ȘA CU ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE
941000172021-02-02
GENERAL
Cod kit
52000462, 52000462DEMO, 52000463, 52000463DEMO, 52100063
Modele
Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).
Cerințe pentru montare
Dacă un alt accesoriu utilizează deja conectorul circuitului accesoriului, consultați Figura 4 , atunci este necesar un cablaj adaptor "Y".
Modelele 2014-2016: Dacă un alt accesoriu utilizează deja conectorul circuitului accesoriu, utilizați un Cablaj adaptor de circuit comutat (70264-94A), disponibil separat), cu rol de adaptor "Y".
Modelele 2017și ulterioare: Dacă un alt accesoriu utilizează deja conectorul circuitului accesoriu, utilizați un Cablaj adaptor de circuit comutat (69201706), disponibil separat, cu rol de adaptor "Y".
Modelele Trike: Achiziționarea separată a kitului de suport adaptor (52100063).
Modelele 2014-2016: Instalarea Kitului 69200722 este necesară pentru a amplasa conectorul circuitului accesoriului sub scaun.
Modelele 2017 și ulterioare: Instalarea Kitului 69201599 este necesară pentru a amplasa conectorul circuitului accesoriului sub șa.
Șaua cu încălzire și răcire este compatibilă cu kiturile de montare a spătarului pilotului 52589-09A și 52300642. Șaua nu este compatibilă cu kiturile de montare a spătarului pilotului 52596-09A și 54099-10.
Supraîncărcare electrică
NOTIFICARE
Este posibil ca sistemul de încărcare al vehiculului să devină supraîncărcat prin adăugarea prea multor accesorii electrice. Dacă accesoriile electrice combinate care funcționează simultan consumă o cantitate mai mare de curent electric decât poate produce sistemul de încărcare a vehiculului, consumul electric poate descărca bateria și poate cauza deteriorarea sistemului electric al vehiculului. (00211d)
AVERTISMENT
Când instalați accesorii electrice, nu depășiți amperajul maxim nominal al siguranței sau al întrerupătorului de circuit care protejează circuitul afectat pe care îl modificați. Depășirea amperajului maxim poate conduce la defecțiuni electrice, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00310a)
Șaua necesită până la 4 amperi curent de la sistemul electric.
Conținut kit
Consultați Figura 11 și Tabelul 2 pentru conținutul kitului.
DEMONTAȚI
1. Îndepărtați cureaua de susținere. Consultați manualul de service.
2. Scoateți șaua. Consultați manualul de service.
3. Demontați geanta de scule pentru șa. Consultați manualul de service.
Demontarea șeii
1. Modele Tour-Pak®: deschideți capacul sistemului Tour-Pak. Ridicați suportul frontal pentru a accesa montura scaunului.
2. Consultați Figura 11 . Scoateți șurubul cu cap phillips cu șaibă de blocare (A) din partea din spate a șeii existente. Pentru a scoate șaua, trageți spre spate. Păstrați şurubul.
3. Benzi aripă: Dacă există echiparea, scoateți benzile ornament de pe aripă:
a. Acoperiți vârful unei șurubelnițe normale cu o bucată de bandă pentru a proteja cromul și suprafețele vopsite.
b. Consultați Figura 1 . Introduceți vârful șurubelniței între rama de crom și banda ornamentală din cauciuc.
c. Ridicați rama. Trageți o în sus și îndepărtați-o de pe banda ornamentală de cauciuc.
d. Începând de la fiecare capăt, scoateți banda ornamentală de cauciuc de pe aripă.
e. Curățați zona cu un amestec de 50 la sută alcool izopropilic şi 50 la sută apă distilată.
Figura 1. Scoatere benzil ornament de pe aripă
MONTAȚI
Înlocuirea barei de protecție
OBSERVAȚIE
Vehiculele Touring care au instalate apărătoare pentru desagă și TOATE vehiculele Trike nu necesită instalarea de distanțiere (10300256). Aruncați distanțierele.
1. A se vedea figura 2. Scoateți barele de protecție.
a. Scoateți bolțurile (1). Păstrați.
b. Scoateți barele de protecție (2). Aruncați-l.
c. Instalați distanțierele (3).
d. Montați știfturile Echipament original (OE) (1). Strângeți.
Cuplu: 43,4–49 N·m (32–36 ft-lbs)
1Știft (2)
2Bară protecție (2)
3Distanțier (2)
Figura 2. Îndepărtarea barei de protecție / Instalare distanțier
Instalarea scaunului și a curelei de susținere noi
OBSERVAȚIE
A se vedea figura 3. Modelele Trike 2014 și ulterioare: Necesită achiziționarea separată a kitului de suport adaptor (52100063).
1Șurub
2ȘaUA
3Suport adaptor
4Mâner scaun
Figura 3. Instalare șa Trike
1. Montați noua curea de susținere. Consultați manualul de service.
AVERTISMENT
Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, deconectați cablul negativ al bateriei (-) înainte de a continua. (00048a)
2. Urmați instrucțiunile din manualul proprietarului pentru a scoate cablul negativ al bateriei de la baterie.
3. A se vedea figura 4. Identificați și scoateți ștecherul din conectorul circuitului accesoriului (6).
1BCM [242]
2Alimentare BCM [259]
3Sirenă de securitate [142]
4Siguranță principală [5]
5Încărcător auxiliar baterie [281]
6Accesoriu P&A [4] 8-căi Molex MX150, gri
7DLC [91]
8Bloc de siguranțe [64]
6aOBSERVAȚIE: Modelele 2017 şi ulterioare: Conectorul P&A accesoriu 3-căi este situat pe partea opusă. (Nu sunt prezentate)
Figura 4. 2014-2016: Capacul din partea stângă
4. Localizați conectorul șeii cu încălzire și răcire pe partea inferioară a noii șei.
5. Conectați conectorul șeii cu încălzire și răcire la conectorul circuitului accesoriului (6).
6. Consultați manualul proprietarului. Conectați cablul negativ (-) al bateriei.
7. Ghidați cablurile în spațiul de sub șa, astfel încât firele să nu fie prinse atunci când șaua este instalată.
8. Verificați dacă capacul cablajul suportului siguranței este așezat complet și fixat pentru a elibera baza șeii.
9. Consultați Figura 5 . Dacă este deja instalat, glisați dinspre față partea din spate a șeii prin cureaua de susținere, până când fanta (2) de pe partea inferioară din față a șeii ajunge în spatele limbii de montare a șeii (1) de pe suportul posterior al rezervorului de combustibil.
1Limba suportului rezervorului de carburant
2Fantă în partea inferioară a șeii (tipic)
Figura 5. Montare șa partea din față (tipic)
10. Apăsați șaua în jos pe coloana cadrului.
11. Glisați șaua spre înainte până când limba suportului rezervorului de combustibil se angajează complet în fanta de sub șa.
12. Fixați șaua pe aripa din spate utilizând un șurub cu cap phillips (cu șaibă de blocare) scos anterior la îndepărtarea șeii. Strângeți.
Cuplu: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Montați șaua. După montarea șeii, trageți de ea în sus pentru a verifica fermitatea fixării. Consultați manualul de service.
14. Montați cureaua de susținere. Consultați manualul de service.
15. Dacă au fost îndepărtați, instalați desagii pe vehicul. Consultați manualul de service. Fixați cu știfturile cu cap de lingură OE și șaibe plate.
OBSERVAȚIE
Inserția de cauciuc turnat din partea de jos a desagilor trebuie să se potrivească perfect pe șinele suportului inferior al desăgii.
16. Strângeți știfturile de montare a desăgii spre înainte. Strângeți.
Cuplu: 7–11 N·m (62,0–97,4 in-lbs)
FUNCȚIONARE
OBSERVAȚIE
 • Punerea în funcțiune a șeii în timp ce motorul vehiculului este oprit sau rulează sub viteza normală de funcționare poate descărca rapid bateria vehiculului. Acest lucru ar putea avea ulterior ca rezultat eșuarea pornirii și ar putea deteriora sistemul electric.
 • Pentru unele vehicule, comutatorul accesoriu este un comutator basculant aflat pe panoul de comutatoare de pe carenajul interior. Cu comutatorul de aprindere/cheie în poziția IGNITION (aprindere) sau ACCY, închideți circuitul pentru șaua cu încălzire și răcire prin mutarea poziției comutatorului accesoriu de la OFF (oprit) la ON (pornit).
 • Consultați manualul proprietarului pentru funcționarea circuitului de accesoriu al vehiculului.
 • Dacă comutatorul accesoriu este lăsat în poziția ON și un comutator rotativ al șeii este lăsat într-o altă poziție decât OFF atunci când se o oprește vehiculul, în momentul în care comutatorul de aprindere/cheie este mutat în poziția IGNITION sau ACCY, șaua va începe încălzirea sau răcirea.
 • Ventilatoarele sunt în funcțiune numai atunci când șaua este în modul de răcire, iar poziția pilotului, a pasagerului sau ambele sunt setate la un nivel de putere mai mare decât OFF.
 • Ambele ventilatoare, de la pilot și de la pasager, pornesc și se opresc simultan.
 • Nu este normal ca un singur ventilator să funcționeze la un moment dat.
 • Viteza ventilatorului nu variază în funcție de setarea nivelului de putere.
 • Puterea de răcire este controlată de curentul care trece prin elementul de încălzire/răcire, mai degrabă decât de viteza ventilatorului.
 • Un efect optim de încălzire pentru șa se obține după 2-5 minute, iar un efect optim de răcire se obține după 10-20 de minute.
 • Șaua nu suflă aer asupra pilotului sau pasagerului.
 • Când curățați, aveți grijă să nu scoateți comutatorul basculant. Nu încercați să scoateți butoanele rotative sau să porniți comutatorul basculant. Aceste articole nu sunt destinate a fi reparabile.
Comutatoare pentru șa
1. A se vedea figura 6. Comutatoare rotative (1,3):
a. Comandă setarea nivelului individual pentru zonele pilot și pasager.
b. Comenzile de nivel sunt independente.
c. Detentele de pe comutatoare permit operatorului să revină rapid la setarea preferată.
d. Comanda pentru pilot (1) este situată cel mai aproape de poziția de ședere a pilotului.
e. Comanda pentru pasager (3) este situată cel mai aproape de poziția de ședere a pasagerului.
f. Setarea cea mai joasă, prima detentă, oprește poziția de ședere la OFF indiferent de setarea de pe cealaltă comandă sau de comutatorul de căldură/răcire (2).
g. Alte patru detentei cresc puterea funcției de încălzire sau răcire setate.
2. A se vedea figura 6. Comutator căldură/răcire (2):
a. Apăsați "H" pentru încălzire.
b. Apăsați "C" pentru răcire.
3. Ventilatoare:
a. Ambele rămân OPRITE ori de câte ori se apăsă încălzirea.
b. Ambele rămân PORNITE ori de câte ori, fie la pilot, fie la pasager, se setează un alt nivel decât OFF și se apasă "C".
c. Ventilatoarele sunt întotdeauna ambele OFF sau ambele ON.
d. Ventilatoarele evacuează căldura reziduală din partea inferioară a elementului de încălzire/răcire atunci când se află în modul de răcire. Traseul aerului nu este prin suprafața de ședere.
e. Ventilatoarele nu suflă aer asupra pilotului sau pasagerului.
f. Telecomandă intrare / ieșire - Controler electronic pentru șa (RIO-ESC) pentru șa operează ventilatoarele la aceeași viteză, indiferent de setarea nivelului.
g. Șaua determină curenți mari care schimbă ușor viteza ventilatorului.
h. În condiții de zgomot ambiant redus, pot fi auzite mici modificări ale vitezei ventilatorului. Acest lucru este normal.
4. Caracteristici de performanță:
a. Încălzirea optimă se obține după 2-5 minute.
b. RIO-ESC comandă căldura la o anumită temperatură pe baza setării nivelului comutatorului de comandă.
c. Temperaturile maxime pot să nu fie realizabile în condiții de frig extrem din cauza unei limitări de putere maximă în interiorul șeii.
d. Condițiile optime de răcire se obțin după 10 - 20 de minute.
e. RIO-ESC comandă răcirea ca procent din puterea maximă pe baza setării nivelului comutatorului de control pentru a maximiza beneficiile pentru pilot și pasager la diferite temperaturi ambientale.
f. Performanța maximă depinde de un sistem de încărcare sănătos, deoarece puterea este limitată de tensiunea sistemului.
g. Performanța va fi diminuată sau oprită la o tensiune neobișnuit de scăzută a sistemului. Cum ar fi cu cheia în poziția mod accesoriu și bateria fără încărcare completă.
h. Căldura este transferată la ocupant și îndepărtată de acolo prin conducție. Alegerea capitonajului/hainelor va influența performanța.
i. Elementele de încălzire/răcire sunt amplasate numai sub o porțiune de suprafață, acolo unde șezutul ia contact cu șaua. Zonele din dreptul coapselor nu sunt încălzite sau răcite.
5. Diagnosticare:
a. RIO-ESC conține trei LED-uri expuse pe partea din spate: acestea sunt cel mai ușor vizibile prin desfacerea RIO-ESC de baza șeii. Cureaua de cablu de pe cablajul RIO-ESC trebuie înlocuită dacă se taie.
b. Codurile de evenimente sunt afișate în ordine secvențială și se schimbă continuu atât timp cât rămâne alimentarea șeii. Pentru a verifica dacă toate codurile de evenimente sunt identificate, monitorizați LED-urile până când același cod de eveniment este raportat a doua oară.
c. Toate codurile de eveniment se vor șterge cu un ciclu de alimentare.
d. Dacă cauza codului de eveniment este încă prezentă după un ciclu de alimentare, RIO-ESC va seta din nou codul corespunzător.
e. Depanarea poate necesita ca pilotul să detașeze fizic șaua de la cadrul vehiculului și să obțină acces la RIO-ESC fără a elimina alimentarea.
f. Șaua încearcă automat să șteargă evenimentul atunci când cauza evenimentului este corectată. Procesul durează între 5-30 de secunde.
g. Codurile rămân afișate până la ciclul de alimentare, chiar dacă scaunul este capabil să se auto-recupereze și să funcționeze normal.
h. Consultați Tabelul 1 pentru definiția codului de eveniment.
1Comutator comandă pilot
2Comutator comandă căldură/răcire
3Comutator comandă pasager
Figura 6. Întrerupătoare comandă pentru încălzire/răcire șa
1LED1
2LED2
3LED3
Figura 7. LED-uri RIO
Tabelul 1. Coduri evenimente
LED
Clipire
Cod
Detectare
Cauze posibile
Acțiuni depanare
1
1
Comutator A controler intern
Semnal de defect intern monitorizat al cipului
 • Deteriorarea internă a controlerului sau operarea greșită
 • Consultați dealerul
1
2
Comutator B controler intern
Semnal de defect intern monitorizat al cipului
 • Deteriorarea internă a controlerului sau operarea greșită
 • Consultați dealerul
1
3
Comutator C controler intern
Semnal de defect intern monitorizat al cipului
 • Deteriorarea internă a controlerului sau operarea greșită
 • Consultați dealerul
1
4
Comutator D controler intern
Semnal de defect intern monitorizat al cipului
 • Deteriorarea internă a controlerului sau operarea greșită
 • Consultați dealerul
1
5
Supracurent A
Măsurarea absorbției de curent a elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea internă a controlerului sau operarea greșită
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea cablajului
 • Consultați dealerul
1
6
Subcurent A
Măsurarea absorbției de curent a elementului de încălzire/răcire
 • Continuitatea ștecherului
 • Deplasare siguranță planșă de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea cablajului
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Rotiți comutatorul la poziția OPRIT și lăsați ambele secțiuni ale șeii să revină la temperatura camerei timp de 5 minute
 • Consultați dealerul
1
7
Supracurent C
Măsurarea absorbției de curent a elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea internă a controlerului sau operarea greșită
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea cablajului
 • Consultați dealerul
1
8
Subcurent C
Măsurarea absorbției de curent a elementului de încălzire/răcire
 • Continuitatea ștecherului
 • Deplasare siguranță planșă de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea cablajului
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Rotiți comutatorul la poziția OPRIT și lăsați ambele secțiuni ale șeii să revină la temperatura camerei timp de 5 minute
 • Consultați dealerul
1
9
Supracurent D
Măsurarea absorbției de curent a elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea internă a controlerului sau operarea greșită
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea cablajului
 • Consultați dealerul
1
10
Subcurent D
Măsurarea absorbției de curent a elementului de încălzire/răcire
 • Continuitatea ștecherului
 • Deplasare siguranță planșă de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea cablajului
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Rotiți comutatorul la poziția OPRIT și lăsați ambele secțiuni ale șeii să revină la temperatura camerei timp de 5 minute
 • Consultați dealerul
2
1
Ventilator 1 Viteză redusă
Semnal de feedback măsurare ventilator
 • Glisare fizică (blocaj) pe lama ventilatorului
 • Continuitatea ștecherului
 • Deteriorarea cablajului
 • Eliminare blocaj
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
2
Ventilator 2 Viteză redusă
Semnal de feedback măsurare ventilator
 • Glisare fizică (blocaj) pe lama ventilatorului
 • Continuitatea ștecherului
 • Deteriorarea cablajului
 • Eliminare blocaj
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
3
Ventilator 1 viteză mare
Semnal de feedback măsurare ventilator
 • Restricționare flux de aer
 • Ventilator deteriorat
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
4
Ventilator 2 viteză mare
Semnal de feedback măsurare ventilator
 • Restricționare flux de aer
 • Ventilator deteriorat
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
5
Ventilator 1 Scădere de viteză
Semnal de feedback măsurare ventilator
 • Blocaj complet pe lama ventilatorului
 • Continuitatea ștecherului
 • Ventilator deteriorat
 • Deteriorarea cablajului
 • Eliminare blocaj
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
6
Ventilator 2 Scădere de viteză
Semnal de feedback măsurare ventilator
 • Blocaj complet pe lama ventilatorului
 • Continuitatea ștecherului
 • Ventilator deteriorat
 • Deteriorarea cablajului
 • Eliminare blocaj
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
7
Ventilator 1 Supracurent
Măsurare curent ventilator
 • Glisare fizică (blocaj) pe lama ventilatorului
 • Ventilator deteriorat
 • Deteriorarea cablajului
 • Eliminare blocaj
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
8
Ventilator 1 - Subcurent
Măsurare curent ventilator
 • Restricționare flux de aer
 • Continuitatea ștecherului
 • Ventilator deteriorat
 • Deteriorarea cablajului
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
9
Ventilator 2 Supracurent
Măsurare curent ventilator
 • Glisare fizică (blocaj) pe lama ventilatorului
 • Ventilator deteriorat
 • Deteriorarea cablajului
 • Eliminare blocaj
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
10
Ventilator 2 - Subcurent
Măsurare curent ventilator
 • Restricționare flux de aer
 • Continuitatea ștecherului
 • Ventilator deteriorat
 • Deteriorarea cablajului
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Înlocuire ventilator
 • Consultați dealerul
2
11
Pilot Temp mare 3
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură peste limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se răcească la temperatura camerei
 • Comanda ciclu basculant de căldură/răcire
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
2
12
Pasager Temp mare 3
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură peste limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se răcească la temperatura camerei
 • Comanda ciclu basculant de căldură/răcire
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
1
Pilot Temp mare 1
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură peste limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se răcească la temperatura camerei
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
2
Sub tensiune 1
Tensiune conector de intrare măsurată
 • Tensiunea la conectorul șeii crescută
 • Verificați dacă sistemul de încărcare și bateria vehiculului sunt sănătoase
 • Verificați dacă ștecherul principal de alimentare a șeii este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
3
Supratensiune
Tensiune conector de intrare măsurată
 • Tensiunea la conectorul șeii crescută
 • Verificați dacă sistemul de încărcare și bateria vehiculului sunt sănătoase
 • Consultați dealerul
3
4
Pilot Temp scăzută 1
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură sub limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se încălzească la temperatura camerei
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
5
Pasager Temp mare 1
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură peste limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se răcească la temperatura camerei
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
6
Pasager Temp scăzută 1
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură sub limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se încălzească la temperatura camerei
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
8
Pasager - Nivel comutator ridicat
Pasager - buton tensiune
 • Continuitatea ștecherului
 • Deteriorare pachet comutare
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
10
Pilot - Nivel comutator ridicat
Pilot - buton tensiune
 • Continuitatea ștecherului
 • Deteriorare pachet comutare
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
11
Pasager Temp mare 2
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură peste limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se răcească la temperatura camerei
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
12
Pilot Temp mare 2
Măsurarea temperaturii elementului de încălzire/răcire
 • Deteriorarea elementului de încălzire/răcire
 • Element de încălzire/răcire - temperatură peste limita de funcționare
 • Continuitatea ștecherului
 • Lăsați șaua să se răcească la temperatura camerei
 • Verificați dacă ștecherul este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
3
13
Subtensiune 2
Tensiune conector de intrare măsurată
 • Tensiunea la conectorul scaunului scăzută
 • Verificați dacă sistemul de încărcare și bateria vehiculului sunt sănătoase
 • Verificați dacă ștecherul principal de alimentare a șeii este curat și așezat complet
 • Consultați dealerul
DEPANAREA
OBSERVAȚIE
 • Dacă funcționarea nu este așa cum era de așteptat, trebuie efectuați următorii pași.
 • Dacă încălzirea sau răcirea devine inconfortabilă, reduceți nivelul prin rotirea butonului spre poziția OFF (OPRIT).
Dacă vehiculul este în mișcare:
1. Alternați comutatorul de control căldură/răcire, așteptați două secunde, apoi reveniți la modul de căldură sau de răcire.
2. Dacă nu călătoriți cu un pasager, rotiți comutatorul de control pentru pasager la poziția OFF (OPRIT).
Dacă vehiculul nu este în mișcare, cu motorul oprit și bateria complet încărcată:
1. Verificați siguranța cablajului de la șa.
a. Dacă siguranța este deschisă, înlocuiți siguranța cu piesa de service din lista Tabelul 2 . Nu înlocuiți această siguranță cu una având rating mai mare.
b. Dacă siguranța continuă să se deschidă, consultați dealerul.
2. Utilizați șaua.
a. Mențineți alimentarea pentru ștecherul șeii în timp ce accesați RIO-ESC pentru a vizualiza istoricul codului de evenimente de la controler.
b. Deoarece șaua operează elementele de încălzire/răcire ale pilotului și pasagerului în mod individual și în serie, identificarea problemei poate necesita punerea în funcțiune a elementelor numai pentru pilot, numai pentru pasager, sau o combinație a ambelor pentru a verifica suspiciunea.
3. Înregistrarea codurilor de evenimente pe RIO-ESC .
a. Acestea sunt vizibile prin desfacerea RIO-ESC de baza șeii.
b. Consultați Figura 7 și Tabelul 1 pentru detalii cu privire la codurile de eveniment. Mai multe evenimente sunt interconectate.
c. Este recomandabilă continuarea următorilor pași, indiferent de codul evenimentului.
4. Inspectați vizual ventilatoarele pentru observarea funcționării și a blocajelor.
a. Nu atingeți lama ventilatorului. Lama ventilatorului poate provoca vătămări corporale dacă este în funcțiune sau dacă funcționarea începe brusc.
b. Nu introduceți obiecte în ventilator. Acest lucru poate deteriora ventilatorul și poate provoca leziuni corporale dacă funcționarea începe brusc.
c. Ambele ventilatoare funcționează atunci când oricare dintre butoanele de control este setat la un mod de răcire dincolo de poziția off. Unele evenimente vor opri ventilatoarele.
d. Deconectați ventilatoarele înainte de a elimina un blocaj. Ventilatoarele se rotesc cu puțină rezistență atunci când nu sunt alimentate.
5. Dacă ventilatoarele sunt deteriorate, consultați secțiunea REPARARE. Montați ventilatoarele și verificați dacă garniturile inelare ale conectorilor sunt în poziție înainte de conectarea ștecherelor.
6. Setați ambele secțiuni ale șeii în poziția OFF (oprit). Porniți alimentarea la priza șeii.
7. Setați șaua la modul cu suspiciuni și notați evenimentele.
a. Acest lucru verifică să fie raportate numai evenimentele persistente.
b. Consultați Figura 1 pentru acțiuni de depanare suplimentare.
OBSERVAȚIE
 • Când inspectați contactele conectorilor pentru acumularea de resturi, verificați dacă suprafețele garniturilor conectorilor sunt curate, dacă garniturile sunt instalate și așezate înainte de introducerea ștecherului. Nu curățați contactele cu substanțe abrazive sau lichide nerecomandate pentru contactele din cupru, plastic sau cauciuc siliconic.
 • Un încărcător de baterie poate fi necesar pentru a preveni descărcarea bateriei în timpul depanării.
 • Ambele secțiuni de încălzire/răcire conțin o siguranță în linie cu autoresetare care limitează condițiile de funcționare la temperaturi ridicate. Dacă aceste siguranțe se deschid, închiderea va avea loc când temperaturile vor reveni la nivelurile normale de funcționare. Această operațiune poate dura 3 minute pentru auto-curățare în condiții de temperatură medie și umbră.
 • Ciclul de putere este definit prin eliminarea completă a alimentării la șa. Verificați dacă alimentarea șeii este întreruptă, fie prin îndepărtarea și reconectarea ștecherului, fie prin oprirea completă a vehiculului.
 • Deteriorarea controlerului sau utilizarea greșită sunt cauze posibile pentru toate codurile de eveniment și nu sunt listate în mod explicit în fiecare înregistrare. Acțiunile de depanare pot necesita asistență din partea dealerului.
REPARARE
OBSERVAȚIE
Înainte de a înlocui ventilatorul, scoateți șaua. Alimentarea scaunului în modul de răcire pentru a inspecta vizual funcționarea ventilatoarelor și a vedea care ventilator funcționează defectuos.
Ventilatorul din partea pilotului este instalat la priza cu fire fără dungi. Ventilatorul pentru pasager este instalat la priza cu fire cu dungi. Când instalarea este corectă, ventilatorul 1 este pe partea pilotului, iar ventilatorul 2 este pe partea pasagerului.
1. Înlocuirea ventilatorului pasagerului.
OBSERVAȚIE
Înainte de a înlocui ventilatorul, scoateți șaua. Alimentarea scaunului în modul de răcire pentru a inspecta vizual funcționarea ventilatoarelor și a vedea care ventilator funcționează defectuos.
a. Scoateți cureaua de prindere și șurubul urechii din partea posterioară a șeii (6).
b. Scoateți șaua. Aveți grijă să nu trageți de conexiunea de cablare dintre scaun și vehicul.
c. Deconectați cablajul șeii de la vehicul.
d. Scoateți șuruburile (5). Păstrați.
OBSERVAȚIE
Observați poziționarea cablurilor în funcție de baza șeii. Deconectați ventilatorul de la cablajul șeii.
e. Instalați ventilatorul înlocuitor (3) în baza șeii.
f. Montați șuruburile (5). Strângeți.
Cuplu: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
OBSERVAȚIE
 • Verificați dacă firele sunt poziționate la fel cum au fost instalate inițial.
 • Înlocuiți curelele de cablu (7) îndepărtate anterior.
g. Conectați ventilatorul la cablajul șeii.
h. Conectați cablajul șeii (1) la vehicul.
i. Porniți vehiculul sau comutați în modul accesoriu.
j. A se vedea figura 6. Alimentarea șeii în modul de răcire pentru a verifica dacă ventilatorul funcționează.
k. Montați șaua. Ridicați în sus șaua pentru a verifica dacă este fixată. Consultați manualul de service.
OBSERVAȚIE
Comutați vehiculul în poziția OFF (Oprit) înainte de a finaliza instalarea.
l. Instalați șurubul urechii din partea posterioară a șeii (6).
m. Montați cureaua de susținere.
2. Înlocuirea ansamblului de conducte - pilot.
OBSERVAȚIE
Înainte de a înlocui conducta, scoateți șaua de pe vehicul și inspectați vizual conducta pentru a observa eventuale deteriorări. Dacă conducta este crăpată sau spartă astfel încât este posibil ca fluxul de aer să pătrundă direct în ventilator (ocolind circuitele de răcire) sau dacă ventilatorul funcționează defectuos, înlocuiți ansamblul conductă/ventilator.
a. Scoateți cureaua de prindere și șurubul urechii din partea posterioară a șeii.
b. Scoateți șaua. Aveți grijă să nu trageți de conexiunea de cablare dintre scaun și vehicul.
c. Deconectați cablajul șeii (1) de la vehicul.
d. Scoateți șuruburile (2). Păstrați.
OBSERVAȚIE
Observați poziționarea cablurilor în funcție de baza șeii. Deconectați ventilatorul de la cablajul șeii.
e. Scoateți ansamblul conductei (4) de pe șa.
f. Conectați noul conector de ventilator al ansamblului conductei la cablaj.
g. Instalați noul ansamblu al conductei (4) la baza șeii.
h. Montați șuruburile (2). Strângeți.
Cuplu: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
OBSERVAȚIE
 • Instalați mai întâi partea spre pilot, apoi rotiți spatele conductei în poziție asigurându-vă că cablajul este reținut de urechea de pe conductă.
 • Verificați dacă firele sunt poziționate la fel cum au fost instalate inițial.
 • Înlocuiți curelele de cablu (7) îndepărtate anterior.
 • Nu strângeți excesiv aceste șuruburi. Strângerea excesivă va provoca dezizolarea firelor în baza șeii.
i. Conectați cablajul șeii (1) la vehicul.
j. Porniți vehiculul sau comutați în modul accesoriu.
k. A se vedea figura 6. Alimentarea șeii în modul de răcire (2) pentru a verifica dacă ventilatorul funcționează.
l. Montați șaua. După montarea șeii, trageți de ea în sus pentru a verifica fermitatea fixării. Consultați manualul de service.
OBSERVAȚIE
Comutați vehiculul în poziția OFF (Oprit) înainte de a finaliza instalarea.
m. Instalați șurubul urechii din partea posterioară a șeii (6).
n. Montați cureaua de susținere.
3. Consultați Figura 10 și Figura 8 . Înlocuire RIO-ESC .
a. Scoateți cureaua de prindere și șurubul urechii din partea posterioară a șeii (6).
b. Scoateți șaua. Aveți grijă să nu trageți de conexiunea de cablare dintre scaun și vehicul.
c. Deconectați cablajul șeii (1) de la vehicul.
d. Scoateți cureaua de cablu (7) adiacentă la RIO-ESC (10). Aruncați-l.
e. Cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, trageți ușor înapoi de urechea de retenție a RIO-ESC (9) de pe baza șeii în timp ce scoateți RIO-ESC (10) din fanta sa din baza șeii.
f. Mutați blocarea de pe conectorul cablajului (8) în poziția deblocat.
g. Apăsați ferm spre interior urechea de retenție a ștecherului pentru a permite deconectarea cablajului de la RIO-ESC (10).
h. A se vedea figura 9. Folosind un amestec de 50:50 izopropil/apă curățați suprafața de pe spatele RIO-ESC și lăsați să se usuce complet înainte de a atașa blocul de spumă.
i. A se vedea figura 9. Scoateți protecția de pe spatele blocului de spumă (13) și aplicați-l pe partea din spate a RIO-ESC (10) sub luminile LED.
j. Conectați noulRIO-ESC (10) la cablaj (8).
k. Mutați blocarea de pe conectorul cablajului (8) în poziția blocat.
l. Introduceți RIO-ESC (10) în fanta din baza șeii până când urechea de retenție a RIO-ESC (9) de pe baza scaunului blochează RIO-ESC .
m. Atașați noua curea de cablu (7) între cablaj (8) și baza șeii adiacentă la RIO-ESC (10).
n. Conectați cablajul șeii (1) la vehicul.
o. Porniți vehiculul sau comutați în modul accesoriu.
p. A se vedea figura 6. Alimentarea șeii în modul de răcire pentru a verifica dacă ventilatorul funcționează.
q. Montați șaua. După montarea șeii, trageți de ea în sus pentru a verifica fermitatea fixării. Consultați manualul de service.
OBSERVAȚIE
Comutați vehiculul în poziția OFF (Oprit) înainte de a finaliza instalarea.
r. Montați șurubul urechii din partea posterioară a șeii.
s. Montați cureaua de susținere.
1Cablaj șa
2Șurub de conductă (3)
3Ventilator (2)
4Conductă
5Șurub ventilator (4)
6Mâner scaun
7Colier de cablu (3)
8Cablaj RIO-ESC
9Ureche de retenție RIO-ESC
10RIO-ESC
11Siguranță, cablaj șa
12Clemă de retenție (3)
Figura 8. Șa cu încălzire/răcire
10RIO
13Bloc de spumă
Figura 9. Instalare Bloc spumă la RIO
1Blocat
2Deblocat
Figura 10. Conector RIO Poziție blocat/deblocat
COMPONENTE DE SERVICE
Figura 11. Componente de service: Șa încălzită
Tabelul 2. Tabel componente de service
Articol
Descriere (Cantitate)
Part No.
1
Seat (model simplu afișat)
Nu se vinde separat
2
Curea de susținere
52400296
3
Distanțier (2)
10300256
Consultați Figura 8 pentru următoarele elemente:
2
Șurub, conductă (3)
10200557
3
Ventilator (2)
26800204
4
Ansamblu conductă
52000488
7
Sârmă de cablu (3)
10006
5
Șurub, ventilator (4)
10201028
10
41000740
11
Siguranță, cablaj șa
69200293
12
Clemă de retenție (3)
10177
13
Bloc de spumă (Consultați Figura 9 )
52000635
Articolele sunt menționate în text, dar nu sunt incluse în kit:
A
Șurub cu cap Phillips Echipament original (OE)
2952A
B
Șurub curea de susținere OE (2)
2952A
C
Șaibă curea de susținere OE (2)
6703
D
Configurația pentru modele 2014 și ulterioare