SIRIUSXM-SATELIETRADIOSET MET GEAVANCEERDE AUDIO
J057622018-02-13
ALGEMEEN
Setnummer
76000351
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
De SiriusXM®-satellietradio is alleen beschikbaar op het vasteland van de Verenigde Staten, District of Columbia en Puerto Rico (met een beperkte dekking). De service is niet beschikbaar in Alaska of Hawaii. Neem rechtstreeks contact op met SiriusXM in Canada voor informatie over dekking in Canada.
Vereiste aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Elektrische overbelasting
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Deze SiriusXM-radio heeft maximaal 400 milliampère extra stroom van het elektrische systeem nodig.
Setinhoud
Raadpleeg Afbeelding 5 en Tabel 1.
VOORBEREIDEN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
1.
OPMERKING
Zie de servicehandleiding voor de volgende stappen.
Verwijder de hoofdzekering.
2. Verwijder de buitenkuip.
MONTAGE
SiriusXM-module
1. Zie Afbeelding 3. Verwijder de toegangspaneelbouten (4) aan de achterkant van de radio. Plaats het toegangspaneel terzijde. Bewaar de bouten voor montage.
2. Zie Afbeelding 5. Plaats de SiriusXM-module.
a. Verwijder, indien aanwezig, de kunststof penbeschermer (A) uit de SiriusXM-module (2).
b. Lijn de connectoren van de SiriusXM-module en de radio uit.
c. Houd de SiriusXM-module parallel aan de radio.
d. Schuif de SiriusXM-module recht op zijn plaats.
e. Controleer of de SiriusXM-module naar behoren is uitgelijnd met de radio. Raadpleeg Afbeelding 1 en Afbeelding 2.
f. Inspecteer de schuimverzegeling om de gehele module op openingen.
Afbeelding 1. Correcte installatie van de SiriusXM-module
Afbeelding 2. Onjuiste installatie van de SiriusXM-module
3. Plaats de toegangspaneelbouten. Aangehaald.
Koppel: 0,338–0,564 N·m (3–5 in-lbs) steun
Antennebevestiging
Op de voorvork gemonteerde kuip
1.
OPMERKING
Als een Interfacemodule voor de draadloze headset (WHIM) geïnstalleerd is of wordt, gebruik dan de antennebevestigingsprocedure in het WHIM Instructieblad (J06542).
Zie Afbeelding 3. Maak de bouten (2) los en schuif de steun (3) op zijn plaats. Haal aan.
Koppel: 5,42–6,78 N·m (48–60 in-lbs) steun
2. Zie Afbeelding 5. Reinig de bevestigingsoppervlakken van de antenne (1) en steun met een alcoholdoekje (5). Plaats nadat deze zijn gedroogd de zelfklevende pad (4) op de steun en plaats de antenne op de zelfklevende pad. Raadpleeg Zelfklevende strips.
3. Leid de antennedraad langs de bestaande kabelboomroutes.
4. Sluit de SiriusXM-antenne aan op de SiriusXM-module.
5. Gebruik de kabelbinders (3) om de antennekabel aan de bestaande kabelbomen in de kuip vast te zetten.
1SiriusXM-antenne
2Steunbout (2)
3SiriusXM-steun
4Toegangsbout (2).
Afbeelding 3. SiriusXM-steun - Binnenkuip linksboven
Op frame gemonteerde kuip
1. Zie Afbeelding 4. Reinig de bevestigingsoppervlakken van de antenne. Raadpleeg Zelfklevende strips.
2. Zie Afbeelding 5. Plaats nadat deze zijn gedroogd het zelfklevende kussentje (4) op de steun en plaats de antenne op het zelfklevende kussentje.
3. Leid de antennedraad langs de bestaande kabelboomroutes.
4. Zie Afbeelding 3. Sluit de SiriusXM-antenne (5) aan op de SiriusXM-module (4).
5. Gebruik de kabelbinders (3) om de antennekabel aan de bestaande kabelbomen in de kuip vast te zetten.
Afbeelding 4. Plaatsing SiriusXM-module - Binnenkuip linksboven
Zelfklevende strips
1.
OPMERKING
  • Voor een goede hechting moet de omgevingstemperatuur tussen 21–38 °C (70–100 °F) liggen. Niet bevestigen bij een temperatuur van minder dan 10 °C (50,0 °F).
  • De onderdelen kunnen niet worden verplaatst als deze eenmaal bevestigd zijn.
  • Gedurende ten minste 24 uur na het aanbrengen mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.
  • De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij een normale omgevingstemperatuur.
  • Niet schoonmaken met gedenatureerde alcohol, witte spiritus of andere oplosmiddelen. Dit kan eventuele schade aan de onderdelen veroorzaken.
Reinig het oppervlak met een oplossing van 50% isopropylalcohol en 50% water. Laat deze volledig opdrogen.
2. Plaats het onderdeel in dit gebied.
a. Test of het inzetstuk goed past, terwijl de kleeflaag nog aanwezig is.
VOLTOOID
1. Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
OPMERKING
Het opstarten van de radio vergt de eerste keer meer tijd omdat de radiomenu's worden bijgewerkt en omdat er andere functies worden uitgevoerd.
2. Schakel de radio in om de werking te controleren. SiriusXM moet nu in het menu worden weergegeven. Zoek handmatig naar kanaal 1 voordat u activeert.
3. Breng de buitenste kuip aan. Raadpleeg de servicehandleiding.
4. Zie de Boom! Box gebruikershandleiding voor activeringsinstructies. Zie Serviceinfo.Harley-Davidson.com
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 5. Serviceonderdelen: SiriusXM-module
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
SiriusXM-antenne
76000221
2
SiriusXM-module
76000233
3
Kabelbinder (3)
10181
4
Zelfklevende pad
76498-06
5
Alcoholdoekje
94678-00Y
6
SiriusXM-steun
76000504
Extra onderdeel genoemd in de tekst:
A
Penbeschermer