High Performance 1,4 KW startmotor (verchroomd)
J016242013-11-01
ALGEMEEN
Setnummer
31559-99A
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
Zie Afbeelding 2 en Tabel 1. FLT-modellen vereisen ook een nieuwe olieschenktuit, onderdeelnr. 62432-93A (afzonderlijk verkrijgbaar).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
INSTALLEREN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
1. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder het zadel en koppel de accukabels los, de minkabel (-) eerst.
2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de huidige startmotor.
1Olievuldop/peilstok
2Olievulmondstuk
3Pakking
4Ontluchtingsslang
5Inbusschroef (4)
Afbeelding 1. Het olievulmondstuk verwijderen (alleen FLT-modellen)
3. Alle modellen behalve FLT-modellen: Raadpleeg de servicehandleiding. Plaats de nieuwe startmotor. Ga door naar stap 4. Voor FLT-modellen: Zie Afbeelding 1. Bij de installatie van de startmotor op FLT-modellen moet u het olievulmondstuk verwijderen. U verwijdert het olievulmondstuk op FLT-modellen als volgt: Bouten zijn moeilijk bereikbaar, maar kunnen voorzichtig worden verwijderd zonder dat het uitlaatsysteem losgekoppeld hoeft te worden.
a. Plaats een opvangbak onder de motoroliebak.
b. Verwijder de olievuldop/peilstok (1) en leg deze weg.
c. Laat de ontluchtingsslang (artikel 4, indien aanwezig) op het olievulmondstuk (2) zitten. Verwijder de vier zeskantige schroeven (5) waarmee het mondstuk aan het versnellingsbakhuis is bevestigd. Verwijder het olievulmondstuk. Wikkel het in een doek en leg het weg.
d. Schraap al het pakkingmateriaal voorzichtig van het versnellingsbakhuis, waarbij u moet oppassen dat u niet in het pakkingvlak op het versnellingsbakhuis snijdt.
e. Raadpleeg de servicehandleiding. Plaats de nieuwe startmotor.
f. Plaats de nieuwe pakking (3) op de juiste positie en maak het oliemondstuk opnieuw vast. Haal de bouten aan tot 9,5- 12,2 N·m (7-9 ft-lb).
g. Plaats de olievuldop/peilstok. Controleer het oliepeil.
WAARSCHUWING
Sluit eerst de pluskabel (+) van de accu aan. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00068a)
4. Sluit de accukabels aan, de pluskabel eerst.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
5. Raadpleeg de servicehandleiding. Bevestig het zadel.
Afbeelding 2. Serviceonderdelen
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Lager, kogel (15 mm diameter)
8871
2
Lager, kogel (8 mm diameter)
8883
3
O-ring, juk (2)
31695-90
4
Houder, startmotorborstel (inclusief borstelveren)
31518-90
5
Veer, startmotorborstel (4)
31661-90
6
Opvanggat
31660-90
7
Eindframe, startmotor
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8
Doorloopbout (verchroomd) (2)
3624
9
Bout, verchroomd met O-ring (2)
1036
10
Kap, klem (rubber)
31662-90
11
Moer, geflensd
3403
12
Onderlegring
6217
13
Schakelaar
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
14
Tussendtandwiel
31525-90
15
Geleiderol
9077
16
Tussentandwielklem
31530-90
17
Kogel, staal
8879
18
Terugtrekveer
31600-90
19
Reparatieset, startmotor (incl. plunjer en pakking)
31604-91
20
Plunjer (submontage)
31665-90
21
Afdekkingsset elektromagneet (verchroomd) (bevat schakelaarpakking)
31783-00
22
Pakking, schakelaar
31687-90
23
Koppeling (submontage), startmotor (incl. koppeling, veer en as)
31516-94
24
Koppeling, startmotor
31663-90
25
Veer
31692-90
26
As, uitvoer-
31664-94
27
Huis, startmotor
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
28
O-ring
11116
29
Bout, startmotor (met onderlegring) (2)
928
30
Moer met onderlegring (niet afgebeeld)
31694-90