LED GEBOGEN KENTEKENPLAATFRAME EN MONTAGESET
J062562020-08-19
ALGEMEEN
Setnummers
67900273, 67900275
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
OPMERKING
De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat de kentekenplaten van motorfietsen verlicht zijn. Het gebruik van dit gebogen kentekenplaatframe vereist de correcte montage van de lampafdekking uit deze set voor correcte verlichting van de kentekenplaat.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor uw jaar/model van motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
ELEKTRISCHE OVERBELASTING
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Deze set heeft 215 mA extra stroom van het elektrische systeem nodig op 13,5 VDC.
Setinhoud
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
 • MET alarmsirene: zet de contactschakelaar AAN met de afstandsbediening van het alarmsysteem. Raadpleeg de servicehandleiding. Schakel het alarmsysteem uit. Verwijder het zadel en het linker zijpaneel. Schakel de contactschakelaar in de stand OFF (UIT). Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering.
 • ZONDER alarmsirene: raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder het zadel en het linker zijpaneel. Verwijder de hoofdzekering.
MONTAGE
1. Zie Afbeelding 5 . Verwijder het verchroomde/zwarte frame van het gebogen kentekenplaatframe. Bewaar de vier platkopbouten (4).
2. Verwijder en bewaar de twee bouten waarmee de lichtbalk (A) op het spatbord is bevestigd.
3. Verwijder de lichtbalk voorzichtig van het spatbord.
4. Modellen van 2014 en later: Verwijder de twee bouten en onderlegringen waarmee de Standaard (OE) (Standaard (OE)) kentekenplaathouder en reflector aan de lichtbalk is bevestigd. Bewaar de onderlegringen en reflector.
5. Modellen van 2010 t/m 2013: Verwijder de twee bouten en onderlegringen waarmee de Standaard (OE) kentekenplaathouder aan de lichtbalk is bevestigd. Bewaar de bouten en de onderlegringen.
OPMERKING
Alle modellen:
 • De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat de kentekenplaten van motorfietsen verlicht zijn. Het gebruik van dit gebogen kentekenplaatframe vereist de correcte montage van de lampafdekking uit deze set voor correcte verlichting van de kentekenplaat.
 • De omgevingstemperatuur moet tenminste 16 °C (60 °F) zijn voor een goede hechting van de verlichtingsbehuizing aan het kentekenlicht.
6. Reinig het oppervlak van de standaard OE kentekenplaatlamp (B) grondig met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedestilleerd water. Laat het geheel volledig drogen.
7. Neem de kentekenplaatlampafdekking (5) uit de set.
8. Verwijder de beschermstrook van de afdekking. Zie Afbeelding 1 . Monteer de afdekking (2) op de kentekenplaatlamp (1) zoals afgebeeld.
1Kentekenplaatlamp
2Kentekenplaatlampafdekking
3Zoek de hoeken van de afdekking zoals afgebeeld
Afbeelding 1. Monteer de kentekenplaatafdekking
9. Verwijder de Standaard (OE) doorvoertule van het spatbord en gooi deze weg. Neem de nieuwe doorvoertule (9) uit de set. Zie Afbeelding 5 .
10. Routeer de lichtbalk en de kabelboom van het gebogen kentekenplaatframe (C) door de gespleten doorvoertule in de onderzijde van het spatbord.
11. Modellen van 2014 en later: Monteer het gebogen kentekenplaatframe (1) en de standaard (OE)-reflector op de lichtbalk (A).
a. Gebruik twee nieuwe bouten (8) en de eerder bewaarde onderlegringen. Haal de bouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) bolkopbout
12. Modellen van 2010 t/m 2013: Monteer het gebogen kentekenplaatframe (1) op de lichtbalk (A) met de eerder bewaarde twee bouten en onderlegringen. Haal de bouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) bolkopbout
13. ALLE modellen: Maak de lichtbalk vast aan het spatbord met de twee eerder verwijderde bouten. Haal de bouten aan.
Koppel: 9,5–16,3 N·m (7–12 ft-lbs) bolkopbout
14. Routeer de kabelboom van het gebogen kentekenplaatframe samen met de bedrading van de Standaard (OE) achterverlichting die langs de linker framedeksel/zadeltassteun loopt.
15. Modellen van 2010 t/m 2013: zie Afbeelding 2. Modellen van 2014 en later: Zie Afbeelding 3. ALLE modellen: Verwijder de twee bouten waarmee de elektrische caddy is bevestigd. Kantel de caddy naar buiten.
16. Routeer de kabelboom achter de caddy en onder het zadel.
17. Monteer de caddy-bouten. Haal de bouten aan.
Koppel: 8,1–10,9 N·m (6–8 ft-lbs) Zeskantinbusbout
Afbeelding 2. Verwijder de bouten van de elektrische caddy (FL-modellen van 2010-2013)
Afbeelding 3. Verwijder de bouten van de elektrische caddy (FL-modellen van 2014 en later)
Afbeelding 4. De connector voor de achterverlichting [7] losmaken
18. Modellen van 2010 t/m 2013: Sluit de kabelboomconnector van het gebogen kentekenplaatframe aan op de afgedekte Deutsch P&A vierpolige accessoireconnector [4]. Deze connector bevindt zich onder het zadel, voor de elektronische regelmodule (ECM). Als de P&A accessoireconnector al in gebruik is, is er een dubbele accessoirekabelboom (onderdeelnr. 70264-94) leverbaar via een Harley-Davidson-dealer. Modellen van 2014 en later: Haal de Y-kabelboom voor de kentekenplaatlamp (11) uit de set.
a. Zie Afbeelding 4 . Maak de zwarte zespolige Molex-achterverlichtingsconnector [7] los bovenaan de caddy van de elektronische regelmodule (ECM).
b. Sluit de Y-kabelboom aan op de open connectors [7A] en [7B].
c. Sluit de connector van het gebogen kentekenplaatframe aan op de Y-kabelboom.
OPMERKING
Controleer of het contactslot in de stand OFF (uit) staat vóór het plaatsen van de hoofdzekering.
19. ALLE modellen: zie de servicehandleiding. Monteer de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
20. Controleer of de achterverlichting juist werkt. Met contact op OFF (Uit): de achterlichten en ledlampen van gebogen kentekenplaatframe zijn uit. Zet het contactslot in stand ACC (Accessoires). Zet het contact ON (Aan), maar start de motor niet.
a. Schakel de rem in. De achterlichten moeten uit blijven.
b. De ledlampen van het gebogen kentekenplaatframe gaan branden.
c. Rem op het voor- of achterwiel. De ledlampen van het gebogen kentekenplaatframe gaan opmerkelijk harder branden en de achterlichten branden op volle kracht.
d. De achterlichten en ledlampen van gebogen kentekenplaatframe gaan branden.
e. Rem op het voor- of achterwiel. De ledlampen van het gebogen kentekenplaatframe gaan opmerkelijk harder branden.
21. Bevestig de kabelboom van het gebogen kentekenplaatframe met kabelbinders (12) uit de set.
22. Breng de vier rechthoekige schuimrubberen blokken (7) aan op het gebogen oppervlak van de kentekenplaathouder, aan de binnenzijde van elk geschroefd inzetstuk.
23. Monteer het kentekenplaatframe (1) over de kentekenplaat van de motorfiets.
24. Bevestig op de onderzijde (6) met de platkopbouten (4). Haal de bouten aan.
Koppel: 0,8–1 N·m (7–9 in-lbs) inbusbout met platte kop
25. Zie de servicehandleiding. Monteer de linker zijafdekking. Bevestig het zadel.
MONTAGE ACHTERREFLECTOR (MODELLEN 2010-2013)
WAARSCHUWING
De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)
OPMERKING
De omgevingstemperatuur moet minstens 16 °C (60 °F) zijn om de reflectoren (10) goed aan het achterspatbord te laten hechten.
 1. Reinig de zone van het achterspatbord onder de kentekenplaat met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedestilleerd water. Laat het geheel volledig drogen.
 2. Plaats de reflector als test op het spatbord voordat u de beschermstrook van de reflector haalt.
 3. Centreer de reflector van links naar rechts zodat het oppervlak van de reflector evenwijdig staat met de grond.
 4. Markeer de definitieve locatie.
 5. Trek de beschermstrook van de kleefband op de reflector.
 6. Plaats de reflector voorzichtig op het achterspatbord.
 7. Druk de reflector stevig op de plaats.
 8. Houd de reflector ongeveer één minuut op zijn plaats vast terwijl u gelijkmatige druk uitoefent om goede hechting te verzekeren.
OPMERKING
 • Gedurende TEN MINSTE 24 uur na het bevestigen van de reflector mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.
 • De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij een normale omgevingstemperatuur.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 5. Serviceonderdelen, LED gebogen kentekenplaatframe en montageset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Frame, LED gebogen kentekenplaat (zwart), set 67900273
Frame, LED gebogen kentekenplaat (chroom), set 67900275
67900274
67900276
2
Ledlamp en kabelboom (rood), gebogen kentekenplaatframe
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Tape, polyurethaan (doorschijnend)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Bout, inbus, platkop, nr 10 -32 (chroom) (4)
94228-00
5
Adekking, Kentekenplaatlamp
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Onderzijde, gebogen kentekenplaatframe (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7
Tape, schuim, beschermstrook (4)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8
Bout, TORX®-inbus (2)
10200547
9
Doorvoertule, kentekenplaatlamp
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10
Reflector en basis, FL Touring-modellen
59365-07
11
Kabelboom, kentekenplaatlamp
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
12
Draadbinder (6)
10006
Items genoemd in de tekst:
A
Verlichtingsbalk
B
Kentekenplaatlamp
C
Kabelboom van gebogen kentekenplaatframe (deel van Item 2)