VERBINDINGSKABELBOOMSET [325]
J064502016-09-12
ALGEMEEN
Setnummer
69201636
Modellen
Zie Tabel 2. Voor modelgerelateerde informatie.
Deze kabelboom levert accustroom, ontstekings-/accessoirestroom en de massaverbinding aan de accessoires vanaf de driepolige P&A Molex-accessoirestekker.
De kabelboom in deze set kan worden gebruikt om accessoires van stroom te voorzien die zijn uitgerust met: Molex MX150 3-polig [325].
Vereisten voor montage
Voor de juiste montage van deze set is het gebruik van een UltraTorch UT-100 (onderdeelnr. HD-39969), Robinair-heteluchtpistool (onderdeelnr. HD-25070) met krimpverloopstuk (onderdeelnr. HD-41183) of ander geschikt stralingswarmteapparaat noodzakelijk.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
Elektrische overbelasting
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
De stroom van deze kabelboom wordt met 10 A gezekerd via de inline zekering.
Setinhoud
ALLE VOERTUIGEN
  OPMERKING
  • De secondaire vergrendeling mag nooit volledig van de connectorbehuizing worden verwijderd. Bij forceren kan de secondaire vergrendeling beschadigd raken.
  • Gebruik geen zijwaartse kracht. Hierdoor kan het apparaat of de vergrendelingspen beschadigd raken.
  • Bij forceren kan de vergrendelingspen beschadigd raken.
 1. Zie Afbeelding 6. Maak de secondaire vergrendeling van de 3-polige Molex MX150 [325] (10) los op kabelboom 69201637 (2).
  1. Zie Afbeelding 1 Steek een kleine schroevendraaier in de vrijgave van de secondaire vergrendeling.
  2. Zie Afbeelding 2. Gebruik de behuizing als hefboom en neem de secondaire vergrendeling voorzichtig uit (2).
   Afbeelding 1. Secondaire vergrendeling losmaken (typisch)
   1Vergrendelde stand
   2Ontgrendelde stand
   Afbeelding 2. Vergrendelde/ontgrendelde stand Molex-connector (typisch)
 2. Zie Afbeelding 3 en Afbeelding 6. Steek het contactuiteinde van de kabelboom van de inline zekering 69201526 (1) in [325B] terminal 3 (10) van kabelboom 69201637 (2) uit de set.
  Afbeelding 3. Afbeeldingen uiteinde: Pin naar buiten [325B]
  1. Zie Afbeelding 4. Nu de secondaire vergrendeling is losgemaakt, kunt u de aansluiting uitlijnen met de achterkant van de connector.
  2. Steek de aansluiting naar binnen tot deze niet verder kan en hoorbaar vastklikt op de vergrendelingspin.
   Afbeelding 4. Aansluiting installeren (typisch)
 1. Zie Afbeelding 2. Duw vanaf de voorkant van [325B] om de secondaire vergrendeling (1) in te steken.
 2. Controleer of de accessoirekant [325A], aansluiting 3, gevuld is.
  1. Als [325A] aansluiting 3 gevuld is. Ga door naar stap 6.
  2. Als [325A] aansluiting 3 niet gevuld is. Ga door naar stap 5.
 3. Zie Afbeelding 6. Gebruik dezelfde ver- en ontgrendelprocedure [325] als hierboven en steek de afdichting (9) in de accessoirekant [325A], aansluiting 3.
 4. Koppel de accu los. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
 5. Verwijder de 10A-zekering van de inline zekeringhouder op kabelboom 69201526 (1).
 6. Installeer de ringklem op kabelboom 69201526 (1) met de pluskabel van de accu op de pluspool.
 7. Installeer de ringklem (BK) op kabelboom 69201637 (2) met de minkabel van de accu op de minpool.
 8. Voltooi, indien nodig, de aansluiting van de accu, met uitzondering van de zijafdekkingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
OPMERKING
Afhankelijk van bouwjaar en model kan de ontsteking/accessoirevoeding zich op verschillende aansluitingen van de diagnosestekker (DLC) [91A] bevinden. Hanteer Tabel 2 voor alle juiste gatgegevens.
MOTORFIETSEN MET DLC [91A]
 1. Zie Afbeelding 6. Houd rekening met de 4-polige [91] (4) of 6-polige [91] (5) van de motorfiets.
 2. Verwijder de borgring met een punttang of verwijdergereedschap.
 3. Installeer de (V/BE) aansluiting op 69201637 (2) in het juiste gat op [91B]. Zie Tabel 2.
  1. Neem de aansluiting ongeveer 25,4 mm (1,0 in) achter de aansluitingsbus in de hand.
  2. Druk de aansluiting in de doorvoertule van de connector tot u een klik voelt.
  3. Trek voorzichtig aan de kabel om te controleren of deze goed vastzit.
 4. Plaats afdichtpennen (8) in alle ongebruikte gaten.
 5. Steek de borgring in wanneer alle aansluitingen zijn geplaatst. De borgring klikt vast.
 6. Bundel de kabels samen met de bedrading van de hoofdkabelboom en bevestig ze met kabelbinders om te voorkomen dat ze ergens tegen aanschuren.
 7. Monteer een 10A zekering in de inline zekeringhouder.
 8. Monteer de zijafdekkingen.
 9. Bevestig het zadel.
172134-94GY 4-polig [91B]
272136-94GY 6-polig [91B]
Afbeelding 5. Afbeeldingen voorzijde: Pennen naar buiten - 4- en 6-polig [91B]
MOTORFIETSEN ZONDER DLC [91A]
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
 1. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
 2. Verwijder het zadel. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
 3. Knip het aansluitingseinde van de (V/BE) op kabelboom 69201637 en verwijder het.
 4. OPMERKING
  Als er koperen draden van de kern zijn getrokken, knip het einde dan opnieuw en strip de draad met een grotere striptang.
 5. Strip de isolatie van de (V/B) kabel, 9,5 mm (3/8 in).
 6. OPMERKING
  Zie Tabel 2. De geschakelde stroomvoorziening (O/W) op motorfietsen van 2003 en eerder is toegankelijk via de achterlichten [7]. De aansluiting kan er per bouwjaar en model anders uitzien.
 7. Open de achterlichten [7] en zoek de (O/W).
 8. Laat 25 mm (1 in) over van [7] de doorgeknipte (O/W).
 9. Strip de isolatie van beide (O/W)-kabels, 9,5 mm (3/8 in).
 10. Open de ratel met PACKARD-KRIMPTANG (Onderdeelnummer:HD-38125-8) en knijp de grepen samen.
 11. Let op de kleur van de connector en de krimpverf van de voelermaat. Plaats het ene uiteinde van de afgedichte connector.
 12. Knijp voorzichtig tot de connector wordt vastgehouden door de bek.
 13. Voer het gestripte uiteinde van een kabel (O/W) aan de kant van de hoofdkabelboom in de afgedichte connector tot de kabel het metalen inzetstuk raakt.
 14. Knijp de grepen stevig dicht om de kabels in het inzetstuk te krimpen. Het gereedschap gaat automatisch weer open als het krimpen is voltooid.
 15. Schuif de connector naar de andere helft van het metalen inzetstuk. Steek de gestripte kabel van de connector van de (O/W) en de gestripte kabel van de (V/BE) in tot ze beide niet verder kunnen. Krimp de kabel in het inzetstuk.
  WAARSCHUWING
  Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van de UltraTorch UT-100 of een ander stralingswarmteapparaat. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant kan brand veroorzaken, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00335a)
 • Voorkom dat elektrische systeemonderdelen waar u niet aan werkt, verhit worden.
 • Houd uw handen uit de buurt van de punt van het gereedschap en het warmtekrimphulpstuk.
 1. Gebruik een ROBINAIR-HETELUCHTPISTOOL (Onderdeelnummer:HD-25070) met een HITTESCHILDHULPSTUK (Onderdeelnummer:HD-41183) om de connector van het midden tot de beide uiteinden te verhitten.
 2. Inspecteer de afdichtingen.
  1. Laat de gescheiden kabel afkoelen en inspecteer de afdichting. De isolatie hoort er gelijkmatig en cilindervormig uit te zien. Uit de uiteinden van de isolatie loopt vaak gesmolten afdichtmiddel.
 3. Bundel de kabels samen met de bedrading van de hoofdkabelboom en bevestig ze met kabelbinders om te voorkomen dat ze ergens tegen aanschuren.
 4. Monteer de hoofdzekering.
 5. Monteer een 10A zekering in de inline zekeringhouder.
 6. Monteer de zijafdekkingen.
 7. Bevestig het zadel.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 6. Serviceonderdelen, verbindingskabelboomset
Tabel 1. Serviceonderdelen, verbindingskabelboomset
Onderdeel
Beschrijving
AANTAL
Onderdeelnummer
1
Kabelboom, kabel - inline zekering
1
69201526
2
Kabelboom, kabel - elektrische verbinding
1
69201637
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Stootverbinder, afgedicht
1
70586-93
4
Contacthuis, 4-polige contrastekker - grijs - [91]
1
72134-94GY
5
Contacthuis, 6-polige contrastekker - grijs - [91]
1
72136-94GY
6
Secundaire borging, 4-polige stekker
1
72154-94
7
Secundaire borging, 6-polige stekker
1
72156-95
8
Afdichtpen
5
72195-94
9
Afdichting, Molex MX150
1
72473-07
10
Contacthuis, 3-polige contrastekker - zwart - [325]
1
72512-07BK
Tabel 2. Gebruik connectorgat
Bouwjaar/model motorfiets
Stroom van **
Connectornummer set
V/BE op gat
32-68
Touring
[91]
72136-94GY
5
11 - huidig
Softail
12 - huidig
Dyna
14 - huidig
Sportster
04 - 13
Touring
[91]
72134-94GY
4
04 - 10
Softail *
04 - 11
Dyna *
04 - 13
Sportster *
04 - huidig
V-Rod *
94 - 03
Touring
[4]
72134-94GY
3
03 - eerder
Alle
[7]
Stootverbinder
n.v.t.
* Deze procedure toont de aansluiting naar het IGN-vermogen via de DLC [91A]. Maar de voedingsbron op [325] aansluiting 2 kan ook worden aangesloten op het ACCY-vermogen. Zie de servicehandleiding/handleiding Diagnosestellen aan elektrische systemen.
** Voor de locatie van de connector, zie de handleiding Diagnosestellen aan elektrische systemen.