H-D DETACHABLES AIR WING BAGAGEREK VOOR TWEEPERSOONS GEBRUIK
J050612017-08-28
ALGEMEEN
Setnummer
54283-09A, 50300008A
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Het is mogelijk dat u voor de juiste montage van deze H-D® Detachables-set afzonderlijk extra onderdelen of accessoires dient aan te schaffen. Raadpleeg de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires.
Pas bij montageproblemen uw bevestigingsmaterialen aan volgens het instructieblad in de bevestigingsmaterialenset.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
WAARSCHUWING
De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)
OPMERKING
Het maximaal toegestane gewicht van het bagagerek is 4,5 kg.
Setinhoud
MONTAGE
1. Tenzij reeds aanwezig, monteer een bevestigingspuntset volgens de instructies in de desbetreffende set.
2. Zie Afbeelding 1. Plaats, terwijl u achter de motorfiets staat, de inkepingen van de zijplaat (2, met aangebrachte bussen) in de voorste bevestigingspunten (4). Zorg ervoor dat de bussen van de uitsparingen helemaal in de voorste bevestigingspunten zitten.
3. Plaats de draaisluitingen (3) over de achterste bevestigingspunten.
4. Zie Afbeelding 2. Controleer voor de zekerheid of de draaisluitingen (1) in de nek van de achterste bevestigingspunten (2) passen, zoals afgebeeld. Hiervoor moet u wellicht de zijplaten voorzichtig in elkaar drukken of spreiden.
OPMERKING
U moet een KLIK horen ter controle dat de draaisluiting volledig vastzit.
De bevestigingspunten dienen volledig te zijn vastgeklikt. Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 2 voor de juiste bevestiging. Als de bevestigingspunten niet volledig zijn vastgeklikt, dan kan het rek tijdens het rijden verschuiven of losraken.
1Bagagerek
2Voorste inkeping
3Draaisluiting
4Voorste bevestigingspunt
5Framerail
Afbeelding 1. Bagagerek
1Sluiting bevestigingspunt in gesloten stand
2Bevestigingspunt
Afbeelding 2. Sluiting en bevestigingspunt
5. Druk de achterkant van de zijplaten omlaag en sluit de draaisluitingen door de sluitinghendel zo ver mogelijk naar achteren te trekken. U hoort een KLIK als de sluiting vastzit. Forceer de sluiting niet als deze niet eenvoudig sluit. Controleer de bevestiging opnieuw, zoals omschreven staat in stap 2 tot en met 4.
6. Druk om het bagagerek te verwijderen op de ontgrendelknop aan elke zijde en druk de sluitinghendels naar voren. Til de achterkant van de zijplaten voorzichtig omhoog en trek de uitsparingen van de zijplaten uit de voorste bevestigingspunten van de schokdemper.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen, H-D Detachables Air Wing bagagerek voor tweepersoons gebruik
Tabel 1. Serviceonderdelen
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Air Wing afneembaar bagagerek voor tweepersoons gebruik (bevat onderdelen 2, 3, 4)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
  • Bagagerek
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
  • Tapeind van scharnier (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
  • Draaisluitingset (2) (bevat items 5 t/m 8)
50300108
5
  • Draaisluiting
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
  • Gegolfde onderlegring
6828
7
  • Platte onderlegring, roestvrij staal
6827
8
  • Bout, bolkop
2957
9
Bus (2)
52682-09
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Voorste uitsparing (2) Air Wing bagagerek
B
Inkeping van achterste bagagerek (2)
C
Vier-punts bevestigingsplaat (2)
D
Naar de voorzijde voertuig
E
Ontgrendelknop van draaisluiting (2)