OVERWATCH-TAS
941000332023-01-09
ALGEMENE INFORMATIE
Tabel 1. Algemene informatie
Sets
Voorgestelde Tools
Vaardigheidsniveau(1)
Tijd
93300119, 93300120, 93300168
Veiligheidsbril
15 notulen
(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig
SETINHOUD
Afbeelding 1. Setinhoud: Onderdelen Overwatch-tas
Tabel 2. Setinhoud: Onderdelen Overwatch-tas
Onderdeel
Aantal
Beschrijving
Onderdeelnr.
Opmerkingen
1
1
Tas, droog, set 93300119
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
1
Tas, sissybar, set 93300120
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
4
Band, Sets 93300119, 9330168
93300138
4
2
Riem, set 93300120
93300139
5
1
Riem, set 93300120
93300140
6
1
Tas, droog, Set 93300168
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7
1
Afneembare afvalriem, set 93300168
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8
1
Schouderband, Se 93300168
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
9
1
Vrachtnet, set 93300168
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
OPMERKING
Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdert van het voertuig.
ALGEMEEN
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: www.harley-davidson.com/isheets
Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.
Montagevereisten
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
INSTALLEREN
WAARSCHUWING
Raadpleeg het hoofdstuk Accessoires en bagage in uw gebruikershandleiding. Indien bagage onjuist wordt geplaatst of accessoires onjuist worden aangebracht, kan dit leiden tot defecten aan componenten en kunnen de stabiliteit, de wegligging en de prestaties worden aangetast, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00021b)
 • De tas MOET met het volgende worden geïnstalleerd:
  1. Zie Afbeelding 6 en Afbeelding 7 . Bevestig vier riemen met snelsluitgespen aan het bagagerek, het passagierszadel, de sissybar of een ander onderdeel van de motorfiets.
  2. Zie Afbeelding 8. Bevestig minstens twee riemen rond de sissybar.
 • Indien gemonteerd op een bagagerek mag het gewicht niet hoger zijn dan de limiet van het bagagerek of de tas, afhankelijk van welke lager is.
 • Indien gemonteerd op een passagierszadel, mag het gewicht niet meer zijn dan 9 kg (20 lb) voor de Dry tas en 11,3 kg (25 lb) voor de sissybar-tas.
 • Controleer of alle banden goed bevestigd zijn, om te voorkomen dat ze in contact kunnen komen met het achterwiel tijdens het gebruik van de motorfiets.
 • Controleer of tas, bevestigingsriemen en andere componenten van het bagagesysteem de zichtbaarheid van reflectoren en verlichting niet afdekken of belemmeren.
 • Controleer de bagage regelmatig.
 • Zie de gebruikershandleiding voor de aanbevolen bandenspanning.
WAARSCHUWING
Overschrijd niet het maximaal toelaatbare gewicht (GVWR) of de maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR) van de motorfiets. Overschrijden van deze belastingscapaciteiten kan leiden tot defecte onderdelen en een negatief effect hebben op stabiliteit, wegligging en goede werking, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00016f)
 • Het maximaal toelaatbare gewicht (GVWR) is het totale gewicht van de motorfiets, de accessoires, de bestuurder, de passagier en de bagage dat veilig kan worden vervoerd.
 • GAWR is het maximaal toelaatbare gewicht dat veilig op een as kan worden vervoerd.
 • De GVWR en GAWR worden vermeld op het informatieplaatje dat zich bevindt op de onderste framebuis.
Snelsluitgespen
1. Zie Afbeelding 2. Koppel de snelsluitgespen en klemmen los.
1Snelsluiter (losgekoppeld)
2Snelsluiter (verbonden)
3Riem
Afbeelding 2. Snelsluitgesp
2. Bevestig de banden aan een daarvoor geschikt punt op het voertuig.
3. Verbind snelsluitgespen.
4. Haal bandjes strak aan om tas aan voertuig te binden.
5. Zie Afbeelding 3. Sluit klem om de bandjes strak te houden.
1Open
2Gesloten
Afbeelding 3. Open/Sluit Klem
6. Controleer of tas veilig op het voertuig gemonteerd is.
7. Zie Afbeelding 4. Rol overtollig bevestigingsmateriaal op en beveilig het, gebruik makend van de haken en lussen, zodat de bandjes niet in aanraking komen met het achterwiel of schade aanbrengen aan de lak.
Afbeelding 4. Overtollige bandjes
Overwatch Droogzak (Sets 93300119, 93300168)
OPMERKING
 • Een passagierszadel of bagagerek is vereist voor het monteren van de tas.
 • Voordat u een droogzak (93300168) aan het motorvoertuig bevestigt, bewaart u de schouderband en tailleriem in de zak van de tas, zoals weergegeven in Afbeelding 1Afbeelding 2 .
1. Zie Afbeelding 5. Bevestig riemen met snelsluitgesp (3) op de tas (1) door de riem door de D-ringen te lussen.
2. Zie Afbeelding 6. Plaats de tas op het passagierszadel.
3. Raadpleeg Snelsluitgespen. Bevestig de vier riemen met snelsluitgespen.
OPMERKING
Zie Afbeelding 6 en Afbeelding 7 . Bevestig vier riemen met snelsluitgespen aan het bagagerek, het passagierszadel, de sissybar of een ander onderdeel van de motorfiets.
4. Zie Afbeelding 7. Plaats de tas op de bagagedrager.
5. Raadpleeg Snelsluitgespen. Bevestig de vier riemen met snelsluitgespen.
OPMERKING
Zie Afbeelding 6 en Afbeelding 7 . Bevestig vier riemen met snelsluitgespen aan het bagagerek, het passagierszadel, de sissybar of een ander onderdeel van de motorfiets.
a. Zie Afbeelding 7. Voor kleinere zadels en bagagerekken kunnen de onderste riemen met snelsluitgesp kruiselings worden bevestigd om ervoor te zorgen dat ze volledig kunnen worden aangetrokken om de bagage vast te zetten op het voertuig.
Afbeelding 5. Riemen met snelsluitgesp (93300138)
Afbeelding 6. Bevestigd aan zadel
Afbeelding 7. Bevestiging aan bagagerek
Overwatch grote sissybar-tas
1. Zie Afbeelding 8. Plaats de tas op de bagagedrager.
2. Bevestig minimaal de twee onderste riemen met snelsluitgespen rond de sissybar.
OPMERKING
Afhankelijk van de configuratie van de sissybar, kan de bovenste riem met snelslitgesp niet rond de sissybar passen.
3. Bevestig indien dit mogelijk is de bovenste riem met snelsluitgesp rond de sissybar.
Afbeelding 8. Bevestigd aan sissybar
ZORG-EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
1. Gebruik een stofvrije doek om stof en vuil af te vegen.
2. Reinig de buitenkant grondig met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
3. Gebruik geen kunstmatige middelen om het materiaal sneller te drogen.
4. Bevat een of meer van de volgende materialen:
a. Polyester
b. Polypropyleen
c. Polyethyleen
d. Polyvinylchloride