XL SNABBKOPPLING VINDRUTA
J045892021-04-27
ALLMÄNT
Satsnummer
58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11
Modeller
Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).
Tabell 1. Satser
Partinummer
Beskrivning
58053-10
Standardhöjd, klar vindruta
57801-11
Standardhöjd, klar vindruta
57682-10
Låg profil, tonad vindruta
57802-11
Låg profil, tonad vindruta
VARNING
Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)
Satsinnehåll
MONTERING
Klämmontering till vindruta
1. Ta bort vindruteenheten ur förpackningen och lägg med framsidan nedåt på ett rent, mjukt underlag med monteringsfästena vända uppåt.
2. Se Figur 2 . Ta bort klämmans enheter (8) och hårdvaruupsättningen (11) från förpackningen och separera liknande delar som förberedelser för montering.
VARNING
Tallriksbrickornas (de koniska brickornas) kupade sida ska placeras så att de är riktade mot varandra och omsluter vindrutans monteringsfästen vid varje monteringspunkt. Om brickorna inte riktas in på rätt sätt kan det minska vindrutans förmåga att brytas loss vid en kollision, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00422b)
3. Montera klämmans enheter löst på vindrutefästena i den ordning som visas i Figur 1 .
1Axelbult
2Höger vindrutefäste
3Skålad bricka
4Belleville-brickor (kupade sidorna vända mot varandra med vindrutefästet mellan dem)
Figur 1. Monteringsklämmor för vindruta (höger sida visas)
4. En klämma åt gången, med klämman vänd uppåt och innanför vindrutans fäste (2), dra åt axelbultarna (1) tillräckligt för att hålla klämmans riktning mot vindrutan under monteringen av vindrutan på motorcykeln. Skruvarna dras åt ordentligt senare.
Vindrutemontering
ANMÄRKNING
Håll framhjulet rakt för att förhindra att konsolerna repar bränsletanken.
1. Säkerställ att alla fyra klämmorna är i "öppet" läge. Ta vindrutan (med klämsidan bort från dig) till motorcykelns framsida.
ANMÄRKNING
Polykarbonatvindrutan är ganska flexibel och kan böjas för att sprida klämmorna bort från strålkastaren för att underlätta monteringen på motorcykeln. Var försiktig så att du inte repar strålkastares kåpa med klämmorna när du placerar vindrutan på gaffelrören.
VARNING
Om gasvajern fastnar kan gaspådraget påverkas, vilket kan leda till att du tappar kontrollen med dödsfall eller allvarlig personskada som följd. (00423b)
2. Uppsättningarna 58053-10 och 57682-10 Kontrollera att gaskablarna är placerade under den nedre klämman till vänster (sett mot motorcykeln och håll vindrutan) och kommer inte att klämmas av klämmorna. Uppsättningarna 57801-11 och 57802-11 Kontrollera att gaskablarna är placerade under den nedre klämman till vänster (sett mot motorcykeln och håll vindrutan) och kommer inte att klämmas av klämmorna.
VARNING
Se till att styrningen går mjukt och ledigt utan hinder. Om något hindrar styrningen kan det resultera i att föraren tappar kontrollen över motorcykeln, vilket kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. (00371a)
3. All uppsättningar. Centrera vindrutan runt strålkastaren och placera klämmorna på gaffelrören. Se Figur 2 . Fäst gaskabelklämman (16) runt gaffelröret på höger sida och dra gaskablarna genom styrets öppning.
 • Kablarna får inte fastna i strålkastarens hårdvara eller passera framför strålkastaren.
 • Kablarna bör inte fånga fast hårdvaran för monteringsvarv eller blinkers.
 • Kablarna får inte fastna på bränslelocket eller bränslemätaren.
 • Kablarna får inte fastna på hastighetsmätaren eller varvräknaren.
 • Säkerställ att kablarna inte kläms fast mellan ramen och/eller gafflarna.
 • Säkerställ att kopplingskablarna inte dras åt när styret vrids helt åt vänster eller höger gaffelstopp
4. Med axelbultarna fortfarande löst gängade och börja längst ner, stäng en klämma i taget över gaffelrören och se till att klämmorna är självjusterade mot rören och mot varandra.
ANMÄRKNING
Dra inte åt ansatsbultarna utöver det rekommenderade åtdragningsmomentet. Överdragning kan leda till att klämman vrids på gaffelröret, vilket leder till otillräckligt grepp som kan leda till att vindrutan lossnar under användning.
5. Säkerställ att skruvarna på bultarna sitter ordentligt på varje plats på vindrutans fäste. Dra åt.
Åtdragning: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Hexuttag huvudbult
6. Vrid styret helt åt vänster och höger gaffelstopp för att bekräfta att gaskablarna rör sig fritt. Om störningar inträffar, justera vindrutan efter behov tills korrekt utrymme erhålls.
ANMÄRKNING
Låt en erfaren Harley-Davidson tekniker åtgärda eventuella problem innan du kör med detta tillbehöret installerat.
Demontering och förvaring av vindrutan
För att ta bort vindrutan, öppna de fyra klämmorna i valfri ordning och vänd installationsprocedurerna i Vindrutans installation , Steg 4 och 5. Var försiktig så att du inte repar strålkastarens kåpa eller bränsletanken så som anges under installationen.
Förvara vindrutan på en plats där vindrutans klämmor får störst skydd. Förvaras från platser där vindrutan kan stötas i eller tappas. Stapla inte något ovanpå vindrutan.
Före installation efter förvaring, inspektera klämmorna och hårdvaran med avseende på fästelement och renhet. Klämmorna ska öppnas och stängas fritt och varje klämma ska ha ett par gummipackningar (se Tabell 2 ) i klämsadeln där den kommer i kontakt med gaffelröret.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Inspektera vindrutans fästanordningar regelbundet. Kör aldrig motorcykeln om det finns fästen som är lösa. Ett löst fäste orsakar extra belastning på de återstående fästena, så väl som på vindrutan i sig, och kan leda till för tidigt fel på komponenterna.
OBS!
Polykarbonat vindrutor/vindavvisare kräver ordentlig uppmärksamhet och omsorg för att underhållas. Underlåtenhet att underhålla polykarbonat korrekt kan leda till skador på vindrutan/vindavvisaren. (00483e)
 • Solljus som reflekteras från den inre krökningen på vindrutan kan, vid vissa tillfällen på dagen, orsaka extrem värmebildning på motorcykelns instrument. Var försiktig när du parkerar. Parkera vänd mot solen, placera ett ogenomskinligt föremål över instrumenten eller justera vindrutan för att undvika reflektioner
 • Undvik rengöring i direkt solljus och stark värme.
 • Tvättmedel som är starkt basiska, frätande eller innehåller slipmedel är skadliga för vindrutan.
 • Skrapa aldrig vindrutan med ett rakblad eller ett annat vasst föremål eftersom att det kan leda till permanenta skador.
OBS!
Använd endast av Harley-Davidson rekommenderade produkter på vindrutan. Du får aldrig använda starka kemikalier eller medel som uppges förbättra regnegenskaperna. Sådana medel riskerar att göra vindrutan matt och så småningom ogenomskinlig. (00231c)
 • Använd inte bensin, thinner, smörjmedel (inklusive Armorall ® ), eller andra rengöringsmedel på gummibussningar. Om du gör det skadas bussningsytan.
ANMÄRKNING
Täck vindrutan med en våt ren trasa i cirka 15 minuter före tvätt så blir det lättare att få bort eventuella insekter som fastnat.
RESERVDELAR
Figur 2. Servicedelar, XL1200X snabbkoppling vindruta
RESERVDELAR
Tabell 2. Reservdelar
Komponent
Beskrivning (antal)
Artikelnummer
1
Vindruta serviceuppsättning, standardhöjd, klar (För användning på 58053-10.)
Vindruta serviceuppsättning, standardhöjd, klar (För användning på 57801-11.)
Vindruta serviceuppsättning, låg profil, tonad (För användning på 57682-10.)
Vindruta serviceuppsättning, låg profil, tonad (För användning på 57802-11.)
(Serviceuppsättning inkluderar artiklarna 2-5)
57762-10
58061-96
57763-10
58103-96
2
 • Vindruta
Säljs ej separat
3
 • Tejp, horisontell (2)
58052-78
4
 • Tejp, vertikal (2)
58417-77
5
 • Bricka, svart gummi (6)
58152-96
6
Fäste, vindruta, svart (höger) (För användning på 58053-10 och 57682-10.)
58180-10
Fäste, vindruta montering (höger) (För användning på 57801-11 och 57802-11.)
57793-11
7
Fäste, vindruta montering, svart (höger) (För användning på 58053-10 och 57682-10.)
58188-10
Fäste, vindruta montering (vänster) (För användning på 57801-11 och 57802-11.)
57796-11
8
Klämma uppsättning, verktygslös frigöring (inkluderar fyra klämmor med packningar)
Säljs ej separat
9
 • Klämma, verktygslös frigöring (inkluderar två packningar) (4)
57400465
10
 • --- Packning (2)
58791-04
11
Hårdvaruuppsättning (omfattar fyra av artikel 12 och artikel 16)
Säljs ej separat
12
 • Hårdvaruuppsättning, vindrutefäste (4) (inkluderar artiklarna 13 till 15)
58790-04
13
 • --- Axelbult
Säljs ej separat
14
 • --- Distansbricka, kuperad (2)
Säljs ej separat
15
 • --- Belleville bricka (2)
Säljs ej separat
16
 • Klämma, gasvajer
10868
17
Fäste, horisontellt, yttre (svart) (För användning på 58053-10 & 57682-10.)
58069-09
Fäste, horisontellt, yttre (För användning på 57801-11 & 57802-11.)
58051-78A
18
Fäste, horisontellt, inre (svart) (För användning på 58053-10 & 57682-10.)
58068-09
Fäste, horisontellt, inre (För användning på 57801-11 & 57802-11.)
58050-78A
19
Fäste, vertikalt, (svart) (2) (För användning på 58053-10 & 57682-10.)
Säljs ej separat
Fäste, vertikalt, (höger) (För användning på 57801-11 & 57802-11.)
58406-75A
Fäste, vertikalt, (vänster) (För användning på 57801-11 & 57802-11.)
58408-75A
20
Skruv, knapphuvud TORX ® , #12-24 x 13/16 tum (20,6 mm) lång, med låsspärr (2)
2452
21
Skruv, knapphuvud TORX, #12-24 x 5/8 tum (15,9 mm) lång, med låsspärr (7)
2921A
22
Huvmutter, #12-24 (krom) (9)
7651A