ACHTERREMBLOKKENSET
J001172017-07-07
ALGEMEEN
Setnummer
43957-86F, 44209-87D
Modellen
De achterremblokkenset met H-D onderdeelnr. 43957-86F is ontworpen voor montage op FLT/FLHT-model motorfietsen van modeljaar 1986 en later. De achterremblokkenset met H-D onderdeelnr. 44209-87D is ontworpen voor montage op alle andere modellen Harley-Davidson® motorfietsen van einde modeljaar 1987 en later.
Setinhoud
Tabel 1. Setinhoud
Aantal
Beschrijving
2
Blok. achterrem
2
Vulstuk, steunpunt achterremblok
MONTAGE
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
WAARSCHUWING
Vervang de remblokken altijd in sets, zodat een correcte en veilige remwerking is gegarandeerd. Als de remmen niet naar behoren werken, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. (00111a)
OPMERKING
Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 2. De klassieke steunpuntvulstukken mogen alleen met de klassieke remblokken worden gebruikt. De steunpuntvulstukken nieuwe stijl mogen alleen met de remblokken nieuwe stijl worden gebruikt. Wanneer u klassieke vulstukken met nieuwe stijl-remblokken gebruikt of nieuwe stijl-remblokken met klassieke remblokken, leidt dit ertoe dat de remmen niet goed werken, waardoor de bestuurder de controle over de motorfiets kan verliezen; er kan schade aan de motorfiets en persoonlijk letsel optreden.
1. Verwijder de oude remblokken en steunpuntvulstukken volgens de procedures van de servicehandleiding en gooi ze weg.
2. Reinig en inspecteer alle remonderdelen volgens de toepasselijke procedures van de servicehandleiding.
13,44 in (87 mm)
2Lipjes
Afbeelding 1. Klassiek achterremblok en steunpuntvulstuk
13,39 in (68 mm)
2Lus
Afbeelding 2. Nieuwe stijl-achterremblok en -steunpuntvulstuk
3. Plaats de nieuwe steunpuntvulstukken uit de set op de bovenste en onderste rails van de montagesteun van de remklauw; de ophanglussen van de vulstukken dienen tegen de buitenkant van de rails van de montagesteun te worden geplaatst. Houd beide vulstukken op hun plaats.
4. Monteer één nieuw achterremblok uit de set aan de steunpuntvulstukken op de montagesteun en tegen de buitenkant van de remschijf.
5. Monteer een tweede, nieuw achterremblok uit de set aan de steunpuntvulstukken op de montagesteun en tegen de binnenkant van de remschijf.
OPMERKING
Beide achterremblokken moeten correct aan de steunpuntvulstukken op de montagesteun worden gemonteerd, en beide vulstukken moeten correct op de montagesteun zijn geplaatst; zo niet, dan heeft dit tot gevolg dat de achterremblokken gaan aanlopen, de remblokken ongelijk gaan afslijten en/of de montagesteun beschadigd kan raken.
6. Controleer of de vulstukken en remblokken niet van hun plaats zijn verschoven. Plaats de uiteinden van de originele borgklem van het remblok in de twee grotere gaten aan de binnenzijde van de montagesteun. Trek de borgklem over de bovenkant van het buitenste remblok tot deze vastklikt.
7. Plaats de remklauw achter op de montagesteun, zodat de remklauw schrijlings op de remblokken staat. Lijn de gaten in de remklauw uit met de lussen in de steunpuntvulstukken en met de gaten in de montagesteun. Monteer twee originele splitbouten om de remklauw en de vulstukken aan de montagesteun vast te maken. Haal de splitbouten aan.
Koppel: 20–27 N·m (15–20 ft-lbs) splitbouten
WAARSCHUWING
Na het verrichten van onderhoud aan de remmen en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer 'gepompt' te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00279a)
8. Druk de achterrempedaal meerdere malen in om de remblokken in de remklauw in de juiste werkingsstand te zetten.
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)