KOMPLET ZA OGREVAN IN HLAJEN SEDEŽ
941000172021-02-02
SPLOŠNO
Številka kompleta
52000462, 52000462DEMO, 52000463, 52000463DEMO, 52100063
Modeli
Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).
Zahteve za vgradnjo
Če priključek za tokokrog dodatka že uporablja drugi dodatek, glejte Slika 4 ; v tem primeru potrebujete kabelski snop z adapterjem „Y“.
Modeli letnikov 2014-2016s: če priključek za tokokrog dodatka že uporablja drug priključek, za adapter „Y“ uporabite kabelski snop z adapterjem za preklapljanje tokokroga (70264-94A), ki ga kupite ločeno.
Modeli letnikov 2017 in novejši: če priključek za tokokrog dodatka že uporablja drug priključek, za adapter „Y“ uporabite kabelski snop z adapterjem za preklapljanje tokokroga (69201706), ki ga kupite ločeno.
Modeli Trike: ločen nakup kompleta nosilca adapterja (52100063).
Modeli letnikov 2014-2016: potrebna je namestitev kompleta 69200722 za namestitev priključka tokokroga za dodatke pod sedežem.
Modeli letnika 2017 in novejši: za lociranje priključka za tokokrog dodatka pod sedežem je potrebna namestitev kompleta 69201599A.
Ogrevani in hlajeni sedež je združljiv s kompletoma za namestitev naslona za voznika 52589-09A in 52300642. Sedež ni združljiv s kompletoma za namestitev naslona za voznika 52596-09A in 54099-10.
Električna preobremenitev
OPOMBA
Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)
OPOZORILO
Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)
Sedež potrebuje največ 4 Amp toka iz električnega sistema.
Vsebina kompleta
Za vsebino kompleta glejte Slika 11 in Preglednica 2 .
ODSTRANJEVANJE
1. Odstranite jermen za oprijem. Glejte servisni priročnik.
2. Odstranite sedež. Glejte servisni priročnik.
3. Odstranite torbo. Glejte servisni priročnik.
Odstranjevanje sedeža
1. Modeli Tour-Pak®: odprite pokrov Tour-Pak. Dvignite sprednjo ploščico, da pridobite dostop do nosilca sedeža.
2. Glejte Slika 11 . Odstranite križni vijak z varnostno podložko (A) z zadnje strani trenutno nameščenega sedeža. Sedež povlecite nazaj, da ga odstranite. Vijak shranite.
3. Trakovi blatnika: odstranite okrasne trakove blatnika, če so nameščeni:
a. Prekrijte konico navadnega izvijača s trakom, da zaščitite kromirane in pobarvane površine.
b. Glejte Slika 1 . Vstavite konico izvijača med kromirano obrobo in gumijasti okrasni trak.
c. Privzdignite okvir. Povlecite ga navzgor in stran od gumijastega okrasnega traku.
d. Začenši na kateremkoli koncu odluščite gumijast okrasni trak z blatnika.
e. Očistite z mešanico 50 odstotkov izopropilnega alkohola in 50 odstotkov destilirane vode.
Slika 1. Odstranite okrasni trak odbijača
MONTAŽA
Zamenjava odbijača
OPOMBA
Na vozila Touring, na katera so nameščeni ščitniki sedežnih torb, in NOBENO vozilo Trike ni potrebno namestiti distančnikov (10300256). Distančnike zavrzite.
1. Glejte sliko 2. Odstranite odbijače.
a. Odstranite vijake (1). Shranite.
b. Odstranite odbijače (2). Zavrzite.
c. Namestite distančnike (3).
d. Namestite vijake Originalna oprema (OE) (1). Privijte.
Navor: 43,4–49 N·m (32–36 ft-lbs)
1Vijak (2)
2Odbijač (2)
3Distančnik (2)
Slika 2. Odstranitev odbijača/namestitev distančnika
Namestitev novega sedeža in traku za oprijem
OPOMBA
Glejte sliko 3. Modeli Trike letnika 2014 in novejši: potreben je ločen nakup kompleta nosilca adapterja (52100063).
1Vijak
2Sedež
3Prilagoditveni nosilec
4Jeziček sedeža
Slika 3. Namestitev sedeža Trike
1. Namestite nov jermen za oprijem. Glejte servisni priročnik.
OPOZORILO
Pred nadaljevanjem izključite negativni kabel (-) akumulatorja, da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00048a)
2. Po navodilih v priročniku za lastnika odstranite negativen kabel akumulatorja z akumulatorja.
3. Glejte sliko 4. Poiščite in odstranite vtič iz priključka tokokroga za dodatke (6).
1BCM [242]
2Napajanje BCM [259]
3Varnostna sirena [142]
4Glavna varovalka [5]
5Oskrbovalec akumulatorja [281]
6Dodatek P&A [4] 8-smerni Molex MX150, sivi
7DLC [91]
8Blok varovalk [64]
6aOPOMBA: Modeli letnika 2017 in novejši: 3-smerni priključek za dodatke P&A je na nasprotni strani. (Ni prikazano)
Slika 4. 2014-2016: Levi pokrov
4. Poiščite priključek za ogrevani in hlajeni sedež novega sedeža.
5. Priključite priključek ogrevanega in hlajenega sedeža na priključek tokokroga za dodatke (6).
6. Glejte lastnikov priročnik. Priključite negativni (-) kabel akumulatorja.
7. Napeljite žice v prostor pod sedežem tako, da žic ob namestitvi sedeža ne boste priščipnili.
8. Preverite, ali je pokrovček nastavka za varovalko povsem na svojem mestu in pritrjen na neovirano oporo sedeža.
9. Glejte Slika 5 . Če je sedež že nameščen, potisnite zanjo stran sedeža skozi jermen za oprijem s sprednje strani, da se reža (2) na sprednji spodnji strani sedeža pomakne za montažni jeziček sedeža (1) na zadnjem nosilcu rezervoarja za gorivo.
1Jeziček nosilca rezervoarja za gorivo
2Reža na spodnji strani sedeža (značilna)
Slika 5. Montaža sprednjega dela sedeža (značilna)
10. Sedež potisnite navzdol na okvir.
11. Sedež potisnite proti sprednjemu delu vozila, da se jeziček nosilca rezervoarja za gorivo povsem vstavi v režo pod sedežem.
12. Sedež s križnim vijakom (z varnostno podložko), ki ste ga odstranili v koraku Odstranitev sedeža, pritrdite na zadnji blatnik. Privijte.
Navor: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Montirajte sedež. Po montaži sedeža ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen. Glejte servisni priročnik.
14. Namestite oprijemalni trak. Glejte servisni priročnik.
15. Na vozilo namestite sedežne torbe, če ste jih odstranili. Glejte servisni priročnik. Pritrdite jih z OE zatiči z zankasto glavo in ploskimi podložkami.
OPOMBA
Oblikovani gumijasti vložek na spodnji strani sedežnih torb se mora tesno prilegati na spodnja podporna vodila sedežnih torb.
16. Privijte sprednje montažne vijake sedežne torbe. Privijte.
Navor: 7–11 N·m (62,0–97,4 in-lbs)
DELOVANJE
OPOMBA
 • Delovanje sedeža, ko je motor vozila izklopljen ali deluje z nižjo hitrostjo kot običajno lahko hitro izprazni akumulator vozila. To lahko navsezadnje privede do onemogočitve zagona in lahko poškoduje električni sistem.
 • Na nekaterih vozilih je stikalo za dodatke preklopno stikalo na stikalni plošči na notranjem oklepu. Ko je kontaktna ključavnica/stikalo v položaju IGNITION (vžig) ali ACCY (uporaba dodatkov), sklenite tokokrog ogrevanega in hlajenega sedeža s prekopom stikala za dodatke iz položaja OFF (izklop) v položaj ON (vklop).
 • Glede uporabe tokokroga vozila za dodatke glejte priročnik za lastnika.
 • Če stikalo za dodatke pustite v položaju ON (vklop) in vrtljivo stikalo ob izklopu vozila ni v položaju za izklop, se sedež takrat, ko kontaktno ključavnico/stikalo preklopite v položaj IGNITION (vžig) ali ACCY (uporaba dodatkov), začne ogrevati ali hladiti.
 • Ventilatorja delujeta le takrat, ko je sedež v načinu hlajenja in sta položaj voznika, potnika ali oba položaja nastavljena na nivo moči, ki ni OFF (izklop).
 • Ventilator voznika in potnika se vklopita oziroma izklopita hkrati.
 • Delovanje samo enega ventilatorja ni normalno.
 • Hitrost ventilatorja je odvisna od nastavitve moče.
 • Moč hlajenje nadzoruje tok skozi grelni/hladilni element in ne hitrost ventilatorja.
 • Lahko traja 2-5 minut, da sedež doseže optimalni učinek ogrevanja, in 10-20 minut, da doseže optimalni učinek hlajenja.
 • Iz sedeža ne piha zrak v voznika ali potnika.
 • Med čiščenjem pazite, da ne povlečete zaščite s preklopnega stikala. Vrtljivih gumbov ali zaščite preklopnega stikala ne poskušajte odstraniti. Teh elementov ni mogoče servisirati.
Stikala za upravljanje sedeža
1. Glejte sliko 6. Vrtljiva stikala (1,3):
a. Ločeno upravljanje nastavitev nivoja v območju voznika in potnika.
b. Upravljanje nivoja je neodvisno.
c. Zadrževalniki na stikalih uporabniku omogočajo, da hitro ponovno vzpostavi želeno nastavitev.
d. Krmilnik za voznika (1) je najbližje položaju sedenja voznika.
e. Krmilnik za potnika (3) je najbližje položaju sedenja sopotnika.
f. Najnižja nastavitev, tj. prvi zadrževalnik, izklopi delovanje v položaju sedenja, ne glede na nastavitev drugih krmilnikov ali stikala za ogrevanje/hlajenje (2).
g. Dodatni štirje zadrževalniki povečajo moč nastavljene funkcije ogrevanja ali hlajenja.
2. Glejte sliko 6. Stikalo za ogrevanje/hlajenje (2):
a. Za ogrevanje pritisnite „H“.
b. Za hlajenje pritisnite „C“.
3. Ventilatorja:
a. Ob pritisku na ogrevanje oba ostaneta izklopljena.
b. Oba ostaneta vklopljena vedno, ko voznikov ali potnikov sedež nista nastavljena na OFF (izklop) in je pritisnjen „C“.
c. Izklopljena oziroma vklopljena sta vedno oba ventilatorja hkrati.
d. V načinu hlajenja ventilatorja odvajata odvečno toploto s spodnje strani elementa za ogrevanje/hlajenje. Zrak te teče skozi površino za sedenje.
e. Ventilatorja ne pihata zraka v voznika ali potnika.
f. Sedež Daljinski vhod / izhod - Elektronski krmilnik sedeža (RIO-ESC) ventilatorja upravlja z isto hitrostjo, ne glede na nastavitev nivoja.
g. Sedež rabi veliko toka, kar malo spremeni hitrost ventilatorjev.
h. Če v okolici ni velikega hrupa, se lahko manjše spremembe hitrosti ventilatorjev slišijo. To je normalno.
4. Značilnosti delovanja:
a. Optimalno ogrevanje traja 2-5 minut.
b. RIO-ESC poviša toploto na nastavljeno temperaturo na podlagi nastavitve nivoja krmilnega stikala.
c. V ekstremno hladnih pogojih najvišje temperature morda ni mogoče doseči zaradi omejitve največje moči v sedežu.
d. Optimalni pogoji hlajenja trajajo od 10 do 20 minut.
e. RIO-ESC dovaja hlajenje v obliki odstotka polne moči na podlagi nastavitve nivoja krmilnega stikala, da zagotovi največje udobje voznika in sopotnika v spreminjajočih se temperaturah okolja.
f. Največja zmogljivost je odvisna od napolnjenosti sistema, saj je moč omejena z napetostjo sistema.
g. Pri neobičajno nizki napetosti sistema delovanje oslabi ali pa se izklopi. Na primer, če ključ obrnete v način uporabe dodatkov, kot akumulator ni povsem napolnjen.
h. Toplota se dovaja na osebo in odvaja z nje prek prevodnosti. Izbira oblačil vpliva na učinkovitost.
i. Elementi ogrevanja/hlajenja so samo pod delom površine za sedenje, katerega se dotika zadnjica. Območja za stegna se ne ogrevajo ali hladijo.
5. Diagnostika:
a. RIO-ESC ima na zadnji strani tri izpostavljene lučke LED: najbolje so vidne, če RIO-ESC iztaknete iz podstavka sedeža. Če kabelsko vezico na kabelskem snopu RIO-ESC prerežete, jo morate zamenjati.
b. Kode dogodkov se prikazujejo zaporedno in se ponavljajo, dokler je vklopljeno napajanje sedeža. Če želite preveriti vse kode dogodkov, lučke LED opazujte, dokler se drugič ne sporoči koda istega dogodka.
c. Ob izklopu in ponovnem vklopu se vse kode dogodkov izbrišejo.
d. Če je vzrok kode dogodka po izklopu in ponovnem vklopu še vedno prisoten, RIO-ESC ponovno nastavi ustrezno kodo.
e. Pri odpravljanju napak je morda potrebno, da voznik fizično odstrani sedež z okvirja vozila in pridobi dostop do RIO-ESC , ne da bi izklopil napajanje.
f. Ob odpravi vzroka dogodka poskusi sedež dogodek samodejno izbrisati. Postopek traja od 5 do 30 sekund.
g. Kode ostanejo prikazane do izklopa in ponovnega vklopa, če lahko sedež samodejno odpravi napako in normalno deluje.
h. Za opredelitve kod dogodkov glejte Preglednica 1 .
1Krmilno stikalo za voznika
2Krmilno stikalo za ogravanje/hlajenje
3Krmilno stikalo za potnika
Slika 6. Krmilna stikala za ogrevanje/hlajenje sedeža
1LED1
2LED2
3LED3
Slika 7. Lučke LED RIO
Preglednica 1. Kode dogodkov
Lučka LED
Utripi
Koda
Zaznavanje
Možni vzroki
Ukrepi za odpravljanje težav
1
1
Stikalo notranjega krmilnika A
Signal napake na nadzorovanem notranjem čipu
 • Notranja poškodba ali napačno delovanje krmilnika
 • Obiščite zastopnika
1
2
Stikalo notranjega krmilnika B
Signal napake na nadzorovanem notranjem čipu
 • Notranja poškodba ali napačno delovanje krmilnika
 • Obiščite zastopnika
1
3
Stikalo notranjega krmilnika C
Signal napake na nadzorovanem notranjem čipu
 • Notranja poškodba ali napačno delovanje krmilnika
 • Obiščite zastopnika
1
4
Stikalo notranjega krmilnika D
Signal napake na nadzorovanem notranjem čipu
 • Notranja poškodba ali napačno delovanje krmilnika
 • Obiščite zastopnika
1
5
Prekoračitev toka A
Izmerite porabo toka grelnega/hladilnega elementa
 • Notranja poškodba ali napačno delovanje krmilnika
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba jermena
 • Obiščite zastopnika
1
6
Nezadosten tok B
Izmerite porabo toka grelnega/hladilnega elementa
 • Kontinuiteta vtiča
 • Sprožena varovalka ogrevalne/hladilne plošče
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba jermena
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Izklopite sedež in počakajte 5 minut, da se oba dela sedeža povrneta na sobno temperaturo
 • Obiščite zastopnika
1
7
Prekoračitev toka C
Izmerite porabo toka grelnega/hladilnega elementa
 • Notranja poškodba ali napačno delovanje krmilnika
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba jermena
 • Obiščite zastopnika
1
8
Nezadosten tok C
Izmerite porabo toka grelnega/hladilnega elementa
 • Kontinuiteta vtiča
 • Sprožena varovalka ogrevalne/hladilne plošče
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba jermena
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Izklopite sedež in počakajte 5 minut, da se oba dela sedeža povrneta na sobno temperaturo
 • Obiščite zastopnika
1
9
Prekoračitev toka D
Izmerite porabo toka grelnega/hladilnega elementa
 • Notranja poškodba ali napačno delovanje krmilnika
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba jermena
 • Obiščite zastopnika
1
10
Nezadosten tok D
Izmerite porabo toka grelnega/hladilnega elementa
 • Kontinuiteta vtiča
 • Sprožena varovalka ogrevalne/hladilne plošče
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba jermena
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Izklopite sedež in počakajte 5 minut, da se oba dela sedeža povrneta na sobno temperaturo
 • Obiščite zastopnika
2
1
Nizka hitrost ventilatorja 1
Izmerjeni povratni signal ventilatorja
 • Fizično drgnjenje (blokada) rezila ventilatorja
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodba jermena
 • Odstranite blokado
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
2
Nizka hitrost ventilatorja 2
Izmerjeni povratni signal ventilatorja
 • Fizično drgnjenje (blokada) rezila ventilatorja
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodba jermena
 • Odstranite blokado
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
3
Visoka hitrost ventilatorja 1
Izmerjeni povratni signal ventilatorja
 • Omejitev zračnega pretoka
 • Poškodovan ventilator
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
4
Visoka hitrost ventilatorja 2
Izmerjeni povratni signal ventilatorja
 • Omejitev zračnega pretoka
 • Poškodovan ventilator
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
5
Zastoj ventilatorja 1
Izmerjeni povratni signal ventilatorja
 • Popolna blokada rezila ventilatorja
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodovan ventilator
 • Poškodba jermena
 • Odstranite blokado
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
6
Zastoj ventilatorja 2
Izmerjeni povratni signal ventilatorja
 • Popolna blokada rezila ventilatorja
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodovan ventilator
 • Poškodba jermena
 • Odstranite blokado
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
7
Prekoračitev toka ventilatorja 1
Izmerjena poraba toka ventilatorja
 • Fizično drgnjenje (blokada) rezila ventilatorja
 • Poškodovan ventilator
 • Poškodba jermena
 • Odstranite blokado
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
8
Nezadosten tok na ventilatorju 1
Izmerjena poraba toka ventilatorja
 • Omejitev zračnega pretoka
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodovan ventilator
 • Poškodba jermena
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
9
Prekomeren tok na ventilatorju 2
Izmerjena poraba toka ventilatorja
 • Fizično drgnjenje (blokada) rezila ventilatorja
 • Poškodovan ventilator
 • Poškodba jermena
 • Odstranite blokado
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
10
Nezadosten tok na ventilatorju 2
Izmerjena poraba toka ventilatorja
 • Omejitev zračnega pretoka
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodovan ventilator
 • Poškodba jermena
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Zamenjajte ventilator
 • Obiščite zastopnika
2
11
Visoka temperatura pri vozniku 3
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element je nad mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ohladi na sobno temperaturo
 • Krmiljenje toplote/hlajenja nihajnega vzvoda
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
2
12
Visoka temperatura pri potniku 3
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element je nad mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ohladi na sobno temperaturo
 • Krmiljenje toplote/hlajenja nihajnega vzvoda
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
1
Visoka temperatura pri vozniku 1
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element je nad mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ohladi na sobno temperaturo
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
2
Nezadostna napetost 1
Izmerjena napetost vhodnega priključka
 • Visoka napetost pri priključku sedeža
 • Preverite, ali napajanje vozila in akumulator delujeta
 • Preverite, ali je glavni vtič sedeža čist in dobro nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
3
Prekomerna napetost
Izmerjena napetost vhodnega priključka
 • Visoka napetost pri priključku sedeža
 • Preverite, ali napajanje vozila in akumulator delujeta
 • Obiščite zastopnika
3
4
Nizka temperatura pri vozniku 1
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element pod mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ogreje na sobno temperaturo
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
5
Visoka temperatura pri potniku 1
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element je nad mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ohladi na sobno temperaturo
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
6
Nizka temperatura pri potniku 1
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element pod mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ogreje na sobno temperaturo
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
8
Stikalo sopotnika nastavljeno na visoko raven
Napetost gumba za potnika
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodba paketa stikala
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
10
Stikalo voznika nastavljeno na visoko raven
Napetost gumba za voznika
 • Kontinuiteta vtiča
 • Poškodba paketa stikala
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
11
Visoka temperatura pri potniku 2
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element je nad mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ohladi na sobno temperaturo
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
12
Visoka temperatura pri vozniku 2
Izmerite temperaturo grelnega/hladilnega elementa
 • Poškodba grelnega/hladilnega elementa
 • Grelni/hladilni element je nad mejo obratovalne temperature
 • Kontinuiteta vtiča
 • Počakajte, da se sedež ohladi na sobno temperaturo
 • Preverite, ali je vtič čist in pravilno nameščen
 • Obiščite zastopnika
3
13
Nezadostna napetost 2
Izmerjena napetost vhodnega priključka
 • Nizka napetost pri priključku sedeža
 • Preverite, ali napajanje vozila in akumulator delujeta
 • Preverite, ali je glavni vtič sedeža čist in dobro nameščen
 • Obiščite zastopnika
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOMBA
 • Če rezultat dejanja ni pričakovan, je treba izvesti naslednje korake.
 • Če je ogrevanje ali hlajenje neprijetno, zmanjšajte raven z vrtenjem gumba proti OFF.
Če se vozilo premika:
1. Preklopite stikalo za upravljanje ogrevanja/hlajenja, počakajte dve sekundi, preden se vrnete v način ogrevanja ali hlajenja.
2. Če ne vozite s potnikom, obrnite stikalo za upravljanje potnika na OFF.
Če se vozilo ne premika in je motor ugasnjen ter akumulator povsem napolnjen:
1. Preverite varovalko kabelskega snopa sedeža.
a. Če je varovalka odprta, jo zamenjajte s servisnim delom, ki je naveden v Preglednica 2 . Varovalke ne zamenjajte z varovalko višje zmogljivosti.
b. Če se varovalka še naprej odpira, obiščite zastopnika.
2. Vključite sedež.
a. Med dostopom do RIO-ESC ohranite napetost vtiča sedeža, da si ogledate zgodovino kod dogodkov.
b. Ker je upravljanje elementov ogrevanja/hlajenja na sedežu ločeno in skupno za voznika in potnika, boste pri odkrivanju in potrjevanju težave morda morali vključevati le del za voznika, le del za potnika ali oboje.
3. Zabeležite kode dogodkov v RIO-ESC .
a. Ti so vidni tako, da se sedež RIO-ESC odpnete od podstavka sedeža.
b. Za podrobnosti o kodah dogodkov si oglejte Slika 7 in Preglednica 1 . Več dogodkov je povezanih.
c. Priporočljivo je nadaljevati z naslednjimi koraki ne glede na kodo dogodka.
4. Preverite delovanje in morebitne blokade ventilatorjev.
a. Ne dotikajte se rezila ventilatorja. Če rezilo ventilatorja deluje ali nenadoma začne delovati, lahko povzroči telesne poškodbe.
b. Ne vstavljajte predmetov v ventilator. Nenaden začetek delovanja lahko poškoduje ventilator in povzroči telesne poškodbe.
c. Oba ventilatorja delujeta, ko je kateri koli gumb za upravljanje nastavljen na način hlajenja, razen na OFF. Nekateri dogodki izklopijo ventilatorja.
d. Pred odstranitvijo blokade odklopite ventilatorja. Ko ventilatorja nista pod napetostjo, ju lahko zlahka zavrtite.
5. Če sta ventilatorja poškodovana, glejte razdelek POPRAVILO. Namestite ventilatorja in preverite, ali je pred priključitvijo vtiča na priključku nameščeno tesnilo.
6. Nastavite oba sedeža na OFF. Dovedite napajanje na sedežni vtič.
7. Nastavite sedež na način, ki povzroča težave, in beleženje dogodkov.
a. To zagotavlja, da se sporočijo samo ponavljajoči se dogodki.
b. Za dodatne dejavnosti odpravljanja težav si oglejte Slika 1 .
OPOMBA
 • Pred povezavo vtiča preverite, da stiki priključka ne vsebujejo morebitnih delcev, da so površine tesnila na priključkih čiste, da so tesnila nameščena in se pravilno prilegajo. Ne čistite stikov z abrazivi ali tekočinami, ki niso priporočene za pocinkane bakrene kontakte, plastiko ali silikonsko gumo.
 • Morda boste potrebovali polnilnik akumulatorja, da se akumulator med odpravljanjem težav ne bi izpraznil.
 • Oba ogrevalna/hladilna dela vsebujeta samodejno ponastavljivo vtično varovalko, ki omejuje delovanje pri visokih temperaturah. Če sta ti varovalki odprti, se bosta zaprli, ko se temperatura vrne na normalno raven delovanja. To lahko pri povprečni temperaturi in v senčnih pogojih lahko traja 3 minute.
 • Izklop in ponovni vklop je opredeljen kot popolna odstranitev napajanja sedeža. Odstranite in ponovno priključite vtič sedeža ali pa vozilo popolnoma izklopite, da preverite, ali je napajanje sedeža izklopljeno.
 • Poškodba ali napačno delovanje krmilnika sta možna vzroka pri vseh kodah dogodkov in nista izrecno navedena v vsakem vnosu. Pri odpravljanju težav boste morda potrebovali pomoč zastopnika.
POPRAVILO
OPOMBA
Preden zamenjate ventilator, odstranite sedež. V načinu hlajenja priključite sedež na napajanje, da se prepričate, kateri ventilator je okvarjen.
Ventilator na strani voznika je nameščen na vtič brez črtastih žic. Ventilator na strani sopotnika je nameščen na vtič z črtastimi žicami. Ko sta pravilno nameščena, je ventilator 1 na strani voznika, medtem ko je ventilator 2 na strani sopotnika.
1. Zamenjava ventilatorja sopotnika.
OPOMBA
Preden zamenjate ventilator, odstranite sedež. V načinu hlajenja priključite sedež na napajanje, da se prepričate, kateri ventilator je okvarjen.
a. Odstranite oprijemalni trak in vijak za zavihek zadnjega sedeža (6).
b. Odstranite sedež. Pazite, da ne povlečete priključka za žice med sedežem in vozilom.
c. Odklopite kabelski snop za sedež z vozila.
d. Odstranite vijake (5). Shranite.
OPOMBA
Bodite pozorni na napeljavo žic ob sedežnem podstavku. Odklopite ventilator iz kabelskega snopa.
e. Namestite nadomestni ventilator (3) na sedežni podstavek.
f. Namestite vijake (5). Privijte.
Navor: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
OPOMBA
 • Preverite, ali so žice napeljane na enak način kot so bile prvotno.
 • Zamenjajte vse kabelske vezice (7), ki ste jih predhodno odstranili.
g. Povežite ventilator s kabelskim snopom sedeža.
h. Povežite kabelski snop sedeža (1) na vozilo.
i. Zaženite vozilo ali pa ga preklopite v način uporabe dodatkov.
j. Glejte sliko 6. Vklopite sedež v načinu hlajenja, da preverite, ali ventilator deluje.
k. Montirajte sedež. Sedež potegnite navzgor in se prepričajte, da je zavarovan. Glejte servisni priročnik.
OPOMBA
Pred zaključkom namestitve izklopite vozilo.
l. Namestite vijak za zavihek zadnjega sedeža (6).
m. Namestite oprijemalni trak.
2. Zamenjava sklopa voda pri vozniku.
OPOMBA
Preden zamenjate vod, z vozila odstranite sedež in preverite, ali je vod nepoškodovan. Če je vod razpokan ali počen do te mere, da lahko zrak uhaja neposredno v ventilator (obide hladilne tokokroge), ali če je ventilator okvarjen, zamenjajte sklop voda/ventilatorja.
a. Odstranite oprijemalni trak in vijak za zavihek zadnjega sedeža.
b. Odstranite sedež. Pazite, da ne povlečete priključka za žice med sedežem in vozilom.
c. Odklopite kabelski snop za sedež (1) z vozila.
d. Odstranite vijake (2). Shranite.
OPOMBA
Bodite pozorni na napeljavo žic ob sedežnem podstavku. Odklopite ventilator iz kabelskega snopa.
e. Odstranite sklop voda (4) s sedeža.
f. Povežite novi priključek za ventilator na sklopu voda s kabelskim snopom.
g. Namestite novi sklop voda (4) na sedežni podstavek.
h. Namestite vijake (2). Privijte.
Navor: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
OPOMBA
 • Najprej namestite voznikovo stran, nato na predvideno mesto navijte spodnjo stran voda in se prepričajte, da jeziček v vodu drži kabelski snop.
 • Preverite, ali so žice napeljane na enak način kot so bile prvotno.
 • Zamenjajte vse kabelske vezice (7), ki ste jih predhodno odstranili.
 • Vijakov ne zategnite preveč. To bi povzročilo poškodbe navojev v sedežnem podstavku.
i. Povežite kabelski snop sedeža (1) na vozilo.
j. Zaženite vozilo ali pa ga preklopite v način uporabe dodatkov.
k. Glejte sliko 6. Vklopite sedež v načinu hlajenja (2), da preverite, ali ventilator deluje.
l. Montirajte sedež. Po montaži sedeža ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen. Glejte servisni priročnik.
OPOMBA
Pred zaključkom namestitve izklopite vozilo.
m. Namestite vijak za zavihek zadnjega sedeža (6).
n. Namestite oprijemalni trak.
3. Glejte Slika 10 in Slika 8 . Zamenjava RIO-ESC .
a. Odstranite oprijemalni trak in vijak za zavihek zadnjega sedeža (6).
b. Odstranite sedež. Pazite, da ne povlečete priključka za žice med sedežem in vozilom.
c. Odklopite kabelski snop za sedež (1) z vozila.
d. Odstranite kabelsko vezico (7) poleg RIO-ESC (10). Zavrzite.
e. Z ravnim izvijačem nežno razprite RIO-ESC zadrževalni zavihek (9) na sedežnem podstavku, medtem ko iz reže na sedežnem podstavku izvlečete RIO-ESC (10).
f. Premaknite zaklep na priključku kabelskega snopa (8) v odklenjeni položaj.
g. Trdno pritisnite zadrževalni jeziček vtiča, da prekinete povezavo kabelskega snopa z RIO-ESC (10).
h. Glejte sliko 9. Z mešanico izopropilnega alkohola/vode v razmerju 50:50 očistite zadnjo površino RIO-ESC in počakajte, da se povsem posuši, nato pa pritrdite blok pene.
i. Glejte sliko 9. Odstranite zaščito z bloka pene (13) in ga namestite na zadnjo stran RIO-ESC (10) pod lučmi LED.
j. Priključite noviRIO-ESC (10) na kabelski snop (8).
k. Premaknite zaklep na priključku kabelskega snopa (8) v zaklenjeni položaj.
l. Vstavite RIO-ESC (10) v režo na sedežnem podstavku, dokler se zadrževalni zavihek RIO-ESC (9) na sedežnem podstavku ne zaskoči RIO-ESC .
m. Namestite novo kabelsko vezico (7) med kabelskim snopom (8) in podstavkom sedeža na RIO-ESC (10).
n. Povežite kabelski snop sedeža (1) na vozilo.
o. Zaženite vozilo ali pa ga preklopite v način uporabe dodatkov.
p. Glejte sliko 6. Vklopite sedež v načinu hlajenja, da preverite, ali ventilator deluje.
q. Montirajte sedež. Po montaži sedeža ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen. Glejte servisni priročnik.
OPOMBA
Pred zaključkom namestitve izklopite vozilo.
r. Namestite vijak za zavihek zadnjega sedeža.
s. Namestite oprijemalni trak.
1Kabelski snop za sedež
2Vijak za vod (3)
3Ventilator (2)
4Vod
5Vijak za ventilator (4)
6Jeziček sedeža
7Kabelska vezica (3)
8Kabelski snop RIO-ESC
9Zadrževalni jeziček RIO-ESC
10RIO-ESC
11Varovalka, kabelski snop za sedež
12Zadrževalna sponka (3)
Slika 8. Ogrevanje/hlajenje sedeža
10RIO
13Blok pene
Slika 9. Namestitev bloka pene na RIO
1Zaklenjen
2Odklenjen
Slika 10. Priključek RIO zaklenjen/odklenjen položaj
SERVISNI DELI
Slika 11. Servisni deli: Ogrevan sedež
Preglednica 2. Tabela s servisnimi deli
Del
Opis (Količina)
Številka dela
1
Sedež (prikazan je naveden vzorec)
Ni naprodaj ločeno
2
Jermen za oprijem
52400296
3
Distančnik (2)
10300256
Glejte Slika 8 za te izdelke:
2
Vijak, vod (3)
10200557
3
Ventilator (2)
26800204
4
Sestav voda
52000488
7
Kabelska vezica (3)
10006
5
Vijak, ventilator (4)
10201028
10
41000740
11
Varovalka, kabelski snop za sedež
69200293
12
Zadrževalna sponka (3)
10177
13
Blok pene (glej Slika 9 )
52000635
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet:
A
Originalni (OE) vijak s križno glavo
2952A
B
Vijak originalnega jermena za oprijem (2)
2952A
C
Podložka originalnega jermena za oprijem (2)
6703
D
Konfiguracija modelov letnika 2014 in novejših