Sierringen voor richtingaanwijzers, Bullet-stijl
J030842009-01-27
ALGEMEEN
Setnummers
69752-04, 69753-04, 69754-04, 69755-04, 69758-05, 69759-05, 69760-05, 69761-05, 73342-09, 73343-09
Modellen
Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
Setinhoud
INSTALLEREN
  1. Zie Afbeelding 1. Met gebruikmaking van de verwijderingsinkeping in de lens van de richtingaanwijzer, wrikt u de lens voorzichtig uit de behuizing. Gooi de lens weg. Herhaal dit voor de andere lens.
  2. Verwijder de lampjes uit de richtingaanwijzers.
  3. Monteer de nieuwe oranje lampjes uit de set. Lampjes aangeduid met 1157A (dubbel filament) zijn voor de voorste richtingaanwijzers bedoeld. Lampjes aangeduid met 1156A (enkel filament) zijn voor de achterste richtingaanwijzers bedoeld.
  4. Monteer de in de set aanwezige nieuwe sierringen/lenzen door deze op hun plaats te klikken. Controleer of de richtingaanwijzers goed werken.
  5. Druk op de rand van de lens (niet op de chromen sierring rondom de lens) totdat de lens in de behuizing klikt, anders kan de sierring beschadigd raken.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen: sierringen voor richtingaanwijzers, Bullet-stijl
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeel
nummer
Voor
Setnummers 69754-04, 69760-05 (met klep)
1
Heldere lens, Bullet, richtingaanwijzer (2)
2
Oranje gloeilamp, 1157A (2)
69331-02
Achter
Setnummers 69755-04, 69761-05 (met klep)
1
Heldere lens, Bullet, richtingaanwijzer (2)
2
Oranje gloeilamp, 1156A (2)
69330-02
Voor
Setnummers 69752-04, 69758-05, 73342-09
(met klep)
1
Grijze lens, Bullet, richtingaanwijzer (2)
2
Oranje gloeilamp, 1157A (2)
69331-02
Achter
Setnummers 69753-04, 69759-05, 73343-09
(met klep)
1
Grijze lens, Bullet, richtingaanwijzer (2)
2
Oranje gloeilamp, 1156A (2)
69330-02
Items genoemd in de tekst, maar niet opgenomen in de set:
A
Koplampsierring (met klep)
B
Koplampsierring (zonder klep)
C
De verwijderingsinkeping bevindt zich aan de
onderkant van de sierring (niet afgebeeld)