WEERSPANNIGE VOETSTEUNEN - PASSAGIER
941002482022-02-22
ALGEMENE INFORMATIE
Tabel 1. Algemene informatie
Sets
Voorgestelde Tools
Vaardigheidsniveau(1)
50501979, 50501980
Veiligheidsbril
(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig
SETINHOUD
Afbeelding 1. Setinhoud: Voetsteunen passagier
Tabel 2. Setinhoud: Passagiersvoetsteunenset
Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdert.
Onderdeel
Aantal
Beschrijving
Onderdeelnr.
Opmerkingen
1
1
Voetsteun (rechts) - Zwart
5050173
Voetsteun (rechts) - Grijs
5050176
2
1
Voetsteun (links) - Zwart
5050174
Voetsteun (links) - Grijs
5050175
3
2
Blokkeerplaat
50502231
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen
A
2
Standaard (OE) (Standaard (OE)) Gaffelpen
B
2
Standaard (OE) Blokkeerkogel
C
2
Standaard (OE) Blokkeerveer
ALGEMEEN
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) .
Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: www.harley-davidson.com/isheets
Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
VERWIJDEREN
1. Verwijder de gaffelpen van de passagiersvoetsteun (A).
a. Zie Afbeelding 2. Zoek de borglip.
b. Duw de borglip naar binnen.
c. Gebruik een drift om de gaffelpen omhoog te duwen en te verwijderen.
Afbeelding 2. Borglip gaffelpen
OPMERKING
Controleer of de blokkeerplaat wordt verwijderd met de passagiersvoetsteun. Het niet verwijderen van de blokkeerplaat bij de montage kan leiden tot kwijtraken van de blokkeerkogel en -veer.
2. Verwijder Standaard (OE) passagiersvoetsteun inclusief de blokkeerplaat (3, B en C).
a. Trek de voetsteun naar buiten en verwijder het uit het frame van het motorvoertuig.
b. Bedek de voetsteun met een handdoek en verwijder blokkeerplaat (3).
c. Zoek de blokkeerkogel (B) en veer (C).
d. Leg de blokkeerkogel en -veer apart voor later gebruik.
e. Verwijder de blokkeerplaat (3).
INSTALLEREN
1. Maak de blokkeerkogel (B) en veer (C) schoon.
2. Vind het blinde gat in de nieuwe passagiersvoetsteun (1 of 2).
3. Installeer de blokkeerveer en -kogel in het blinde gat.
4. Houd druk op de blokkeerkogel en schuif de nieuwe over de blokkeerplaat (3) over de blokkeerkogel en -veer heen.
5. installeer de passagiersvoetsteun in het frame.
6. Lijn de voetsteun uit met het gat van de gaffelpen.
7. Installeer de gaffelpen vanaf de bovenkant van het frame (A).
a. Controleer of de borglip van de gaffelpen volledig in positie is.
VOLTOOID
1. Controleer de werking.
a. vouw de passagiersvoetsteun in en uit.