SPECTRA GLOS LED R/G/B RAZŠIRJENI SVETLOBNI KOMPLET
J062652020-07-10
Številke kompletov
68000214
Modeli
Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).
Zahteve za vgradnjo
Ločen nakup Krmilnik LED komplet (številka dela 68000218 ), če še ni nameščen.
OPOZORILO
Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)
Trak Spectra GLO luči je zasnovan in namenjen le za uporabo na zaslonu. Nekateri lokalni predpisi prepovedujejo uporabo barvne ali posredne razsvetljave med vožnjo na javnih ulicah. Pred namestitvijo preverite lokalno zakonodajo.
Električna preobremenitev
OPOMBA
Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)
OPOZORILO
Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)
Vsebina kompleta
MONTAŽA
OPOMBA
Pred začetkom namestitve z milom in vodo očistite območje, kjer se bo nameščen svetlobni trak ter pustite, da se temeljito posuši. Odstranite prah in umazanijo s površine vozila, ki bo izpostavljena.
Temperature okolice mora biti vsaj 10 °C (50,0 °F) za pravilno lepljenje svetlobnega traku in krmilnika na površino vozila.
Ne montirajte svetlobnih trakov bližje kot 63,5 mm (2½ in) od izpušne cevi ali dušilcev in morajo biti 38,1 mm (1½ in) odmaknjeni od cilindra in glave motorja.
Ne nameščajte svetlobnih trakov tako, da je vir svetlobe obrnjen neposredno stran od vozila. Namestite svetlobne trakove na način, ki omogoča, da svetloba posredno odseva s kromirane ali pobarvane površine vozila.
Ne pretiravajte z zvijanjem trakov ali vijug s kotom 90°. To lahko poškoduje svetlobni trak.
Spectra GLO RGB kompleti se lahko povežejo skupaj na različne načine. Primeri tega so zaporedna veriga, oblika T ali oblika Y. Odprti konec snopa ali svetlobnega traku mora imeti vedno nameščen končen pokrovček. Več informacij si oglejte v razdelku Izračun Spectra GLO Load.
Spectra GLO svetlobni trakovi se lahko namestijo na različnih površinah. Namestijo se lahko na ravno površino ali ukrivljeno površino. Svetlobni trakovi s posredno svetlobo zagotavljajo razsvetljavo mehanskih delov, delov vozila ali za učinke na tleh.
Motorna kolesa z glavno varovalko
1. Glejte servisni priročnik. Odstranite glavno varovalko.
Motorna kolesa brez glavne varovalke
OPOZORILO
Najprej izklopite negativni kabel (-) akumulatorja. Če se pozitivni kabel (+) dotakne tal, ko je negativni kabel (-) priključen, lahko iskre povzročijo eksplozijo akumulatorja, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00049a)
1. Glejte servisni priročnik. Sledite navodilom za prekinitev povezave vodnikov baterije, najprej negativni (-) vodnik.
OPOMBA
Pri modelih XL (Sportster ® ) 2004 in novejših se negativni vodnik akumulatorja najlažje odklopi pri bloku motorja .
1. Če komplet krmilnika (del številka 68000218) ni nameščen, ga namestite zdaj po navodilih iz kompleta.
2. Glejte sliko 2. Namestite (suh površina) svetlobne trakove (1) in pasove (3 in 5) v želeno konfiguracijo.
3. Namestite pokrovček na koncu vsakega svetlobnega traku.
4. Pred pritrditvijo svetlobnega traku uporabite mešanico 50-70% izopropanol alkohola za čiščenje želenih površin vozila.
5.
OPOMBA
Bodite previdni ob polaganju svetlobnega traku na vozilo. Lepilo je samo za enkratno uporabo. Odstranjevanje svetlobnega traku bo poškodovalo lepilo.
Glejte sliko 1. Namestitev svetlobnih trakov.
a. Priključite kabelski snop (1) na svetlobni trak (5). Namestite obojestranski lepilni trak (2) na priključek za snop (6).
b. Odstranite varovalni trak z lepilne podlage (2, 3) svetlobnega traku (5) in konic priključkov (4, 6).
c. Na površino vozila previdno namestite svetlobni trak.
d. Dobro pritisnite.
e. Za nekaj sekund enakomerno pritiskajte na svetlobni trak.
f. Ponovite za preostale svetlobne trakove.
1Kabelski snop
2Dvostransko lepilo
3Lepilna podloga
4Konica priključka
5Svetlobni trak
6Kabelski snop
Slika 1.
6. Povežite snop iz krmilnika in svetlobne trakove. S kabelskimi vezicami pritrdite kabelske snope.
OPOMBA
Pred temeljitejšim pranjem, močnim škropljenjem ali izpostavitvi območja ekstremnim vremenskim razmeram počakajte VSAJ 24 ur od namestitve svetlobnih trakov in krmilnika.
Lepilna vezava bo dosegla največjo moč po približno 72 urah na normalni sobni temperaturi.
Glej Isheet J06266, Spectra GLO Krmilnik in Daljinec FOB, za namestitev več izdelkov RGB.
SERVISNI DELI
Slika 2. Servisni deli, Kompleti Spectra GLO Svetlobni trakovi
SERVISNI DELI
Preglednica 1. Tabela s servisnimi deli
Komplet
Del
Opis (Količina)
Številka dela
68000213
1
Svetlobni trak, LED, R/G/B, (4)
68000212 *
2
Končen pokrovček
69201597
3
Podaljšek snopa žic, 3 v (3)
69201525 *
4
Kabelska vezica (4)
10006
5
Podaljšek snopa žic, 8 v
69201529
6
VHB dvostranski lepilni trak (4)
68000212-_09
* Del se prodaja ločeno samostojno, ne v količini, ki se nahaja kompletu.
INFORMACIJE ZA IZRAČUN SPECTRA GLO LOAD
Sistem Spectra GLO je omejen na 3000 mA. V spodnji tabeli lahko določite skupni tok za želeno konfiguracijo. Izračunajte skupni tok tako, da pomnožite število kompletov (vsaka vrstica) s predloženim tokom. Skupna vsota. Vrednost mora biti manjša ali enaka 3000 mA. Ta primer opisuje, kako izračunati skupno tokovno obremenitev sistema.
Preglednica 2. Primer kalkulatorja kompletov Spectra Glo
Naziv kompleta
Števila dela kompleta
Število priključkov
Tok mA
Skupaj
Opore za noge za voznika
50500492
1
500
500
Opore za noge za sopotnika
50500495
1
350
350
Prezračevalna odprtina na maski
68000194
275
Luči za zvočnik (Stage I)
68000232
125
Luči za zvočnik (Stage II okrogle)
68000231
1
125
125
Luči za zvočnik (Stage II sedežna torba)
68000233
125
Osnovni nastavki za luči (6)
68000213
2
450
900
Razširitveni nastavki za luči (4)
68000214
1
300
300
* Skupen tok sistema je lahko največ 3000 mA.
Skupen tok sistema =
2175
Preglednica 3. Kalkulator za dodatke Spectra Glo RGB
Naziv kompleta
Števila dela kompleta
Število priključkov
Tok mA
Skupaj
Opore za noge za voznika
50500492
500
Opore za noge za sopotnika
50500495
350
Prezračevalna odprtina na maski
68000194
275
Luči za zvočnik (Stage I)
68000232
125
Luči za zvočnik (Stage II okrogle)
68000231
125
Luči za zvočnik (Stage II sedežna torba)
68000233
125
Osnovni nastavki za luči (6)
68000213
450
Razširitveni nastavki za luči (4)
68000214
300
* Skupen tok sistema je lahko največ 3000 mA.
Skupen tok sistema =
Preglednica 4. Dodatki Spectra Glo RGB
Dodatna oprema
Številka dela
Daljinski upravljalnik
68000217
Pokrovček JAE
69201597
Kabelski snop Y (3-polni)
69201594
Premostitveni kabelski snop s 3-in
69201525
Premostitveni kabelski snop z 8-in
69201529
Premostitveni kabelski snop s 24-in
69201530
Premostitveni kabelski snop s tesnilom 24-in
69201595
Premostitveni kabelski snop 48-in
69201625