SE120R SCREAMIN' EAGLE® PRO HIGH PERFORMANCE-KASSEMOTOR (ALPHA)
J062432021-11-29
GENERELT
Settnummer
19220-16
Modeller
Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).
MERK
Denne motoren er kun til bruk i løp! Fjern utslippsetiketten og nummerskiltet fra fabrikkrammen.
Innholdsfortegnelse
Tabell 1. INNHOLD
Side
Emne
2
MOTORMONTERING FOR SCREAMIN' EAGLE120R
3
MOTORSPESIFIKASJONER FOR SCREAMIN' EAGLE120R
3
PRODUKSJONSTOLERANSER
4
GRENSER FOR DRIFTSSLITASJE
5
SCREAMIN' EAGLE120R-SYLINDERE
6
SCREAMIN' EAGLE120R-STEMPLER
8
ERSTATNING/VEDLIKEHOLD AV VENTILSTØTSTENGER
9
SERVICEDELER
Installasjonskrav
 • Anbefalt syntetisk motorolje: Screamin' Eagle SYN3 ® 20W50 (delenr. 99824-03/00QT).
 • 2006 Dyna-modeller (kun disse) krever at du bytter ut de to opprinnelige øvre motor-til-girkasse-monteringsboltene med kortere bolter (delenr. 3983).
 • 2007-2010 Touring og 2006-2011 Dyna: Montering av Screamin' Eagle High Capacity Compensator-sett (se i katalogen for deler og tilbehør) kreves for montering av denne motoren.
 • 2011-2013 Touring: Montering av Screamin' Eagle High Capacity Compensator-sett (se i katalogen for deler og tilbehør) kreves for montering av denne motoren.
 • Et clutchsett som støtter et moment på minimum 190 Nm. Harley-Davidson anbefaler installasjon av Screamin' Eagle-trykkclutch (delenr. 37000121) og membranfjær (delenr. 37951-98). For dragracing anbefales clutchsett med delenr. 37976-08A.
 • Screamin’ Eagle-gass, -luftfilter og -injektorer med høy gjennomstrømming. Se i Screamin' Eagle Pro-katalogen, eller kontakt en Harley-Davidson-forhandler.
 • Screamin’ Eagle-eksospakningssett (delenr. 17048-98).
 • Oljekjøler anbefales. Les katalogen for deler og tilbehør eller avsnittet for deler og tilbehør på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).
 • Screamin' Eagle Pro Super Tuner. Se i Screamin' Eagle Pro-katalogen, eller kontakt en Harley-Davidson-forhandler.
 • Se aktuelle avsnitt i servicehåndboken for spesialverktøyene som kreves for å montere dette settet.
ADVARSEL
Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)
MERK
Dette instruksjonsarket refererer til servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.
KLARGJØRING
1. Plasser motorsykkelen på en egnet løftebukk.
ADVARSEL
Røyking og all bruk av åpen ild eller gnister er forbudt når du skal utføre service på drivstoffsystemet. Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv, noe som kan sette liv og helse på spill. (00330a)
ADVARSEL
Tøm systemet for drivstoff under høytrykk før tilførselsslangen blir koblet fra, for å forhindre at drivstoffet spruter ut. Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv, noe som kan sette liv og helse på spill. (00275a)
2. Se i servicehåndboken for å utføre følgende trinn:
a. Ta av setet.
b. Tøm og koble fra drivstoffslangen.
ADVARSEL
For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)
MERK
 • MED sikkerhetssirene: Med fjernkontrollen for sikkerhet til stede vrir du tenningsbryteren til PÅ. Se servicehåndboken. Deaktiver sikkerhetssystemet. Slå OFF (av) tenningsbryteren. Fjern UMIDDELBART hovedsikringen.
 • UTEN sikkerhetssirene: Se servicehåndboken. Ta ut hovedsikringen.
ALLE modeller:
 1. Se i servicehåndboken for å utføre følgende trinn:
  1. Fjern instrumentkonsollen (hvis montert) fra drivstofftanken.
  2. Fjern drivstofftanken.
 2. Hev motorsykkelen.
DEMONTERING
Fjerning av eksisterende motor
 1. Fjern motoren fra chassiset. Se under MOTOR i servicehåndboken.
MONTERING AV SE120R-MOTOR
 1. Før du monterer motoren, må du sørge for at det ikke er rusk eller annen forurensning i oljesystemet. Få en Harley-Davidson-forhandler eller en kvalifisert mekaniker til å rengjøre oljepannen.
 2. Fjern oljehettene eller pluggene ved overgangen fra motoren til girkassen.
 3. Se under MOTOR i servicehåndboken. Monter motoren på chassiset.
 4. 2007-2010 Touring og 2006-2011 Dyna: Monter et Screamin' Eagle High Capacity Compensator-sett (kjøpes separat), i henhold til instruksjonene fra det aktuelle settet . Se i Screamin' Eagle Pro-katalogen, eller kontakt en Harley-Davidson-forhandler for å få tak i riktig sett. 2011 og senere Touring og 2012 og senere Dyna: Monter den opprinnelige kompensatoren i henhold til anvisningene i servicehåndboken.
FULLFØRING
1. Monter drivstofftanken. Se servicehåndboken.
2. Se servicehåndboken. Installer hovedsikringen.
ADVARSEL
Etter montering av setet, trekker du setet oppover for å sikre at det er i låst posisjon. Mens du kjører, kan et løst sete forårsake tap av kontroll, som kan føre til død eller alvorlig personskade. (00070b)
3. Monter setet. Se servicehåndboken.
MERK
Du må rekalibrere ECM når du monterer dette settet. Hvis ECM ikke rekalibreres korrekt, kan det ødelegge motoren. (00399b)
4. Last ned ECM-kalibreringen når du monterer dette settet. Se i Screamin' Eagle Pro-katalogen, eller kontakt en Harley-Davidson-forhandler.
5. Start motoren og la den gå. Gjenta flere ganger for å bekrefte korrekt drift.
BRUK
Se under REGLER FOR INNKJØRING i brukerhåndboken for å få instruksjoner om innkjøring av motoren.
VEDLIKEHOLD
 1. Les VEDLIKEHOLDSPLANEN i motorsykkelens servicehåndbok eller brukerhåndbok.
 2. Se under MOTOR i servicehåndboken for å få oversikt over riktige serviceprosedyrer.
SPESIFIKASJONER FOR SE120R-MOTOR
MERK
Avsnittene under inneholder unik informasjon som ikke er tilgjengelig i MOTOR-delen av servicehåndboken for Twin Cam 96 Alpha-motorer til Touring- eller Dyna-plattformen.
Tabell 2. Motor: SE Twin Cam Screamin' Eagle120R
Element
Spesifikasjon
Kompresjonsforhold
10,5:1
Boring
4,060 tommer
103,12 mm
Slaglengde
4,625 tommer
117,48 mm
Slagvolum
119,75 kubikktommer
1962,39 kubikkcentimeter
Smøresystem
Under trykk, tørr bunnpanne
med oljekjøler
PRODUKSJONSTOLERANSER
Les om Twin-Cam 96 -spesifikasjonene i servicehåndboken for å få informasjon om eventuelle spesifikasjoner som ikke vises i tabellene under.
Tabell 3. Sylinderhoder
ELEMENT
TOMMER
MM
Ventilføring i topp (stramt)
0,0020-0,0033
0,051-0,084
Inntaksventilsete i topp (stramt)
0,004-0,0055
0,102-0,140
Eksosventilsete i topp (stramt)
0,004-0,0055
0,102-0,140
Tabell 4. Ventiler
ELEMENT
TOMMER
MM
Klaring i føring (inntak og eksos)
0,0011-0,0029
0,028-0,074
Setebredde
0,034-0,062
0,86-1,57
Stammefremspring fra sylinderhodespor
1,990-2,024
50,55-51,41
Tabell 5. Spesifikasjoner for ventilfjærer
ELEMENT
TRYKK
DIMENSJON
Lukket
180 pund (79 kg)
1,800 tommer (45,7 mm)
Åpne
500 pund (196 kg)
1,177 tommer (29,9 mm)
Fri lengde
gjelder ikke
2,210 tommer (56,1 mm)
Tabell 6. Stempler
Stempel:
Klaring (tommer)
Stempel-til-sylinder-passform (løs)
0,0026-0,0036
Stempelpinnepassform (løs)
0,0003-0,0008
Åpning i den øvre ringens ende
Åpning i den andre ringens ende
Skinneåpning for oljekontrollring
0,012-0,020
0,016-0,024
0,008-0,0028
Klaring på siden av øvre ring
Klaring på siden av andre ring
Klaring på siden av oljekontrollring
0,0010-0,0022
0,0010-0,0022
0,0003-0,0072
Tabell 7. Kamspesifikasjoner - SE 266E
Inntak
Spesifikasjon
Åpner
24 BTDC
Lukker
58 ABDC
Varighet
262 o
Maksimalt ventilløft
0,658 tommer
Ventilløft @ TDC
0,208 tommer
Eksos
Spesifikasjon
Åpner
69 BBDC
Lukker
17 ATDC
Varighet
266 o
Maksimalt ventilløft
0,658 tommer
Ventilløft @ TDC
0,178 tommer
Kamtiming @ 0,053 tommer (1,346 mm) med ventilløft i veivakselgrader
GRENSER FOR DRIFTSSLITASJE
Bruk slitasjegrenser som rettesnor for utskifting av deler.
MERK
Les om Twin-Cam 96-spesifikasjonene i servicehåndboken for å få informasjon om eventuelle spesifikasjoner som ikke vises i tabellene under.
Tabell 8. Sylindere
ELEMENT
ERSTATT HVIS SLITASJEN OVERSKRIDER
TOMMER
MM
Konisk
0.002
0.051
Ut av runde
0.002
0.051
Deformering av overflate på pakning eller O-ring: topp
0.006
0.152
Deformering av overflate på pakning eller O-ring: bunn
0.004
0.102
Tabell 9. Sylinderdiameter
ELEMENT
ERSTATT HVIS SLITASJEN OVERSKRIDER
TOMMER
MM
Standard
4.062
103.17
0,010 tommer for stor
4.072
103.43
Tabell 10. Stempler
Stempel-til-sylinder-passform (løs)
Slitasjegrense (tommer)
Passform i sylinder (løs)
0.0061
Stempelpinnepassform (løs)
0.0011
Åpning i den øvre ringens ende
Åpning i den andre ringens ende
Skinneåpning for oljekontrollring
0.030
0.034
0.038
Klaring på siden av øvre ring
Klaring på siden av andre ring
Klaring på siden av oljekontrollring
0.0030
0.0030
0.0079
SE120R-SYLINDERE
Klargjøring
1. Plasser motorsykkelen på en egnet løftebukk.
ADVARSEL
Røyking og all bruk av åpen ild eller gnister er forbudt når du skal utføre service på drivstoffsystemet. Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv, noe som kan sette liv og helse på spill. (00330a)
ADVARSEL
Tøm systemet for drivstoff under høytrykk før tilførselsslangen blir koblet fra, for å forhindre at drivstoffet spruter ut. Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv, noe som kan sette liv og helse på spill. (00275a)
2. Se i servicehåndboken for å utføre følgende trinn:
a. Ta av setet.
b. Tøm og koble fra drivstoffslangen.
ADVARSEL
For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)
MERK
 • MED sikkerhetssirene: Med fjernkontrollen for sikkerhet til stede vrir du tenningsbryteren til PÅ. Se servicehåndboken. Deaktiver sikkerhetssystemet. Slå OFF (av) tenningsbryteren. Fjern UMIDDELBART hovedsikringen.
 • UTEN sikkerhetssirene: Se servicehåndboken. Ta ut hovedsikringen.
ALLE modeller:
 1. Se i servicehåndboken for å utføre følgende trinn:
  1. Fjern instrumentkonsollen (hvis montert) fra drivstofftanken.
  2. Fjern drivstofftanken.
 2. Hev motorsykkelen.
Fjern motorkomponenter
 1. Se servicehåndboken. Fjern eksisterende luftfilterenhet.
 2. Fjern eksisterende eksosanlegg i henhold til servicehåndboken.
 3. Demonter motortoppen. Se avsnittene om motor i servicehåndboken.
Monter motortoppkomponentene
MERK
 • Se Figur 1 . Sylinderbunnpakningen på 103,1 mm og sylindertoppakningen (1) eliminerer behovet for O-ringer. Ikke bruk O-ringer på sylindertappene.
 • Når du monterer en ny bunnpakning (1), skal den monteres med den pregede siden ned og den konkave siden opp.
1. Se servicehåndboken. Monter motoren med følgende endring:
a. Monter den øverste enden av motoren ved hjelp av bunnpakningene og toppakningene som følger med i settet. Se under MOTOR i servicehåndboken.
1Pakning, sylinderbunn
2Pakning, sylinderhode
Figur 1. Sylinderpakninger
Sluttmontering
2. Monter drivstofftanken. Se servicehåndboken.
3. Se servicehåndboken. Installer hovedsikringen.
ADVARSEL
Etter montering av setet, trekker du setet oppover for å sikre at det er i låst posisjon. Mens du kjører, kan et løst sete forårsake tap av kontroll, som kan føre til død eller alvorlig personskade. (00070b)
4. Monter setet. Se servicehåndboken.
SE120R-STEMPEL
Se under MOTOR i servicehåndboken.
Stempelmontering
ADVARSEL
Hvis du vil forhindre tilfeldig oppstart av kjøretøyet, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse, kobler du fra batterikablene (den negative (-) kabelen først) før du fortsetter. (00307a)
ADVARSEL
Kople fra den negative (-) batterikabelen først. Hvis den positive (+) kabelen skulle berøre jord når den negative (-) kabelen er tilkoplet, kan gnistene føre til at batteriet eksploderer, noe som kan sette liv og helse på spill. (00049a)
1. Se servicehåndboken. Ta av setet. Kople fra begge batterikablene, den negative kabelen først. Ta vare på alle monteringsdelene for setet.
ADVARSEL
Røyking og all bruk av åpen ild eller gnister er forbudt når du skal utføre service på drivstoffsystemet. Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv, noe som kan sette liv og helse på spill. (00330a)
2. Se under MOTOR: STRIPPING AV MOTORSYKKEL FOR SERVICE og OVERHALING AV TOPP, DEMONTERING i servicehåndboken for å få oversikt over prosedyrene for fjerning av sylinderhode, sylinder og stempel.
3. Følg prosedyrene i MOTOR: SERVICE OG REPARASJON, TOPP / SYLINDER / ØVRE TILKOBLINGSSTANG i servicehåndboken for å få vite hvordan du inspiserer delene.
4. Se under MOTOR: SERVICE OG REPARASJON, SYLINDER i servicehåndboken for får å få instruksjoner om boring og justeringer.
MERK
 • Monter den øverste ringen (tønneoverflate) og den andre ringen (konisk Napier) med "N" opp. Oljeringskinnene kan monteres med hvilken som helst side opp.
 • Sylinderbunnpakningen på 103,1 mm og sylindertoppakningen inkludert i settet eliminerer behovet for O-ringer (delenr. 11273). Ikke bruk O-ringer på sylindertappene.
 • Når du monterer en ny bunnpakning, skal den monteres med den pregede siden ned og den konkave siden opp.
MERK
Kontroll av stempel-til-sylinder-passformen på dette stedet i henhold til Tabell 11 er for referanse.
1Stempelbredde
2Måleområde
Figur 2. Stempelmålinger
5. Se Figur 2 . Mål stempelbredden (1) 90 grader horisontalt fra begge sider av stempelpinnehullet og 32,38 mm ned fra overflaten (toppen) av stempelet (2). Les i Tabell 11 for å få oversikt over stempel-til-sylinder-passform på dette stedet.
6. Stemplene i dette settet er ulike for fremre og bakre sylinder. Monter stempelet som er merket «FRONT» i den fremre sylinderen med pilen pekende mot fronten av motoren. Monter stempelet som er merket «REAR» i den bakre sylinderen med pilen pekende mot fronten av motoren.
7. Se under MOTOR: OVERHALING AV TOPP, MONTERING i servicehåndboken for å få vite om monteringsprosedyrer for stempel, sylinder og sylinderhode.
Tabell 11. Spesifikasjoner
Stempel:
Klaring (tommer)
Stempel-til-sylinder-passform (løs)
0,0026-0,0036
Stempelpinnepassform (løs)
0,0003-0,0008
Åpning i den øvre ringens ende
Åpning i den andre ringens ende
Skinneåpning for oljekontrollring
0,012-0,020
0,016-0,024
0,008-0,0028
Klaring på siden av øvre ring
Klaring på siden av andre ring
Klaring på siden av oljekontrollring
0,0010-0,0022
0,0010-0,0022
0,0003-0,0072
Tabell 12. Grenser for driftsslitasje
Stempel-til-sylinder-passform (løs)
Slitasjegrense (tommer)
Passform i sylinder (løs)
0.0061
Stempelpinnepassform (løs)
0.0011
Åpning i den øvre ringens ende
Åpning i den andre ringens ende
Skinneåpning for oljekontrollring
0.030
0.034
0.038
Klaring på siden av øvre ring
Klaring på siden av andre ring
Klaring på siden av oljekontrollring
0.0030
0.0030
0.0079
Montering av stempelpinnefestering (sirkelklips)
MERK
Sirkelklipsåpningen må være rett opp eller rett ned når den er montert.
8. Se Figur 3 . Sett den åpne enden av sirkelklipsen (1) inn i hakket (2) på sporet (3) rundt stempelpinnesporet, slik at åpningen kommer rett opp eller rett ned når monteringen er fullført.
9. Se Figur 4 . Plasser tommelen (1) som vist. Trykk bestemt til omtrent 85 % av sirkelklipsen (2) er plassert i sporet.
10. Ikke lag riper i stempelet. Bruk en liten skrutrekker med flatt hode til å få sirkelklipsen inn i resten av sporet. Gjenta for gjenværende sirkelklips.
MERK
Kontroller at sirkelklipsen sitter helt på plass, ellers vil resultatet være SKADE PÅ MOTOREN.
11. Se under MOTOR: MONTERING AV MOTORSYKKEL ETTER STRIPPING i servicehåndboken for å få oversikt over de siste monteringsprosedyrene.
1Sirkelklips
2Hakk
3Spor
Figur 3. Sirkelklips og stempel
1Tommelretning
2Sirkelklips 85 % plassert
Figur 4. Monter sirkelklips
Figur 5. Montering av stempel
Tabell 13. Montering av stempel
Element
Beskrivelse (mengde)
1
Stempel (foran, standard)
2
Stempel (bak, standard)
3
 • Ringsett, standard (2)
4
 • Stempelpinne (2)
5
 • Sirkelklips (4)
1
Stempel (foran, +0,010)
2
Stempel (bak, +0,010)
3
 • Ringsett, +0,010 (2)
4
 • Stempelpinne (2)
5
 • Sirkelklips (4)
ERSTATNING/VEDLIKEHOLD AV VENTILSTØTSTENGER
1. Se under MOTOR i servicehåndboken.
MERK
Følg prosedyrene i servicehåndboken for å få oversikt over montering eller demontering av ventilstøtstenger. Ventilstøtstengene er merket «INT» (inntak) og «EXH» (eksos).
Ventilstøtstengene er retningsbestemte. Kontroller at de større endene av ventilstøtstengene monteres ned i løftersoklene.
1Montering av vippearmdeksel
2Montering av støtteplate for vippearm
3Ventilstøtstang for bakre inntak
4Ventilstøtstang for bakre eksos
Figur 6. Stempelstenger
SERVICEDELER
Figur 7. Motormontering, SE Pro 120R-kassemotor (Alpha) fullført
Tabell 14. Servicedeler, SE Pro 120R-kassemotor (Alpha)
Element
Beskrivelse (mengde)
Delenumre
1
Motormontering, komplett
19220-16
SERVICEDELER
Figur 8. Sylindre til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Tabell 15. Servicedeler, sylindre til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Element
Beskrivelse (mengde)
Delenumre
1
Screamin' Eagle-sylindersett, 103,1 mm (svart). Inkluderer fremre og bakre sylinder, del 2 til 4,
sekskantflensskrue (delenr. 1105) og tetningsskive (delenr. 1086A).
16550-04C
2
 • Tapp, ring (4)
16595-99A
3
 • Pakning, sylinder (2)
16736-04A
4
 • Pakning, sylinderhode (2)
16104-04
5
Tapp, sylinder (8)
16834-99A
6
Pakningssett, motoroverhaling (ikke vist).
INKLUDERER IKKE sylindertoppakning, bunnpakning eller ventilstammetninger.
17053-99C
7
Pakningssett, topp (ikke vist).
INKLUDERER IKKE sylindertoppakning, bunnpakning eller ventilstammetninger.
17052-99C
SERVICEDELER
Figur 9. Sylinderhoder og ventiler til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
SERVICEDELER
Tabell 16. Servicedeler, Sylinderhoder og ventiler til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Element
Beskrivelse (mengde)
Delenumre
1
Sylinderhodemontering, bakre (inkluderer del 2-13)
Sylinderhodemontering, fremre (inkluderer del 2-13)
17444-10
17443-10
2
 • Sylinderhode (maskinert, med del 11, B, C, D og E montert)
Selges ikke separat
3
 • Krage, ventilfjær, øvre (4). Inkludert i del «A».
Selges ikke separat
4
 • Krage, ventilfjær, nedre (4). Inkludert i del «A».
Selges ikke separat
5
 • Bolt, eksosport (4)
16715-83
6
 • Inntaksventil (2)
18190-08
7
 • Eksosventil (2)
18183-03
8
 • Forsegling, ventil (4)
18046-98
9
 • Ventilfjær (4). Inkludert i del «A»
Selges ikke separat
10
 • Holder, ventilkrage (8). Også inkludert i del «A»
18240-98
11
 • Solenoid, automatisk kompresjonsfrigjøring (ACR) (2)
28861-07A
12
 • Medaljong, «120R» (2)
17136-10
13
 • Skrue, knapphode, TORX (4)
25800017
14
Skrue, innvendige gjenger, 81 mm lange (4)
16478-85A
15
Skrue, innvendige gjenger, 47,6 mm lange (4)
16480-92A
16
Pinnehus, 2-veis
72009-05
17
Ledningstetning, 16-20 AWG (4)
72011-05
18
Tennplugg, Screamin' Eagle (2) (ikke vist)
32186-10
Servicesett:
A
Ventilfjærsett, Screamin’ Eagle
18281-02A
Følgende Screamin' Eagle-deler er tilgjengelig separat:
B
Sete, inntaksventil
18191-08
C
Sete, eksosventil
18048-98A
D
Ventilføring, inntak (for service)
 • (+ 0,003 tommer)
18158-05
 • (+ 0,001 tommer)
18154-05
E
Ventilføring, eksos (for service)
 • (+ 0,003 tommer)
18157-05
 • (+ 0,002 tommer)
18155-05
 • (+ 0,001 tommer)
18153-05
SERVICEDELER
Figur 10. Vippearmer og ventilstøtstenger til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
SERVICEDELER
Tabell 17. Servicedeler, vippearmer og ventilstøtstenger til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Element
Beskrivelse (mengde)
Delenumre
1
Hetteskrue, sekskantet flenshode, 5/16-18 x 63,5 mm, grad 8 med låsefelt (8)
1039
2
Skrue, innvendig/utvendig sekskantet flenshode, 5/16-18 x 25,4 mm, med låsefelt (6)
3692A
3
Skrue, innvendig/utvendig sekskantet flenshode, 5/16-18 x 44,4 mm, med låsefelt (10)
3693A
4
Skrue, sekskantet flenshode SEMS, 5/16-18 x 31,8 mm, med låsefelt (31.8)
3736B
5
Skrue, sekskantet flenshode, 1/4-20 x 42,9 mm, grad 8 med låsefelt (4)
4400
6
Hetteskrue, unbrako, varmebehandlet skive, 1/4-20 x 25,4 mm, låsefelt (6)
4741A
7
Skive, 0,79 mm tykk (4)
6762B
8*
O-ring, deksel for ventilstøtstang, 17 mm ID, brun (4)
11132A
9*
O-ring, deksel for ventilstøtstang, 22 mm ID, brun (4)
11145A
10*
O-ring, 15,5 mm ID, svart (2)
11270
11*
O-ring, 17 mm ID, gul (4)
11293
12
Pakning, vippearmhus (2)
16719-99B
13
Pakningssett, kamservice (inneholder deler merket med «*»)
17045-99D
14
Vippearm (fremre inntak, bakre eksos) med foringer (2)
17360-83A
15
Vippearm (bakre inntak, fremre eksos) med foringer (2)
17375-83A
16*
Pakning, vippearmdeksel (2)
17386-99A
17
Foring, vippearm (8)
17429-91
18
Vippearmdeksel, (krom) (2)
17572-99
19
Vippearmhus, (krom) (2)
17578-10
20
Løfterdeksel, foran (krom)
Løfterdeksel, bak (krom)
17964-99
17966-99
21
Støtte, vippearm (2)
17594-99
22*
Lufting (2). Inkluderer del 5 og 33.
17025-03A
23
Stag, vippearm (4)
17611-83
24
Perfekt passform-sett for ventilstøtstang (+0,030 tommer)
18401-03
25
Deksel, ventilstøtstang, nedre (4)
17939-99
26
Hette, dekselfjær (4)
17945-36B
27
Fjær, deksel for ventilstøtstang (4)
17947-36
28
Deksel, ventilstøtstang, øvre (4)
17948-99
29
Holder, fjærdeksel (4)
17968-99
30
Pinne, antirotasjon (2)
18535-99
31
Løfter, rulle (4)
18572-13
32
Pakning, løftedeksel (2)
18635-99B
33
Demper, lufting, med lufteventil og filter (2)
26500002
SERVICEDELER
Figur 11. Stempler og svinghjul til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Tabell 18. Servicedeler, stempler og svinghjul til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Element
Beskrivelse (mengde)
Delenumre
1
Holdering
11177A
2
Stempelringsett, standard (2)
Stempelringsett, 0,254 mm, for stor (2)
22526-10
22529-10
3
Stempelsett, foran og bak, med ringsett, stempelpinne og låseringer, standard
Stempelsett, foran og bak, med ringsett, stempelpinne og låseringer, 0,254 mm for stor
22574-10
22576-10
4
Låsering, stempelpinne (4)
22097-99
5
Stempelpinne (2)
22310-10
6
Svinghjulsett (4-5/8 tommers råde)
23893-10A
SERVICEDELER
Figur 12. Veivhus, motoroljefilter og -kjøler til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Tabell 19. Servicedeler, veivhus, motoroljefilter og -kjøler til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Element
Beskrivelse (mengde)
Delenumre
1
Plugg (3)
765
2
Skrue, sekskant med flens, 5/16-18 x 76 mm lang (8)
895
3
Skrue, veivhus topp senter
1105
4
Forseglingsskive
1086A
5
Skive, 32 mm ID, 46 mm OD, 3,2 mm tykk (2). Også del av del 13.
8972
6
Nålelagersett, kamaksel (2) (hvert sett inneholder to lagre)
24018-10
7
O-ring (2). Også inkludert med del 12.
10930
8
Oljepakning
12068
9
Pinne, 14,158 mm D x 19 mm lang (2)
16574-99A
10
Pinne, 9,525 mm D x 10,16 mm lang (2)
16589-99A
11
Pinne, 11,074 mm D x 15,5 mm lang (4)
16595-99A
12
Stempelkjølestråle (2) (inkluderer del 7)
22315-06A
13
Lagersett, venstre side (inkluderer del 5, del 18, lager 24605-07 og innsiden av lageret)
24004-03B
14
Avstandsstykke for tannhjulstang
24009-06
15
Veivhussett (svart) (inkluderer delene 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21 og 22)
24601-10B
16
Lager, hoved (høyre side)
24604-00D
17
Oljefilteradapter
26352-95A
18
Låsering. Også del av del 13.
35114-02
19
Oljefilter (krom)
63798-99A
20
Skrue, TORX ® , 8-32 x 9,525 mm lang (4)
68042-99
21
Skrue, lagerfeste, TORX ® -knappehode, 1/4-20 x 11,1 lang (2)
703B
22
Skrue, sekskantet flenshode, med skive, 3/8-16 x 40,4 mm, grad 8, med låsefelt (2)
3983
SERVICEDELER
Figur 13. Kamaksler og kamakseldeksel til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
SERVICEDELER
Tabell 20. Servicedeler, kamaksler og kamakseldeksel til SE120R Screamin' Eagle Pro-kassemotor (Alpha)
Element
Beskrivelse (mengde)
Delenumre
1
Kamstøtteplate (inkluderer del 2-5)
25400019
2
 • Rullepinne
601
3
 • Kule (12) (kun 1 brukbar)
8873
4
 • Fjær, avlastningsventil
26210-99
5
 • Avlastningsventil, oljepumpe
26400-82B
6
Kjedestrammer, primærkamkjede
39968-06
7
Skrue, primærstrammer for kamkjede (2)
942
8
Kamakselkjede og festesett (inkluderer del 9-13)
25585-06
9
 • Tannhjul, kamdrev, 34 T
25728-06
10
 • Tannhjul, kamdrev (på veivaksel), 17 T
25673-06
11
 • Retensjonssett for kamdrev
25566-06
12
 • --- Skive, 9,5 mm ID, 28,6 mm OD, 5,6 mm tykk
6294
13
 • Kjede, primærkamdrev
25675-06
14
Foring, veivaksel
Selges ikke separat
15
Avstandsstykke, tannhjuljustering for kamdrev, 2,54 mm tykt
25729-06
16
Avstandsstykke, tannhjuljustering for kamdrev, 2,54 mm tykt (bruk etter behov)
Avstandsstykke, tannhjuljustering for kamdrev, 2,79 mm tykt (bruk etter behov)
Avstandsstykke, tannhjuljustering for kamdrev, 3,05 mm tykt (bruk etter behov)
Avstandsstykke, tannhjuljustering for kamdrev, 3,3 mm tykt (bruk etter behov)
Avstandsstykke, tannhjuljustering for kamdrev, 3,56 mm tykt (bruk etter behov)
Avstandsstykke, tannhjuljustering for kamdrev, 3,81 mm tykt (bruk etter behov)
25729-06
25731-06
25734-06
25736-06
25737-06
25738-06
17
Holdering
11461
18
Kjedestrammer, sekundærkamkjede
39969-06
19
Skrue, sekundær kamstrammer (2)
Skrue, kamdeksel (10)
1/4-20 x 31,8 mm lang, grad 8, riflet, med låsefelt
4740A
4740A
20
Skrue, unbrako, 1/4-20 x 25,4 mm lang, med låsefelt (10)
4741A
21
Kamakselsett, foran og bak, SE266E
25494-10
22
Nålelagersett, kamaksel (inkluderer to av del 23)
24018-10
23
 • Lager, nål, komplett komplement (2)
Selges ikke separat
24
Kjede, sekundærkamdrev
25683-06
25
Oljepumpe (inkluderer del 26–29)
26037-06
26
 • Scavenge-gerotor
26278-06
27
 • Trykk-gerotor
26281-06
28
 • Separatorplate, gerotor (2)
26282-06
29
 • Fjær, separator
40323-00
30
Pakningssett, kamservice (inneholder del 31 og deler merket med «*» i tabell 16)
17045-99D
31
 • O-ring, 17 mm ID, gul
11293
32
O-ring, 9,2 mm ID, brun (2)
11301
33
Vippearmdeksel, (krom)
25369-01B
34
Pakning, kamakseldeksel
25244-99A
35
Deksel, register, «120R»
25495-10
36
Skrue, TORX, 8-32 x 0,375 tommer lang (5)
68042-99