TOURING-SOLOZADEL
J063862017-10-16
ALGEMEEN
Setnummer
52000253
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
Setinhoud
Deze set bevat slechts één solozadel.
MONTAGE
1. Raadpleeg de gebruikershandleiding. Verwijder het zadel.
2. Verwijder steunriem en moeren. Bewaar de moeren.
3. Zie Afbeelding 1. Verwijder twee moeren (1). Laat de plastic sluitringen (2) van de tapeindplaat op hun plaats.
4. Als u het zadel installeert met een passagierszadel, raadpleeg dan het instructieblad van het passagierszadel voor installatie van passagierszadel en steunriem. Er kunnen extra bevestigingsmaterialen vereist zijn om een passagierszadel te monteren.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
5. Schuif het nieuwe solozadel op zijn plaats tot het voorste lipje in het frame vastklikt en de achterkant van het zadel over de montagetapeinden valt. Monteer de montagemoeren van het zadel op de tapeinden.
1Moer (2)
2Sluitring van tapeindplaat (2)
Afbeelding 1. Moeren verwijderen