LÄMMITETTY JA JÄÄHDYTETTY ISTUINSARJA
941000172021-02-02
YLEISTÄ
Sarjan numero
52000462, 52000462DEMO, 52000463, 52000463DEMO, 52100063
Mallit
Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).
Asennusvaatimukset
Jos toinen lisälaite käyttää lisälaitepiirin liitintä, katso Kuva 4 , ja sitten tarvitaan Y-sovitinvaljaat.
2014-2016 mallit: erikseen myytävät kytkentävirtasovittimen valjaat (70264-94A) tarvitaan Y-sovittimeksi jos toinen lisävaruste jo käyttää lisälaitepiiriliitintä.
2017 ja uudemmat mallit: erikseen myytävät kytkentävirtasovittimen valjaat (69201706) tarvitaan Y-sovittimeksi jos toinen lisävaruste jo käyttää lisälaitepiiriliitintä.
Trike-mallit: Sovittimen kannatinsarjan erillinen hankinta (52100063).
2014-2016 mallit: Sarjan 69200722 asennus tarvitaan satulan alla olevan lisävarustepiiriliittimen paikantamiseksi.
2017 ja uudemmat mallit: Sarjan 69201599A asennus tarvitaan satulan alla olevan lisävarustepiiriliittimen paikantamiseksi.
Lämmitetty ja jäähdytetty istuin on yhteensopiva kuljettajan selkänojan asennussarjojen 52589-09A ja 52300642 kanssa. Istuin ei ole yhteensopiva ajajan selkänojan asennussarjojen 52596-09A ja 54099-10 kanssa.
Sähköjärjestelmän ylikuormitus
HUOMAUTUS
Ajoneuvon latausjärjestelmä saattaa ylikuormittua, jos siihen lisätään liikaa sähkölaitteita. Jos yhtä aikaa käytössä olevat sähkölaitteet kuluttavat enemmän virtaa kuin moottoripyörän latausjärjestelmä pystyy tuottamaan, akku saattaa tyhjentyä ja sähköjärjestelmään voi tulla vaurioita. (00211d)
VAROITUS
Asennettaessa sähkölaitteita varmista, ettei muutettavaa virtapiiriä suojaavan sulakkeen tai virtakatkaisimen ampeerimäärä ylity. Enimmäisampeerimäärän ylitys voi aiheuttaa sähköhäiriöitä, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00310a)
Satula tarvitsee jopa neljä ampeeria virtaa sähköjärjestelmältä.
Sarjan sisältö
Katso sarjan sisältö kohdista Kuva 11 ja Taulukko 2 .
IRROTA
1. Irrota tartuntahihna. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Irrota satula. Katso korjaamokäsikirjaa
3. Irrota satulalaukku. Katso korjaamokäsikirjaa
Satulan irrottaminen
1. Tour-Pak®-mallit: Avoin Tour-Pakin kansi. Nosta etupehmustetta päästäksesi käsiksi satulan kiinnitykseen.
2. Katso Kuva 11 . Poista ristipääruuvi ja lukkoaluslevy (A) asennettuna olevan satulan takapuolelta. Irrota satula vetämällä sitä taaksepäin. Säilytä ruuvi.
3. Lokasuojanauhat: irrota lokasuojien koristenauhat jos asennettuina:
a. Peitä tavallisen ruuvimeisselin kärki teipinpalasella, joka suojaa kromi- ja maalattuja pintoja.
b. Katso Kuva 1 . Työnnä ruuvimeisselin kärki kromikehyksen ja kumisen tiivistenauhan väliin.
c. Kampea kehys irti. Nosta sitä ylös- ja poispäin kumisesta tiivistenauhasta.
d. Kuori kumikoristenauha irti lokasuojasta aloittamalla kummasta päästä tahansa.
e. Puhdista 50/50-seoksella isopropyylialkoholia ja tislattua vettä.
Kuva 1. Irrota lokasuojan koristenauhat
ASENNA
Puskurin vaihtaminen
HUOMAUTUS
Touring-ajoneuvot, joissa on asennetut satulalaukkusuojukset ja MITKÄÄN Trike-ajoneuvot eivät edellytä välikappaleiden asentamista (10300256). Hävitä välikappaleet.
1. Katso Kuva 2. Irrota puskurit.
a. Irrota pultit (1). Säilytä.
b. Irrota puskurit (2). Hävitä se.
c. Asenna välikappaleet (3).
d. Asenna Alkuperäinen varustelu (OE) pultit (1). Kiristä.
Vääntömomentti: 43,4–49 N·m (32–36 ft-lbs)
1Pultti (2)
2Puskuri (2)
3Välike (2)
Kuva 2. Puskurin irrottaminen/välikappaleen asennus
Uuden satulan ja tartuntahihnan asennus
HUOMAUTUS
Katso Kuva 3. 2014 ja uudemmat Trike-mallit: Vaaditaan sovittimen kannatinsarjan erillinen hankinta (52100063).
1Ruuvi
2Satula
3Sovittimen kannatin
4Satulan kiinnitystappi
Kuva 3. Trike-satulan asennus
1. Asenna uusi tartuntahihna. Katso korjaamokäsikirjaa
VAROITUS
Jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa, mikä saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, irrota akun negatiivinen kaapeli (-), ennen kuin jatkat ketjun tarkistusta. (00048a)
2. Irrota negatiivinen akkukaapeli akusta käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
3. Katso Kuva 4. Tunnista ja irrota pistoke lisävarustepiirin liittimestä (6).
1BCM [242]
2BCM-teho [259]
3Turvasireeni [142]
4Pääsulake [5]
5Akun ylläpitolaturi [281]
6P&A-lisävaruste [4] 8-tie Molex MX150, harmaa
7DLC [91]
8Sulakerasia [64]
6aHUOMAUTUS: 2017 ja uudemmat mallit: P&A-lisälaite 3-tieliitin sijaitsee vastakkaisella puolella. (Ei kuvassa)
Kuva 4. 2014–2016: Vasen sivukate
4. Paikanna lämmitettävän ja jäähdytettävän satulan liitin uuden satulan alta.
5. Liitä lämmitettävän ja jäähdytettävän satulan liitin lisävarustepiiriliittimeen (6).
6. Lisätietoja on käyttöohjekirjassa. Kytke akun (-) miinuskaapeli.
7. Ohjaa johdot satulan alla olevaan tilaan, jotta johdot eivät jää puristuksiin satulan ollessa asennettuna.
8. Varmista, että valjaiden sulakkeenpidikkeen korkki on täysin paikallaan ja kiinnitetty satulan alustan tyhjään kohtaan.
9. Katso Kuva 5 . Mikäli valmiiksi asennettuna, liu’uta satulan takaosa tartuntahihnan läpi edestä päin, kunnes satulan alapuolella edessä oleva kolo (2) on polttoainesäiliön takakannattimen päällä olevan satulan kiinnityskielekkeen (1) takana.
1Polttoainesäiliön kiinnityskieleke
2Satulan alapuoleinen lovi (tyypillinen)
Kuva 5. Satulan etukiinnitys (tyypillinen)
10. Paina satulaa alas rungon selkärankaa vasten.
11. Liu’uta satulaa moottoripyörän keulaa kohden kunnes polttoainesäiliön kannattimen kieli kiinnittyy kunnolla satulan alla olevaan koloon.
12. Kiinnitä satula takalokasuojaan ristipääruuvilla (ja lukkoaluslevyllä), jotka irrotettiin aiemmin satulaa irrotettaessa. Kiristä.
Vääntömomentti: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Asenna satula. Kun satula on asennettu, varmista sen kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin. Katso korjaamokäsikirjaa
14. Asenna tartuntahihna. Katso korjaamokäsikirjaa
15. Jos ne irrotettiin, asenna satulalaukut ajoneuvoon. Katso korjaamokäsikirjaa Kiinnitä OE rengaspäisillä nastoilla ja litteillä aluslevyillä.
HUOMAUTUS
Sivulaukkujen pohjassa olevien valettujen kumipalojen on sovittava tiukasti alemman sivulaukun tukikiskoihin.
16. Kiristä etummaiset satulalaukun kiinnityspultit. Kiristä.
Vääntömomentti: 7–11 N·m (62,0–97,4 in-lbs)
TOIMINTO
HUOMAUTUS
 • Satulan käyttäminen ajoneuvon moottorin ollessa käännettynä pois päältä tai kun sitä käytetään alle normaalin käyttönopeuden voi nopeasti tyhjentää ajoneuvon akun. Tämä voi johtaa siihen, että käynnistäminen epäonnistuu myöhemmin, joka voi vahingoittaa sähköjärjestelmää.
 • Joissain ajoneuvoissa lisävarustekytkin on keinuvipukytkin, joka löytyy sisemmän katteen kytkinpaneelista. Avaa lämmitettävän ja jäähdytettävän satulan piiri kytkemällä lisävarustekytkin OFF-asennosta ON-asentoon käynnistys-/avainkytkimen ollessa joko IGNITION- tai ACCY-asennossa.
 • Katso ohjeet ajoneuvon lisävarustepiirin käyttöohjeet omistajan oppasta.
 • Jos lisävarustekytkin jätetään ON-asentoon ja satulan kiertokytkin jätetään muuhun kuin OFF-asentoon, kun ajoneuvo on sammuksissa,satula alkaa lämmetä tai jäähtyä, kun sytytys-/avainkytkin kytketään IGNITION- tai ACCY-asentoon.
 • Puhaltimet ovat käytössä vain, kun satula on jäähdytystilassa ja ajaja, matkustaja tai molemmat asennot käännetään tehotasoasetukseen, joka on OFF-asetuksen yläpuolella.
 • Sekä ajajan että matkustajan tuulettimet kytkeytyvät samanaikaisesti päälle ja pois päältä.
 • Ei ole normaalia, että vain toinen tuuletin toimii kerrallaan.
 • Puhaltimen nopeus ei vaihtele tehotason asetuksen mukaisesti.
 • Jäähdytyksen voimakkuutta ohjataan lämmitys-/jäähdytyselementin läpi virtaavan ilmavirran mukaan puhallinnopeuden sijaan.
 • Satulan optimaalisen lämmitysvaikutuksen saavuttamiseen voi kulua 2-5 minuuttia ja jäähdytysvaikutuksen saavuttamiseen 10-20 minuuttia.
 • Satula ei puhalla ilmaa ajajaa tai matkustajaa kohti.
 • Varo puhdistaessasi, ettet vedä saapasta irti keinukytkimestä. Älä yritä poistaa pyöriviä nuppeja tai keinuvivun saapasta. Näitä kohteita ei ole tarkoitettu huollettaviksi.
Satulan säätökytkimet
1. Katso Kuva 6. Vääntökytkimet (1,3):
a. Ohjaavat ajajan ja matkustajan alueiden yksilöllisiä tasoasetuksia.
b. Tasojen ohjaimet ovat toisistaan riippumattomat.
c. Kytkinten pidäkkeet mahdollistavat, että käyttäjä voi nopeasti palauttaa vakioasetuksensa.
d. Ajajan ohjain (1) sijaitsee lähimpänä ajajan istuinkohtaa.
e. Matkustajan ohjain (3) sijaitsee lähimpänä matkustajan istuinkohtaa.
f. Alin asetus, ensimmäinen pidäke, kääntää istuma-asennon POIS PÄÄLTÄ riippumatta toisen kytkimen tai lämmitys-/jäähdytyskytkimen (2) asetuksista.
g. Muuta neljä pidäkettä lisäävät lämmitys- tai jäähdytystoimintojen voimakkuutta.
2. Katso Kuva 6. Lämmitys-/jäähdytyskytkin (2):
a. Paina H lämmitystä varten.
b. Paina C jäähdytystä varten.
3. Tuulettimet:
a. Molemmat pysyvät OFF-asennossa aina, kun lämmitystä painetaan.
b. Molemmat pysyvät ON-asennossa aina, kun joko matkustaja tai matkustaja on asetettu toiselle tasolle kuin OFF ja kun C-painiketta painetaan.
c. Molemmat puhaltimet ovat aina pois päältä tai päällä.
d. Puhaltimet tyhjentävät hukkalämmön lämmitys-/jäähdytyselementin alapuolelta ollessaan jäähdytystilassa. Ilman polku ei kulje istuinpinnan läpi.
e. Puhaltimet eivät puhalla ilmaa ajajalle tai matkustajalle.
f. Satula Kauko-ohjattu tulo/lähtö - elektroninen satulanohjain (RIO-ESC) käyttää puhaltimia samalla nopeudella tasoasetuksesta riippumatta.
g. Satula vie suuria määriä virtaa, joka muuttaa puhaltimen nopeutta vähäisesti.
h. Pienet puhaltimen nopeuden muutokset voivat kuulua hiljaisessa ympäristössä. Tämä on normaalia.
4. Suorituskykyominaisuudet:
a. Optimaalinen lämmitys kestää 2-5 minuuttia.
b. RIO-ESC saattaa lämpötilan asetettuun lämpötilaan säätökytkimen tasoasetuksen perusteella.
c. Maksimilämpötilat eivät välttämättä ole saavutettavissa äärimmäisen kylmissä olosuhteissa satulan enimmäistehorajoituksesta johtuen.
d. Optimaalinen jäähdytys vie 10–20 minuuttia.
e. RIO-ESC käyttää jäähdytystä prosentteina täydestä tehosta ohjauskytkimen tasoasetuksen perusteella, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä ajajalle ja matkustajalle vaihtelevassa ympäristön lämpötilassa.
f. Maksimaalinen suorituskyky riippuu toimivasta latausjärjestelmästä, koska järjestelmän tuottama jännite rajoittaa tehoa.
g. Suorituskyky heikkenee tai toiminto sammuu järjestelmäjännitteen ollessa epätavallisen alhainen. Esimerkiksi kun avain on käännetty lisävarustetilaan ja akku ei ole täydessä latauksessa.
h. Lämpöä siirretään ja poistetaan istuvan henkilön satulasta johtamalla. Vaatevalinta vaikuttaa suorituskykyyn.
i. Lämmitys-/jäähdytyselementtejä on vain osassa istuinpintaa, kohdassa jossa pakarat ovat kosketuksissa siihen. Reisien kosketusalueita ei lämmitetä eikä jäähdytetä.
5. Vianmääritys:
a. RIO-ESC sisältää kolme LED-valoa, jotka näkyvät takapuolelta: nämä näkyvät helpoiten irrottamalla RIO-ESC satula jalustasta. RIO-ESC -valjaissa oleva nippuside on vaihdettava, jos se leikataan.
b. Tapahtumakoodeja näytetään peräkkäisessä järjestyksessä, ja niiden luominen jatkuu niin kauan kuin satulaan johdetaan virtaa. Seuraa LED-valoja, kunnes sama tapahtumakoodi näytetään toiseen kertaan tarkistaaksesi, että kaikki tapahtumakoodit on tunnistettu.
c. Kaikki tapahtumakoodit tyhjentyvät käynnistyssyklillä.
d. Jos tapahtumakoodin syy on edelleen olemassa voimansiirtosyklin jälkeen, RIO-ESC asettaa asianmukaisen koodin uudelleen.
e. Vianmääritys saattaa edellyttää, että ajaja irrottaa satulan fyysisesti ajoneuvon rungosta ja saa pääsyn RIO-ESC :een ilman, että virta katkaistaan.
f. Satula yrittää automaattisesti poistaa tapahtuman, kun tapahtuman syy on korjattu. Prosessi vie 5-30 sekuntia.
g. Koodit pysyvät näkyvissä, kunnes voimansiirtosykli on suoritettu, vaikka satula pystyisi palautumaan itsestään ja toimimaan normaalisti.
h. Katso Taulukko 1 tapahtumakoodin määritystä varten.
1Ajajan ohjauskytkin
2Lämmityksen/jäähdytyksen ohjauskytkin
3Matkustajan ohjauskytkin
Kuva 6. Satulan lämmityksen/jäähdytyksen ohjauskytkimet
1LED1
2LED2
3LED3
Kuva 7. RIO LED-valot
Taulukko 1. Tapahtumakoodit
LED
Vilkkuu
Koodi
Havaitseminen
Mahdolliset syyt
Vianmäärityksen toimenpiteet
1
1
Sisäinen ohjauskytkin A
Valvottu sisäisen sirun vikasignaali
 • Ohjaimen sisäinen vaurio tai toimintavirhe
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
2
Sisäisen ohjaimen kytkin B
Valvottu sisäisen sirun vikasignaali
 • Ohjaimen sisäinen vaurio tai toimintavirhe
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
3
Sisäinen ohjaimen kytkin C
Valvottu sisäisen sirun vikasignaali
 • Ohjaimen sisäinen vaurio tai toimintavirhe
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
4
Sisäinen ohjaimen kytkin D
Valvottu sisäisen sirun vikasignaali
 • Ohjaimen sisäinen vaurio tai toimintavirhe
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
5
Ylivirta A
Mittaa lämmitys-/jäähdytyselementin virrankulutus
 • Ohjaimen sisäinen vaurio tai toimintavirhe
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Valjaiden vauriot
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
6
Alivirta A
Mittaa lämmitys-/jäähdytyselementin virrankulutus
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Lämmitys-/jäähdytystyynyn sulakkeen katkaisin
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Valjaiden vauriot
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Käännä satula OFF-asentoon ja anna molempien istuinosien palata huoneenlämpöisiksi viideksi minuutiksi
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
7
Ylivirta C
Mittaa lämmitys-/jäähdytyselementin virrankulutus
 • Ohjaimen sisäinen vaurio tai toimintavirhe
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Valjaiden vauriot
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
8
Alivirta C
Mittaa lämmitys-/jäähdytyselementin virrankulutus
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Lämmitys-/jäähdytystyynyn sulakkeen katkaisin
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Valjaiden vauriot
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Käännä satula OFF-asentoon ja anna molempien istuinosien palata huoneenlämpöisiksi viideksi minuutiksi
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
9
Ylivirta D
Mittaa lämmitys-/jäähdytyselementin virrankulutus
 • Ohjaimen sisäinen vaurio tai toimintavirhe
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Valjaiden vauriot
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
1
10
Alivirta D
Mittaa lämmitys-/jäähdytyselementin virrankulutus
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Lämmitys-/jäähdytystyynyn sulakkeen katkaisin
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Valjaiden vauriot
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Käännä satula OFF-asentoon ja anna molempien istuinosien palata huoneenlämpöisiksi viideksi minuutiksi
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
1
Tuuletin 1 alhainen nopeus
Mitattu tuulettimen palautesignaali
 • Tuulettimen lavan fyysinen jätättäminen (este)
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Valjaiden vauriot
 • Poista este
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
2
Tuuletin 2 alhainen nopeus
Mitattu tuulettimen palautesignaali
 • Tuulettimen lavan fyysinen jätättäminen (este)
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Valjaiden vauriot
 • Poista este
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
3
Tuuletin 1 korkea nopeus
Mitattu tuulettimen palautesignaali
 • Ilmavirran rajoitus
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
4
Tuuletin 2 korkea nopeus
Mitattu tuulettimen palautesignaali
 • Ilmavirran rajoitus
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
5
Tuuletin 1 pysähtyminen
Mitattu tuulettimen palautesignaali
 • Tuulettimen lavan täydellinen tukkiutuminen
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Valjaiden vauriot
 • Poista este
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
6
Tuuletin 2 pysähtyminen
Mitattu tuulettimen palautesignaali
 • Tuulettimen lavan täydellinen tukkiutuminen
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Valjaiden vauriot
 • Poista este
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
7
Tuuletin 1 ylivirta
Mitattu puhaltimen virrankulutus
 • Tuulettimen lavan fyysinen jätättäminen (este)
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Valjaiden vauriot
 • Poista este
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
8
Tuuletin 1 alivirta
Mitattu puhaltimen virrankulutus
 • Ilmavirran rajoitus
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Valjaiden vauriot
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
9
Tuuletin 2 ylivirta
Mitattu puhaltimen virrankulutus
 • Tuulettimen lavan fyysinen jätättäminen (este)
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Valjaiden vauriot
 • Poista este
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
10
Tuuletin 2 alivirta
Mitattu puhaltimen virrankulutus
 • Ilmavirran rajoitus
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Tuuletin on vaurioitunut
 • Valjaiden vauriot
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Vaihda tuuletin
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
11
Ajajan lämpötila korkea 3
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on yli käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan jäähtyä huoneenlämpöiseksi
 • Väännä lämmitys-/jäähdytysvipusäädintä edes takaisin
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
2
12
Matkustajan lämpötila on korkea 3
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on yli käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan jäähtyä huoneenlämpöiseksi
 • Väännä lämmitys-/jäähdytysvipusäädintä edes takaisin
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
1
Ajajan lämpötila korkea 1
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on yli käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan jäähtyä huoneenlämpöiseksi
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
2
Alijännite 1
Mitattu tuloliittimen jännite
 • Jännite satulaliittimessä korkea
 • Varmista, että ajoneuvon latausjärjestelmä ja ajoneuvon akku ovat hyvässä kunnossa
 • Varmista, että satulan päävirtapistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
3
Ylijännite
Mitattu tuloliittimen jännite
 • Jännite satulaliittimessä korkea
 • Varmista, että ajoneuvon latausjärjestelmä ja ajoneuvon akku ovat hyvässä kunnossa
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
4
Ajajan lämpötila alhainen 1
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on alle käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan lämmetä huoneenlämpöiseksi
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
5
Matkustajan korkea lämpötila 1
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on yli käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan jäähtyä huoneenlämpöiseksi
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
6
Matkustajan matala lämpötila 1
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on alle käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan lämmetä huoneenlämpöiseksi
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
8
Matkustajan kytkimen taso korkea
Matkustajan nupin jännite
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Kytkinpakkauksen vauriot
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
10
Ajajan kytkintaso korkea
Ajajan nupin jännite
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Kytkinpakkauksen vauriot
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
11
Matkustajan lämpötila korkea 2
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on yli käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan jäähtyä huoneenlämpöiseksi
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
12
Ajajan lämpötila korkea 2
Mittasi lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötilan
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin vauriot
 • Lämmitys-/jäähdytyselementin lämpötila on yli käyttölämpötilarajan
 • Pistokkeen jatkuvuus
 • Anna satulan jäähtyä huoneenlämpöiseksi
 • Varmista, että pistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
3
13
Alijännitteen 2
Mitattu tuloliittimen jännite
 • Jännite satulan liittimessä alhainen
 • Varmista, että ajoneuvon latausjärjestelmä ja ajoneuvon akku ovat hyvässä kunnossa
 • Varmista, että satulan päävirtapistoke on puhdas ja täysin paikallaan
 • Ota yhteys jälleenmyyjään
VIANMÄÄRITYS
HUOMAUTUS
 • Jos käyttäminen ei toimi odotetulla tavalla, suorita seuraavat vaiheet.
 • Jos lämmitys tai jäähdytys muuttuu epämukavaksi, vähennä sen tasoa kiertämällä nuppia OFF-asentoon päin.
Jos ajoneuvo on liikkeessä:
1. Vaihda lämmitys-/jäähdytyskytkimen asentoa, odota kaksi sekuntia ja palaat lämmitys- tai jäähdytystilaan.
2. Jos et aja matkustajan kanssa, käännä matkustajan ohjauskytkin pois päältä.
Jos ajoneuvo ei ole liikkeessä, moottori on sammutettu ja akku on ladattu täyteen:
1. Tarkista istuinvaljaiden sulake.
a. Jos sulake on auki, vaihda sulake varaosaan, joka on lueteltuun kohdassa Taulukko 2 . Älä vaihda sulaketta sulakkeeseen, jolla on korkeampi arvo.
b. Jos sulake avautuu uudelleen, käänny jälleenmyyjän puoleen.
2. Käytä satulaa.
a. Säilytä virta satulan pistokkeessa, kun työskentelet RIO-ESC kanssa tarkastellaksesi tapahtumakoodihistoriaa ohjaimesta.
b. Koska satula käyttää ajajan ja matkustajan lämmitys-/jäähdytyselementtejä erikseen ja yhdessä, ongelman tunnistaminen voi edellyttää vain ajaja, tai vain matkustajan, tai näiden yhdistelmän käyttämistä ongelman todentamiseksi.
3. Tallenna tapahtumakoodit RIO-ESC :n.
a. Nämä näkyvät irrottamalla satulan RIO-ESC satulajalustasta.
b. Katso lisätietoja tapahtumakoodeista kohdista Kuva 7 ja Taulukko 1 . Useat tapahtumat liittyvät toisiinsa.
c. On suositeltavaa jatkaa läpi seuraavien vaiheiden tapahtumakoodista riippumatta.
4. Tarkasta tuulettimet silmämääräisesti varmistaaksesi niiden toiminnan sekä tukosten varalta.
a. Älä koske tuulettimen lapaan. Puhaltimen lapa voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja, jos tuuletin on käynnissä tai käynnistyy äkillisesti.
b. Älä työnnä mitään esineitä tuulettimeen. Tämä voi vaurioittaa tuuletinta ja aiheuttaa ruumiillisia vammoja, jos toiminta alkaa äkillisesti.
c. Molemmat tuulettimet toimivat, kun jompikumpi säätönuppi on asetettu jäähdytystilaan OFF-asennon yläpuolelle. Jotkin tapahtumat sammuttavat tuulettimet.
d. Irrota tuulettimien sähköliitäntä ennen tukoksen poistamista. Tuulettimet pyörivät lähes vastuksetta, kun niissä ei ole virtaa.
5. Jos tuulettimet ovat vaurioituneet, katso KORJAAMINEN-osio. Asenna tuulettimet ja varmista, että liittimen läpiviennit ovat paikoillaan ennen kuin liität pistotulpat.
6. Aseta molemmat satulanosat OFF-asentoon. Ohjaa virtaa satulan pistokkeeseen.
7. Aseta satula vikatilaan ja kirjaa tapahtumat muistiin.
a. Näin varmistut, että vain pysyvät tapahtumat raportoidaan.
b. Katso kohdasta Kuva 1 lisää vianmääritystoimia.
HUOMAUTUS
 • Kun tarkastat liitinten kosketuspintoja lian ja roskien varalta, varmista, että liittimien tiivistepinnat ovat puhtaat, tiivisteet on asennettu ja tiivisteet on istuvat hyvin ennen pistokkeen kytkemistä. Älä puhdista kosketuspintoja hiovilla aineilla tai nesteillä, joita ei suositella tinatuille kuparikontaktille, muoville tai silikonikumille.
 • Akkulaturin käyttäminen saattaa olla tarpeen, jottei akku tyhjene vianmäärityksen aikana.
 • Molemmissa lämmitys-/jäähdytysosissa on itsevapautuva linjasulake, joka rajoittaa korkean lämpötilan käyttöolosuhteita. Jos nämä sulakkeet avautuvat, ne sulkeutuvat takaisin, kun lämpötila palaa normaalille käyttötasolle. Uudelleen sulkeutumisessa voi kestää kolme minuuttia normaalissa lämpötilassa ja varjossa olevissa olosuhteissa.
 • Virran ohjaaminen määritellään poistamalla virta kokonaan satulasta. Joko irrottamalla ja kytkemällä satulan pistoke uudelleen tai sammuttamalla ajoneuvo kokonaan sen varmistamiseksi, että satulan virta on kytketty pois.
 • Ohjainvauriot tai virheellinen toiminta ovat mahdollinen syy kaikkiin tapahtumakoodeihin, eikä sitä ole nimenomaisesti lueteltu jokaisessa kohdassa. Vianmääritys voi vaatia jälleenmyyjän apua.
KORJAAMINEN
HUOMAUTUS
Irrota satula ennen tuulettimen vaihtamista. Laita satulan jäähdytystila päälle varmistamiseksi puhaltimen toiminnan silmämääräisesti, että saat selville, mikä tuuletin ei toimi.
Ajajan sivutuuletin asennetaan pistokkeeseen ilman raidallisia johtoja. Matkustajan tuuletin asennetaan pistokkeeseen raidallisilla johdoilla. Oikein asennettuina tuuletin 1 on ajajan puolella ja tuuletin 2 on matkustajan puolella.
1. Matkustajan tuulettimen vaihtaminen.
HUOMAUTUS
Irrota satula ennen tuulettimen vaihtamista. Laita satulan jäähdytystila päälle varmistamiseksi puhaltimen toiminnan silmämääräisesti, että saat selville, mikä tuuletin ei toimi.
a. Irrota hihna ja takasatulan kielekeruuvi (6).
b. Irrota satula. Varo, ettet vedä johdotusliitäntää, joka on satulan ja ajoneuvon välillä.
c. Irrota satulan johtosarja ajoneuvosta.
d. Irrota ruuvit (5). Säilytä.
HUOMAUTUS
Merkitse johtojen reititys satulajalustan osalta. Irrota tuulettimen kytkentä satulan johtosarjasta.
e. Asenna vaihtotuuletin (3) satulajalustaan.
f. Asenna ruuvit (5). Kiristä.
Vääntömomentti: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
HUOMAUTUS
 • Varmista, että reitität johdot samalla tavalla kuin ne olivat alun perin asennettuina.
 • Korvaa kaikki aiemmin poistetut nippusiteet (7).
g. Liitä tuuletin satulan johtosarjaan.
h. Liitä satulan johtosarja (1) ajoneuvoon.
i. Käynnistä ajoneuvo tai laita se lisävarustetilaan.
j. Katso Kuva 6. Laita satulan virta päälle jäähdytystilassa varmistaaksesi, että tuuletin toimii.
k. Asenna satula. Nosta satulaa ja varmista, että se on kiinnitetty tiukasti. Katso korjaamokäsikirjaa
HUOMAUTUS
Sammuta ajoneuvon virta ennen asennuksen suorittamista ajoneuvoon.
l. Asenna takasatulan kielekeruuvi (6).
m. Asenna tartuntahihna.
2. Ajajan kanavayksikön vaihtaminen.
HUOMAUTUS
Ennen kuin vaihdat kanavan, poista satula ajoneuvosta ja tarkasta kanava silmämääräisesti vaurioiden varalta. Jos kanava on haljennut tai vaurioitunut niin, että ilmavirta voi vuotaa suoraan tuulettimeen (ohittaen jäähdytyspiirit) tai tuuletin toimii viallisesti, vaihda kanava-/tuuletinyksikkö.
a. Irrota tartuntahihna ja takasatulan kielekeruuvi.
b. Irrota satula. Varo, ettet vedä johdotusliitäntää, joka on satulan ja ajoneuvon välillä.
c. Irrota satulan johtosarja (1) ajoneuvosta.
d. Irrota ruuvit (2). Säilytä.
HUOMAUTUS
Merkitse johtojen reititys satulajalustan osalta. Irrota tuulettimen kytkentä satulan johtosarjasta.
e. Poista kanavayksikkö (4) satulasta.
f. Liitä uusi kanavayksikön tuuletinliitin johtosarjaan.
g. Asenna uusi kanavayksikkö (4) satulajalustaan.
h. Asenna ruuvit (2). Kiristä.
Vääntömomentti: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
HUOMAUTUS
 • Asenna ensin puoli, joka on ajajaa kohti ja käännä sitten kanavan takaosa paikalleen varmistaen, että johtosarjat säilyvät kanavan kielekkeellä.
 • Varmista, että reitität johdot samalla tavalla kuin ne olivat alun perin asennettuina.
 • Korvaa kaikki aiemmin poistetut nippusiteet (7).
 • Älä väännä näitä ruuveja liian tiukalle. Ylivääntäminen aiheuttaa kierteiden vaurioitumista satulajalustassa.
i. Liitä satulan johtosarja (1) ajoneuvoon.
j. Käynnistä ajoneuvo tai laita se lisävarustetilaan.
k. Katso Kuva 6. Kytke satulan virta jäähdytystilassa (2) tuulettimen toiminnan varmistamiseksi.
l. Asenna satula. Kun satula on asennettu, varmista sen kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin. Katso korjaamokäsikirjaa
HUOMAUTUS
Sammuta ajoneuvon virta ennen asennuksen suorittamista ajoneuvoon.
m. Asenna takasatulan kielekeruuvi (6).
n. Asenna tartuntahihna.
3. Katso kohdat Kuva 10 ja Kuva 8 . RIO-ESC vaihtaminen.
a. Irrota hihna ja takasatulan kielekeruuvi (6).
b. Irrota satula. Varo, ettet vedä johdotusliitäntää, joka on satulan ja ajoneuvon välillä.
c. Irrota satulan johtosarja (1) ajoneuvosta.
d. Irrota nippuside (7), joka on RIO-ESC (10) vieressä. Hävitä se.
e. Käytä litteäpäistä ruuvimeisseliä kammetaksesi satulajalustan RIO-ESC kiinnityskielekkeen (9) varovasti taakse ja samalla vetäen RIO-ESC (10) ulos satulajalustan kolosta.
f. Laita johtosarjan liittimen (8) lukko avoinna-asentoon.
g. Paina pistokkeen kiinnityskieleke tiukasti sisään, jotta johtosarja voidaan irrottaa RIO-ESC :sta(10).
h. Katso Kuva 9. Puhdista RIO-ESC -pinta käyttämällä isopropyylin/veden 50:50-seosta ja anna pinnan kuivua kokonaan ennen vaahtomuovilohkon kiinnittämistä.
i. Katso Kuva 9. Irrota liimatausta vaahtomuovilohkosta (13) ja kiinnitä se RIO-ESC :n takapuolelle (10) LED-valojen alle.
j. Liitä uusiRIO-ESC (10) johtosarjaan (8).
k. Laita johtosarjan (8) lukko lukittu-asentoon.
l. Työnnä RIO-ESC (10) satulajalustan aukkoon, kunnes satulajalustan RIO-ESC kiinnityskieleke (9) lukkiutuu RIO-ESC paikalleen.
m. Kiinnitä uusi nippuside (7) johtosarjan (8) ja satulajalustan väliin, RIO-ESC (10) viereen.
n. Liitä satulan johtosarja (1) ajoneuvoon.
o. Käynnistä ajoneuvo tai laita se lisävarustetilaan.
p. Katso Kuva 6. Laita satulan virta päälle jäähdytystilassa varmistaaksesi, että tuuletin toimii.
q. Asenna satula. Kun satula on asennettu, tarkista sen kiinnitys nostamalla sitä. Katso korjaamokäsikirjaa
HUOMAUTUS
Sammuta ajoneuvon virta ennen asennuksen suorittamista ajoneuvoon.
r. Asenna takasatulan kielekeruuvi.
s. Asenna tartuntahihna.
1Satulavaljaat
2Kanavan ruuvi (3)
3Tuuletin (2)
4Kanava
5Tuulettimen ruuvi (4)
6Satulan kiinnitystappi
7Nippuside (3)
8RIO-ESC valjaat
9RIO-ESC kiinnityskieleke
10RIO-ESC
11Sulake, satulavaljaat
12Pidike (3)
Kuva 8. Lämmitetty/jäähdytetty satula
10RIO
13Vaahtomuovilohko
Kuva 9. Asenna vaahtolohko RIO:hon
1Lukittu
2Auki
Kuva 10. RIO-liitin lukittu-/auki-asento
HUOLTO-OSAT
Kuva 11. Huolto-osat: Lämmitettävä satula
Taulukko 2. Huolto-osataulukko
Kohde
Kuvaus (määrä)
Osanumero
1
Istuin (kuvassa tavallinen rakenne)
Ei myytävänä erikseen
2
Tartuntahihna
52400296
3
Välike (2)
10300256
Tarkista seuraavat seikat täältä Kuva 8 :
2
Ruuvi, kanava (3)
10200557
3
Tuuletin (2)
26800204
4
Kanavayksikkö
52000488
7
Nippuside (3)
10006
5
Ruuvi, tuuletin (4)
10201028
10
41000740
11
Sulake, satulavaljaat
69200293
12
Pidike (3)
10177
13
Vaahtomuovilohko (Katso Kuva 9 )
52000635
Tuotteet, jotka mainitaan tekstissä, mutta eivät sisälly sarjaan:
A
Alkuperäisen välineistön (OE) ristipääruuvi
2952A
B
Alkuperäinen (OE) tarttumishihnan ruuvi (2)
2952A
C
Alkuperäinen (OE) tarttumishihnan aluslevy (2)
6703
D
2014 ja uudemman mallin kokoonpano