ไฟ LED เสริมส่องด้านหน้า DAYMAKER®
941000782022-04-19
ข้อมูลทั่วไป
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป
ชุด
เครื่องมือที่แนะนำ
ระดับทักษะ(1)
68000340, 68000341, 68000342, 68000343
แว่นตานิรภัย ประแจวัดแรงบิด
(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคุม
เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์
รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบโคมไฟเสริมส่องด้านหน้า
ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบโคมไฟเสริมส่องด้านหน้า
ชุดอุปกรณ์
รายการ
จำนวน
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
ข้อความ
68000340
1
2
โคมไฟเสริม
68000335
68000341, 68000342
2
2
ชุดแคลมป์
68000337
เฉพาะแผ่นป้องกันเครื่องยนต์ขนาด 1.25 นิ้ว
3
2
โครงยึดตัว U
68000351
4
2
โครงยึดตัว I
68000350
5
1
ชุดสายไฟ,หลัก
69202518
6
2
ชุดสายไฟ, จัมเปอร์
69202566
7
1
ชุดสายไฟ, ชุดสวิตช์
69202584
รุ่น Touring ปี 2014 เป็นต้นไปยกเว้น FLTR
ชุดสายไฟ, ชุดสวิตช์
69202585
เฉพาะรุ่น FLTR ปี 2014 เป็นต้นไป
8
8
แถบรัดสาย
10006
9
2
สกรู M8x1.25x60 มม.
ชุดอุปกรณ์ 12600355
10
2
สกรู M8x1.25x20 มม.
11
2
สกรู M8x1.25x16 มม.
12
8
แหวนรอง แบน M8
13
2
อุปกรณ์ปกป้องแผงป้องกัน
ไม่มีจำหน่ายแยก
14
2
สกรู 1/4x20x1.5 (ชุดอุปกรณ์ 68000341)
ชุดอุปกรณ์ 12600356
รุ่น Touring ปี 2014 เป็นต้นไปยกเว้น FLTR
สกรู 1/4x20x1.75 (ชุดอุปกรณ์ 68000342)
เฉพาะรุ่น FLTR ปี 2014 เป็นต้นไป
15
2
สเปเซอร์ (ชุดอุปกรณ์ 68000341)
รุ่น Touring ปี 2014 เป็นต้นไปยกเว้น FLTR
สเปเซอร์ (ชุดอุปกรณ์ 68000342)
เฉพาะรุ่น FLTR ปี 2014 เป็นต้นไป
16
2
แหวนรอง แบน M8 x 19
17
2
แหวนรอง แบน M8 x 31
68000343
2
2
ชุดแคลมป์
68000354
เฉพาะแผ่นป้องกันเครื่องยนต์ขนาด 21 มม.
3
2
โครงยึดตัว U
68000351
4
2
โครงยึดตัว I
68000350
5
1
ชุดสายไฟ,หลัก
69202518
6
2
ชุดสายไฟ, จัมเปอร์
69202566
7
1
ชุดสายไฟ, ชุดสวิตช์
69202586
เฉพาะ RA1250 และ RA1250S ปี 2021 เป็นต้นไป
8
8
แถบรัดสาย
ไม่มีจำหน่ายแยก
9
2
สกรู M8x1.25x60 มม.
ชุดอุปกรณ์ 12600355
10
2
สกรู M8x1.25x20 มม.
11
2
สกรู M8x1.25x16 มม.
12
8
แหวนรอง แบน M8
13
2
อุปกรณ์ปกป้องแผงป้องกัน
ไม่มีจำหน่ายแยก
14
2
สกรู M6x1x35 มม.
ชุดอุปกรณ์ 12600356
16
2
แหวนรอง แบน M8 x 19
17
2
แหวนรอง แบน M8 x 31
หมายเหตุ
ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ
ทั่วไป
การดึงกระแสไฟฟ้า: สูงสุด 8A (4A ต่อโคมไฟ)
รุ่น
คำเตือน
อย่าใช้ไฟออฟโรดขณะขับขี่บนถนน การทำเช่นนี้อาจจะสร้างแสงสะท้อนหรือทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางเสียสมาธิ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ (10105a)
ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: www.harley-davidson.com/isheets
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056
การดำเนินงาน
คำเตือน
อย่าใช้ไฟออฟโรดขณะขับขี่บนถนน การทำเช่นนี้อาจจะสร้างแสงสะท้อนหรือทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางเสียสมาธิ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ (10105a)
1ปิด
2หมอก
3ขับเคลื่อน
4ออฟโรด
5ปุ่มปิด
6ปุ่มไฟตัดหมอก
7ปุ่มไฟสำหรับการขับขี่
รูปภาพ 2 การทำงานของไฟเสริม
ข้อกำหนดในการติดตั้ง
คำเตือน
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)
หมายเหตุ
เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องใช้คู่มือบริการสำหรับมอเตอร์ไซค์ปี/รุ่นเดียวกันเพื่อการติดตั้งนี้ ซึ่งรับได้จาก:
สินค้าเหล่านี้มีขายในตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson ของคุณ
  • Touring ปี 2014-2016: อาจจำเป็นต้องซื้อชุดสายไฟอะแดปเตอร์วงจรสวิตช์ (หมายเลขชิ้นส่วน 69201900) แยกต่างหากสําหรับการติดตั้ง
  • Touring ปี 2017 เป็นต้นไป อาจจำเป็นต้องซื้อชุดสายไฟอะแดปเตอร์วงจรสวิตช์ (หมายเลขชิ้นส่วน 69201706) แยกต่างหากสําหรับการติดตั้ง
เตรียมพร้อม
1. เอาฟิวส์หลักออก ดูคู่มือการให้บริการ
2. ถอดที่นั่งออก ดูคู่มือการให้บริการ
3. ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก ดูคู่มือการให้บริการ
4. Pan America: ถอดกล่องอากาศออก ดูคู่มือการให้บริการ
5. Touring: ถอดฝาครอบกล่องแบ็คโบนออก ดูคู่มือการให้บริการ
ติดตั้ง
ชุดสวิตช์
1. อ้างอิงถึงรูป 1 ถอดแยกส่วนชุดสวิตช์ (7)
a. ถอดสกรูออก
b. แยกฝาครอบออกจากฐาน
2. ถอดสกรูออกจากแคลมป์คลัตช์บนรถ
3. อ้างอิงถึงรูป 3 ติดตั้งฐานชุดสวิตช์ (2) เหนือแคลมป์คลัตช์
a. ชุดอุปกรณ์ 68000341 และ 68000342: ติดตั้งสเปเซอร์ (15) ระหว่างฐานชุดสวิตช์และแคลมป์คลัตช์ อ้างอิงถึงรูป 1
4. ติดตั้งสกรู (1) อย่างหลวมๆ
5. ปรับทิศทางของแคลมป์คลัตช์
6. ขันสกรู (1) ให้แน่น
แรงบิด: 7–9 N·m (62–80 in-lbs)
7. ติดตั้งฝาครอบชุดสวิตช์ (3)
a. สวมเข้าล็อกโดยใช้แท็บ (4) ทางด้านซ้ายของฝาครอบ
b. ยึดด้วยสกรู (5)
8. เดินสายชุดสายไฟตามแฮนด์บาร์ไปยังชุดสายไฟหลัก
a. ตรวจสอบว่าชุดสายไฟไม่ได้ถูกหนีบระหว่างการเคลื่อนที่ของล็อกโช้ค
9. ยึดชุดสายไฟเข้ากับแฮนด์บาร์ด้วยแถบรัดสายไฟ
1สกรู (2)
2ฐานชุดสวิตช์
3ฝาครอบชุดสวิตช์
4แท็บ, ฝาครอบชุดสวิตช์ (2)
5สกรู
รูปภาพ 3 การติดตั้งชุดสวิตช์ (แสดงรุ่น Pan America)
โครงยึดและโคมไฟ (ชุดอุปกรณ์ 68000341 และ 68000342)
หมายเหตุ
ติดตั้งชุดโคมไฟตามแนวตั้งของแผ่นป้องกันเครื่องยนต์
1. อ้างอิงถึงรูป 4 ติดตั้งโครงยึดตัว U (2) บนโคมไฟเสริม (1)
a. ติดตั้งสกรู (10) และแหวนรองแบบแบนสองอัน (4)
b. ขันสกรู (10) แบบหลวมๆ
2. ติดตั้งโครงยึดตัว I (3) เข้ากับโครงยึดตัว U (2)
a. ติดตั้งสกรู (8), แหวนรองแบบแบน (4) และแหวนรองแบบแบน (9)
b. ขันสกรู (8) แบบหลวมๆ
3. อ้างอิงถึงรูป 1 ติดตั้งอุปกรณ์ปกป้องแผงป้องกัน (13) บนแผงป้องกันเครื่องยนต์
หมายเหตุ
ปรับตําแหน่งแคลมป์เพื่อให้โคมไฟอยู่ในตําแหน่งใต้ครอสบาร์
4. อ้างอิงถึงรูป 4 ติดตั้งแคลมป์ (6) เข้ากับโครงยึดตัว I (3)
a. ติดตั้งแคลมป์ (6) เหนืออุปกรณ์ปกป้องแผงป้องกัน
b. ติดตั้งสกรู (5), แหวนรองแบบแบน (4) และแหวนรองแบบแบน (7)
c. ขันสกรู (5) แบบหลวมๆ
5. ทําซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 สําหรับด้านตรงข้าม
โครงยึดและโคมไฟ (ชุดอุปกรณ์ 68000343)
หมายเหตุ
ติดตั้งชุดโคมไฟตามแนวตั้งของแผ่นป้องกันเครื่องยนต์
1. อ้างอิงถึงรูป 4 ติดตั้งโครงยึดตัว U (2) บนโคมไฟเสริม (1)
a. ติดตั้งสกรู (10) และแหวนรองแบบแบนสองอัน (4)
b. ขันสกรู (10) แบบหลวมๆ
2. ติดตั้งโครงยึดตัว I (3) เข้ากับโครงยึดตัว U (2)
a. ติดตั้งสกรู (8), แหวนรองแบบแบน (4) และแหวนรองแบบแบน (9)
b. ขันสกรู (8) แบบหลวมๆ
3. อ้างอิงถึงรูป 1 ติดตั้งอุปกรณ์ปกป้องแผงป้องกัน (13) บนแผงป้องกันเครื่องยนต์
หมายเหตุ
อ้างอิงถึงรูป 5 ปรับตําแหน่งแคลมป์เพื่อให้โคมไฟอยู่ในตําแหน่งใต้คานและอยู่ด้านในแผงป้องกันเครื่องยนต์ในแนวตั้ง
4. ติดตั้งแคลมป์ (6) เข้ากับโครงยึดตัว I (3)
a. ติดตั้งแคลมป์ (6) เหนืออุปกรณ์ปกป้องแผงป้องกัน
b. ติดตั้งสกรู (5), แหวนรองแบบแบน (4) และแหวนรองแบบแบน (7)
c. ขันสกรู (5) แบบหลวมๆ
5. ทําซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 สําหรับด้านตรงข้าม
1โคมไฟเสริม
2โครงยึดตัว U
3โครงยึดตัว I
4แหวนรองแบน (M8) (4)
5สกรู (M8 x 20 มม.)
6สายรัด
7แหวนรองแบน (M8 x 19)
8สกรู (M8 x 16 มม.)
9แหวนรองแบน (M8 x 31)
10สกรู (M8 x 60 มม.)
รูปภาพ 4 การติดตั้งโคมไฟเสริม (ทั่วไป)
1Pan America
2Touring
รูปภาพ 5 ตำแหน่งยึด
ชุดสายไฟ Pan America
หมายเหตุ
ดูข้อมูลชุดสายไฟและขั้วต่อในคู่มือซ่อมบำรุง
1. อ้างอิงถึงรูป 6 ถอดสกรูออก (2) และฝาครอบหมุน (1) จากด้านขวาและด้านซ้าย
2. อ้างอิงถึงรูป 7 ติดตั้งชุดสายไฟหลัก
a. เดินสายขั้วต่อชุดสวิตช์ ( 6) ไปทางซ้ายของแกนบังคับเลี้ยวภายในพื้นที่เฟรม
b. จัดตําแหน่งกึ่งกลางชุดสายไฟหลัก (5) เพื่อให้ชุดสายไฟอยู่ตรงกลางระหว่างฝาครอบหมุน
3. เดินสายและเชื่อมต่อขั้วต่อชุดสวิตช์ (6) เข้ากับชุดสวิตช์
a. ไปตามชุดสายไฟ OE ของรถ
b. ตรวจสอบว่าชุดสายไฟไม่ได้ถูกหนีบระหว่างการเคลื่อนที่ของล็อกโช้ค
c. ยึดชุดสายไฟด้วยแถบรัดสายไฟ
4. เดินสายขั้วต่อ (3) ไปทางด้านซ้ายของแกนบังคับเลี้ยว
5. เดินสายขั้วต่อ (7) ไปทางด้านขวาของแกนบังคับเลี้ยว
6. อ้างอิงถึงรูป 6 ติดตั้งฝาครอบหมุน (1) และสกรู (2)
7. อ้างอิงถึงรูป 7 ติดตั้งชุดสายไฟจัมเปอร์
a. ชุดสายไฟจัมเปอร์ด้านซ้าย: เชื่อมต่อขั้วต่อ (2 และ 3)
b. ชุดสายไฟจัมเปอร์ด้านขวา: เชื่อมต่อขั้วต่อ (7 และ 8)
8. เดินสายชุดสายไฟไปยังโคมไฟเสริมที่เกี่ยวข้อง
9. เชื่อมต่อชุดสายไฟจัมเปอร์กับโคมไฟเสริม
a. โคมไฟเสริมด้านซ้าย: เชื่อมต่อขั้วต่อ (1)
b. โคมไฟเสริมด้านขวา: เชื่อมต่อขั้วต่อ (9)
10. ยึดชุดสายไฟโคมไฟเสริมให้แน่นด้วยแถบรัดสายไฟ
a. ตรวจสอบว่าโช้คเคลื่อนไหวได้อิสระหรือไม่
b. ตรวจสอบว่าชุดสายไฟถูกหนีบหรือไม่
11. อ้างอิงถึงรูป 7 เดินสายขั้วต่อชุดสายไฟ PAC /P&A (4) ไปทางด้านหลังของรถ
a. ไปตามชุดสายไฟหลัก OE ของรถขนานไปกับเฟรมด้านซ้าย
b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสายไฟจะไม่ถูกหนีบเมื่อติดตั้งส่วนประกอบของรถแล้ว
12. อ้างอิงถึงรูป 8 เชื่อมต่อขั้วต่อ PAC/P&A
a. ถอดฝาครอบ (2) ออกจากขั้วต่อ PAC/P&A (1)
b. อ้างอิงถึงรูป 7 เชื่อมต่อขั้วต่อ PAC/P&A (4) เข้ากับขั้วต่อ PAC/P&A ของรถ
13. ยึดชุดสายไฟ PAC/P&A ด้วยแถบรัดสายไฟ
a. รวบชุดสายไฟส่วนเกินไว้ข้างใต้พื้นที่เบาะนั่ง
1ฝาครอบหมุน
2สกรู
รูปภาพ 6 ติดตั้ง/ถอดฝาครอบหมุน (แสดงภาพด้านซ้าย)
1ขั้วต่อ: โคมไฟเสริมข้างซ้าย
2ขั้วต่อ: ชุดสายไฟจัมเปอร์เสริม
3ขั้วต่อ: โคมไฟเสริมข้างซ้ายชุดสายไฟหลัก
4ขั้วต่อ: PAC/P&A
5กึ่งกลางชุดสายไฟหลัก
6ขั้วต่อ: ชุดสวิตช์
7ขั้วต่อ: โคมไฟเสริมข้างขวาชุดสายไฟหลัก
8ขั้วต่อ: ชุดสายไฟจัมเปอร์เสริม
9ขั้วต่อ: โคมไฟเสริมข้างขวา
รูปภาพ 7 ขั้วต่อ PAC/P&A
1ขั้วต่อ PAC/P&A
2ฝาปิด
รูปภาพ 8 ขั้วต่อ PAC/P&A
ชุดสายไฟ Touring
หมายเหตุ
ดูข้อมูลชุดสายไฟและขั้วต่อในคู่มือซ่อมบำรุง
หากมีอุปกรณ์เสริมอื่นใช้ขั้วต่อวงจรอุปกรณ์เสริมอยู่แล้ว ให้ซื้อชุดสายไฟอะแดปเตอร์วงจรสวิตช์ โปรดดูข้อกำหนดในการติดตั้ง
1. ติดตั้งชุดสายไฟหลัก
a. อ้างอิงถึงรูป 1 วางชุดสายไฟหลัก (5) ในกล่องแบ็คโบน
b. อ้างอิงถึงรูป 7 จัดตําแหน่งกึ่งกลางชุดสายไฟหลัก (5) เพื่อให้ชุดสายไฟออกจากด้านบนของกล่องแบ็คโบน
c. เดินสายขั้วต่อชุดสวิตช์ ( 6) ไปทางซ้ายของแกนบังคับเลี้ยว
d. เดินสายขั้วต่อชุดสายไฟ PAC /P&A (4) ไปทางด้านหลังของรถ
2. เชื่อมต่อขั้วต่อ PAC/P&A
a. เดินสายขั้วต่อ PAC/P&A (4) ไปยังขั้วต่อ PAC/P&A ของรถ ดูคู่มือการให้บริการ
b. ถอดฝาครอบออกจากขั้วต่อ PAC/P&A
c. อ้างอิงถึงรูป 7 เชื่อมต่อขั้วต่อ PAC/P&A (4) เข้ากับขั้วต่อ PAC/P&A ของรถ
3. ยึดชุดสายไฟ PAC/P&A ด้วยแถบรัดสายไฟ
a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสายไฟจะไม่ถูกหนีบเมื่อติดตั้งส่วนประกอบของรถแล้ว
b. รวบชุดสายไฟส่วนเกินไว้ที่ฐานของกล่องแบ็คโบน
4. อ้างอิงถึงรูป 7 เดินสายและเชื่อมต่อขั้วต่อชุดสวิตช์ (6) เข้ากับชุดสวิตช์
a. ไปตามชุดสายไฟ OE ของรถ
b. ตรวจสอบว่าชุดสายไฟไม่ได้ถูกหนีบระหว่างการเคลื่อนที่ของล็อกโช้ค
c. ยึดชุดสายไฟด้วยแถบรัดสายไฟ
5. เดินสายขั้วต่อ (3) ไปทางด้านซ้ายของเฟรมแกนบังคับเลี้ยว
6. เดินสายขั้วต่อ (7) ไปทางด้านขวาของเฟรมแกนบังคับเลี้ยว
7. อ้างอิงถึงรูป 7 ติดตั้งชุดสายไฟจัมเปอร์
a. ชุดสายไฟจัมเปอร์ด้านซ้าย: เชื่อมต่อขั้วต่อ (2 และ 3)
b. ชุดสายไฟจัมเปอร์ด้านขวา: เชื่อมต่อขั้วต่อ (7 และ 8)
8. เดินสายชุดสายไฟไปยังโคมไฟเสริมที่เกี่ยวข้อง
9. เชื่อมต่อชุดสายไฟจัมเปอร์กับโคมไฟเสริม
a. โคมไฟเสริมด้านซ้าย: เชื่อมต่อขั้วต่อ (1)
b. โคมไฟเสริมด้านขวา: เชื่อมต่อขั้วต่อ (9)
10. ยึดชุดสายไฟโคมไฟเสริมให้แน่นด้วยแถบรัดสายไฟ
a. ตรวจสอบว่าโช้คเคลื่อนไหวได้อิสระหรือไม่
b. ตรวจสอบว่าชุดสายไฟถูกหนีบหรือไม่
เสร็จสมบูรณ์
1. Touring: ติดตั้งฝาครอบกล่องแบ็คโบน ดูคู่มือการให้บริการ
2. Pan America: ติดตั้งกล่องอากาศ ดูคู่มือการให้บริการ
3. ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง ดูคู่มือการให้บริการ
4. ติดตั้งที่นั่ง: หลังจากติดตั้งที่นั่งแล้ว ให้ดึงที่นั่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนา ดูคู่มือการให้บริการ
5. ติดตั้งฟิวส์หลัก ดูคู่มือการให้บริการ
6. ไปที่การจัดตำแหน่งโคมไฟ
การจัดตำแหน่งโคมไฟ
1. ตรวจสอบความดันยาง
2. ปรับโหลดล่วงหน้าของโช้คสำหรับผู้ขับขี่และโหลดที่ต้องการ
3. เติมถังน้ำมันหรือเติมบัลลาสต์ในปริมาณที่เท่ากัน
4. ตรวจสอบการจัดตำแหน่งโคมไฟหน้าของรถ ดูคู่มือการให้บริการ
5. ตรวจสอบการจัดตำแหน่งโคมไฟเสริม
a. ติดเครื่องยนต์ของรถ
b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าโคมไฟหน้าของรถเป็นไฟต่ำ
c. อ้างอิงถึงรูป 9 เปิดไฟต่ำเสริม จัดไฟทั้งสามให้ตรงกัน
d. เปิดไฟสูงเสริม จัดไฟทั้งสองให้ตรงกัน
e. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟต่ำของโคมไฟเสริมยังตรงกับไฟต่ำของโคมไฟหน้าของรถ
6. เมื่อการจัดตําแหน่งเสร็จสมบูรณ์ ขันสกรูให้แน่น
แรงบิด: 27–30 N·m (20–22 ft-lbs)
1ไฟขับเคลื่อน
2ไฟเสริม
3ไฟขับเคลื่อนรวมกับไฟต่ำเสริม
รูปภาพ 9 การติดตั้งโคมไฟเสริม