HOLDFAST AFNEEMBARE SOLO TOUR_PAK-STEUN
J063752017-08-28
ALGEMEEN
Setnummers
50300174, 50300176
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Voor een juiste montage moet voor deze set Loctite 243 Medium draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97) worden gebruikt.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
OPMERKING
Belasting: 4,5 kg (10 lb.) belasting. Niet overschrijden
Setinhoud
Raadpleeg Afbeelding 3 en Tabel 1.
MONTEREN VAN DE TOUR-PAK-STEUN (ALLE SETS)
1. Zie Afbeelding 3. Zet de rechter (4) en linker (3) sluithendels in ontgrendelde stand zoals afgebeeld in Afbeelding 1 , bovenste weergave (onderdeel 1).
a. Trek beide blokkeerhendels (3) naar achter tegen de compressieveer (8, niet zichtbaar).
b. Draai de hendels omhoog, zodat elke vergrendelingsneus (4) zich in de onderste uitsparing aan de achterkant (9) van de zijplaat (6) bevindt.
c. Elk blokkeerpen (7) staat nu in de bovenste uitsparing (ontgrendelde stand).
d. De compressieveer (8) in de blokkeerhendel zorgt ervoor dat de sluiting (5) in de ontgrendelde stand blijft staan.
2. Duw de voorste uitsparingen van de Tour-Pak®-steun (10), inclusief (11) aangebrachte doorvoertules, stevig en gelijkmatig op hun plek in de voorste bevestigingspunten (12).
3. Afbeelding 1 , onderste weergave. Draai de achterkant van de zijplaten van de Tour-Pak-steun (6) omlaag naar de achterste bevestigingspunten (13).
a. Als de zijplaten (6) omlaag bewegen, maken de sluitingen contact met het kunststof oppervlak van de achterste bevestigingspunten.
4. Als de bevestigingspunten in aanraking komen met de sluitingen, wordt elke vergrendelingsneus (4) opgetild.
a. Hierdoor beweegt de pen (7) omlaag in de onderste (dubbel vergrendelde) positie van de zijplaat.
b. De veren (8) vergrendelen elke sluiting stevig rond de achterste bevestigingspunten.
c. Er moet een duidelijke klik hoorbaar zijn als de sluitingen in de bevestigingspunten vallen.
5. Let op dat de blokkeerpennen (7) volledig tegen de zijplaten rusten (6).
a. Duw de blokkeerhendel (3) naar voren als dit niet het geval is.
b. Het bevestigingspunt moet mogelijk worden gedraaid indien dit nog steeds niet het geval is. Raadpleeg de instructies van de bevestigingsmaterialenset.
1Ontgrendelde stand
2Vergrendeld
3Blokkeerhendel
4Vergrendelingsneus
5Sluiting
6Zijplaat
7Blokkeerpen
8Veer (niet afgebeeld)
9Onderste achteruitsparing zijplaat
10Voorste uitsparing zijplaat
11Doorvoertule
12Voorste bevestigingspunt
13Achterste bevestigingspunt
Afbeelding 1. Monteren van de afneembare tweepersoons Tour-Pak-steun
VERWIJDEREN VAN DE TOUR-PAK-STEUN
1. Zie Afbeelding 2. Trek beide blokkeerhendels (3) naar achter vanuit de vergrendelde stand (2) tegen de compressieveer (8).
2. Draai de blokkeerhendels naar boven terwijl u aan de hendels trekt.
a. Terwijl de hendels omhoog draaien, worden de vergrendelingsneuzen (4) tegen de achterste bevestigingspunten geduwd ( Afbeelding 1 , onderdeel 13).
b. Hierdoor worden de achterkant van de zijplaten van de Tour-Pak-steun (6) uit de bevestigingspunten getild.
3. Laat de blokkeerhendels los. De veren (8) bewegen elke hendel terug in de ontgrendelde stand (1).
4. Trek de zijplaten van de Tour-Pak-steun van de voorste bevestigingspunten.
5. Verwijder de Tour-Pak-steun van de motorfiets.
1Ontgrendelde stand
2Vergrendeld
3Blokkeerhendel
4Vergrendelingsneus
5Sluiting
6Zijplaat
7Blokkeerpen
Afbeelding 2. Afneembare tweepersoons Tour-Pak-steun verwijderen
ONDERHOUD
In de loop der tijd kunnen de bevestigingspunten slijten, waardoor het rek los kan raken en gaan rammelen. Haal de bevestigingspunten aan volgens de onderhoudsprocedure in bevestigingsmateriaalset J06371.
Serviceonderdelen
Afbeelding 3. Serviceonderdelen, afneembare Tour-Pak-bevestigingssets
Tabel 1.
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Tour-Pak-rek, solozadel
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Doorvoertule, montagebeugel zijplaat (2)
52300474
3
Set met sluithendels bevestigingssysteem-links (zwart)
Set met sluithendels bevestigingssysteem-links (verchroomd)
52300496
.
52300495
4
Set met sluithendels bevestigingssysteem-rechts (zwart)
Set met sluithendels bevestigingssysteem-rechts (verchroomd)
52300494
.
52300493
Items genoemd in de tekst.
A
Sluiting
B
Blokkeerpen
C
Veer
D
Blokkeerhendel
E
Onderste uitsparing zijplaat achter
F
Scharnierplug, schroefdraad