XL CUTBACK ZIJAFDEKKINGSSETS
J063982017-01-16
ALGEMEEN
Setnummers
57200139, 57200140
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie kunt u de P&A-retailcatalogus of de pagina "Parts and Accessories" (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com raadplegen (alleen Engelstalig).
Vereisten voor montage
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)
VERWIJDEREN, RECHTER ZIJAFDEKKING
1. Zie Afbeelding 4. Verwijder de vuldop/peilstok (B) van het oliereservoir (A) aan de rechterkant van de motorfiets.
a. Duw de vuldop/peilstok recht naar beneden en laat hem los. De dop springt los.
b. Trek de dop omhoog en draai deze tegelijkertijd een kwartslag naar links om de vuldop los te draaien. Verwijder vuldop/peilstok.
2. Verwijder de aanwezige afdekking aan de rechterkant door de onderrand van de afdekking voorzichtig van de olietank (A) los te maken. Til de afdekking licht omhoog zodat de bevestigingsgaten aan de bovenkant van de afdekking loskomen van de bevestigingsplaatsen op de olietank. Verwijder het deksel.
MONTAGE, RECHTER ZIJAFDEKKING
1. Zie Afbeelding 4. Plaats de bovenkant van de nieuwe zijafdekking (1) op de rechterkant van de olietank (A) zodat de bevestigingsgaten in de bovenkant van de afdekking op de bevestigingsplaatsen op de olietank passen.
2. Druk de bodem van de zijafdekking op zijn plaats op de olietank tot de sleuf onder aan de afdekking op de bevestigingssteun van de olietank klikt.
3.
OPMERKING
De vuldop/peilstok heeft een brede gleuf (D) en een smalle gleuf (E) en kan maar op één manier in de olietank worden geplaatst..
Plaats de vuldop/peilstok (B) in de olietank (A). Duw de vuldop omlaag en draai deze tegelijkertijd een kwartslag rechtsom om de vuldop op de olietank vast te draaien. Wanneer de dop niet verder aangedraaid kan worden, zit deze stevig vast. Druk de vuldop omlaag, totdat deze vastklikt, op één lijn met de bovenkant van de rechter zijafdekking (1).
VERWIJDEREN, LINKER ZIJAFDEKKING
1. Dek de passagiersvoetsteun en de remleiding achter af.
2.
OPMERKING
Zie Afbeelding 1. Maak als eerste de achterste busklem (2) los.
Laat de afdekking aan een haak (3) op de accuhouder hangen.
Pak de bovenhoeken van de aanwezige linker zijafdekking vast.
3. Trek de afdekking met de busklemmen (2) voorzichtig weg van de plastic contactklemmen (1) op het frame.
4. Til de zijafdekking op.
5. Kantel de afdekking naar achteren.
6. Zie Afbeelding 2. Trek de afdekking met een heen en weer gaande beweging naar boven en naar buiten om de afdekking (1) los te maken van de bevestigingshaak (2) op de accuhouder (3).
7. Zie Afbeelding 1. Verwijder twee plastic contactklemmen (1) op het frame en gooi deze weg.
1Contactklem (2)
2Busklem (2)
3Bevestigingshaak
Afbeelding 1. Linker zijafdekking
1Zijafdekking (open)
2Bevestigingshaak
3Accuhouder
4Zijafdekking (gesloten)
Afbeelding 2. Bodembevestiging
MONTAGE, LINKER ZIJAFDEKKING
OPMERKING
Dek de passagiersvoetsteun en de remleiding achter af.
1. Zie Afbeelding 4. Installeer twee nieuwe contactklemmen (8) uit de montagesets voor de zijafdekking (5) op de bovenste framerail, ter vervanging van de klemmen die u eerder hebt verwijderd. Installeer de busklemmen (6) op de nieuwe linker zijafdekking met de nieuwe bevestigingsbouten (7) uit de montageset. Draai stevig vast.
2. Zie Afbeelding 3.. Positioneer de linker zijafdekking boven de accuhouder. Lijn de sleuf onder aan de zijafdekking uit met de bevestigingshaak op de houder. Plaats de afdekking over de bevestigingshaak.
3. Draai de afdekking omhoog en lijn de busklemmen uit met de bijbehorende contactklemmen op de bovenste framerail.
1Busklem
2TORX-bout
Afbeelding 3. Busklem
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 4. Serviceonderdelen, XL Cutback zijafdekkingsset
Tabel 1. Setinhoud
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Afdekkingsset olietank (rechterkant) (bevat item 2)
57200139
2
-- Sierstrip (bevat item 3)
61400428
3
-- -- Drukmoer
8135B
4
Accudeksel (linkerkant) (bevat item 5 twee maal)
57200134
5
-- Montageset zijafdekking (2) (bevat items 6-8)
70417-04C
6
-- -- Bevestigingsklem linker zijafdekking, kabeltonnetje
66389-09
7
-- -- Pancilinder TORX®-bout, nr. 6
4991
8
-- -- Bevestigingsklem linker zijafdekking, contacthouder
70417-09
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Olietank
B
Olievuldop
C
Aanzicht in richting van de pijl
D
Brede gleuf
E
Smalle gleuf