΩΣΤΗΡΩΝ
1. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ του Εγχειριδίου σέρβις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση των διωστήρων. Οι διωστήρες επισημαίνονται ως Εισαγωγή και Εξάτμιση.
Οι διωστήρες είναι κατευθυντικοί. Βεβαιωθείτε ότι τα μεγαλύτερα άκρα των ωστηρίων είναι εγκατεστημένα προς τα κάτω στις υποδοχές του ανυψωτή.
1Εξάρτημα καλύμματος ζυγώθρου
2Μηχανισμός πλάκας στήριξης ταλαντούμενου βραχίονα
3Πίσω ωστήρας εισαγωγής
4Πίσω ωστήρας εξάτμισης
Εικόνα 6. Ωστήριες ράβδοι
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΩΝ
 1. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ του Εγχειριδίου σέρβις.
 2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 9 . Οι κυλινδροκεφαλές αντικατάστασης (1) έχουν σήματα "CNC PORTED". Εάν επιθυμείτε, επαναχρησιμοποιήστε ή αγοράστε νέα σήματα "120R" (12).
 3. Εφαρμόστε ασφαλιστικό σπειρωμάτων και στεγανοποιητική ουσία loctite 246 μεσαίας αντοχής / υψηλής θερμοκρασίας (αγοράζεται ξεχωριστά) στις βίδες και εγκαταστήστε τα σήματα "120R". Σφίξτε έως τα 1,1–2,3 N·m (10–12 in-lbs)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Εικόνα 7. Μηχανισμός κινητήρα, ολόκληρο SE120R
Πίνακας 11. Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
Αριθμός εξαρτήματος
1
Μηχανισμός κινητήρα, πλήρης
19289-12
Εικόνα 8. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Πίνακας 12. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
Αριθμός εξαρτήματος
1
Παρέμβυσμα βάσης, κύλινδρος (2)
16736-04A
2
Κιτ κυλίνδρου SE, 4.060 ίντσ., (μαύρο) (περιλαμβάνει τα στοιχεία 1, 3, 4, 1105 και 1086A)
16550-04C
3
Πίρος, δακτύλιος (4)
16595-99A
4
Παρέμβυσμα, κυλινδροκεφαλή (2)
16104-04
5
Στέλεχος, κύλινδρος (8)
16834-99A
6
Κιτ φλάντζας,κεφαλή κινητήρα (δεν περιλαμβάνει παρέμβυσμα κυλινδροκεφαλής, παρέμβυσμα βάσης ή σφραγίδες στελέχους βαλβίδας) (Δεν εμφανίζεται)
17053-99C
7
Κιτ φλάντζας, άνω άκρο, (δεν περιλαμβάνει παρέμβυσμα κυλινδροκεφαλής, παρέμβυσμα βάσης ή σφραγίδες στελέχους βαλβίδας) (Δεν εμφανίζεται)
17052-99C
Εικόνα 9. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Πίνακας 13. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
Αριθμός εξαρτήματος
1
Μηχανισμός κυλινδροκεφαλής, πίσω με σήμα "CNC PORTED" (περιλαμβάνει τα στοιχεία 2 έως 11)
16921-11
Μηχανισμός κυλινδροκεφαλής, μπροστά με σήμα "CNC PORTED" (περιλαμβάνει τα στοιχεία 2 έως 11)
16917-11
2
 • Κυλινδροκεφαλή (επεξεργασμένη, με εγκατεστημένα τα στοιχεία Β, Γ, Δ και Ε)
Δεν πωλείται χωριστά
3
 • Κολάρο, ελατήριο βαλβίδας, άνω (4)
Δείτε τα κιτ σέρβις
4
 • Κολάρο, ελατήριο βαλβίδας, κάτω (4)
Δείτε τα κιτ σέρβις
5
 • Στέλεχος στερέωσης, θύρα εξάτμισης (4)
16715-83
6
 • Βαλβίδα εισαγωγής (2)
18190-08
7
 • Βαλβίδα εξάτμισης (2)
18183-03
8
 • Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα, βαλβίδα (4)
18046-98
9
 • Μονάδα ελατηρίου βαλβίδας (4)
Δείτε τα κιτ σέρβις
10
 • Εξάρτημα συγκράτησης, κολάρο βαλβίδας (8). Περιλαμβάνεται επίσης με το Κιτ 18281-02A
18240-98
11
 • Πώμα αυτόματης αποδέσμευσης συμπίεσης (2)
16648-08
12
Σήμα, "120R"
17136-10
13
Βίδα, φακοειδής κεφαλή, TORX (2)
94634-99
14
Βίδα, εσωτερικό σπείρωμα, 3-3/16 ίντσας (4)
16478-85A
15
Βίδα, εσωτερικό σπείρωμα, 1-7/8 ίντσας (4)
16480-92A
16
Μπουζιά (δεν εμφανίζονται) (2)
32186-10
Κιτ σέρβις:
A
Κιτ ελατηρίου βαλβίδας, Screamin' Eagle
18281-02A
Τα ακόλουθα εξαρτήματα Screamin' Eagle διατίθενται ξεχωριστά:
B
Κάθισμα βαλβίδας, εισαγωγή
18191-08
Γ
Κάθισμα βαλβίδας, εξάτμιση
18048-98A
Δ
Οδηγός βαλβίδας, εισαγωγή (για σέρβις)
 • (+0,003 ίντσ.)
18158-05
 • (+0,002 ίντσ.)
18156-05
 • (+0,001 ίντσ.)
18154-05
E
Οδηγός βαλβίδας, εξάτμιση (για τη συντήρηση)
 • (+0,003 ίντσ.)
18157-05
 • (+0,002 ίντσ.)
18155-05
 • (+0,001 ίντσ.)
18153-05
Εικόνα 10. Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Πίνακας 14. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
Αριθμός εξαρτήματος
1
Βίδα 5/16-18 X 2-1/2 εξαγωνική κεφαλή φλάντζας (βαθμός 8) (8)
1039
2
Βίδα 5/16-18 X 1.0 εξαγωνική κεφαλή, με ασφάλεια (6)
3692A
3
Βίδα 5/16-18 X 1-3/4 εξαγωνική κεφαλή, με ασφάλεια (10)
3693A
4
Βίδα 5/16-18 X 1-1/4 εξαγωνική κεφαλή, με ασφάλεια (8)
3736B
5
Βίδα 1/4-20 X 1-11/16 εξαγωνική κεφαλή (βαθμός 8), με ασφάλεια (8), (4)
4400
6
Βίδα 1/4-20 X 1 εξαγωνική κεφαλή, με ασφάλεια (8)
4741A
7
Ροδέλα, 11/16 X 29/32 X 1/32 (4)
6762B
8
Δακτύλιος κυκλικής διατομής, κάλυμμα διωστήρα (4)
11132A
9
Δακτύλιος κυκλικής διατομής, κάλυμμα διωστήρα (4)
11145A
10
Δακτύλιος κυκλικής διατομής (2)
11270
11
Δακτύλιος κυκλικής διατομής (4)
11293
12
Παρέμβυσμα, περίβλημα ζυγώθρου (2)
16719-99B
13
Κιτ φλάντζας, σέρβις εκκέντρου
17045-99D
14
Ταλαντούμενος βραχίονας, μπροστινή εισαγωγή, πίσω εξάτμιση, με δακτυλίους (2)
17360-83A
15
Ταλαντούμενος βραχίονας, οπίσθια εισαγωγή, μπροστινή εξάτμιση, με δακτυλίους (2)
17375-83A
16
Παρέμβυσμα, κάλυμμα ζυγώθρου (2)
17386-99A
17
Δακτύλιος, ταλαντούμενος βραχίονας (8)
17428-57
18
Κάλυμμα ζυγώθρου, (χρώμιο) (2)
17572-99
19
Περίβλημα ζυγώθρου (χρώμιο) (2)
17578-10
20
Κάλυμμα ανυψωτή, μπροστά (χρώμιο)
Κάλυμμα ανυψωτή, πίσω (χρώμιο)
17964-99
17966-99
21
Στήριγμα, ταλαντούμενος βραχίονας (2)
17594-99
22
Μηχανισμός εξαέρωσης (2)
17025-03A
23
Άξονας, ταλαντούμενος βραχίονας (4)
17611-83
24
Κιτ τέλειας εφαρμογής ωστηρίου (+0.030 ίντσα)
18401-03
25
Κάλυμμα, ωστήριο, κάτω (4)
17939-99
26
Καπάκι, ελατήριο καλύμματος (4)
17945-36B
27
Ελατήριο, κάλυμμα διωστήρα (4)
17947-36
28
Κάλυμμα, άνω διωστήρας (4)
17948-99
29
Εξάρτημα συγκράτησης, καπάκι ελατηρίου (4)
17968-99
30
Πείρος, αντιπεριστροφής (2)
18535-99
31
Κιτ υδραυλικού ανυψωτή (περιλαμβάνει 4 ανυψωτές)
18572-13
32
Παρέμβυσμα, κάλυμμα ανυψωτήρα (2)
18673-07
33
Μηχανισμός εκτροπέα, σύστημα εξαερισμού (2)
26500002
Εικόνα 11. Ανταλλακτικά: εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Πίνακας 15. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
Αριθμός εξαρτήματος
1
Δακτύλιος συγκράτησης
11177A
2
Σετ δακτυλίου εμβόλου, βασικό (2)
Σετ δακτυλίων εμβόλων, 0.010 ίντσα πάνω από το μέγεθος (2)
22526-10
22529-10
3
Κιτ εμβόλου, μπροστά και πίσω, με σετ δακτυλίων, πίρο εμβόλου και δακτυλίους ασφάλειας, βασικό
Κιτ εμβόλου, μπροστά και πίσω, με σετ δακτυλίων, πείρο εμβόλου και δακτυλίους ασφάλειας, 0.010 ίντσα πάνω από το μέγεθος
22574-10
22576-10
4
Δακτύλιος ασφαλείας, πίρος εμβόλου (4)
22097-99
5
Πίρος εμβόλου (2)
22310-10
6
Κιτ μηχανισμού σφονδύλου
24100007
Εικόνα 12. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Πίνακας 16. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin” Eagle Pro
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
Αριθμός εξαρτήματος
1
Πώμα (3)
765
2
2a
2b
Βίδα 5/16-18 X 3.0 ίντσες, εξαγωνική κεφαλή φλάντζας (8)
Βίδα, επάνω κεντρικός στροφαλοθάλαμος
Ροδέλα, στεγανοποιητική
895
1105
1086A
3
Ροδέλα (3)
6099
4
Ροδέλα, 1-1/4 X 1-53/64 X 1/8 (2)
8972
5
Κιτ βελονοειδούς ρουλεμάν, (το κιτ περιέχει 2)
24017-10
6
Δακτύλιος κυκλικής διατομής (2)
10930
7
Δακτύλιος κυκλικής διατομής (2)
11293
8
Παρέμβυσμα λαδιού
12068
9
Πίρος (2)
16574-99A
10
Πίρος (2)
16589-99A
11
Πίρος (4)
16595-99A
12
Εγχυτήρας ψύξης εμβόλων, με 10930 (2)
22315-06A
13
Κιτ ρουλεμάν, αριστερή πλευρά με 8972, 24605-07, 35114-02, και εσωτερική θήκη
24004-03B
14
Αποστάτης, άξονας οδοντωτού τροχού (μόνο μοντέλα Dyna)
24038-03
15
Σετ στροφαλοθαλάμου, (μαύρο) με μπουλόνια 5, 12, 13, 16, 22, 24 και 3983 (δεν εμφανίζονται)
24400031
16
Ρουλεμάν, κύριο (2)
24605-07
17
Κιτ τοποθέτησης φίλτρου λαδιού, με κιτ πλάκας κλειδώματος, προσαρμογέα και δακτυλίους κυκλικής διατομής
26261-99
18
Εφαρμογή, ευθεία (3)
26314-99
19
Προσαρμογέας, φίλτρου λαδιού
26352-95A
20
Δακτύλιος κυκλικής διατομής (2)
26432-76A
21
Κιτ πλάκας κλειδώματος με βίδες, δακτυλίους κυκλικής διατομής και ροδέλες
35071-99
22
Δακτύλιος συγκράτησης
35114-02
23
Φίλτρο λαδιού (χρώμιο)
63798-99A
24
Βίδα, με κεφαλή TORX ® 8-32 x 3/8 (4)
68042-99
Εικόνα 13. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE 120R Screamin' Eagle Pro
Πίνακας 17. Ανταλλακτικά: Εργοστασιακός κινητήρας για χρήση σε αγώνες SE120R Screamin' Eagle Pro
Στοιχείο
Περιγραφή (ποσότητα)
Αριθμός εξαρτήματος
1
Καβίλια
601
2
Βίδα, κύριος εντατήρας αλυσίδας εκκέντρου (2)
942
3
Βίδα, κάλυμμα εκκέντρου, 1/4-20 x 1-1/4, ραβδωτή με ασφάλεια (βαθμός 8), (10)
Βίδα, δευτερεύων εντατήρας εκκέντρου, 1/4-20 x 1-1/4, ραβδωτή με ασφάλεια (βαθμός 8), (2)
4740A
4740A
4
Βίδα 1/4-20 X 1, κεφαλή υποδοχής, με ασφάλεια (8)
4741A
5
Ροδέλα, 3/8 X 1-1/8 X 7/32
6294
6
Μηχανισμός ρουλεμάν με ρουλεμάν, εσωτερική θήκη, ροδέλα και δακτύλιο κυκλικής διατομής
8983
7
Κιτ βελονοειδούς ρουλεμάν, (το κιτ περιέχει 2)
24017-10
8
Δακτύλιος κυκλικής διατομής
11293
9
Δακτύλιος κυκλικής διατομής (2)
11301
10
Δακτύλιος συγκράτησης
11494
11
Κιτ φλάντζας, σέρβις εκκέντρου
17045-99D
12
Κιτ συγκράτησης οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με 6294, βίδες και ροδέλα
25566-06
13
Πλάκα, που συγκρατεί το ρουλεμάν
1200018
14
Παρέμβυσμα, κάλυμμα εκκέντρου
25244-99A
15
Πλάκα στήριξης εκκέντρου, με βαλβίδα παράκαμψης
25400018
16
Κάλυμμα εκκέντρου, (χρώμιο)
25369-01B
17
Κιτ αλυσίδας και συνδετήρα εκκεντροφόρου, με 25566-06, 25673-06, 25675-06 και 25728-06
25585-06
18
Εκκεντροφόρος, εμπρός και πίσω κιτ, SE266E
25400029
19
Βίδα, 8-32 x 3/8 κεφαλή torx (5)
68042-99
20
Οδοντοτροχός, μονάδα δίσκου πάνω στον στροφαλοφόρο άξονα, 17 Τ
25673-06
21
Αλυσίδα, κύρια μονάδα δίσκου εκκέντρου
25675-06
22
Αλυσίδα, δευτερεύουσα μονάδα δίσκου εκκέντρου
25607-99
23
Οδοντοτροχός, μονάδα δίσκου εκκέντρου, 34 T
25728-06
24
Ρουλεμάν
8990A
25
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.287 ίντσας
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.297 ίντσας
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.307 ίντσας
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.317 ίντσας
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.327 ίντσας
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.337 ίντσας
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.347 ίντσας
Αποστάτης, ευθυγράμμιση οδοντοτροχού μετάδοσης κίνησης εκκέντρου, με πάχος 0.357 ίντσας
25722-00
25723-00
25721-00
25719-00
25717-00
25725-00
11889
11890
26
Μηχανισμός αντλίας λαδιού
62400001
27
Ελατήριο, βαλβίδα εκτόνωσης
26210-99
28
Βαλβίδα εκτόνωσης, αντλία λαδιού
26400-82B
29
Κάλυμμα, 120R
25495-10
30
Εντατήρας αλυσίδας, κύρια αλυσίδα μονάδας δίσκου εκκέντρου
39968-06
31
Εντατήρας αλυσίδων, δευτερεύουσα αλυσίδα μονάδας δίσκου εκκέντρου
39969-06
32
Ελατήριο, διαχωριστικό
40323-00