SZYBA PRZEDNIA SZYBKOROZŁĄCZNA XL
J045892021-04-27
INFORMACJE OGÓLNE
Numery zestawów
58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11
Modele
Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie www.harley-davidson.com w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).
Tabela 1. Zestawy
Nr zestawu
Opis
58053-10
Standardowa wysokość, szyba przednia przezroczysta
57801-11
Standardowa wysokość, szyba przednia przezroczysta
57682-10
Niskoprofilowa, szyba przednia przydymiona
57802-11
Niskoprofilowa, szyba przednia przydymiona
OSTRZEŻENIE
Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)
Zawartość zestawu
Zobacz Rysunek 2 oraz Tabela 2.
MONTAŻ
Montaż zacisku do szyby przedniej
1. Wyjmij z opakowania podzespół szyby przedniej i połóż przednią powierzchnią w dół na czystej, miękkiej powierzchni z miękkim częściami uchwytów montażowych skierowanymi w górę.
2. Zobacz Rysunek 2 . Wyjmij zespoły zacisków (8) i zestaw osprzętu (11) z opakowania i oddziel do montażu podobne części.
OSTRZEŻENIE
Wydrążone strony podkładek talerzowych (stożkowych) muszą być skierowane ku sobie i nakładać się na wsporniki montażowe przedniej szyby w każdym punkcie montażowym. Nieprawidłowe ustawienie podkładek może doprowadzić do zmniejszenia zdolności szyby przedniej do zbicia się podczas kolizji, co może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. (00422b)
3. Luźno przymocuj zespoły zacisków do wsporników uchwytów szyby przedniej w kolejności pokazanej na Rysunek 1 .
1Sworzeń kołnierzowy
2Prawy wspornik szyby przedniej
3Podkładka pierścieniowa sprężysta
4Podkładki talerzykowe (stronami z wgłębieniem skierowanymi do siebie i ze wspornikiem przedniej szyby ustawionym pomiędzy nimi)
Rysunek 1. Zaciski mocujące szyby przedniej (pokazano prawą stronę)
4. Po jednym zacisk na raz, przy zaciskiem skierowanym do góry i do wewnątrz wspornika szyby przedniej (2), dokręć śruby pasowane (1) na tyle mocno, aby ustawienie zacisków w stosunku do szyby przedniej nie zmieniło się w czasie montażu szyby do motocykla. Wkręty zostaną dokręcone później.
Montaż przedniej szyby
UWAGA
Utrzymuj przednie koło w położeniu na wprost, aby uniknąć porysowaniu zbiornika paliwa przez wsporniki.
1. Pamiętaj, że wszystkie cztery zaciski powinny być w położeniu „otwarte". Przenieś przednią szybę (zaciski powinny być ustawiane w kierunku od ciebie) na przód motocykla.
UWAGA
Szyba z poliwęglanu jest dosyć elastyczna i może zostać ugięta, aby odsunąć zaciski od reflektora i ułatwić jej montaż na motocyklu. Należy uważać, aby podczas ustawiania szyby przy rurach widelców nie zarysować obudowy reflektora zaciskami.
OSTRZEŻENIE
Przetarta linka gazu może ograniczyć reakcję przepustnicy, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, a przez to do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00423b)
2. Zestawy 58053-10 i 57682-10 Sprawdź, czy linki przepustnicy są umieszczone poniżej dolnego zacisku po twojej lewej stronie (patrząc na przód motocykla w czasie przytrzymywania przedniej szyby) i nie zostaną ściśnięte przez zaciski. Zestawy 57801-11 i 57802-11 Sprawdź, czy linki przepustnicy są umieszczone między zaciskami po twojej lewej stronie (patrząc na przód motocykla w czasie przytrzymywania przedniej szyby) i nie zostaną ściśnięte przez zaciski.
OSTRZEŻENIE
Kierowanie musi być gładkie i swobodne. Przeszkadzanie w kierowaniu może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i śmierć lub poważne obrażenia. (00371a)
3. Wszystkie zestawy. Wyśrodkuj przednią szybę w stosunku reflektora i umieść zaciski na rurach widelca. Zobacz Rysunek 2 . Zatrzaśnij zacisk linki przepustnicy (16) wokół rury prawego widelca i poprowadź linkę przepustnicy przez otwór prowadzący.
 • Linki nie mogą zawadzać o osprzęt reflektora ani przechodzić przed reflektorem.
 • Linki nie mogą zawadzać o osprzęt mocujący kierunkowskazy lub same kierunkowskazy.
 • Linki nie powinny plątać się o korek paliwa lub zasłaniać wskaźnik poziomu paliwa.
 • Linki nie powinny zasłaniać prędkościomierza ani licznika kilometrów.
 • Sprawdź, czy linki nie zostały ściśnięte między ramą i/lub widelcami.
 • Sprawdź, czy linki sprzęgła nie naprężają się zbytnio przy maksymalnym obrocie kierownicy do lewego lub prawego ogranicznika widelca.
4. Przy wciąż luźno wkręconych śrubach pasowanych i zaczynając od dołu zamykaj po jednym zacisku naraz na rurach widelców, zwracając uwagę, jak zaciski ustawiają się w stosunku do rur i jeden do drugiego.
UWAGA
Nie dokręcaj wkrętów pasowanych mocniej niż zalecanym momentem. Nadmierne dokręcanie może spowodować obrócenie zacisku na rurze widelca i zbyt słabe zamocowanie i w konsekwencji obluzowanie szyby przedniej w trakcie użytkowania.
5. Upewnij się, że niegwintowane części śrub są w pełni osadzone w każdym miejscu wspornika szyby przedniej. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Śruba inbusowa z gniazdem sześciokątnym
6. Obróć kierownicę w lewo i w prawo do ograniczników na lewym i prawym widelcu, aby sprawdzić, czy nie blokują się linki przepustnicy. W przypadku blokowania się, odpowiednio skoryguj ustawienie szyby przedniej tak, aby uzyskać odpowiedni prześwit.
UWAGA
Przed jazdą po montażu tego akcesorium poproś doświadczonego mechanika Harley-Davidson o usunięcie wszystkich problemów.
Demontaż i przechowywanie przedniej szyby
W celu wymontowania przedniej szybę otwórz cztery zaciski w dowolnej kolejności i wykonaj w odwrotnej kolejności czynności opisane na etapach 4 i 5 procedury Montaż szyby przedniej . Jak już wspomniano podczas instalacji, uważaj, aby nie zarysować obudowy reflektora lub zbiornika paliwa.
Przechowuj przednią szybę w miejscu, w którym zaciski przedniej szyby będą odpowiednio zabezpieczone. Przechowuj szybę w miejscach, w których nie jest narażona na uderzenie lub upuszczenie. Nie kładź niczego na zespole szyby przedniej.
Przed montażem po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić zaciski i osprzęt pod kątem wstępnego napięcia elementów mocujących i czystości. Zaciski powinny swobodnie otwierać się i zamykać, a każdy z nich powinien być wyposażony w parę gumowych uszczelek (patrz Tabela 2 ) w zagłębieniu zacisku, w miejscu, w którym styka się z rurą widelca.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Okresowo sprawdzaj elementy mocujące szyby. Nigdy nie jeździj, gdy mocowania są luźne. Poluzowane uchwyty powodują zwiększenie naprężeń na pozostałych uchwytach, jak również na samej szybie i może prowadzić do przedwczesnego zużycia części.
POWIADOMIENIE
Poliwęglanowe szyby przednie/deflektory wymagają właściwego postępowania i pielęgnacji. Niewłaściwie prowadzona konserwacja szyby przedniej/deflektor poliwęglanowych może spowodować uszkodzenie tych elementów. (00483e)
 • Światło odbite od wewnętrznej krzywizny przedniej szyby o pewnych porach dnia może powodować generowanie ekstremalnie wysokiej temperatury na tablicy przyrządów motocykla. Zachowaj ostrożność przy parkowaniu. Po zaparkowaniu przodem pojazdu do słońca nałóż nieprzezroczysty przedmiot na tablicy wskaźników lub wyreguluj ustawienie przedniej szyby, aby wyeliminować refleksy.
 • Nie czyść szyby w gorącym słońcu ani w wysokich temperaturach.
 • Środki czyszczące w proszku, zawierające substancje ścierne lub alkaliczne spowodują uszkodzenie przedniej szyby.
 • Nigdy nie skrob przedniej szyby żyletką lub innym ostrym narzędziem, ponieważ mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie.
POWIADOMIENIE
Do przednich szyb Harley-Davidson używaj wyłącznie zalecanych produktów firmy Harley-Davidson. Nie wolno używać ostrych substancji chemicznych ani produktów chroniących przed deszczem, które mogą uszkodzić powierzchnię przedniej szyby i spowodować jej zmatowienie lub zamglenie. (00231c)
 • Do tulei gumowych nie należy używać benzyny, rozcieńczalników do farb, smarów (w tym smaru Armorall ®) ani innych środków czyszczących. Stosowanie takich środków spowoduje uszkodzenie powierzchni tulei.
UWAGA
Usunięcie wysuszonych owadów będzie łatwiejsze, jeśli ok. 15 minut przed myciem szyby położysz na niej czystą, mokrą szmatkę.
ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO
Rysunek 2. Części serwisowe, szyba przednia szybkorozłączna XL1200X
ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO
Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego
Pozycja
Opis (liczba)
Numer części
1
Zestaw serwisowy szyby przedniej, standardowa wysokość, przezroczysta (do 58053-10).
Zestaw serwisowy szyby przedniej, standardowa wysokość, przezroczysta (do 57801-11).
Zestaw serwisowy szyby przedniej, niskoprofilowej, przydymionej (do 57682-10.)
Zestaw serwisowy szyby przedniej, niskoprofilowej, przydymionej (do 57802-11).
(Zestaw osprzętu zawiera elementy 2-5)
57762-10
58061-96
57763-10
58103-96
2
 • Przednia szyba
Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
3
 • Taśma, pozioma (2)
58052-78
4
 • Taśma, pionowa (2)
58417-77
5
 • Podkładka, czarna gumowa (6)
58152-96
6
Wspornik, uchwyt szyby przedniej, czarny (prawy) (do 58053-10 i 57682-10).
58180-10
Wspornik, uchwyt szyby przedniej (prawy) (do 57801-11 i 57802-11).
57793-11
7
Wspornik, uchwyt szyby przedniej, czarny (lewy) (do 58053-10 i 57682-10).
58188-10
Wspornik, uchwyt szyby przedniej (lewy) (do 57801-11 i 57802-11).
57796-11
8
Zestaw zacisków, zwalnianych beznarzędziowo (zawiera cztery zaciski z uszczelkami)
Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
9
 • Zacisk, zwalniany beznarzędziowo (zawiera dwie uszczelki) (4)
57400465
10
 • -- Uszczelka (2)
58791-04
11
Zestaw osprzętu (zawiera cztery elementy 12 i element 16)
Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
12
 • Zestaw osprzętu, uchwyt szyby przedniej (4) (zawiera elementy od 13 do 15)
58790-04
13
 • --- Śruba pasowana
Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
14
 • --- Element dystansowy, podkładka wypukła
Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
15
 • --- Podkładka talerzykowa (2)
Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
16
 • Zacisk, linka przepustnicy
10868
17
Stelaż poziomy, zewnętrzny (czarny) (do 58053-10 i 57682-10).
58069-09
Stelaż poziomy, zewnętrzny (do 57801-11 i 57802-11).
58051-78A
18
Stelaż poziomy, wewnętrzny (czarny) (do 58053-10 i 57682-10).
58068-09
Stelaż poziomy, wewnętrzny (do 57801-11 i 57802-11).
58050-78A
19
Stelaż, pionowy (czarny) (2) (do 58053-10 i 57682-10).
Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
Stelaż, pionowy (prawy) (do 57801-11 i 57802-11).
58406-75A
Stelaż, pionowy (lewy) (do 57801-11 i 57802-11).
58408-75A
20
Śruba, łeb półkulisty, TORX ® , 12-24 x 13/16 in. (20,6 mm) długości, z zabezpieczeniem (2)
2452
21
Wkręt, łeb półkulisty, TORX, 12-24 x 5/8 cala (15,9 mm) długości, z zabezpieczeniem (7)
2921A
22
Nakrętka kapturkowa, #12–24 (chrom) (9)
7651A