CRUISER-INRIJKLEM
J052622010-11-15
ALGEMEEN
Setnummers
92900001 en 92900002
Modellen
De Harley-Davidson-inrijklem is een volledig verstelbaar wielblokkeringssysteem. Het kan op een veilige manier motorfietsen ondersteunen met een gewicht tot 1.360 kg (3.000 lb) met velgdiameters voor en achter van 35–55 cm (14–22 in) en banden met een breedte van 80-220 mm.
Motorfietsen met hele lage spatborden of kappen passen wellicht niet op de inrijklem. De minimaal vereiste speling is 38 cm (15 in) bij de voorste aanslagrail en 15 cm (6 in) voor de houder.
Vereiste aanvullende onderdelen
Voor op een aanhangwagen gemonteerde toepassingen van deze set moet de aanhangwagenadapterset (onderdeelnr. 92900002) afzonderlijk worden aangeschaft en geïnstalleerd. De montage-instructies voor die set vindt u aan het eind van dit instructieblad.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
Setinhoud
Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar bij deze set.
INSTELLEN
1. Haal de inrijklemonderdelen uit de doos.
2. Verwijder de kabelbinder van de inrijklembasis.
3. Zie Afbeelding 1. Verwijder de borgpen (10) en de voorste aanslagpen (9).
4. Monteer de basis van de inrijklem en twee bouten (12) op de steunrail (13). Haal de bouten aan tot 21,7–24,4 N·m (16–18 ft-lbs).
5. Laat de voorste aanslagrail (15) samen met de losse houder (14) omhoog komen totdat ze rechtop staan.
6. Verwijder de houder uit de V-vormige steun (16) van de voorste aanslagrail terwijl u de voorste aanslag rechtop houdt.
7. Zet de voorste aanslagrail rechtop met de voorste aanslagpen (9). Zet de pen vast met de eerder verwijderde borgpen (10).
OPMERKING
Monteer de houder in de primaire gaten zoals aangegeven in Tabel 1 voor de eerste keer plaatsen van de motorfiets. Als het wiel te strak zit of in de inrijklem knelt, haal de motorfiets er dan af en zet de houder in de secundaire positie zoals aangegeven in de tabel. Zie Afstelling inrijklem en houder.
8. Zie Tabel 1 en Afbeelding 1. Monteer de houder (14) en de draaipen van de houder (8) op de gaten van de inrijklem zoals aangegeven in de tabel. Richt de houder (14) zodanig dat het uiteinde van de houder met het lipje (7) van de voorste aanslagrail (15) af is geplaatst, zoals afgebeeld. Zet de draaipen van de houder vast met de borgpen (11).
9. Pas indien nodig de hoogte van de V-vormige steun (16) aan tot de stand die zich het dichtst bij de wielashoogte bevindt. Doe dit als volgt:
a. Verwijder de twee bouten (17).
b. Pas de hoogte van de V-vormige steun aan.
c. Plaats twee bouten (17) en draai aan tot 10,8–12,2 N·m (8–9 ft-lbs).
Tabel 1. Instelling houderpositie
Wiel
Breedte van de band (mm)
Velgdiameter (inch)
Primaire houderpositie
Secundaire houderpositie
Voor
80, 90
21
1
2
Voor
100, 120
21
1
1
Voor
100
18
2
3
Voor
100
19
2
2
Voor
120
17
3, 4
5
Voor
130
16
2
3
Voor
140
17
1
2
Voor
150
17
1
1
Achter
150+
Alle
1
1
BEDIENING
De motorfiets op de inrijklem plaatsen
1. Plaats de inrijklem direct voor of achter de motorfiets.
2. Lijn het wiel uit met het midden van de houder.
3. Duw of rijd de motorfiets op en over de houder totdat de band tegen de voorste aanslag rust.
4. Bij onderhoud aan of opslag van de motorfiets, moet het wiel met een geschikte band of riem worden vastgezet aan de voorste aanslag. Leid de band rond de voorste aanslag en door het wiel.
WAARSCHUWING
Zet de motorfiets goed vast tijdens transport. Wanneer u de motorfiets niet goed vastzet, kan deze gaan kantelen of omvallen, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00617c)
5. Als de inrijklem op een aanhangwagen of vrachtwagen is gemonteerd, zet de motorfiets dan vast met behulp van de juiste banden of riemen.
Afstelling inrijklem en houder
OPMERKING
De houderinstellingen die worden aangegeven in Tabel 1 vormen alleen een aanbeveling. Het kan zijn dat de houder anders afgesteld moet worden vanwege de verschillende bandenproductievarianten.
Wanneer de houder van de inrijklem op de juiste plaats zit, kantelt de houder helemaal naar voren zonder ook maar iets van de inrijklem of het onderliggende oppervlak te raken.
Als de inrijklem te strak zit of als het wiel erin knelt, haal de motorfiets dan van de inrijklem en zet de houder één stand dichter bij de voorste aanslagrail. Doe dit als volgt:
  1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de borgpen (11) en de draaipen van de houder (8).
  2. Verplaats de houder (14) naar de nieuwe positie.
  3. Plaats de draaipen van de houder (8) en de borgpen (11).
1Houderpositie 1
2Houderpositie 2
3Houderpositie 3
4Houderpositie 4
5Houderpositie 5
6Houderpositie 6
7Uiteinde van houder met lipje
8Houderpen – 10 x 254 mm (3/8 x 10 in)
9Voorste aanslagpen – 12 x 254 mm (1/2 x 10 in)
10Borgpen (2) – 12 mm (1/2 in)
11Borgpen – 10 mm (3/8 in)
12Bout, platkop, 5/16-18 x 3/4 inch (2)
13Steunrail
14Houder
15Voorste aanslagrail
16V-vormige steun
17Bout, platkop, 1/4-20 x 1/2 inch (2)
Afbeelding 1. Harley-Davidson-inrijklem
AANHANGWAGENADAPTERSET (AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)
Monteer de inrijklem alleen op een goed onderhouden aanhangwagen die of voertuig dat het gewicht van de motorfiets kan dragen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motorfiets voor gewichten van voertuigen.
Installeren van de montagesteun
1. Zie Afbeelding 2. Plaats de borstbouten (3) op de inrijklem zoals afgebeeld. Gebruik nu geen onderlegringen (2). Haal de bouten aan tot 24,4 N·m (18 ft-lbs).
2. Bepaal de plaats van de aanhangwagensteun (5) als volgt:
a. De montageplaats van de steun moet minimaal 26 cm (10 in) (8) van de voorkant van de aanhangwagen liggen of van een voorwerp op het montageoppervlak dat in de weg zou zitten voor het plaatsen van de inrijklem.
b. De montageplaats van de steun moet zo gekozen worden dat de volledige inrijklem nog op het montageoppervlak past.
VOORZICHTIG
Draag altijd geschikte oogbescherming bij het boren of slijpen. Rondvliegende deeltjes kunnen ernstig oogletsel veroorzaken. (00402e)
3. Installeer de montagesteun als volgt:
a. Richt de montagesteun zoals afgebeeld op de geselecteerde plaats.
b. Gebruik de montagesteun als sjabloon, markeer de plaatsen van de buitenste gaten van de steun op het montageoppervlak. Leg de montagesteun terzijde.
c. Controleer of het gebied onder het montageoppervlak vrij toegankelijk is.
d. Gebruik een boor van 7,9 mm (5/16 in) om gaten te boren op de gemarkeerde posities.
e. Plaats de montagesteun (5) op de bovenkant van het montageoppervlak en zet vast met bouten (4), onderlegringen (6) en borgmoeren (7). Aanhalen tot 24,4–32,5 N·m (18–24 ft-lbs).
4. Plaats de inrijklem zodanig op de montagesteun dat de eerder geplaatste borstbouten (3) in de groeven van de montagesteun passen.
OPMERKING
Als de inrijklem niet gemakkelijk op de plaats schuift op de montagesteun, verwijder dan de borstbouten van de inrijklem en monteer de borstbouten opnieuw met behulp van onderlegringen (2), zoals afgebeeld. Monteer dan de inrijklem opnieuw op de montagesteun. Als ergens iets knelt door een ongelijkmatig oppervlak, moet dit worden opgelost.
5. Druk de inrijklem naar voren zodat de borstbouten in de groeven van de montagesteun vallen.
6. Plaats de vleugelbout (1) door de inrijklemsteun en in de montagesteun (5). Draai de vleugelbout handvast aan.
Plaats en verwijder de wielbout
WAARSCHUWING
Zet de motorfiets goed vast tijdens transport. Wanneer u de motorfiets niet goed vastzet, kan deze gaan kantelen of omvallen, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00617c)
Om de inrijklem op de montagesteun te plaatsen:
  1. Plaats de inrijklem zodanig op de montagesteun dat de borstbouten (3) in de groeven van de montagesteun passen.
  2. Druk de inrijklem naar voren zodat de borstbouten in de groeven van de montagesteun vallen.
  3. Plaats de vleugelbout (1) door de inrijklemsteun en in de montagesteun (5). Draai de vleugelbout handvast aan.
Om de inrijklem te verwijderen van de montagesteun:
  1. Verwijder de vleugelbout (1) van de inrijklem en bewaar deze.
  2. Druk de inrijklem naar achteren zodat de borstbouten naar het losse uiteinde van de montagesteungroeven schuiven.
  3. Til de inrijklem van de montagesteun.
  4. Bewaar de vleugelbout in de aanhangwagenmontagesteun (5). Draai de vleugelbout handvast aan.
1Vleugelbout, 5/16-18 x 1 inch
2Onderlegring (2)
3Borstbout (2)
4Bout, platkop, 5/16-18 x 2 1/2 inch (2)
5Montagesteun
6Onderlegring (2)
7Borgmoer, 5/16-18 inch (2)
8Afmeting: 26 cm (10 in)
Afbeelding 2. Aanhangwagenmontageset (afzonderlijk verkrijgbaar)