SE120R „SCREAMIN‘ EAGLE PRO“ SURINKTAS LENKTYNIŲ VARIKLIS
J054832014-07-16
BENDROJI INFORMACIJA
Komplekto numeris
19289-12
Modeliai
Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).
PRANEŠIMAS
Montuojant šį rinkinį reikia keisti įpurškimo procesą arba iš naujo kalibruoti, kad veiktų tinkamai. To nepadarius degalų mišinys gali būti per liesas ir dėl to gali sugesti variklis. (00623b)
PASTABA
Šis variklis skirtas tik lenktynėms! Nuo gamyklinės važiuoklės nuimkite teršalų etiketę ir valstybinius numerius.
Variklis surinktas naudojant „Dyna“ žvaigždės veleno skyriklį (dalies nr. 24038-03).
RINKINIO TURINYS
Žr. Pav 7 iki Pav 13 ir Lent 11 iki Lent 17 .
Montavimo reikmenys
 • Rekomenduojama sintetinė variklio alyva, „Screamin‘ Eagle SYN3 ® “ 20W50 (dalies nr. 99824-03/00QT).
 • „Touring“ modeliams žvaigždės veleno skyriklį, dalies nr. 24008-03, reikia pakeisti į 2002-2005 modelio, o 2006 modeliams į dalies nr. 24009-06.
 • Šio komplekto cilindrų galvutės apdirbtos naudojimui su simetriniais įtraukimo flanšais (originali įranga nuo 2006). 1999-2005 modeliams reikalingi 2 atskirai įsigyjami simetriniai įtraukimo sandarinimo flanšai (dalies nr. 26993-06).
 • Būtina sumontuoti kompresijos išleidiklius. Žr. „Screamin‘ Eagle Pro“ katalogą arba susisiekite su „Harley-Davidson“ prekybos atstovais.
 • Sankabos komplektas, palaikantis bent 190 N·m (140 ft-lbs) apsukų. „Harley-Davidson“ rekomenduoja sumontuoti „Screamin‘ Eagle“ slėgio sankabą (dalies nr. 37000121) ir diafragmos spyruoklę (dalies nr. 37951-98). Naudojimui drago lenktynėse naudokite sankabos komplektą (dalies nr. 37976-08A).
 • SE droselio korpusas, oro filtras ir didelio srauto purkštuvai. Žr. „Screamin‘ Eagle Pro“ katalogą arba susisiekite su „Harley-Davidson“ prekybos atstovu.
 • SE išmetimo vamzdžio tarpinių komplektas (dalies nr. 17048-98).
 • Rekomenduojamas alyvos aušintuvas. Žr. P&A prekybos katalogą arba dalių ir priedų skiltį www.harley-davidson.com.
 • EFI modeliai: SE „Pro Super Tuner“ - žr. „Screamin‘ Eagle Pro“ katalogą arba susisiekite su „Harley-Davidson“ prekybos atstovu.
 • Norint tinkamai sumontuoti šį rinkinį, reikalingi specialūs įrankiai, apie kuriuos galima sužinoti atitinkamose techninės priežiūros vadovo skiltyse.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)
PASTABA
Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas jūsų motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.
PARUOŠIMAS
PASTABA
Transporto priemonės su apsaugos sirena:
 • Patikrinkite, ar turite laisvų rankų įrangos pakabuką.
 • Turėdami apsauginį pakabuką, pasukite uždegimo jungiklį į padėtį ON (įjungti).
EFI modeliams:
ĮSPĖJIMAS
Norėdami, kad nebūtų purškiami degalų purslai, prieš atjungdami tiekimo liniją išleiskite orą iš aukšto slėgio degalų sistemos. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00275a)
Ištuštinkite ir atjunkite degalų tiekimo vamzdelį.
VISOMS transporto priemonėms:
ĮSPĖJIMAS
Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), prieš atlikdami tolesnius veiksmus atjunkite akumuliatoriaus kabelius (pirmiausia neigiamą (–) kabelį). (00307a)
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia atjunkite neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį. Jei teigiamas (+) kabelis liečia žemę ir prijungtas neigiamas (-) kabelis, dėl susidariusių kibirkščių akumuliatorius gali sprogti, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00049a)
 1. Sėdynės nuėmimui žr. techninės priežiūros vadovą. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovu atjunkite akumuliatoriaus kabelius, pradėdami nuo neigiamo. Išsaugokite visą sėdynės montavimo įrangą.
Modeliams su karbiuratoriais:
ĮSPĖJIMAS
Benzinas gali ištekėti iš karbiuratoriaus degalų linijos, kai ji atjungiama nuo degalų vožtuvo jungties. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. Nedelsdami sušluostykite išsipylusius degalus ir tinkamai išmeskite skudurus. (00256a)
 1. Pasukite degalų tiekimo vožtuvą į padėtį OFF (uždaryta). Atjunkite degalų liniją nuo vožtuvo.
IŠĖMIMAS
Išimkite OE variklį
1. Pakelkite motociklą.
ĮSPĖJIMAS
Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)
2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis instrukcijomis išimkite degalų baką.
3. Variklio išėmimui iš važiuoklės, vadovaukitės atitinkamo techninės priežiūros vadovo VARIKLIO skiltimi.
SE120R VARIKLIO MONTAVIMAS
 1. Prieš montuodami variklį įsitikinkite, kad tepimo sistemoje nėra jokių pašalinių objektų ar teršalų. Žr. techninės priežiūros vadovą alyvos bako ištuštinimui. Bako ištuštinimo darbus palikite įgaliotam prekiautojui arba kvalifikuotam technikui.
 2. Nuimkite alyvos praleidimo dangtelius/kamščius vedančius nuo variklio į transmisijos sąsają.
 3. Variklio sumontavimui į važiuoklę žr. atitinkamo techninės priežiūros vadovo VARIKLIO skiltį.
 4. „Touring“ modeliams: Nuimkite žvaigždės veleno skyriklį ir pakeiskite jį atitinkamu skyrikliu pagal REIKALINGŲ PAPILDOMŲ DALIŲ skilties sąrašą.
Galutinis surinkimas
1. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite degalų baką.
2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite sėdynę.
ĮSPĖJIMAS
Uždėję sėdynę, patraukite ją į viršų, kad įsitikintumėte, jog ji gerai pritvirtinta. Važiuojant blogai pritvirtinta sėdynė gali pasislinkti, todėl galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00070b)
PRANEŠIMAS
Montuojant šį rinkinį reikia iš naujo sukalibruoti ECM. Tinkamai iš naujo nesukalibravus ECM, galima rimtai sugadinti variklį. (00399b)
3. Montuodami šį komplektą atsisiųskite naują ECM kalibravimo duomenų rinkinį. Žr. „Screamin‘ Eagle Pro“ katalogą arba susisiekite su „Harley-Davidson“ prekybos atstovu.
4. Užveskite variklį ir leiskite jam veikti. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.
NAUDOJIMAS
 1. Naujo variklio įvažinėjimui vadovaukitės savininko vadovo ĮVAŽINĖJIMO TAISYKLIŲ skiltimi.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 1. Žr. atitinkamo techninės priežiūros vadovo arba savininko vadovo TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKO skiltį.
 2. Surinkimo ir išrinkimo darbams vadovaukitės techninės priežiūros vadovo VARIKLIO skiltimi.
SE120R VARIKLIO SPECIFIKACIJOS
PASTABA
Toliau pateikiama informacija apie „Touring“ ar „Dyna“ platformų „Twin Cam 96 alpha“ variklius yra unikali, ir jos nėra techninės priežiūros vadovo VARIKLIO skiltyje.
Lent 1. Variklis: SE „Twin Cam“ 120R
Elementas
Specifikacija
Kompresijos koeficientas
10,5:1
Cilindro skersmuo
4.060 col
103.12 mm
Stūmoklio eiga
4.625 col
117.48 mm
Darbinis tūris
119.75 kub col
1962.39 cm3
Tepimo sistema
Slėginis sausasis karteris
su alyvos aušintuvu
GAMYBOS LEIDŽIAMOS PAKLAIDOS
Toliau pateiktose lentelėse nepateiktų „Twin-Cam 96 “ specifikacijų ieškokite techninės priežiūros vadove.
Lent 2. Cilindro galvutės
ELEMENTAS
COL.
MM
Vožtuvo kreiptuvas į galvutę (sandarus)
0.0020-0.0033
0.051-0.084
Įtraukimo vožtuvo lizdas galvutėje (sandarus)
0.004-0.0055
0.102-0.140
Išmetimo vožtuvo lizdas galvutėje (sandarus)
0.004-0.0055
0.102-0.140
Lent 3. vožtuvai
ELEMENTAS
COL.
MM
Įstatykite į kreiptuvą (įtraukimo ir išmetimo)
0.0011-0.0029
0.028-0.074
Sėdynės plotis
0.034-0.062
0.86-1.57
Kojelės iškyša iš cilindro galvutės stebulės
1.990-2.024
50.55-51.41
Lent 4. Vožtuvų spyruoklių specifikacijos
ELEMENTAS
SLĖGIS
MATMUO
Uždaryta
180 svarai (79 kg)
1.800 col. (45.7 mm)
Atidaryti
500 svarai (196 kg)
1.177 col. (29.9 mm)
Laisvasis ilgis
netaikoma
2.210 col. (56.1 mm)
Lent 5. Stūmokliai
Stūmoklių tarpas:
COL.
MM
Stūmoklio ir cilindro atitikimas (laisvas)
0.0026-0.0036
0.066-0.091
Stūmoklio piršto atitikimas (laisvas)
0.0003-0.0008
0.007-0.020
Viršutinio žiedo galų tarpelis
Antrojo žiedo galų tarpelis
Alyvos kontrolės žiedo briaunų tarpelis
0.012-0.020
0.016-0.024
0.008-0.028
0.304-0.505
0.406-0.609
0.203-0.711
Viršutinio žiedo šoninis tarpelis
Antrojo žiedo šoninis tarpelis
Alyvos kontrolės žiedo šoninis tarpelis
0.0010-0.0022
0.0010-0.0022
0.0003-0.0072
0.025-0.055
0.025-0.055
0.007-0.182
Lent 6. Paskirstymo veleno specifikacijos - SE266E
Įsiurbimo anga
Specifikacija
Atidarymas
24 BTDC
Uždarymas
58 ABDC
Trukmė
262 o
Maksimalus vožtuvo pakėlimas
0.658 col (16.713 mm)
Vožtuvo pakėlimas @ TDC
0.208 col (5.283 mm)
Išmetamosios dujos
Specifikacija
Atidarymas
69 BBDC
Uždarymas
17 ATDC
Trukmė
266 o
Maksimalus vožtuvo pakėlimas
0.658 col (16.713 mm)
Vožtuvo pakėlimas @ TDC
0.178 col (4.521 mm)
Paskirstymo veleno sinchronizavimas @ 0.053 col (1.346 mm) nuo kėliklio kėlimo paskirstymo veleno laipsnio
SUSIDĖVĖJIMO RIBA
Spręsdami, ar dalį reikia keisti, vadovaukitės dėvėjimosi ribomis.
PASTABA
Toliau pateiktose lentelėse nepateiktų „Twin-Cam 96“ specifikacijų ieškokite techninės priežiūros vadove
Lent 7. Cilindrai
ELEMENTAS
PAKEISKITE, JEIGU SUSIDĖVĖJIMAS VIRŠIJA
COL.
MM
Kūgis
0.002
0.051
Neapvalus
0.002
0.051
Tarpinės arba žiedinių tarpiklių paviršių deformacija: viršus
0.006
0.152
Tarpinės arba žiedinių tarpiklių paviršių deformacija: pagrindas
0.004
0.102
Lent 8. Cilindro galvutė
ELEMENTAS
PAKEISKITE, JEIGU SUSIDĖVĖJIMAS VIRŠIJA
COL.
MM
Standartinis
4.062
103.17
0.010 col. per didelis
4.072
103.43
Lent 9. Stūmokliai
Stūmoklio į cilindrą atitikimo nusidėvėjimo limitas (laisvas)
COL.
MM
Atitikimas cilindrui (laisvas)
0.0061
0.155
Stūmoklio piršto atitikimas (laisvas)
0.0011
0.028
Viršutinio žiedo galų tarpelis
Antrojo žiedo galų tarpelis
Alyvos kontrolės žiedo briaunų tarpelis
0.030
0.034
0.038
0.762
0.863
0.965
Viršutinio žiedo šoninis tarpelis
Antrojo žiedo šoninis tarpelis
Alyvos kontrolės žiedo šoninis tarpelis
0.0030
0.0030
0.0079
0.076
0.076
0.200
SE120R CILINDRŲ KEITIMAS ARBA PRIEŽIŪRA
1. Pakelkite motociklą.
PASTABA
Deaktyvinkite apsaugos sistemą.
2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktais nurodymais nuimkite sėdynę.
ĮSPĖJIMAS
Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)
3. Išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. jūsų motociklo techninės priežiūros vadovą.
4. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis nuimkite degalų baką.
Variklio komponentų nuėmimas
 1. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovu nuimkite esamą oro filtro bloką.
 2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis procedūromis nuimkite esamą išmetimo sistemą.
 3. Išardykite viršutinį variklio galą. Žr. atitinkamo variklio skiltis techninės priežiūros vadove.
Sumontuokite viršutinio variklio galo komponentus
PASTABA
Žr. Pav 1 . Su 4.060 colių cilindro pagrindo tarpine (1) ir cilindro galvutės tarpine (2) žiedinių tarpiklių nebereikia. Nenaudokite žiedinių tarpiklių ant cilindrų kaištelių ar cilindrų įvorių.
Naują pagrindo tarpinę (1) montuokite reljefine puse žemyn, įgaubta puse į viršų.
1. Žr. atitinkamą techninės priežiūros vadovą ir surinkite variklį su tokiais pakeitimais:
a. Surinkite variklio viršutinį galą naudodami pagrindo tarpines ir galvučių tarpines iš komplekto. Žr. atitinkamą variklio skiltį techninės priežiūros vadove.
1Tarpinė, cilindro pagrindo
2Tarpinė, cilindro galvutės
Pav 1. Cilindrų tarpinės
Galutinis surinkimas
2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite degalų baką.
3. Pagrindinio saugiklio montavimo darbams žr. techninės priežiūros vadovą.
ĮSPĖJIMAS
Uždėję sėdynę, patraukite ją į viršų, kad įsitikintumėte, jog ji gerai pritvirtinta. Važiuojant blogai pritvirtinta sėdynė gali pasislinkti, todėl galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00070b)
4. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite sėdynę.
SE120R STŪMOKLIO PRIEŽIŪRA ARBA KEITIMAS
 1. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
MONTAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), prieš atlikdami tolesnius veiksmus atjunkite akumuliatoriaus kabelius (pirmiausia neigiamą (–) kabelį). (00307a)
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia atjunkite neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį. Jei teigiamas (+) kabelis liečia žemę ir prijungtas neigiamas (-) kabelis, dėl susidariusių kibirkščių akumuliatorius gali sprogti, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00049a)
1. Sėdynės nuėmimui žr. techninės priežiūros vadovą. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovu atjunkite akumuliatoriaus kabelius, pradėdami nuo neigiamo.
ĮSPĖJIMAS
Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)
2. Žr. VARIKLIS: Techninės priežiūros vadovo MOTOCIKLO PARUOŠIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAMS ir VIRŠUTINIO GALO KAPITALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, IŠARDYMO skiltys cilindrų galvučių, cilindrų ir stūmoklio išėmimo procedūroms.
3. Sekite procedūros instrukcijomis VARIKLIO skiltyje: Techninės priežiūros vadovo VIRŠUTINIO GALO/ CILINDRO/ VIRŠUTINĖS JUNGIAMOSIOS TRAUKLĖS DALINIO SURINKIMO PRIEŽIŪROS IR REMONTO skiltys dalių patikrai.
4. Žr. VARIKLIS: Techninės priežiūros vadovo CILINDRO DALINIO SURINKIMO PRIEŽIŪROS IR REMONTO skiltys, gręžimo ir šlifavimo procedūrų instrukcijos.
PASTABA
Sumontuokite viršutinį žiedą (cilindrinį) ir antrą žiedą (kūginį), „N“ atžyma į viršų. Alyvos žiediniai turėklai gali būti montuojami bet kuria puse į viršų.
Dėl šiame komplekte pateiktų 4.060 col. cilindrų pagrindo tarpinių ir cilindrų galvučių tarpinių - nebereikia žiedinių tarpiklių (dalies nr. 11273). Nenaudokite žiedinių tarpiklių ant cilindrų kaištelių ar cilindrų įvorių.
Naują pagrindo tarpinę montuokite reljefine puse žemyn, įgaubta puse į viršų.
PASTABA
Šioje vietoje, naudodamiesi Lent 5 , kaip ataskaitos tašku, patikrinkite stūmoklio į cilindrą tilpimą.
1Stūmoklio plotis
2Išmatavimų sritis
Pav 2. Stūmoklio išmatavimai
5. Žr. Pav 2 . Išmatuokite stūmoklio plotį (1), 90 laipsnių kampu nuo abiejų stūmoklio pirštų skylių ir 1.275 col. žemyn nuo cilindro (2) plokštumos paviršiaus (viršuje). Šioje vietoje žr. Lent 5 stūmoklio tilpimą į cilindrą.
6. Šio komplekto stūmokliai yra skirti konkrečiai priekiui arba galui. Sumontuokite stūmoklį pažymėtą, kaip „FRONT“ (priekinis) cilindro priekyje, rodykle į variklio priekį . Sumontuokite stūmoklį pažymėtą, kaip „REAR“ (galinis) cilindro gale, rodykle į variklio priekį .
7. Žr. VARIKLIS: Stūmoklio, cilindrų ir cilindrų galvučių montavimo procedūrų techninės priežiūros VIRŠUTINIO GALO KAPITALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, SURINKIMO skiltis.
Stūmoklio piršto tvirtinimo žiedo (fiksavimo žiedo) montavimas
PASTABA
Montuojant, fiksavimo žiedo tarpas turi būti ties 12 arba 6 valandų padėtimis.
8. Žr. Pav 3 . Įmaukite atvirą fiksavimo žiedo dalį (1) į įpjovą (2) stūmoklio piršto stebulės griovelyje (3) taip, kad tarpas montuojant būtų ties 12 arba 6 valandų padėtimis.
1Fiksavimo žiedas
2Griovelis
3Griovelis
Pav 3. Fiksavimo žiedas ir stūmoklis
1Nykščio padėtis
285 % fiksavimo žiedo įstatyta
Pav 4. Įdėkite fiksavimo žiedą
9. Žr. Pav 4 . Nykštį uždėkite (1), kaip parodyta. Stipriai spauskite iki apytiksliai 85% fiksavimo žiedo (2) įsispraus į griovelį.
10. Neapdraskykite ir kitaip nepažeiskite stūmoklio, nedideliu atsuktuvu į griovelį sutalpinkite likusią fiksavimo žiedo dalį. Pakartokite likusiems fiksavimo žiedams.
PASTABA
Įsitikinkite, kad stūmoklio fiksavimo žiedas pilnai įsodintas į vietą, kitaip BUS PAŽEISTAS VARIKLIS.
11. Žr. VARIKLIS: Galutinės perrinkimo procedūros techninės priežiūros vadovo MOTOCIKLO SURINKIMAS PO PARUOŠIMO DARBŲ skiltyje.
Pav 5. Stūmoklio surinkimas
Lent 10. Stūmoklio surinkimas
Elementas
Aprašymas (kiekis)
1
Stūmoklis (priekinis, standartinis)
2
Stūmoklis (galinis, standartinis)
3
 • Žiedų komplektas, standartinis (2)
4
 • Stūmoklio pirštas (2)
5
 • Fiksavimo žiedas (4)
1
Stūmoklis (priekinis, +0.010)
2
Stūmoklis (galinis, +0.010)
3
 • Žiedų komplektas, +0.010 (2)
4
 • Stūmoklio pirštas (2)
5
 • Fiksavimo žiedas (4)
STŪMIKLIŲ KEITIMAS/PRIEŽIŪRA
1. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
PASTABA
Stūmiklių montavimui ar išėmimui žr. atitinkamą techninės priežiūros vadovo procedūrą. Stūmikliai pažymėti, kaip įtraukimo ir išmetimo.
Stūmikliai yra kryptiniai. Įsitikinkite, kad didesni stūmiklių galai į kėliklių lizdus sumontuoti žemyn.
1Svirties gaubto surinkimas
2Svirties atramos plokštės surinkimas
3Galinis įtraukimo stūmiklis
4Galinis išmetimo stūmiklis
Pav 6. Stūmikliai
CILINDRO GALVUČIŲ KEITIMAS/PRIEŽIŪRA
 1. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
 2. PASTABA
  Žr. Pav 9 . Ant pakaitinių cilindrų galvučių (1) yra „CNC PORTED“ medalionai. Pagal poreikius, galite iš naujo naudoti arba nusipirkti naujus „120R“ medalionus (12).
 3. Ant sraigtų užtepkite „Loctite 246“ vidutinio stiprumo/aukštos temperatūros sriegių klijų ir sandariklio (įsigyjamo atskirai) ir sumontuokite „120R“ medalionus. Priveržkite iki 1,1–2,3 N·m (10–12 in-lbs)
DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI
Pav 7. Variklio surinkimas, SE120R, baigtas
Lent 11. SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Visas variklio agregatas
19289-12
Pav 8. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Lent 12. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Pagrindo tarpinė, cilindro (2)
16736-04A
2
SE cilindro komplektas, 4.060 col., (juodas) (įtraukti 1, 3, 4, 1105 ir 1086A elementai)
16550-04C
3
Žiedo kaištelis (4)
16595-99A
4
Cilindro galvutės tarpinė (2)
16104-04
5
Strypelis, cilindro (8)
16834-99A
6
Tarpinių komplektas, variklio kapitalinė techninė priežiūra (neįtrauktos cilindrų galvučių tarpinės, pagrindo tarpinės ar vožtuvo kotelio sandarikliai) (nerodoma)
17053-99C
7
Tarpinių komplektas, viršutinio galo (neįtrauktos cilindro galvučių tarpinės, pagrindo tarpinės ar vožtuvo kotelio sandarikliai) (nerodoma)
17052-99C
Pav 9. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Lent 13. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Cilindro galvutės surinkimas, galinis su „CNC PORTED“ medalionu (įtraukti nuo 2 iki 11 elementai)
16921-11
Cilindro galvutės surinkimas, priekinis su „CNC PORTED“ medalionu (įtraukti nuo 2 iki 11 elementai)
16917-11
2
 • Cilindro galvutė (apdirbta, su sumontuotais B, C, D, ir E elementais)
Atskirai neparduodama
3
 • Pavalkėlis, vožtuvo spyruoklės, viršutinis (4)
Žr. techninės priežiūros komplektus
4
 • Pavalkėlis, vožtuvo spyruoklės, apatinis (4)
Žr. techninės priežiūros komplektus
5
 • Išmetimo kanalo smeigė (4)
16715-83
6
 • Įtraukimo vožtuvas (2)
18190-08
7
 • Išmetimo vožtuvas (2)
18183-03
8
 • Sandariklis, vožtuvo (4)
18046-98
9
 • Vožtuvo spyruoklės blokas (4)
Žr. techninės priežiūros komplektus
10
 • Laikiklis, vožtuvo pavalkėlio (8). Taip pat įtrauktas į komplektą 18281-02A
18240-98
11
 • Automatinio kompresijos išleidimo kištukas (2)
16648-08
12
Medalionas, „120R“
17136-10
13
Sraigtas, suapvalinta galvute, „TORX“ (2)
94634-99
14
Sraigtas, vidinių sriegių, 3-3/16 colių (4)
16478-85A
15
Sraigtas, vidinių sriegių, 1-7/8 colių (4)
16480-92A
16
Uždegimo žvakės (nerodoma) (2)
32186-10
Techninės priežiūros komplektai:
A
Vožtuvo spyruoklės komplektas, „Screamin‘ Eagle“
18281-02A
Šias „Screamin‘ Eagle“ dalis galima įsigyti atskirai:
B
Vožtuvo lizdas, įtraukimas
18191-08
C
Vožtuvo lizdas, išmetimas
18048-98A
D
Vožtuvo kreipiklis, įtraukimas (darbams)
 • (+ 0.003 col.)
18158-05
 • (+ 0.002 col.)
18156-05
 • (+ 0.001 col.)
18154-05
E
Vožtuvo kreipiklis, išmetimas (darbams)
 • (+ 0.003 col.)
18157-05
 • (+ 0.002 col.)
18155-05
 • (+ 0.001 col.)
18153-05
Pav 10. SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Lent 14. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Sraigtas 5/16-18 X 2-1/2 šešiakampe flanšine galvute (8 klasės) (8)
1039
2
Sraigtas, 5/16-18 X 1.0 šešiakampe galvute, su užraktu (6)
3692A
3
Sraigtas 5/16-18 X 1-3/4 šešiakampe galvute, su užraktu (10)
3693A
4
Sraigtas 5/16-18 X 1-1/4 šešiakampe flanšine galvute, su užraktu (8)
3736B
5
Sraigtas 1/4-20 X 1-11/16 šešiakampe galvute (8 klasės), su užraktu, (4)
4400
6
Sraigtas 1/4-20 X 1 su lizdu galvutėje ir su užraktu (8)
4741A
7
Poveržlė 11/16 X 29/32 X 1/32 (4)
6762B
8
Žiedinis tarpiklis, strypo dangtelis (4)
11132A
9
Žiedinis tarpiklis, strypo dangtelis (4)
11145A
10
O-žiedas (2)
11270
11
Žiedinis tarpiklis (4)
11293
12
Tarpinė, svirties korpusas (2)
16719-99B
13
Tarpinių komplektas, paskirstymo veleno darbams
17045-99D
14
Svirtis, priekinis įtraukimas, galinis išmetimas, su įvorėmis (2)
17360-83A
15
Svirtis, galinis įtraukimas, priekinis išmetimas, su įvorėmis (2)
17375-83A
16
Tarpinė, svirties gaubtas (2)
17386-99A
17
Įvorė, svirtis (8)
17428-57
18
Svirties gaubtas, (chrominis) (2)
17572-99
19
Svirties korpusas, (chrominis) (2)
17578-10
20
Kėliklio dangtelis, priekinis (chrominis)
Kėliklio dangtelis, galinis (chrominis)
17964-99
17966-99
21
Atrama, svirties (2)
17594-99
22
Alsuoklio blokas (2)
17025-03A
23
Velenas, svirties (4)
17611-83
24
Tobulai telpančio strypo komplektas (+0.030 colių)
18401-03
25
Dangtelis, strypo, apatinio (4)
17939-99
26
Dangtelis, gaubto spyruoklė (4)
17945-36B
27
Spyruoklė, strypo dangtelio (4)
17947-36
28
Dangtelis, viršutinio strypo (4)
17948-99
29
Laikiklis, spyruokliniu dangteliu (4)
17968-99
30
Stebulė, antirotacinė (2)
18535-99
31
Hidraulinio kėliklio komplektas (įeina 4 kėlikliai)
18572-13
32
Tarpinė, kėliklio dangtelis (2)
18673-07
33
Kameros blokas, alsuoklis (2)
26500002
Pav 11. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti, SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Lent 15. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Tvirtinimo žiedas
11177A
2
Standartinis stūmoklio žiedų komplektas (2)
Stūmoklio žiedų rinkinys, 0.010 coliais didesni (2)
22526-10
22529-10
3
Standartinis priekinio ir užpakalinio stūmoklių komplektas su žiedų komplektais, stūmoklių pirštais ir blokavimo žiedais
Stūmoklių komplektas, priekinių ir galinių, su žiedų rinkiniu, stūmoklio pirštais ir 0.010 colių didesniais fiksavimo žiedais
22574-10
22576-10
4
Blokavimo žiedas, stūmoklio pirštas (4)
22097-99
5
Stūmoklio pirštas (2)
22310-10
6
Smagračio surinkimo komplektas
24100007
Pav 12. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Lent 16. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Kaištis (3)
765
2
2a
2b
Sraigtas, 5/16-18 x 3.0, šešiakampe flanšine galvute (8)
Sraigtas, karterio centro viršaus
Poveržlė, sandarinamoji
895
1105
1086A
3
Poveržlė (3)
6099
4
Poveržlė 1-1/4 x 1-53/64 x 1/8 (2)
8972
5
Adatinių guolių komplektas (komplekte yra 2)
24017-10
6
O-žiedas (2)
10930
7
O-žiedas (2)
11293
8
Alyvos sandariklis
12068
9
Kaištelis (2)
16574-99A
10
Kaištelis (2)
16589-99A
11
Kaištelis (4)
16595-99A
12
Stūmoklio aušinimo purkštukas, su 10930 (2)
22315-06A
13
Guolių komplektas, kairės pusės su 8972, 24605-07, 35114-02, ir vidine rampa
24004-03B
14
Skyriklis, žvaigždės veleno (tik „Dyna“ modeliuose)
24038-03
15
Karterio rinkinys, (juodas) su 5, 12, 13, 16, 22, 24 ir 3983 varžtais (nerodoma)
24400031
16
Guolis, pagrindinis (2)
24605-07
17
Alyvos filtro komplektas, su užrakto plokštės komplektu, adapteriu ir žiediniais tarpikliais
26261-99
18
Fitingas, tiesus (3)
26314-99
19
Adapteris, alyvos filtro
26352-95A
20
Žiedinis tarpiklis (2)
26432-76A
21
Užrakto plokštė su sraigtais, žiediniais tarpikliais ir poveržlėmis
35071-99
22
Tvirtinimo žiedas
35114-02
23
Alyvos filtras (chrominis)
63798-99A
24
Sraigtas, „TORX ® “ 8-32 x 3/8 (4)
68042-99
Pav 13. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE 120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Lent 17. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti SE120R „Screamin‘ Eagle Pro“ surinktas lenktynių variklis
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Ritininis kaištelis
601
2
Sraigtas, pagrindinio paskirstymo veleno grandies tempimo tarpinė (2)
942
3
Sraigtas, paskirstymo veleno, 1/4-20 x 1-1/4, rifliuotas su užraktu (8 klasės), (10)
Sraigtas, antrinio paskirstymo veleno grandies tempimo tarpinės, 1/4-20 x 1-1/4, rifliuotas su užraktu (8 klasės), (2)
4740A
4740A
4
Sraigtas, 1/4-20 x 1, su lizdu galvutėje ir su užraktu (8)
4741A
5
Poveržlė, 3/8 x 1-1/8 x 7/32
6294
6
Guolių surinkimas su guoliais, vidine rampa, poveržlėmis ir žiediniu tarpikliu
8983
7
Adatinių guolių komplektas (komplekte yra 2)
24017-10
8
Sandarinimo žiedas
11293
9
O-žiedas (2)
11301
10
Tvirtinimo žiedas
11494
11
Tarpinių komplektas, paskirstymo veleno darbams
17045-99D
12
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės laikymo komplektas su 6294, sraigtais ir poveržle
25566-06
13
Plokštė, laikanti guolius
1200018
14
Tarpiklis, kumštelio dangtelis
25244-99A
15
Paskirstymo veleno atraminė plokštė, su apėjimo vožtuvu
25400018
16
Paskirstymo veleno dangtelis, (chrominis)
25369-01B
17
Skirstomojo veleno grandies ir tvirtinimo elementų komplektas, su 25566-06, 25673-06, 25675-06 ir 25728-06
25585-06
18
Skirstomojo veleno priekinis ir galinis komplektas, SE266E
25400029
19
Sraigtas, 8-32 x 3/8 „TORX“ galvute (5)
68042-99
20
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždė ant alkūninio veleno, 17 T
25673-06
21
Pagrindinių paskirstymo velenų pavaros grandis
25675-06
22
Antrinių paskirstymo velenų pavaros grandis
25607-99
23
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždė, 34 T
25728-06
24
Rutulinis guolis
8990A
25
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.287 storio
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.297 storio
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.307 storio
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.317 storio
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.327 storio
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.337 storio
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.347 storio
Paskirstymo velenų pavaros žvaigždės suvedimo tarpiklis, 0.357 storio
25722-00
25723-00
25721-00
25719-00
25717-00
25725-00
11889
11890
26
Alyvos siurblio blokas
62400001
27
Nutekėjimo vožtuvo spyruoklė
26210-99
28
Alyvos siurblio nutekėjimo vožtuvas
26400-82B
29
Dangtelis, 120R
25495-10
30
Grandies tempimo tarpinė, pagrindinių pavaros paskirstymo velenų grandies
39968-06
31
Grandies tempimo tarpinė, antrinių pavaros paskirstymo velenų grandies
39969-06
32
Spyruoklė, skyriklis
40323-00