ACHTERSTE HOOFDREMCILINDERDEKSELSET, VERCHROOMD
J035172013-11-01
ALGEMEEN
Setnummer
46425-05A
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
INSTALLEREN
MEDEDELING
Laat geen vuil in het reservoir van de hoofdcilinder terechtkomen. Door vuil in het reservoir kan de werking nadelig worden beïnvloed en kan de uitrusting worden beschadigd. (00205c)
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
1. Reinig het achterste hoofdremcilinderdeksel en verwijder daarna de twee bouten waarmee het deksel is bevestigd.
2. Verwijder het originele deksel (met kijkglas) en de pakking.
3. Plaats het nieuwe deksel en de pakking.
4. Installeer de dekselschroeven en haal de schroeven (1) aan tot 0,7–0,9 N·m (6–8 in-lbs).
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
  • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
  • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
  • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
OPMERKING
Op het deksel staat DOT 4-REMVLOEISTOF. Plaats dit deksel op de reservoirs die uitsluitend zijn gevuld met DOT 4-REMVLOEISTOF. Mix geen verschillende graden remvloeistof met elkaar. Deze zijn niet compatibel en kunnen schade aan de uitrusting veroorzaken.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Achterste hoofdremcilinderdekselset, verchroomd
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Bouten (2)
2573
2
Deksel, reservoir
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Pakking
42568-05
Opmerking: Item 2, het verchroomde achterste hoofdremcilinderdeksel bevat het reservoirdeksel, pakking en kijkglas. De pakking, onderdeelnr. 42568-05, is afzonderlijk verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.
OPMERKING
Item 2, het verchroomde achterste hoofdremcilinderdeksel bevat het reservoirdeksel, pakking en kijkglas. De pakking, onderdeelnr. 42568-05, is afzonderlijk verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.