BILLET REMPEDAALSETS
J056582020-01-14
ALGEMEEN
Setnummers
41600079, 41600082, 41600146, 41600208, 41600280, 41600304, 41600305
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Voor een juiste installatie moet voor deze set wiellagervet (onderdeelnr. 99856-92) afzonderlijk worden aangeschaft. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer.
Voor het correct installeren van deze set is het tevens noodzakelijk een rempedaalrubber te installeren. Raadpleeg de betreffende onderdelencatalogus voor het vervangende standaard (OE) beschermrubber. Zie de P&A-catalogus voor een selectie van rempedaalrubbers.
Sets 41600304 en 41600305: Aparte aanschaf van een nieuw een nieuw accessoire-rempedaalrubber is vereist.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
Setinhoud
VERWIJDEREN
 1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de splitpen met onderlegring (A) uit de gaffelpen van de hoofdcilinder. Gooi de splitpen weg.
 2. OPMERKING
  De gaffelpen past zeer nauw. Gebruik een tang voor het verwijderen van de gaffelpen uit de klepstoterstang. Beschadig in elkaar passende onderdelen niet.
 3. Verwijder de gaffelpen (B) uit de remstang. Bewaar voor montage. Maak de onderdelen goed schoon en inspecteer ze op slijtage. Vervang indien nodig.
 4. Verwijder de bevestigingsmoer en platte onderlegring van het rempedaal en gooi deze weg. Verwijder de buitenste O-ring en gooi deze weg.
 5. Verwijder het rempedaal door deze linksom te draaien. Til zo nodig de gaffel van de hoofdcilinder op. Trek het rempedaal van de as. Verwijder de binnenste O-ring (C) en gooi deze weg.
 6. Verwijder alle vet en vuil van de montageas van het rempedaal.
MONTAGE
OPMERKING
Dit rempedaal Billet-stijl heeft zelfsmerende bussen. Op FLHT- en FLTR-modellen wordt echter vóór de installatie een dun laagje wiellagervet, (onderdeelnr. 99856-92), afzonderlijk aangeschaft, aangebracht op de montageas en bussen.
1. Zie Afbeelding 1. Steek nieuwe O-ringen (3) in aan weerszijden van de rempedaalbussen. Installeer het nieuwe rempedaal type Billet (1) op de as.
2. Lijn de gaten in het rempedaal uit met die in de remstang en steek de standaard gaffelpen (B) er in.
3. Installeer de kleine platte onderlegring die u bewaard hebt op de gaffel. Installeer de nieuwe splitpen (2).
4. Bevestig de grote platte onderlegring (4) met borgmoer (5) uit de set. Bevestig de borgmoer. Haal de bouten aan.
Koppel: 20–27 N·m (15–20 ft-lbs) zeskantige borgmoer
5. Installeer het rempedaalrubber op het rempedaal.
WAARSCHUWING
Controleer of het ontluchtingsgaatje van de hoofdremcilinder niet geblokkeerd is. Als het ontluchtingsgaatje geblokkeerd is, kunnen de remmen gaan slepen of vergrendelen en kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00317a)
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
 • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
 • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
 • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
 • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
6.
OPMERKING
Bij modellen met externe reservoirs is de ophoging mogelijk niet aanwezig.
Controleer de juiste werking van het ontluchtingsgaatje van de hoofdremcilinder.
a. Plaats de motorfiets en het stuur zo dat de hoofdcilinder horizontaal staat (bij bepaalde voertuigconfiguraties van het stuur kan het gebruik van een krik helpen het voertuig correct te plaatsen).
b. Verwijder het deksel van het reservoir.
c. Trek langzaam de remhendel aan en houd het oppervlak van de remvloeistof in de gaten. Als alle interne componenten goed werken, zal er een klein beetje vloeistof door het vloeistofoppervlak in het reservoir omhoogkomen.
d. Installeer het deksel van het reservoir. Raadpleeg de servicehandleiding voor de juiste aanhaalmomenten.
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
7. Controleer of het remlicht gaat branden als de remhendel wordt aangetrokken.
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
8. Maak een proefrit met de motorfiets op lage snelheid.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Achterrempedaal (typerend weergegeven)
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Rempedaal
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Splitpen
515
3
O-ring (2)
11900021
4
Onderlegring, 7/16 inch
6416
5
Borgmoer, 7/16 inch
7825
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen.
A
Onderlegring
B
Gaffelpen
C
Binnenste O-ring