XL GREITAVEIKIS PRIEKINIS STIKLAS
J045892021-04-27
BENDROJI INFORMACIJA
Rinkinių numeriai
58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11
Modeliai
Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).
Lent 1. Rinkiniai
Komplekto nr.
Aprašas
58053-10
Standartinio aukščio, skaidrus priekinis stiklas
57801-11
Standartinio aukščio, skaidrus priekinis stiklas
57682-10
Žemas, tamsintas priekinis stiklas
57802-11
Žemas, tamsintas priekinis stiklas
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)
Rinkinio turinys
Žr. Pav 2 ir Lent 2.
MONTAVIMAS
Priekinio stiklo apkabos surinkimas
1. Iš pakuotės išimkite priekinio stiklo dalinę sąranką ir padėkite priekiu žemyn ant švaraus, minkšto paviršiaus, montavimo rėmeliais į viršų.
2. Žr. Pav 2 . Iš pakuotės išimkite apkabų surinkimus (8) ir techninės įrangos komplektą (11), tada pasiruoškite surinkimui atskirdami panašias detales.
ĮSPĖJIMAS
Įgaubtosios kūginių poveržlių pusės turi būti atsuktos viena į kitą ir kiekviename montavimo taške turi suspausti priekinio stiklo montavimo laikiklius iš abiejų pusių. Netinkamai orientavus poveržles gali būti sumažinta priekinio stiklo geba susidūrus atsiskirti, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00422b)
3. Laisvai surinkite apkabų surinkimus ant priekinio stiklo montavimo rėmelių Pav 1 pateikta seka.
1Pakopinis varžtas
2Dešinysis priekinio stiklo laikiklis
3Lėkštelės formos poveržlė
4Kūginės poveržlės (įgaubtosios pusės yra atsuktos viena į kitą, o priekinio stiklo laikiklis yra tarp jų)
Pav 1. Priekinio stiklo montavimo apkabos (rodoma dešinė pusė)
4. Nukreipkite apkabą į viršų, į priekinio stiklo rėmelio (2) vidų, ir prisukite pakopinius varžtus (1) tiek, kad montuojant priekinį stiklą ant motociklo, apkabos išlaikytų tinkamą padėtį. Dirbkite su viena apkaba vienu metu. Varžtai bus priveržti iki galo vėliau.
Priekinio stiklo montavimas
PASTABA
Kad neįbrėžtumėte degalų bako paviršiaus, laikykite priekinį ratą tiesiai.
1. Įsitikinkite, kad visos keturios apkabos yra atidarytose padėtyse. Perkelkite priekinį stiklą (apkabų puse nuo savęs) ant motociklo priekio.
PASTABA
Priekinis polikarbonato stiklas yra gana lankstus ir gali būti sulenktas, kad spaustuvai nutoltų nuo priekinio stiklo ir būtų lengviau įtaisyti motocikle. Atsargiai, dėdami priekinį stiklą ant plunksnų slankiųjų antgalių - neįbrėžkite priekinio žibinto korpuso.
ĮSPĖJIMAS
Suspaudus droselio trosus gali susilpnėti droselio atsakas ir galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00423b)
2. Komplektams 58053-10 ir 57682-10 Įsitikinkite, kad droselio kabeliai yra įtaisyti tarp apatinės pakabos jums iš kairės (taip, kaip žiūrite į motociklą laikydami priekinį stiklą) ir, kad apkabos jų neprispaus. Komplektams 57801-11 ir 57802-11 Įsitikinkite, kad droselio kabeliai yra įtaisyti tarp apkabų jums iš kairės (taip, kaip žiūrite į motociklą laikydami priekinį stiklą) ir, kad apkabos jų neprispaus.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad vairas sukasi lengvai ir lygiai, be trukdžių. Dėl vairavimo mechanizmo trukdžių kyla pavojus nesuvaldyti transporto priemonės, taip pat sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00371a)
3. Visiems komplektams. Sucentruokite priekinį stiklą ant priekinio žibinto ir įsodinkite apkabas į šakės plunksnų vamzdelius. Žr. Pav 2 . Užfiksuokite droselio kabelio spaustuką (16) ant dešinės pusės šakės plunksnų vamzdelio ir praveskite droselio kabelius pro kreipiamąją angą.
 • Kabeliai neturėtų kabintis už priekinio žibinto techninės įrangos ar eiti priešais žibintą.
 • Kabeliai neturėtų kabintis už posūkio signalo montavimo įrangos ar posūkio signalų.
 • Kabeliai neturėtų kabintis už degalų bako ar degalų matuoklio.
 • Kabeliai neturėtų kabintis už spidometro ar tachometro.
 • Įsitikinkite, kad kabeliai nėra prispausti tarp rėmo ir/arba šakių.
 • Įsitikinkite, kad sankabos kabeliai neįsitempia, kai vairas pilnai pasukamas iki šakių dešiniojo ar kairiojo stovų.
4. Prieš priveržiant pakopinius varžtus, pradėdami nuo apačios ant plunksnų slankiųjų antgalių užverkite po vieną apkabą vienu metu ir stebėkite, kad apkabos savaime susilygiuotų su antgaliais ir viena su kita.
PASTABA
Neveržkite atramos varžtų stipriau nei rekomenduojamas sukimo momentas. Per didelis priveržimas gali netinkamai pasukti apkabą ant plunksnų slankiųjų antgalių, ko pasėkoje apkaba tinkamai nesukibtų ir naudojimo metu atsilaisvintų priekinis stiklas.
5. Įsitikinkite, kad varžtų pakopos yra pilnai įsuktos į tam skirtas vietas priekinio stiklo rėmelyje. Priveržkite.
Sūkio momentas: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Varžtas šešiakampiu lizdu galvutėje
6. Pilnai pasukite vairą į kairę, tada į dešinę puses, kad įsitikintumėte jog droseliai laisvai juda. Atsiradus trikdžiams, pagal reikalingo tarpo poreikius sureguliuokite priekinį stiklą.
PASTABA
Prieš važiuodami su šiuo naujai įdiegtu priedu, leiskite patyrusiam „Harley-Davidson“ technikui ištaisyti problemas.
Priekinio stiklo nuėmimas ir laikymas
Priekinio stiklo nuėmimui, bet kokia seka, atverkite keturias apkabas ir atvirkštiniu būdu pakartokite montavimo procedūrą, randamą priekinio stiklo montavimo 4 ir 5 žingsniuose. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte priekinio stiklo korpuso ar degalų bako.
Laikykite priekinį stiklą tokioje vietoje, kur priekinio stiklo apkabos bus saugiausios. Venkite vietų, kuriose priekinis stiklas gali būti pastumtas ar numestas. Nieko nedėkite ant priekinio stiklo bloko.
Prieš montuodami po bet kokios trukmės saugojimo laiko, kruopščiai apžiūrėkite apkabas ir techninę įrangą ir įsitikinkite, kad tvirtinimo įranga tvirtai laikosi ir yra švari. Apkabos turėtų laisvai judėti iš atviros į uždarą padėtis ir atvirkščiai, kiekviena apkaba turi turėti po porą guminių tarpiklių (žr. Lent 2 ) balnelyje, kontaktuojančiame su plunksnų slankiaisiais antgaliais.
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Periodiškai patikrinkite priekinio stiklo montavimo techninę įrangą. Niekada nevažiuokite motociklu, jeigu atsilaisvinusios montavimo detalės. Laisvas laikiklis kelia stresą visiems kitiems laikikliams ir pačiam priekiniam stiklui, ko pasėkoje trumpėja komponentų gyvavimo laikas.
PRANEŠIMAS
Polikarbonato priekiniai stiklai / vėjo deflektoriai reikalauja atitinkamo dėmesio ir priežiūros. Tinkamai neprižiūrimas polikarbonato priekinis stiklas / vėjo deflektorius gali būti pažeistas. (00483e)
 • Dėl saulės atspindžių priekinio stiklo viduje tam tikru dienos metu gali stipriai įkaisti motociklo prietaisai. Statydami būkite atsargūs. Jei pastatote saulėje, ant prietaisų užmeskite nepermatomą apdangalą arba pareguliuokite priekinį stiklą, kad būtų išvengta atspindžių.
 • Nevalykite saulės atokaitoje arba esant aukštai temperatūrai.
 • Miltelių pavidalo, abrazyvinis ar šarminis valiklis pažeis priekinį stiklą.
 • Niekada negramdykite priekinio stiklo skustuvo ašmenimis ar kitu aštriu objektu. Tai nepataisomai pažeis paviršių.
PRANEŠIMAS
„Harley-Davidson“ priekiniams stiklams naudokite tik „Harley-Davidson“ rekomenduojamus produktus. Nenaudokite stiprių chemikalų arba lietaus lašus išskaidančių produktų, kurie gali pažeisti priekinio stiklo paviršių, pavyzdžiui, nuo jų stiklas gali susibraižyti arba aprasoti. (00231c)
 • Ant guminių įvorių nenaudokite benzino, dažų tirpiklio, degalų, alyvos (įskaitant ir „Armorall ® “) ar kitų valymo priemonių. Tai pažeis įvorių paviršius.
PASTABA
Prieš plovimą maždaug 15 minučių uždėjus ant priekinio stiklo švarų drėgną audinį bus lengviau nuvalyti pridžiūvusius vabzdžius.
DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI
Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti, XL1200X greitaveikis priekinis stiklas
DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI
Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti
Elementas
Aprašymas (kiekis)
Dalies numeris
1
Priekinio stiklo montavimo komplektas, standartinio aukščio, skaidrus (naudojamas ant 58053-10.)
Priekinio stiklo montavimo komplektas, standartinio aukščio, skaidrus (naudojamas ant 57801-11.)
Priekinio stiklo montavimo komplektas, žemas, tamsintas (naudojamas ant 57682-10.)
Priekinio stiklo montavimo komplektas, žemas, tamsintas (naudojamas ant 57802-11.)
(Į techninės įrangos komplektą įtraukti 2-5 elementai)
57762-10
58061-96
57763-10
58103-96
2
 • Priekinis stiklas
Atskirai neparduodama
3
 • Juosta, horizontali (2)
58052-78
4
 • Juosta, vertikali (2)
58417-77
5
 • Poveržlė, juodos gumos (6)
58152-96
6
Rėmelis, priekinio stiklo laikiklis, juodas (dešinysis) (naudojamas ant 58053-10 ir 57682-10.)
58180-10
Rėmelis, priekinio stiklo laikiklis (dešinysis) (naudojamas ant 57801-11 ir 57802-11.)
57793-11
7
Rėmelis, priekinio stiklo laikiklis, juodas (kairysis) (naudojamas su 58053-10 ir 57682-10.)
58188-10
Rėmelis, priekinio stiklo laikiklis (kairysis) (naudojamas su 57801-11 ir 57802-11.)
57796-11
8
Apkabų rinkinys, atleidimas be įrankių (įtrauktos keturios apkabos su tarpikliais)
Atskirai neparduodama
9
 • Apkaba, atleidimas be įrankių (įtraukti du tarpikliai) (4)
57400465
10
 • --- Tarpiklis (2)
58791-04
11
Techninės įrangos komplektas (įtraukti keturi 12 elementai ir 16 elementas)
Atskirai neparduodama
12
 • Techninės įrangos komplektas, priekinio stiklo laikiklis (4) (įtraukti nuo 13 iki 15 elementai)
58790-04
13
 • --- Pakopinis varžtas
Atskirai neparduodama
14
 • --- Skyriklis, nuožambi poveržlė
Atskirai neparduodama
15
 • --- „Belleville“ poveržlė (2)
Atskirai neparduodama
16
 • Spaustukas, droselio kabelio
10868
17
Ramstis, horizontalus, išorinis (juodas) (naudojamas ant 58053-10 ir 57682-10.)
58069-09
Ramstis, horizontalus, išorinis (naudojamas ant 57801-11 ir 57802-11.)
58051-78A
18
Ramstis, horizontalus, vidinis (juodas) (naudojamas ant 58053-10 ir 57682-10.)
58068-09
Ramstis, horizontalus, vidinis (naudojamas ant 57801-11 ir 57802-11.)
58050-78A
19
Ramstis, vertikalus (juodas) (2) (naudojamas ant 58053-10 ir 57682-10.)
Atskirai neparduodama
Ramstis, vertikalus (dešinysis) (naudojamas ant 57801-11 ir 57802-11.)
58406-75A
Ramstis, vertikalus (kairysis) (naudojamas ant 57801-11 ir 57802-11.)
58408-75A
20
Sraigtas, suapvalinta galvute, „TORX ® “, #12-24 x 13/16 col. (20.6 mm) ilgio, su fiksatoriumi (2)
2452
21
Sraigtas, suapvalinta galvute, „TORX“, #12-24 x 5/8 col. (15.9 mm) ilgio, su fiksatoriumi (7)
2921A
22
Aklina veržlė, Nr. 12–24 (chromas) (9)
7651A