SPATBORDVERLICHTINGSSET
J051242010-10-30
ALGEMEEN
Setnummers
73416-11 en 73420-11
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
Vereiste aanvullende onderdelen
Raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor deze items en modelgerelateerde informatie.
Elektrische overbelasting
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Deze spatbordverlichtingsset heeft maximaal 42 mA stroom van het elektrische systeem nodig.
Setinhoud
INSTALLEREN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en verwijder het zadel en de hoofdzekering.
2. Verwijder de standaardreflector van de achterkant van het spatbord als deze is gemonteerd.
OPMERKING
Het oppervlak van het achterspatbord waar de spatbordverlichting wordt gemonteerd, moet zeer schoon zijn, anders hechten de zelfklevende pads van de verlichting niet goed.
3. Reinig de plaats aan de binnenkant van het achterspatbord waar de spatbordverlichting wordt gemonteerd en de linkerbinnenkant van het spatbord waar mogelijk de draadklemmen worden gemonteerd grondig:
a. Reinig de montageplaats op het spatbord grondig met water en zeep.
b. Reinig de montageplaats op het spatbord met ongeveer een 1:1 oplossing van isopropylalcohol en water.
c. Laat het spatbord volledig drogen.
4. Zie Afbeelding 1. Controleer of de spatbordverlichting in het open uiteinde van het spatbord past om te zien of de spatbordverlichting goed past zonder obstructie.
1Draadboom spatbordverlichting
2Bedradingskanaal
3Spatbordverlichting
Afbeelding 1. Spatbordverlichting – Dyna afgebeeld, Sportster vergelijkbaar
5. Zie Afbeelding 4. Verwijder de beschermstrook (A) van de drie zelfklevende pads op de spatbordverlichting (1).
OPMERKING
Deze zelfklevende pads van de spatbordverlichting zijn drukgevoelig. Druk elke zelfklevende pad stevig met de hand op zijn plaats om de beste hechting te verkrijgen.
6. Druk de spatbordverlichting stevig op zijn plaats in het open uiteinde van het achterspatbord.
7. Verwijder de beschermstrook van de zelfklevende pad (B) van de plaats van de reflectorhouder (7) en monteer de reflector in het midden van de spatbordverlichting. Druk de reflector stevig op zijn plaats om de beste hechting te verkrijgen.
1Stekker van de achterlichtdraadboom [7B]
Afbeelding 2. Stekker van de achterlichtdraadboom – Dyna-modellen
Afbeelding 3. Stekker van de achterlichtdraadboom – Sportster-modellen
BEDRADING
 1. Zie Afbeelding 2 of Afbeelding 3. Zoek en ontkoppel de stekker van de achterlichtdraadboom [7B] van de hoofddraadboomconnector [7A].
 2. Bij Dyna-modellen: Zie Afbeelding 4. Sluit de verbindingsdraadboom (3) aan op de stekker van de achterlichtdraadboom [7B] en de hoofddraadboom [7A]. Bij Sportster-modellen: Zie Afbeelding 4. Sluit de verbindingsdraadboom (4) aan op de stekker van de achterlichtdraadboom [7B] en de hoofddraadboom [7A].
 3. OPMERKING
  Het oppervlak van het achterspatbord waar de draadklemmen worden gemonteerd, moet zeer schoon zijn, anders hechten de zelfklevende pads niet goed.
 4. Bij Dyna-modellen: Zie Afbeelding 1. Leid de draadboom van de verlichting langs de linkerbinnenkant van het spatbord en door het bedradingskanaal (2) naar de voorkant van het spatbord. Leid de draadboom daarna door het spatbord naar de omgeving van de zadelpan en de verbindingsdraadboom. Gebruik indien nodig draadklemmen om de draadboom vast te zetten. Bij Sportster-modellen: Leid de draadboom van de verlichting langs de linkerbinnenkant van het spatbord naar het doorvoergat in het spatbord. Bevestig de draadboom met de draadklemmen uit de set aan de binnenkant van het spatbord. Leid de draadboom daarna door het achterspatbord naar de omgeving van de zadelpan en de verbindingsdraadboom.
 5. OPMERKING
  Zie de servicehandleiding voor aanvullende informatie over het monteren van de Multilock-stekker, indien nodig.
 6. Zie Afbeelding 4. Plaats de draden en de aansluitingen van de verlichtingsbedrading in stekker (2) uit de set:
  1. Steek de blauwe draad in gat 1.
  2. Steek de rode/gele draad in gat 2.
  3. Steek de zwarte draad in gat 3.
 7. Sluit de draadboom van de verlichting aan op de connector met drie gaten van de verbindingsdraadboom.
 8. Bevestig de verbindingsdraadboom indien nodig in de omgeving van de zadelpan met kabelbinders (6).
TERUGBRENGEN IN RIJKLARE TOESTAND
1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het plaatsen van de hoofdzekering.
2. Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking), maar start de motor niet. Controleer of de spatbordverlichting en de verlichting van de motorfiets goed werken:
a. Als het contact aan staat, moeten de LEDs in de spatbordverlichting branden, samen met de achterlicht(en) van de motorfiets.
b. Als de remhendel of het rempedaal bediend wordt, moeten de LEDs in de spatbordverlichting aanzienlijk feller gaan branden, samen met de remlichten van de motorfiets.
c. Als de richtingaanwijzers bediend worden, moet de lichtsterkte van de LEDs in de spatbordverlichting constant blijven en mogen ze niet gaan knipperen.
d. Zet de contactsleutel op OFF (uit). De spatbordverlichting moet direct uit gaan, samen met de achterlichten van de motorfiets.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
3. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het monteren van het zadel.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Spatbordverlichtingsset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Spatbordverlichting
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Pinhuis, 3-polige
73103-96BK
3
Verbindingsdraadboom, Dyna-modellen (inbegrepen in set 73416-11)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Verbindingsdraadboom, Sportster-modellen (inbegrepen in set 73420-11)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5
Klem, zelfklevend (4)
10102
6
Kabelbinder (4)
10006
7
Houder, reflector
69599-11
8
Reflector
73315-10
Items genoemd in de tekst:
A
Zelfklevende pads
B
Zelfklevende pad