Sissy stuur
941001722022-07-20
ALGEMENE INFORMATIE
Tabel 1. Algemene informatie
Sets
Voorgestelde Tools
Vaardigheidsniveau(1)
52300700, 52300702
Veiligheidsbril
(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig
SETINHOUD
Afbeelding 1. Setinhoud: Sissy stuur (hoog rechtop afgebeeld)
Tabel 2. Setinhoud: Sissy stuurset
Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdert.
Onderdeel
Aantal
Beschrijving
Onderdeelnr.
Opmerkingen
1
1
Medaillon
13883-00
2
2
Passagier rugsteun, kort
52300698
Passagier rugsteun, hoog
52300694
3
4
Plug, zwart
12100176
4
2
Plug
12100105
5
1
Pakkingring, zijplaat, links
52300712
6
1
Pakkingring, zijplaat, rechts
52300738
7
1
vergrendelingshendel, links
52300496
8
1
vergrendelingshendel, rechts
52300494
ALGEMEEN
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte ';Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com .
Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets
Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.
Montagevereisten
Zie de bevestigingsmateriaalset 52300705 in geval dat de bevestigingspunten onderhoud of vervanging nodig hebben.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
VERWIJDEREN
1. Zie Afbeelding 2. Trek beide blokkeerhendels (3) naar achteren vanuit de vergrendelde stand (2) tegen de compressieveer aan (8).
2. Roteer de blokkeerhendels naar boven terwijl u aan de hendels trekt.
a. Terwijl de hendels omhoog draaien, worden de vergrendelingspunten (4) tegen de achterste bevestigingspunten geduwd (Afbeelding 2, onderdeel 13).
b. Hierdoor worden de achterkant van de zijplaten van de rugsteun (6) uit de bevestigingspunten omhoog getild.
3. laat de blokkeerhendels los.
a. De veren (8) zorgen ervoor dat elke hendel terug in de ontgrendelde stand komt (1).
4. Trek de zijplaten van de rugsteun van de voorste bevestigingspunten weg. Overschrijdt de hoek die wordt weergegeven in Afbeelding 2 niet.
5. Verwijder de rugsteun van het motorvoertuig.
INSTALLEREN
1. Zie Afbeelding 1. Plaats de vergrendelingshendels rechts (8) en links (7) in de ontgrendelde stand.
a. Zie Afbeelding 2. Trek beide blokkeerhendels (3) naar achteren tegen de compressieveer aan (8, niet zichtbaar).
b. Draai de hendels omhoog, zodat elk vergrendelingspunt (4) zich in de onderste uitsparing aan de achterkant (9) van de zijplaat (6) bevindt.
c. Iedere blokkeerpen (7) staat nu in de bovenste uitsparing (ontgrendelde stand).
d. De compressieveer (8) binnenin de blokkeerhendel zorgt ervoor dat de sluiting (5) in de ontgrendelde stand blijft staan.
2. Duw de voorste uitsparingen van de zijplaat (10), inclusief (11) aangebrachte pakkingringen, stevig en gelijkmatig op hun plek in de voorste bevestigingspunten (12).
3. draai de achterkant van de zijplaten van de rugsteun (6) omlaag naar de achterste bevestigingspunten (13).
a. In het geval de zijplaten (6) omlaag bewegen, maken de sluitingen contact met het kunststof oppervlak van de achterste bevestigingspunten.
4. Als de bevestigingspunten in aanraking komen met de sluitingen, wordt elk vergrendelingspunt(4) opgetild.
a. Hierdoor beweegt de pen (7) omlaag in de onderste (2-vergrendelde) stand van de zijplaat.
b. De veren (8) vergrendelen elke sluiting stevig rond de achterste bevestigingspunten vast.
c. Er moet een duidelijke klik hoorbaar zijn als de sluitingen in de bevestigingspunten komen te vallen.
5. Zorg ervoor dat de blokkeerpennen (7) volledig tegen de zijplaten aanliggen (6).
a. Duw de blokkeerhendel (3) naar voren als dit niet het geval is.
b. Het bevestigingspunt moet mogelijk worden gedraaid indien dit nog steeds niet het geval is. Raadpleeg de instructies van de bevestigingsmaterialenset.
1Ontgrendelde stand
2Vergrendeld
3Blokkeerhendel
4Vergrendelingsneus
5Sluiting
6Zijplaat
7Blokkeerpen
8Veer (niet afgebeeld)
9Onderste achteruitsparing zijplaat
10Zijplaat voorste uitsparing (niet afgebeeld)
11Pakkingring (niet afgebeeld)
12Voorste bevestigingspunt
13Achterste bevestigingspunt
Afbeelding 2. Verwijderen/installeren van de afneembare rugsteun
ONDERHOUD
Op den duur kunnen de bevestigingspunten slijten, waardoor het rek los kan raken en gaan rammelen. Draai de bevestigingspunten vast volgens de onderhoudsprocedure in bevestigingsmateriaalset 52300705.