XL KIIRVABASTUSEGA TUULEKLAAS
J045892021-04-27
ÜLDOSA
Komplekti numbrid
58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11
Mudelid
Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).
Tabel 1. Komplektid
Komplekti nr
Kirjeldus
58053-10
Standardse kõrgusega, läbipaistev tuuleklaas
57801-11
Standardse kõrgusega, läbipaistev tuuleklaas
57682-10
Madala profiiliga, suitsutatud tuuleklaas
57802-11
Madala profiiliga, suitsutatud tuuleklaas
HOIATUS!
Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)
Komplekti sisu
PAIGALDAMINE
Klambrikoost tuuleklaasile
1. Eemaldage pakkimise eesmärgil tuuleklaasi alamkoost ja asetage see esiots allapoole puhtale pehmele pinnale, kinnitushaagid peavad jääma üles.
2. Vt Joonis 2 . Eemaldage pakendist nii kinniti koostud (8) kui ka paigaldusosade komplekt (11) ja eraldage sarnased osad kokkupanemise ettevalmistamiseks.
HOIATUS!
Belleville’i (koonuse) seibide kausikujulised pooled peavad olema vastastikku ja igal ühenduskohal peavad nende vahel olema esiklaasi kinnitusklambrid. Suutmatus seibe õigesti joondada võib vähendada esiklaasi võimet kokkupõrke korral lahti murda, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00422b)
3. Paigaldage klambrikomplektid lõdvalt tuuleklaasi kinnitusklambrite külge Joonis 1 näidatud järjestuses.
1Poolkeermega polt
2Parempoolne tuuleklaasi haak
3Koonusjas seib
4Belleville’i seibid (koonusjad küljed on üksteisega vastamisi, mille vahel on tuuleklaasi haak)
Joonis 1. Tuuleklaasi kinnitusklambrid (näidatud parem pool)
4. Klamber suunaga üles ja tuuleklaasi haagi (2) sisepoolel, kinnitage poolkeermega polte (1) ühe klambri kaupa piisavalt, et hoida mootorrattale tuuleklaasi paigaldamisel klambri suunda tuuleklaasi suhtes. Poldid kinnitatakse täielikult hiljem.
Tuuleklaasi paigaldamine
MÄRKUS.
Hoidke esiratast sirgelt, et haagid ei kraabiks kütusepaaki.
1. Veenduge, et kõik 4 klambrit oleks avatud asendis. Tooge tuuleklaas (klambriga külg suunaga teist eemale) mootorratta esiküljele.
MÄRKUS.
Polükarbonaadist tuuleklaas on küllaltki paindlik ja seda võib painutada, et mootorrattale paigaldamise lihtsustamiseks jaotada klambrid esitulest eemale. Olge ettevaatlik, et tuuleklaasi kahvlitorudele paika panemisel mitte kriimustada esitule korpust.
HOIATUS!
Pigistatud gaasikaablid võivad piirata gaasitundlikust, mis võib põhjustada juhitavuse kaotamist ja surma või tõsiseid vigastusi. (00423b)
2. Komplektid 58053-10 ja 57682-10 Kontrollige, kas gaasitrossid on asetatud vasakul asuva alumise klambri alla (vaadates mootorratta poole, hoides tuuleklaasi) ja et klambrid ei pigistaks neid. Komplektid 57801-11 ja 57802-11 Kontrollige, kas gaasitrossid on asetatud vasakul olevate klambrite vahele (vaadates mootorratta poole, hoides tuuleklaasi) ja et klambrid ei pigistaks neid.
HOIATUS!
Veenduge, et roolida saaks sujuvalt ja vabalt ning ilma takistusteta. Häired roolimisel võivad põhjustada juhitavuse kadumist ja surma või raskeid vigastusi. (00371a)
3. Kõik komplektid. Sättige tuuleklaas esitule ümber ja paigutage klambrid kahvlitorudele. Vt Joonis 2 . Kinnitage gaasitrossi klamber (16) parempoolse kahvlitoru ümber ja suunake gaasitrossid juhtava.
 • Juhtmed ei tohi jääda esitulede kinnitite taha kinni ega jääda esitule ette.
 • Juhtmed ei tohi jääda suunatulede kinnitite ega suunatulede enda taha kinni.
 • Juhtmed ei tohi jääda kütusekorgi ega kütusenäidiku taha kinni.
 • Juhtmed ei tohiksjääda spidomeetri ega tahhomeetri taha kinni.
 • Veenduge, et juhtmed pole raami ja/või kahvli osade vahele muljutud.
 • Veenduge, et juhtraua pööramine vasakusse või paremasse lõppasendisse ei sikutaks sidurikaableid.
4. Nii et poolkeermega poldid on endiselt lõdvalt kinnitatud ja alustades alt, sulgege üks klamber korraga kahvlitorude ümber, vaadates, et klambrid joonduvad torude ja üksteisega.
MÄRKUS.
Ärge pingutage poolkeermega polte üle soovitusliku pöördemomendi. Ülepingutamine võib põhjustada klambri pöörlemist kahvlitorul, põhjustades ebapiisavat haaret ja mis võib põhjustada tuuleklaasi lahtimineku kasutamise ajal.
5. Veenduge, et poolkeermega poltide õlad istuksid täielikult igas tuuleklaasi haagis. Pingutage.
Moment: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Kuuskant-pesapeakruvi
6. Pöörake juhtraud täielikult vasakule ja paremale poole, et veenduda gaasitrosside vabas liikumises. Kui esineb takistus, reguleerige tuuleklaasi vastavalt vajadusele sobiliku kauguse saavutamiseks.
MÄRKUS.
Enne antud tarvikuga sõitmist laske kogenud Harley-Davidsoni tehnikul korrigeerida kõik probleemid.
Tuuleklaasi eemaldamine ja hoiustamine
Tuuleklaasi eemaldamiseks avage neli klambrit ükskõik, millises järjestuses ja teostage tuuleklaasi paigaldamise 4. ja 5. toiming vastupidises järjestuses. Olge ettevaatlik, et mitte esituld ega kütusepaaki kriimustada, nagu paigaldamise ajal märgiti.
Tuuleklaasi hoiustamisel asetage see kohta, kus tuuleklaasi klambrid on korralikult kaitstud. Hoiduge asukohtadest, kus tuuleklaas võib millegagi kokku puutuda või maha kukkuda. Ärge asetage midagi tuuleklaasi koostu peale.
Kontrollige klambreid ja riistvara enne uuesti paigaldamist pärast mis tahes hoiustamisaega kinniti eelpingutuse ja puhtuse osas. Klambrid peaksid vabalt avanema ja sulguma ning igal klambril peaks klambrisadulas olema paar kummist tihendit (vt Tabel 2 ), kus see puutub kokku kahvlitoruga.
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
Kontrollige aeg-ajalt tuuleklassi kinnitusdetaile. Ärge kunagi sõitke lahtise paigaldusega. Lõtv paigaldus põhjustab lisapinget ülejäänud paigaldusele ning tuuleklassile ja see võib põhjustada osade enneaegse vigastuse.
TEADE
Polükarbonaadist tuuleklaase/tuulesuunajaid tuleb õigesti hooldada. Polükarbonaadi vale hooldus võib tuuleklaase/tuulesuunajaid kahjustada. (00483e)
 • Tuuleklaasi tumeruse sisemuselt peegeldav päikesevalgus võib teatud ajal päeval põhjustada mootorratta instrumentide väga suure kuumuse tekkimist. Olge parkimisel ettevaatlik. Parkige päikese suunas, asetage instrumentide peale matt ese või reguleerige tuuleklaasi peegelduste vältimiseks.
 • Ärge puhastage kuuma päikesega või kõrgel temperatuuril.
 • Pulbriline, abrasiivne või leeliseline puhasti kahjustab tuuleklaasi.
 • Ärge kunagi kraapige tuuleklaasi žiletitera ega muu terava esemega, kuna see võib põhjustada püsivat kahju.
TEADE
Kasutage Harley-Davidsoni tuuleklaasidel ainult Harley-Davidsoni soovitatud tooteid. Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale või vihmavastaseid vahendeid, mis võivad tuuleklaasi pinda kahjustada, nt põhjustada tuhmumist või hägustumist. (00231c)
 • Ärge kasutage kummipuksidel benseeni, värvilahustit, bensiini, määrdeid (sh Armorall ® ) ega muid puhastusvahendeid. See kahjustab puksi pinda.
MÄRKUS.
Tuuleklaasi katmine puhta, märja riidega umbes 15 minutiks enne pesu muudab putukate eemaldamise lihtsamaks.
HOOLDATAVAD OSAD
Joonis 2. Hooldusosad, XL1200X kiirvabastusega tuuleklaas
HOOLDATAVAD OSAD
Tabel 2. Hooldatavad osad
Üksus
Kirjeldus (kogus)
Tootenumber
1
Tuuleklaasi hoolduskomplekt, standardkõrgusega, läbipaistev (kasutamiseks 58053-10 korral)
Tuuleklaasi hoolduskomplekt, standardkõrgusega, läbipaistev (kasutamiseks 57801-11 korral)
Tuuleklaasi hoolduskomplekt, madal profiil, suitsutatud (kasutamiseks 57682-10 korral)
Tuuleklaasi hoolduskomplekt, madal profiil, suitsutatud (kasutamiseks 57802-11 korral)
(Hoolduskomplekt sisaldab osi 2–5)
57762-10
58061-96
57763-10
58103-96
2
 • Tuuleklaas
Ei müüda eraldi
3
 • Teip, horisontaalne (2)
58052-78
4
 • Teip, vertikaalne (2)
58417-77
5
 • Seib, kummist, must (6)
58152-96
6
Haak, tuuleklaasi paigaldus, must, parem (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)
58180-10
Haak, tuuleklaasi paigaldus, parem (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)
57793-11
7
Haak, tuuleklaasi paigaldus, must, vasak (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)
58188-10
Haak, tuuleklaasi paigaldus, vasak (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)
57796-11
8
Klambrikomplekt, tööriistavaba vabastus (sisaldab 4 tihendiga klambrit)
Ei müüda eraldi
9
 • Klamber, tööriistavaba vabastus (sisaldab 2 tihendit) (4)
57400465
10
 • --- Tihend (2)
58791-04
11
Kinnitusvahendite komplekt (sisaldab nelja osa 12 ja osa 16)
Ei müüda eraldi
12
 • Paigaldusosade komplekt, tuuleklaasi paigaldus (4) (sisaldab esemeid 13 kuni 15)
58790-04
13
 • --- Poolkeermega polt
Ei müüda eraldi
14
 • --- Vahepuks, koonusjas seib
Ei müüda eraldi
15
 • --- Belleville’i seib (2)
Ei müüda eraldi
16
 • Klamber, gaasitross
10868
17
Toestus, horisontaalne, välimine, must (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)
58069-09
Toestus, horisontaalne, välimine (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)
58051-78A
18
Toestus, horisontaalne, sisemine, must (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)
58068-09
Toestus, horisontaalne, sisemine (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)
58050-78A
19
Toestus, vertikaalne, must (2) (kasutamiseks 58053-10 ja 57682-10 korral)
Ei müüda eraldi
Toestus, vertikaalne, parem (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)
58406-75A
Toestus, vertikaalne, vasak (kasutamiseks 57801-11 ja 57802-11 korral)
58408-75A
20
Kruvi, nööppea TORX ® , 12-24 x 20,6 mm pikk, lukustusplaadiga (2)
2452
21
Kruvi, nööppea, TORX, 12-24 x 15,9 mm pikk, lukustusplaadiga (7)
2921A
22
Kübarmutter nr 12–24 (kroom) (9)
7651A