FŰTÖTT ÉS HŰTÖTT ÜLÉSKÉSZLET
941000172021-02-02
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Készlet száma
52000462, 52000462DEMO, 52000463, 52000463DEMO, 52100063
Modellek
A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).
Szerelési követelmények
Ha egy másik tartozék már használja a tartozékként kapható áramköri csatlakozót, lásd: Ábra 4 ; akkor egy "Y" adapterkábelre is szükség lesz.
2014–2016-os modellek: Ha a tartozékáramkör csatlakozóját már másik tartozék használja, szükséged lesz egy külön kapható kapcsolt áramköradapter-vezetékkötegre (cikkszám: 70264-94A), „Y” adapterként.
2017-es és újabb modellek: Ha a tartozékáramkör csatlakozóját már másik tartozék használja, szükséged lesz egy külön kapható kapcsolt áramköradapter-vezetékkötegre (cikkszám: 69201706), „Y” adapterként.
Trike modellek: Külön meg kell vásárolni az adapter konzol készletet (cikkszám: 52100063).
2014–2016-os modellek: A tartozékáramkör ülés alatti csatlakozójának megtalálásához be kell szerelni a 69200722 sz. készletet.
2017-es és újabb modellek: A tartozékáramkör ülés alatti csatlakozójának megtalálásához be kell szerelni a 69201599A cikkszámú. készletet.
A fűtött és hűtött ülés kompatibilis az 52589-09A és 52300642 cikkszámú motoros háttámla szerelőkészletekkel. Az ülés nem kompatibilis az 52596-09A és 54099-10 cikkszámú motoros háttámla szerelőkészletekkel.
Elektromos túlterhelés
ÉRTESÍTÉS
Motorkerékpár töltőrendszerét túlterhelheti, ha túl sok elektromos tartozékot szerel fel. Ha az egyszerre üzemelő elektromos tartozékok több áramot fogyasztanak, mint amennyit a motorkerékpár töltőrendszere előállít, az elektromos fogyasztás lemerítheti az akkumulátort, és károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. (00211d)
FIGYELEM
Elektromos tartozék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az érintett áramkört védő biztosíték vagy megszakító névleges maximális áramerősségét. A maximális áramerősség túllépése elektromos hibákhoz vezethet, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00310a)
Az ülés legfeljebb 4 amper áramot vesz fel az elektromos rendszerből.
A készlet tartalma
A készlet tartalmával kapcsolatban lásd: Ábra 11 és Táblázat 2 .
ELTÁVOLÍTÁS
1. Szerelje le a kapaszkodót. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Vegye le az ülést. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Távolítsa el a nyeregtáskát. Lásd a szervizkézikönyvet.
Az ülés eltávolítása
1. Tour-Pak® modellek: nyisd fel a Tour-Pak fedelét. Az üléstartóhoz úgy tudsz hozzáférni, ha felemeled az elülső párnát.
2. Lásd: Ábra 11 . Távolítsa el a kereszthornyú csavart és a rögzítőalátétet (A) a régi ülés hátuljáról. Húzza hátrafelé az ülést a levételhez. Tegye félre a csavart.
3. Sárvédőcsíkok: Távolítsa el a sárvédő díszcsíkjait, ha van ilyen a motorkerékpáron:
a. Tekerje be egy laposfejű csavarhúzó végét szigetelőszalaggal, hogy ne sértse fel a krómozott és festett felületeket.
b. Lásd: Ábra 1 . Helyezze a csavarhúzó végét a krómozott keret és a gumi díszcsík közé.
c. Feszítsd fel a keretet. Húzza fel, és válassza le a gumi díszcsíkról.
d. Bármelyik végénél kezdve húzza le a gumi díszcsíkot a sárvédőről.
e. Tisztítsd le 50 % izopropil-alkohol és 50 % desztillált víz keverékével.
Ábra 1. Távolítsd el a sárvédő díszcsíkját
BESZERELÉS
Lökhárítócsere
MEGJEGYZÉS
A nyeregtáskavédővel felszerelt túrajárművekre és az ÖSSZES Trike járműre nem szükséges távtartókat (10300256) szerelni. Dobja ki a távtartókat.
1. Lásd: 2. ábra. Távolítsa el a lökhárítókat.
a. Távolítsa el a csavarokat (1). Tartsd meg.
b. Távolítsa el a lökhárítókat (2). Selejtezze.
c. Helyezd be a távtartókat (3).
d. Szerelje fel a Eredeti berendezés (OE) csavarokat (1). Húzza meg.
Nyomaték: 43,4–49 N·m (32–36 ft-lbs)
1Csavar (2)
2Lökhárító (2)
3Távtartó (2)
Ábra 2. Lökhárító eltávolítása / távtartó felszerelése
Új ülés és kapaszkodópánt felszerelése
MEGJEGYZÉS
Lásd: 3. ábra. 2014-es és újabb Trike modellek: Külön meg kell vásárolni az adapter konzol készletet (cikkszám: 52100063).
1Csavar
2Ülés
3Adaptertartó
4Ülés lap
Ábra 3. Trike ülés felszerelése
1. Szerelje fel az új kapaszkodót. Lásd a szervizkézikönyvet.
FIGYELEM
A továbblépés előtt kösse le az akkumulátor negatív (–) kábelét, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00048a)
2. A használati útmutató utasításai alapján távolítsa el a negatív akkumulátorkábelt az akkumulátorról.
3. Lásd: 4. ábra. Azonosítsa és távolítsa el a dugót a tartozékként kapható áramkörcsatlakozóból (6).
1BCM [242]
2BCM tápellátásának [259] csatlakozója
3A riasztórendszer szirénája [142]
4Főbiztosíték [5]
5Akkumulátor-szintentartó [281]
6Tartozék [4] 8 utas Molex MX150, szürke
7DLC [91]
8Biztosítéktábla [64]
6aMEGJEGYZÉS: 2017-es és újabb modellek: A tartozék háromutas csatlakozója a szemközti oldalon található. (Ábrán nem látható)
Ábra 4. 2014–2016: Bal oldalburkolat
4. Keresse meg a fűtött és hűtött ülés csatlakozóját az új ülés alján.
5. Csatlakoztasd a fűtött és hűtött ülés csatlakozóját a tartozékáramkör csatlakozójához (6).
6. Lásd a felhasználói kézikönyvet. Kösse vissza a negatív (-) akkumulátorkábelt.
7. Vezesse el a vezetékeket az ülés alatti térben, vigyázva, hogy ne csípődön be, amikor az ülést visszaszereli.
8. Ellenőrizze, hogy a kábelköteg biztosítéktartójának kupakja a helyén van-e, és úgy rögzült-e, hogy nem ér az ülés aljához.
9. Lásd: Ábra 5 . Ha már beszerelte, csúsztassa át az ülés hátulját a kapaszkodópánton elölről, amíg az ülés alsó fele elején levő nyílás (2) az üzemanyagtartály hátsó konzolján található ülésrögzítő nyelv (1) mögé kerül.
1Üzemanyagtartály-konzol nyelve
2Ülés alján levő nyílás (szokásos)
Ábra 5. Ülés elejének a rögzítése (szokásos)
10. Nyomd le az ülést a váz gerincére.
11. Csúsztasd az ülést a jármű eleje felé, amíg az üzemanyagtartály konzolján található nyelv teljesen bele nem csúszik az ülés alján található nyílásba.
12. Rögzítse az ülést a hátsó sárvédőre az ülés eltávolításakor kicsavart kereszthornyú csavarral (és rögzítőalátéttel). Húzza meg.
Nyomaték: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Szerelje vissza az ülést. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét. Lásd a szervizkézikönyvet.
14. Szerelje fel a kapaszkodót. Lásd a szervizkézikönyvet.
15. Ha el van távolítva, szerelje fel a nyeregtáskákat a járműre. Lásd a szervizkézikönyvet. Rögzítse OE gömbfejű csapokkal és lapos alátétekkel.
MEGJEGYZÉS
A nyeregtáskák alján található öntött gumi betéteknek pontosan kell illeszkedniük az alsó nyeregtáska-tartósínekre.
16. Húzza meg az első nyeregtáska tartócsavarjait. Húzza meg.
Nyomaték: 7–11 N·m (62,0–97,4 in-lbs)
MŰKÖDÉS
MEGJEGYZÉS
 • Ha úgy működteti az ülést, hogy a motor nem jár, vagy a normál fordulatszám alatt üzemel, lemerülhet az akkumulátor. Ennek később ahhoz vezethet, hogy a járművet nem lehet beindítani, vagy akár az elektromos rendszer is károsodhat.
 • Egyes járműveken a tartozékkapcsoló a belső idom kapcsolópaneljén található billenőkapcsoló. Miközben a gyújtáskapcsoló IGNITION (gyújtás) vagy ACCY (tartozék) állásban van, a tartozékkapcsoló OFF (ki) állásból ON (be) állásba kapcsolásával nyisd a fűtött és hűtött ülés áramkörét.
 • A jármű tartozékáramkörének működéséhez olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
 • Ha a tartozékkapcsoló ON állásba (be) van kapcsolva, és a jármű kikapcsolásakor az ülés forgókapcsolója nincs kikapcsolt állásban, az ülés elkezd fűteni vagy hűteni, amikor a gyújtást/kulcsot IGNITION (gyújtás) vagy ACCY (tartozék) állásba kapcsolja.
 • A ventilátorok csak akkor üzemelnek, ha az ülés hűtési üzemmódban van, és a vezető vagy az utas pozíciója, vagy mindkét pozíció egy OFF feletti teljesítményszintre van állítva.
 • A motoros és az utas ventilátora egyszerre kapcsol be és ki.
 • Ha egyszerre csak egy ventilátor működik, az rendellenesnek számít.
 • A ventilátor sebessége nem változik a teljesítményszint beállításával.
 • A hűtés erejét nem a ventilátor fordulatszáma határozza meg, hanem a fűtési/hűtési elemen áthaladó áram.
 • Az ülés az optimális fűtési hatást 2-5 perc alatt éri el, az optimális hűtési hatást pedig 10-201 perc alatt.
 • Az ülés nem fúj levegőt a motorosra vagy az utasra.
 • Tisztításkor ügyeljen arra, hogy ne vegye le a védőkupakot a billenőkapcsolóról. Ne próbálja meg eltávolítani a forgatógombokat vagy a védőkupakot a billenőkapcsolóról. Ezek a tételek nem szerelhetők.
Ülésvezérlés kapcsolói
1. Lásd: 6. ábra. Forgókapcsolók (1,3):
a. A vezető- és utaszónák egyéni szintbeállítását szabályozza.
b. A szintszabályozás független.
c. A kapcsolókon lévő bevágások segítségével a kezelő gyorsan megtalálhatja a kívánt beállítást.
d. A motoros vezérlése (1) a motoros üléshelyzetéhez legközelebb található.
e. Az utas vezérlése (3) az utas üléshelyzetéhez legközelebb található.
f. A legalacsonyabb beállítás, azaz az első bevágás, az ülőpozíciót kapcsolja OFF (kikapcsolt) állásba, függetlenül a másik kezelőszerv vagy a fűtés/hűtés kapcsoló (2) beállításától.
g. További négy bevágás a fűtési vagy hűtési funkciók erejét növeli.
2. Lásd: 6. ábra. Fűtő-/hűtőkapcsoló (2):
a. A fűtéshez nyomja meg a „H“ gombot.
b. A hűtéshez nyomja meg a "C" gombot.
3. Ventilátorok:
a. Mindkettő OFF (kikapcsolt) állapotban marad, ha a fűtés be van kapcsolva.
b. Mindkettő ON (bekapcsolt) állapotban marad, ha a motoros ülése nem OFF (kikapcsolt) állapotban van, és a "C" gomb van megnyomva.
c. A ventilátorok mindig együtt vannak kikapcsolva vagy bekapcsolva.
d. A ventilátorok hűtési üzemmódban a hulladékhőt fújják ki a fűtő-/hűtőelem alól. A kifújt levegő nem az ülőfelületen keresztül távozik.
e. A ventilátor nem fúj levegőt a motorosra vagy az utasra.
f. Az ülés Távoli bemenet / kimenet – elektronikus ülésvezérlő (RIO-ESC) a szintbeállítástól függetlenül azonos sebességgel működteti a ventilátorokat.
g. Az ülésre jelentős légáramlatok hatnak, ami kissé megváltoztatja a ventilátor sebességét.
h. Halkabb környezetben hallhatóvá válik a ventilátorsebesség változása. Ez normális.
4. Teljesítményjellemzők:
a. Az optimális fűtés 2-5 percet vesz igénybe.
b. A RIO-ESC a szabályozott kapcsoló szint beállítása alapján a hőt beállított hőmérsékletre állítja.
c. A maximális hőmérséklet szélsőséges hideg körülmények között nem érhető el az ülésre vonatkozó teljesítménykorlátozás miatt.
d. A megfelelő hűtési feltételek elérése 10-20 percet vesz igénybe.
e. A RIO-ESC a teljesítmény százalékában működteti a hűtést a vezérlőkapcsoló beállítása alapján, hogy a változó környezeti hőmérséklet mellett is biztosítsa a motoros és utas kényelmét.
f. Maximális teljesítmény csak tökéletes töltőrendszer mellett lehetséges, mert a rendszer teljesítményét a rendszer feszültsége korlátozza.
g. A teljesítmény szokatlanul alacsony rendszerfeszültség mellett csökken vagy leáll. Ilyen eset lehet, ha a kulcs tartozék üzemmódba van fordítva, és az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
h. A hő hővezetés által adódik tovább a nyeregben ülő személynek, és ugyanígy távozik tőle. A ruházat megválasztása befolyásolja a teljesítményt.
i. A fűtő-/hűtőelemek az ülőfelület azon része alatt helyezkednek el, ahol az ülés a fenékkel érintkezik. Combbal érintkező területek nem fűthetők vagy hűthetők.
5. Diagnosztika:
a. RIO-ESC három, hátulról hozzáférhető LED-et tartalmaz: ezek a legkönnyebben úgy láthatók, ha a RIO-ESC ki van pattintva az ülés aljából. A kábelkötegelőt ki kell cserélni a RIO-ESC kábelkötegen, ha el van vágva.
b. Az eseménykódok sorrendben jelennek meg, és addig folytatódnak, amíg az ülés áram alatt van. Ahhoz, hogy az összes eseménykódot be tudja azonosítani, figyelje a LED-eket, amíg egy eseménykód másodszor meg nem jelenik.
c. Az áramellátás megszakításával és újraindításával minden eseménykód törlődik.
d. Ha az áramellátás megszakítását és újraindítását követően még fennáll az eseménykód oka, a RIO-ESC ismét be fogja állítani a megfelelő eseménykódot.
e. A hibaelhárításhoz lehetséges, hogy a motorosnak fizikailag le kell választania az ülést a jármű vázáról, hogy a RIO-ESC az áramellátás megszakítása nélkül hozzáférhetővé váljon a számára.
f. Az Ülés automatikusan megkísérli az esemény törlését, ha az esemény okát kijavítják. A folyamat 5-30 másodpercet vesz igénybe.
g. A kódok az áramellátás megszakításáig és újraindításáig a kijelzőn maradnak, akkor is, ha az ülés helyre tudja állítani a meghibásodást, és ismét megfelelően működik.
h. Lásd az eseménykód-definíciót megtalálja itt: Táblázat 1
1Motoros vezérlőkapcsoló
2Fűtés/hűtés vezérlőkapcsoló
3Utas vezérlőkapcsoló
Ábra 6. Ülésfűtés/-hűtés szabályozó kapcsolók
1LED1
2LED2
3LED3
Ábra 7. RIO LED-ek
Táblázat 1. Eseménykódok
LED-es
Villogás
Kód
Észlelés
Lehetséges okok
Hibaelhárító tevékenységek
1
1
Belső vezérlő kapcsoló „A“
Belső chip hibajel figyelhető meg
 • A vezérlő belső károsodása vagy hibás működése
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
2
Belső vezérlő kapcsoló „B“
Belső chip hibajel figyelhető meg
 • A vezérlő belső károsodása vagy hibás működése
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
3
Belső vezérlő kapcsoló „C“
Belső chip hibajel figyelhető meg
 • A vezérlő belső károsodása vagy hibás működése
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
4
Belső vezérlő kapcsoló „D“
Belső chip hibajel figyelhető meg
 • A vezérlő belső károsodása vagy hibás működése
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
5
Túlfeszültség „A“
Mérje meg a fűtő-/hűtőelem áramfelvételét
 • A vezérlő belső károsodása vagy hibás működése
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Kábelköteg sérülése
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
6
Alulfeszültség „A“
Mérje meg a fűtő-/hűtőelem áramfelvételét
 • A dugó folytonossága
 • A fűtő/hűtő betét biztosítéka kioldott
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Kábelköteg sérülése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Kapcsolja ki az ülést, és hagyja, hogy mindkét ülésrész 5 percig szobahőmérsékletűre melegedjen
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
7
Túlfeszültség „C“
Mérje meg a fűtő-/hűtőelem áramfelvételét
 • A vezérlő belső károsodása vagy hibás működése
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Kábelköteg sérülése
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
8
Alulfeszültség „C“
Mérje meg a fűtő-/hűtőelem áramfelvételét
 • A dugó folytonossága
 • A fűtő/hűtő betét biztosítéka kioldott
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Kábelköteg sérülése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Kapcsolja ki az ülést, és hagyja, hogy mindkét ülésrész 5 percig szobahőmérsékletűre melegedjen
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
9
Túlfeszültség „D“
Mérje meg a fűtő-/hűtőelem áramfelvételét
 • A vezérlő belső károsodása vagy hibás működése
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Kábelköteg sérülése
 • Forduljon márkakereskedőhöz
1
10
Alulfeszültség „D“
Mérje meg a fűtő-/hűtőelem áramfelvételét
 • A dugó folytonossága
 • A fűtő/hűtő betét biztosítéka kioldott
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Kábelköteg sérülése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Kapcsolja ki az ülést, és hagyja, hogy mindkét ülésrész 5 percig szobahőmérsékletűre melegedjen
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
1
Ventilátor 1 alacsony sebesség
Mért ventilátorvisszacsatolási jel
 • Fizikai ellenállás (elakadás) a ventilátorlapáton
 • A dugó folytonossága
 • Kábelköteg sérülése
 • Elakadás megszüntetése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
2
Ventilátor 2 alacsony sebesség
Mért ventilátorvisszacsatolási jel
 • Fizikai ellenállás (elakadás) a ventilátorlapáton
 • A dugó folytonossága
 • Kábelköteg sérülése
 • Elakadás megszüntetése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
3
Ventilátor 1 nagy sebesség
Mért ventilátorvisszacsatolási jel
 • Légáramlás korlátozása
 • Sérült ventilátor
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
4
Ventilátor 2 nagy sebesség
Mért ventilátorvisszacsatolási jel
 • Légáramlás korlátozása
 • Sérült ventilátor
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
5
Ventilátor 1 leállt
Mért ventilátorvisszacsatolási jel
 • Teljes elakadás a ventilátorlapáton
 • A dugó folytonossága
 • Sérült ventilátor
 • Kábelköteg sérülése
 • Elakadás megszüntetése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
6
Ventilátor 2 leállt
Mért ventilátorvisszacsatolási jel
 • Teljes elakadás a ventilátorlapáton
 • A dugó folytonossága
 • Sérült ventilátor
 • Kábelköteg sérülése
 • Elakadás megszüntetése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
7
Ventilátor 1 túlfeszültség
Mért ventilátor-áramfelvétel
 • Fizikai ellenállás (elakadás) a ventilátorlapáton
 • Sérült ventilátor
 • Kábelköteg sérülése
 • Elakadás megszüntetése
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
8
Ventilátor 1 alulfeszültség
Mért ventilátor-áramfelvétel
 • Légáramlás korlátozása
 • A dugó folytonossága
 • Sérült ventilátor
 • Kábelköteg sérülése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
9
Ventilátor 2 túlfeszültség
Mért ventilátor-áramfelvétel
 • Fizikai ellenállás (elakadás) a ventilátorlapáton
 • Sérült ventilátor
 • Kábelköteg sérülése
 • Elakadás megszüntetése
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
10
Ventilátor 2 alulfeszültség
Mért ventilátor-áramfelvétel
 • Légáramlás korlátozása
 • A dugó folytonossága
 • Sérült ventilátor
 • Kábelköteg sérülése
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Ventilátor cseréje
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
11
Motoros hőmérséklet magas 3
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték felett
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre hűljön.
 • Kapcsolja be és ki a fűtés/hűtés billenőkapcsolót
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
2
12
Utas hőmérséklet magas 3
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték felett
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre hűljön.
 • Kapcsolja be és ki a fűtés/hűtés billenőkapcsolót
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
1
Motoros hőmérséklet magas 1
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték felett
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre hűljön.
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
2
Alulfeszültség 1
Mért bemeneti csatlakozó feszültség
 • A feszültség az ülés csatlakozójánál magas
 • Ellenőrizze, hogy a jármű töltőrendszere és akkumulátora tökéletes állapotban van-e
 • Ellenőrizze, hogy az ülés fő hálózati csatlakozója tiszta és megfelelően csatlakozik-e
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
3
Túlfeszültség 1
Mért bemeneti csatlakozó feszültség
 • A feszültség az ülés csatlakozójánál magas
 • Ellenőrizze, hogy a jármű töltőrendszere és akkumulátora tökéletes állapotban van-e
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
4
Motoros alacsony hőmérséklet 1
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték alatt
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre melegedjen.
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
5
Utas Magas Hőmérséklet 1
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték felett
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre hűljön.
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
6
Utas hőmérséklet alacsony 1
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték alatt
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre melegedjen.
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
8
Utas kapcsoló szint magas
Utas gomb feszültsége
 • A dugó folytonossága
 • Kapcsolóegység sérült
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
10
Motoros kapcsoló szint magas
Motoros gomb feszültsége
 • A dugó folytonossága
 • Kapcsolóegység sérült
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
11
Utas hőmérséklet magas 2
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték felett
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre hűljön.
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
12
Motoros hőmérséklet magas 2
Mért fűtő-/hűtőelem hőmérséklet
 • Fűtő-/hűtőelem károsodása
 • Fűtő-/hűtőelem az üzemi hőmérsékleti határérték felett
 • A dugó folytonossága
 • Hagyja, hogy az ülés szobahőmérsékletűre hűljön.
 • Győződjön meg róla, hogy a dugó tiszta és teljesen rögzül a helyén
 • Forduljon márkakereskedőhöz
3
13
Alulfeszültség 2
Mért bemeneti csatlakozó feszültség
 • A feszültség az ülés csatlakozójánál alacsony
 • Ellenőrizze, hogy a jármű töltőrendszere és akkumulátora tökéletes állapotban van-e
 • Ellenőrizze, hogy az ülés fő hálózati csatlakozója tiszta és megfelelően csatlakozik-e
 • Forduljon márkakereskedőhöz
HIBAELHÁRÍTÁS
MEGJEGYZÉS
 • Ha a működésben nem várt probléma adódik, a következő lépéseket kell végrehajtani.
 • Ha a fűtés vagy a hűtés kényelmetlenné válik, csökkentse a szintet a gomb elfordításával az OFF (kikapcsolt) állás felé.
Ha a jármű mozgásban van:
1. Kapcsolja be a fűtés-/hűtésszabályozó kapcsolót, és várjon két másodpercet, mielőtt visszatérne a fűtési vagy hűtési üzemmódba.
2. Ha utas nélkül utazik, kapcsolja ki az utas vezérlőkapcsolót.
Ha a jármű nincs mozgásban, a motorja ki van kapcsolva és az akkumulátora teljesen fel van töltve:
1. Ellenőrizze az ülés kábelkötegének a biztosítékát.
a. Ha a biztosíték leoldott, cserélje ki olyan szervizalkatrészre, amely itt szerepel: Táblázat 2 . Ne cserélje ki ezt a biztosítékot magasabb áramerősségűre.
b. Ha a biztosíték továbbra is leold, forduljon a márkakereskedőhöz.
2. Működtesse az ülést.
a. Tartsa fenn az áramellátást az ülés dugóján keresztül a RIO-ESC elérése közben, hogy meg tudja tekinteni az eseménykód előzményeit a vezérlőből.
b. Mivel az ülés külön-külön és sorozatban működteti a motoros és az utas fűtő/hűtő elemeit, a probléma azonosításához szükség szerint működtesse külön-külön csak a motoros vagy csak az utas felét, vagy a kettőt egyszerre.
3. Rögzítse az eseménykódokat ezen: RIO-ESC .
a. Ezek úgy láthatók, ha a RIO-ESC ki van pattintva az ülés aljából.
b. Az eseménykódok részleteit megtalálja itt: Ábra 7 és itt: Táblázat 1 . Számos esemény egymáshoz kapcsolódik.
c. Az eseménykódtól függetlenül ajánlott elvégezni a következő lépéseket.
4. Szemrevételezéssel ellenőrizze a ventilátorok működését és elakadását.
a. Ne érintse meg a ventilátorlapátot. A ventilátorlapát sérülést okozhat, ha éppen üzemel, vagy hirtelen működésbe lép.
b. Ne helyezzen tárgyakat a ventilátorba. Ez károsíthatja a ventilátort és sérülést okozhat, ha a ventilátor hirtelen működésbe lép.
c. Mindkét ventilátor akkor működik, ha bármelyik vezérlőgomb a kikapcsolt állapottól eltérő állásban van. Egyes események következtében a ventilátor kikapcsol.
d. Húzza ki a ventilátorokat a hálózatból, mielőtt megszünteti az elakadást. A ventilátorok kevés ellenállással forognak, ha nem kapnak áramot.
5. Ha a ventilátorok sérültek, lépjen a JAVÍTÁS részre. Szerelje fel a ventilátorokat, és ellenőrizze, hogy a csatlakozó gumigyűrűi a helyükön vannak-e, mielőtt csatlakoztatná a dugókat.
6. Állítsa mindkét ülés kapcsolóját OFF (kikapcsolt) állásba. Húzza ki és állítsa vissza az ülés dugójának a tápellátását.
7. Állítsa az ülést a problémás üzemmódba és jegyezze fel az eseményeket.
a. Ezzel biztosítja, hogy csak a fennálló problémák lesznek feljegyezve.
b. További hibaelhárítási műveletekhez lásd: Ábra 1
MEGJEGYZÉS
 • Amikor megvizsgálja a csatlakozó érintkezőit a szennyeződések felhalmozódása szempontjából, ellenőrizze a dugó beszerelése előtt, hogy a csatlakozók tömítésének felületei tiszták-e, a tömítések be vannak-e szerelve és a helyükön vannak-e. Ne tisztítsa az érintkező felületet csiszolóanyaggal vagy olyan folyadékkal, amely nem ajánlott a ónozott réz érintkezőkhöz, műanyaghoz vagy szilikon gumihoz.
 • Hibaelhárítás közben szükség lehet akkumulátortöltőre, hogy az akkumulátor ne merüljön le.
 • Mindkét fűtési/hűtési szakasz tartalmaz egy-egy sorba kötött automatikusan visszaálló biztosítékot, amely korlátozza a magas hőmérsékleten történő üzemelés feltételeit. Ezek a biztosítékok leoldás után akkor fognak visszakapcsolni, amikor a hőmérséklet visszatér a normális működési szintre. Akár 3 percet is igénybe vehet, hogy átlagos hőmérsékleten és az árnyékban visszakapcsoljon.
 • Az áramellátás újraindításának feltétele, hogy az áramellátás le legyen csatlakoztatva az ülésről. Ez történhet az ülésdugó lecsatlakoztatásával és újracsatlakoztatásával, vagy a jármű teljes lekapcsolásával is - hogy meggyőződhessen arról, hogy az ülés áramellátása teljesen megszakadt.
 • A vezérlő sérülése vagy hibás működése bármelyik eseménykódot előidézheti, és ezt az okot nem tüntetjük fel minden bejegyzésnél. A hibaelhárításhoz a márkakereskedő segítségére is szükség lehet.
JAVÍTÁS
MEGJEGYZÉS
A ventilátor cseréje előtt távolítsa el az ülést. Kapcsolja be az ülést hűtési módban, hogy vizuálisan ellenőrizze a ventilátorok működését, és megállapítsa, hogy melyik ventilátor hibás.
A vezetőoldali ventilátor a csíkos vezetékek nélkül van a dugóhoz csatlakoztatva. Az utasoldali ventilátor csíkos vezetékkel van a dugóhoz csatlakoztatva. Ha helyesen van beszerelve, az 1-es ventilátor a vezetőoldali, és a 2-es ventilátor az utasoldali.
1. Utasventilátor cseréje.
MEGJEGYZÉS
A ventilátor cseréje előtt távolítsa el az ülést. Kapcsolja be az ülést hűtési módban, hogy vizuálisan ellenőrizze a ventilátorok működését, és megállapítsa, hogy melyik ventilátor hibás.
a. Vegye le a kapaszkodópántot és a csavart a hátsó ülés nyelvéről (6).
b. Vegye le az ülést. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg az ülés és a jármű közötti vezetékkapcsolatot.
c. Húzza ki az ülés kábelkötegének csatlakozóját a járműből.
d. Távolítsa el a csavarokat (5). Tartsd meg.
MEGJEGYZÉS
Jegyezze fel a vezetékek útvonalát az ülés aljához képest. Húzza ki a ventilátort az ülés kábelkötegéből.
e. Szerelje fel a csereventilátort (3) az ülés alapjára.
f. Szereld be a csavarokat (5). Húzza meg.
Nyomaték: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
MEGJEGYZÉS
 • Ellenőrizze, hogy a vezetékek ugyanúgy vannak-e elvezetve, mint eredetileg.
 • Cserélje ki a korábban eltávolított kábelkötegelőket (7).
g. Csatlakoztassa a ventilátort az ülés kábelkötegéhez.
h. Csatlakoztassa az ülés kábelkötegét (1) a járműhöz.
i. Indítsa el a járművet, vagy váltson kiegészítő módba.
j. Lásd: 6. ábra. Csatlakoztassa az ülést az áramellátáshoz hűtő üzemmódban, hogy meggyőződjön arról, hogy működik-e a ventilátor.
k. Szerelje vissza az ülést. Húzza felfelé az ülést annak ellenőrzésére, hogy rögzült-e. Lásd a szervizkézikönyvet.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolja ki a járművet, mielőtt befejezné a járműbe való beszerelést.
l. Szerelje be a hátsó ülés nyelvének a csavarját (6).
m. Szerelje fel a kapaszkodót.
2. Vezetőoldali csatornaszerelvény cseréje.
MEGJEGYZÉS
A csatorna cseréje előtt távolítsa el az ülést a járműből, és szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a csatorna nem sérült-e meg. Ha a csatorna megrepedt vagy eltört, úgy, hogy a légáramlás közvetlenül a ventilátorba szivároghat (a hűtőkörök megkerülésével), vagy a ventilátor hibásan működik, akkor cserélje ki a csövet/ventilátorszerelvényt.
a. Vegye le a kapaszkodópántot és a csavart a hátsó ülés nyelvéről.
b. Vegye le az ülést. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg az ülés és a jármű közötti vezetékkapcsolatot.
c. Húzza ki az ülés kábelkötegének csatlakozóját (1) a járműből.
d. Távolítsa el a (2) csavarokat. Tartsd meg.
MEGJEGYZÉS
Jegyezze fel a vezetékek útvonalát az ülés aljához képest. Húzza ki a ventilátort az ülés kábelkötegéből.
e. Vegye ki a csatornaszerelvényt (4) az ülésből.
f. Csatlakoztassa az új csatornaszerelvény ventilátorcsatlakozóját a kábelköteghez.
g. Szerelje fel az új csatornaszerelvényt (4) az ülésalapra.
h. Szerelje be a (2) csavarokat. Húzza meg.
Nyomaték: 0,564–0,79 N·m (5–7 in-lbs)
MEGJEGYZÉS
 • Először szerelje fel a motoros oldali felét, majd fordítsa hátra a csövet, hogy meggyőződhessen arról, hogy a csövön levő fül továbbra is tartja a kábelköteget.
 • Ellenőrizze, hogy a vezetékek ugyanúgy vannak-e elvezetve, mint eredetileg.
 • Cserélje ki a korábban eltávolított kábelkötegelőket (7).
 • Ne húzza meg a csavarokat túlzott nyomatékkal. Ha túl nagy nyomatékkal húzza meg a csavarokat, letörhetnek az ülésalap menetei.
i. Csatlakoztassa az ülés kábelkötegét (1) a járműhöz.
j. Indítsa el a járművet, vagy váltson kiegészítő módba.
k. Lásd: 6. ábra. Csatlakoztassa az ülést az áramellátáshoz hűtő üzemmódban (2), hogy meggyőződjön arról, hogy működik-e a ventilátor.
l. Szerelje vissza az ülést. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét. Lásd a szervizkézikönyvet.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolja ki a járművet, mielőtt befejezné a járműbe való beszerelést.
m. Szerelje be a hátsó ülés nyelvének a csavarját (6).
n. Szerelje fel a kapaszkodót.
3. Lásd: Ábra 10 és Ábra 8 . RIO-ESC cseréje.
a. Vegye le a kapaszkodópántot és a csavart a hátsó ülés nyelvéről (6).
b. Vegye le az ülést. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg az ülés és a jármű közötti vezetékkapcsolatot.
c. Húzza ki az ülés kábelkötegének csatlakozóját (1) a járműből.
d. Távolítsa el a RIO-ESC (10) melletti kábelkötegelőt (7). Selejtezze.
e. Lapos csavarhúzóval óvatosan feszítse vissza a RIO-ESC rögzítőfület (9) az ülés alján, egyidőben a RIO-ESC (10) kihúzásával az ülés alján található nyílásból.
f. A kábelköteg csatlakozójának (8) zárját mozgassa nyitott helyzetbe.
g. Erősen nyomja be a dugó rögzítőfülét, hogy a RIO-ESC (10) leválasztható legyen a kábelkötegről.
h. Lásd: 9. ábra. Izopropil és víz 50:50 arányú keverékével tisztítsa meg a RIO-ESC hátoldalát, és hagyja a felületet teljesen megszáradni, mielőtt a habblokkot felhelyezi.
i. Lásd: 9. ábra. Távolítsa el a hátlapot a habblokkról (13), és helyezze a RIO-ESC (10) hátoldalára a LED-es lámpák alatt.
j. Csatlakoztassa az újRIO-ESC elemet (10) a kábelköteghez (8).
k. Mozgassa a kábelköteg (8) zárját zárt helyzetbe.
l. Helyezze a RIO-ESC elemet (10) az ülésalap nyílásába, amíg a RIO-ESC ülésalapon található rögzítőfüle (9) a RIO-ESC elemet a helyére nem rögzíti.
m. Csatlakoztassa az új kábelköteget (7) a kábelköteg (8) és a RIO-ESC (10) melletti ülésalap közé.
n. Csatlakoztassa az ülés kábelkötegét (1) a járműhöz.
o. Indítsa el a járművet, vagy váltson kiegészítő módba.
p. Lásd: 6. ábra. Csatlakoztassa az ülést az áramellátáshoz hűtő üzemmódban, hogy meggyőződjön arról, hogy működik-e a ventilátor.
q. Szerelje vissza az ülést. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze felszerelés megfelelőségét. Lásd a szervizkézikönyvet.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolja ki a járművet, mielőtt befejezné a járműbe való beszerelést.
r. Szerelje be a hátsó ülés nyelvének a csavarját.
s. Szerelje fel a kapaszkodót.
1Ülés kábelkötege
2Csatorna csavarja (3)
3Ventilátor (2)
4Csatorna
5Ventilátor csavar (4)
6Ülés lap
7Kábelkötegelő (3)
8RIO-ESC kábelkötege
9RIO-ESC rögzítő fül
10RIO-ESC
11Biztosíték, ülés kábelkötege
12Rögzítőkapocs (3)
Ábra 8. Fűtött/hűtött ülés
10RIO
13Habblokk
Ábra 9. Helyezze fel a habblokkot a RIO-ra
1Lezárva
2Kinyitva
Ábra 10. RIO csatlakozó zárt/nyitott pozíciója
SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK
Ábra 11. Szervizelhető alkatrészek: Fűtött ülés
Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek táblázata
Tétel
Leírás (mennyiség)
Cikkszám
1
Ülés (az ábrán sima mintázattal)
Külön nem kapható
2
Kapaszkodó
52400296
3
Távtartó (2)
10300256
A következő elemeket megtalálja itt: Ábra 8
2
Csavar, csatorna (3)
10200557
3
Ventilátor (2)
26800204
4
Csatorna szerelvény
52000488
7
Kábelkötegelő (3)
10006
5
Csavar, ventilátor (4)
10201028
10
41000740
11
Biztosíték, ülés kábelkötege
69200293
12
Rögzítőkapocs (3)
10177
13
Habblokk (Lásd Ábra 9 )
52000635
A szövegben említett tételek, amit a készlet nem tartalmaz:
A
Eredeti alkatrész (OE) kereszthornyú csavar
2952A
B
Eredeti kapaszkodópánt csavarja (2)
2952A
C
Eredeti kapaszkodópánt alátéte (2)
6703
D
2014-es és újabb modellkonfiguráció