MILWAUKEE-EIGHT, SATS FÖR FLÄKTASSISTERAD OLJEKYLARE
941002392022-06-28
ALLMÄN INFORMATION
Tabell 1. Allmän information
Satser
Föreslagna verktyg
Kompetensnivå(1)
52300409
Skyddsglasögon, momentnyckel, Digital Technician II (DT II)
3 Mörk nyckel
(1) DTII och montering hos återförsäljare krävs
SATSINNEHÅLL
Figur 1. Satsen innehåller: Milwaukee-Eight, sats för fläktassisterad oljekylare
Tabell 2. Satsen innehåller: Milwaukee-Eight, sats för fläktassisterad oljekylare
Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.
Komponent
Antal
Beskrivning
Art.nr
Anteckningar
1
Oljekylarfläkt
Säljs ej separat
ALLMÄNT
Modeller
Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com .
Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets
Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.
Installationskrav
VARNING
Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)
ANMÄRKNING
Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:
  • En Harley-Davidson-återförsäljare.
  • H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer .
Dessa objekt finns tillgängliga hos närmaste Harley-Davidson-återförsäljare.
FÖRBEREDELSE
1. Ta bort huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
TA BORT
1. Avlägsna oljekylarskyddet. Se verkstadshandboken.
2. Se Figur 2. Ta bort skruvarna (1).
1Skruv (2)
2Oljekylare
Figur 2. Oljekylarskruvar
INSTALLERA
1. Se Figur 3. Montera oljekylarfläkten (2) på oljekylaren (1).
a. Rotera och lyft oljekylarenheten.
2. Montera den fläktassisterade oljekylarenheten på fordonet.
a. Se Figur 2. Montera och dra åt skruvarna (1).
Åtdragning: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Se Figur 3. Anslut oljekylarfläktens kontakt (3) till fordonets kablage (1). Se Figur 4.
4. Montera oljekylarskyddet. Se verkstadshandboken.
1Oljekylare
2Oljekylarfläkt
3Kontaktstycke
Figur 3.
1Fordonets kablage
Figur 4. Fordonets kablage
KLART
1. Sätt tillbaka huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
2. Kalibrera ECM med specialverktyget. Se Harley Davidson-återförsäljare.

Specialverktyg: DIGITAL TECHNICIAN II (DIGITAL TECHNICIAN II) (HD-48650)