VERPLAATSINGSSET RICHTINGAANWIJZER, SOFTAIL
J026962011-05-27
ALGEMEEN
Setnummer
53959-06 en 54268-10
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste gereedschappen en materialen
Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende gereedschappen worden gebruikt, die bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar zijn:
Loctite® 243 draadborg- en afdichtmiddel – blauw (H-D onderdeelnr. 99642-97) is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
OPMERKING
Een servicehandleiding voor dit modeljaar/ model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
1. Raadpleeg gebruikershandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de accukabels los te koppelen, de minkabel (-) eerst. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
2. Til de motorfiets met een vloerkrik op om het achterwiel te laten zakken zodat u toegang krijgt tot de bevestigingsmaterialen van het spatbord.
3. Zie Afbeelding 1. Verwijder twee bouten en de achterlichtlens (1) uit de basis (2).
1Achterlichtlens
2Achterlichtbasis
Afbeelding 1. Verwijderen van de achterlichtlens
4. Zie Afbeelding 2. Druk met een stekkerpen (1) de borglippen in en verwijder de richtingaanwijzerstekkers (2-polig) (items 2 en 3) uit de printplaat.
5. Voer de richtingaanwijzerbedrading met stekker door de opening in de printplaat dichter naar het achterwiel toe.
OPMERKING
De FXST/S/B-achterlicht en stekkers bevinden zich in een 180°-hoek ten opzichte van de stand getoond in Afbeelding 2.
6. Zoek onder het spatbord naar de klemmen die de richtingaanwijzerdraden op hun plaats houden. Trek de draden voorzichtig uit de klemmen en trek de richtingaanwijzerstekkers en -draden onder het spatbord uit.
a. Verwijder een 51 mm (2 in) lang stuk van de kabel op een afstand van 102 mm (4 in) van de richtingaanwijzerstekkers.
b. Snijd de zwarte richtingaanwijzerkabel af op ongeveer 140 mm (5½ in) van zijn stekker.
c. Snijd de paars/bruine richtingaanwijzerkabel af op ongeveer 114 mm (4½ in) van zijn stekker.
d. Bewaar de afgesneden draden met hun richtingaanwijzerstekkers.
7. Verwijder de sissy bar en/of zijplaat, indien aanwezig.
OPMERKING
Ondersteun het spatbord voordat u de bevestigingsmaterialen van het spatbord verwijderd, om krassen op de spatbordlak te voorkomen.
1Stekkerpen
2Linker richtingaanwijzerstekker
3Rechter richtingaanwijzerstekker
Afbeelding 2. Verwijderen van de richtingaanwijzerstekkers
8. Zie Afbeelding 3. Verwijder de lens en de gloeilamp uit elke achterste richtingaanwijzerbehuizing ( Afbeelding 6 , item A).
9. Maak het contact zorgvuldig los uit elke behuizing om de contacten en doorvoertules te verwijderen.
1Bout
2Borgring
3Steun voor richtingaanwijzerbehuizing
4Richtingaanwijzerbehuizing
5Doorvoertule
6Houder
7Gloeilamp
8Lens
Afbeelding 3. Standaard richtingaanwijzer
10. Trek de draden voorzichtig uit de richtingaanwijzerbehuizingen.
11. Zie Afbeelding 4. Verwijder de vier middelste en achterste bouten (1) uit de spatbordsteunen (5) aan beide kanten van de motorfiets.
12. Maak de twee voorste bouten (2) in de spatbordsteunen aan beide kanten van de motorfiets los, maar verwijder deze niet.
13. Til de achterkant van het spatbord voorzichtig omhoog zodat u de bouten (3, 4) kunt verwijderen waarmee de richtingaanwijzers aan de spatbordsteunen zijn bevestigd. Bewaar de richtingaanwijzerbehuizingen voor het installeren van de set.
14. Laat het spatbord terug op zijn plaats zakken. Draai de bouten (1) losjes in de spatbordsteun.
INSTALLEREN
OPMERKING
Smeer vloeibare zeep op de richtingaanwijzerdraden en gebruik een dunne draad om de draden door het tapeind te trekken.
1. Voer de draden voor elke richtingaanwijzer vanaf de lamphouder van de richtingaanwijzer, door de doorvoertule ( Afbeelding 3 ) en richtingaanwijzer ( Afbeelding 6 ).
2. Zie Afbeelding 6. Leid de draden eerst door het schroefdraadgat in de richtingaanwijzerbehuizing (A).
OPMERKING
De inkeping die in de speciale moer is aangebracht, moet worden aangebracht tussen het spatbord en de spatbordsteun, op de schroefdraden van het richtingaanwijzertapeind, waarbij de inkepingskant van de speciale moer naar het spatbord wijst en open is naar de voorkant van de motorfiets.
3. Zie Afbeelding 6. Leid de draden voor elke richtingaanwijzer door het achterste gat in de spatbordsteun (B), dan door de speciale moer (2), en naar de binnenkant van het spatbord. Zorg voor ongeveer 152 mm (6 in) draad tussen de spatbordsteunen en de richtingaanwijzercontacten.
4. Breng Loctite 243 – blauw aan op de schroefdraden van het tapeind tussen het spatbord en de spatbordsteun.
5. Draai elk tapeind vast in de speciale moeren en let daarbij op de stand van de inkeping in de moer. Haal het tapeind (3) aan tot 20,3 N·m (15 ft-lbs).
6. Zie Afbeelding 4. Draai de spatbordsteunbouten (1) en (2) aan tot 28–37 N·m (21–27 ft-lbs).
7. Zie Afbeelding 6. Bevestig de contramoeren (4) losjes aan de tapeinden (3).
8. Schroef de richtingaanwijzerbehuizingen op de tapeinden en voorkom dat de richtingaanwijzercontactdraden daarbij gedraaid komen te zitten.
9. Lijn de richtingaanwijzerbehuizing zodanig uit dat de lens, na installatie, naar achteren wijst voor goede zichtbaarheid.
10. Haal de contramoer (4) tegen de behuizing aan tot 11–13 N·m (96–120 in-lbs).
11. Terwijl u de richtingaanwijzerdraden naar de binnenkant van het spatbord trekt, leid dan tegelijk elk richtingaanwijzercontact en doorvoertule in zijn behuizing.
12. Installeer de gloeilampen en lenzen van de richtingaanwijzers.
13. Bevestig een gatafdekplug (1) in het resterende gat in de spatbordsteun.
1Bout (4)
2Bout (2)
3Bout (2)
4Bout (2) (alleen FLSTF- en FLSTS-modellen)
5Spatbordsteun (2)
Afbeelding 4. Bevestigingsmaterialen van spatbordsteun
AFGESLOTEN STOOTVERBINDERS
1. Strip 9,5 mm (⅜ in) van de afgesneden uiteinden van de richtingaanwijzerkabels.
2. Zie Afbeelding 5. Tak elke set afgesneden draden af in afgesloten stootverbinders.
a. Verbind zwart met zwart in de ene verbinder, en paars/bruin met paars/bruin in de andere verbinder.
b. Herhaal deze aftakking voor zowel de linker als de rechter richtingaanwijzerdradensets.
3. Zorg dat de kleur van de afgesloten stootverbinder (rood) overeenkomt met de kleur van de krimpholte op het krimpgereedschap. Gebruik de Packard krimptang of gelijkwaardig om de draden zodanig te krimpen dat deze in de verbinder passen.
OPMERKING
  • Houd uw handen uit de buurt van de punt van het gereedschap en het warmtekrimphulpstuk.
  • Richt de hitte niet op onderdelen van het brandstofsysteem. Door extreme hitte kan de brandstof worden ontstoken of exploderen, waardoor lichamelijk letsel kan ontstaan.
  • Richt de hitte niet op andere onderdelen van het elektrische systeem, maar alleen op de stootverbinders die met stralingswarmte worden gekrompen.
  • Controleer of u de 'AAN/UIT'-schakelaar na gebruik in de UIT-stand hebt gezet.
WAARSCHUWING
Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van de UltraTorch UT-100 of een ander stralingswarmteapparaat. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant kan brand veroorzaken, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00335a)
4. Zie Afbeelding 5. Met behulp van een Ultra-Torch, heteluchtpistool met hitteschild-hulpstuk, of een ander geschikt stralingswarmteapparaat:
a. Krimp de ommanteling van de afgesloten stootverbinder door verhitting om de draad heen.
b. Richt de warmte vanuit het midden van de krimp naar de krimpuiteinden aan de buitenzijde toe, totdat het krimpmiddel beide uiteinden van de verbinder omvat.
1Gestripte draaduiteinden in de stootverbinder gestoken
2Gekrompen draaduiteinden in de stootverbinder
3Stootverbinder nadat hitte is toegepast
Afbeelding 5. Afgesloten stootverbinders
EINDMONTAGE
1. Bevestig de draden, in de draadbuis, aan de klemmen aan de binnenkant van het spatbord.
2. Leid de draden in de achterlichtbehuizing.
3. Bevestig de richtingaanwijzerdraadstekkers aan hun verbindingen aan de binnenkant van de achterlichtbehuizing.
4. Zie Afbeelding 1. Bevestig de achterlichtlens (1) aan de basis (2) met behulp van twee bouten.
WAARSCHUWING
Sluit eerst de pluskabel (+) van de accu aan. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00068a)
5. Sluit de accukabels aan, de pluskabel (+) eerst.
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
6. Controleer of de richtingaanwijzers goed werken.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
7. Verwijder het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 6. Serviceonderdelen: Verplaatsingsset richtingaanwijzer, Softail
Tabel 1. Serviceonderdelen
Set
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 53959-06
Verchroomd
1
Gatafdekplug, chroom (2)
53830-00
2
Speciale moer, chroom (2)
68900-03
3
Tapeind, achter, chroom (2)
53960-06
4
Contramoer, chroom (2)
68991-02
5
Vulplaatje, chroom (2)
68028-03
Set 54268-10
Zwart
1
Afdekplug, zwart rubber (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar.
2
Speciale moer, zwart (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar.
3
Tapeind, achter, zwart (2)
54269-10
4
Contramoer, zwart (2)
7344
5
Vulplaatje, zwart (2)
68864-10
Standaarditems
voor BEIDE sets
6
Borgring (2)
7042
7
Afgesloten stootverbinder, #18-22 AWG (rood) (4)
70585-93
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Richtingaanwijzerbehuizing
B
Spatbordsteun