CHROMEN STUURSCHAKELAARDOPSETS
J026332011-05-11
ALGEMEEN
Setnummer
71802-03, 71803-03, 71804-03, 71808-03 en 71816-09
Modellen
Deze sets bestaan uit complete sets chromen schakelaardoppen voor de linker en rechter stuurschakelaars. Deze doppen zijn directe vervangingen voor de zwarte schakelaardoppen die tot de standaarduitrusting behoren.
Tabel 1. Sets en modelgeschiktheid
Sets
Modelgeschiktheid
71802-03
FLHTCUI (Ultra Classic Electra Glide) van 1996 en later
FLTR (Road Glide) van 1998 en later
71803-03
FLHT (Electra Glide Standard) van 1996 en later
FLHTC (Electra Glide Classic) van 1996 en later
71804-03
XL van 1996 en later
Dyna Glide van 1996 en later
Softail van 1996 en later
FLHR (Road King) van 1996 en later
FLHRCI (Road King Classic) van 1998 t/m 2001
VRSC (V-Rod) van 2002 en later
71808-03
FLHRCI (Road King Classic) van 2002 en later
71816-09
FLHT/FLHTC van 1996 en later, en FLHX van 2006 en later uitgerust met cruise-control*
* Standaard (OE) of accessoire cruise-control.
Vereiste aanvullende onderdelen
Vraag uw Harley-Davidson-dealer naar chromen schakelaarbehuizingssets en chromen handhendelsteunsets, en het assortiment handgrepen die tevens verkrijgbaar zijn voor deze modellen. Deze items kunnen gemakkelijk samen met deze set worden geïnstalleerd.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
1. Open of verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
2. Koppel de accukabels los, de minkabel (-) eerst, of verwijder de hoofdzekering.
3. Verwijder de linker en rechter schakelaarbehuizing. Raadpleeg de servicehandleiding.
OPMERKING
Voor het vervangen van de schakelaardoppen is het niet noodzakelijk de schakelaarkabels los te koppelen.
4. Verwijder de afzonderlijke schakelaars uit de schakelaarbehuizing. Raadpleeg de servicehandleiding.
INSTALLEREN
Schakelaars in de bovenste behuizing
1. Voor de claxon- en startschakelaardoppen, haal het torsieveerpootje uit het gat in het schakelaardoplipje. Let op de manier waarop de veer is bevestigd. Het andere pootje van de veer kan in het gat van de schakelaarsteun blijven zitten.
2. Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 5. Wrik voorzichtig de standaard zwarte schakelaardop los van de aandrijfas met gleuven (2) aan de linkerkant van de schakelaar.
3. Wrik de schakelaardop naar boven en los van de scharnierpen (3) aan de rechterkant van de schakelaar en verwijder de dop.
OPMERKING
Breng de transparante beschermlaag aan om het chromen oppervlak van de schakelaardoppen tijdens het installeren te beschermen. Verwijder deze laag weer na afloop van de installatie.
4. Zie Afbeelding 5. Kies de juiste vervangende chromen schakelaardop uit de set.
5. Zie Afbeelding 1. Plaats de dop op de schakelaar, waarbij u het gat aan de rechterkant in een hoek over de scharnierpen (4) op de schakelaar houdt.
6. Druk de schakelaardop voorzichtig op de aandrijfas met gleuven (5), waarbij u de dop heen en weer beweegt totdat de as vastklikt in het gleufgat.
7. Voor de schakelaardoppen van de claxon en start: steek het torsieveerpootje in het gat in het schakelaardoplipje.
8. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.
1Juiste installatie van de schakelaardop
2Verwijderen van de schakelaardop van de as met gleuven
3Verwijderen van de schakelaardop van de scharnierpen
4Installeren van de schakelaardop op de scharnierpen
5Installeren van de schakelaardop op de as met gleuven
Afbeelding 1. Verwijderen en vervangen van de schakelaardop
Richtingaanwijzerschakelaars
  1. Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 5. Wrik de standaard zwarte schakelaardop voorzichtig los van de aandrijfas met gleuven (2) op de schakelaar.
  2. Wrik de schakelaardop naar boven en los van de scharnierpen (3) op de schakelaar en verwijder de dop.
  3. Kies de juiste vervangende chromen schakelaardop uit de set.
  4. Zie Afbeelding 1. Plaats de dop op de schakelaar, waarbij u het gat in een hoek over de scharnierpen (4) op de schakelaar houdt.
  5. Druk de schakelaardop voorzichtig op de aandrijfas met gleuven (5), waarbij u de dop heen en weer beweegt totdat de as vastklikt in het gleufgat.
  6. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.
Schakelaardop terugplaatsen
OPMERKING
Het gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop loopt aan beide uiteinden taps toe, wat de verwijdering van de schakelaardoppen vergemakkelijkt. Terwijl u het gereedschap onder de schakelaardop schuift, zullen de tapse uiteinden de schakelaardop langzaam van de schakelaarpen afduwen. Gebruik het gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop niet als een hefboom ('koevoet'). Hierdoor raken de schakelaardop en de schakelaarbehuizing beschadigd.
De schakelaardop van de cruise-control moet worden verwijderd voordat u de schakelaardop van de moduskeuzeschakelaar probeert te verwijderen.
1Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop
2Cruise-controlschakelaar
3Moduskeuzeschakelaar, UP/DOWN (omhoog/omlaag)
4Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop, kort uiteinde
5Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop, lang uiteinde
Afbeelding 2. Schakelaardoppen voor de cruise-control en moduskeuze
1. Zie Afbeelding 2. Gebruik het korte uiteinde (4) van het gereedschap om de cruise-controlschakelaardop (2) te verwijderen. Druk omhoog onder de schakelaardop. Het spitse uiteinde van het gereedschap zal de schakelaardop langzaam van de schakelaarpen afduwen.
2. Zie Afbeelding 3. Om de schakelaardop van de moduskeuze (3) te verwijderen, gebruikt u het lange uiteinde ( Afbeelding 2 , item 5) van het gereedschap (1) en steekt u het gereedschap recht en onder de moduskeuzeschakelaardop, totdat de schakelaardop van de schakelaarpen (2) loskomt.
3. Trek de standaard zwarte schakelaardop van de schakelaaras. Als er een metalen klem in de oude schakelaardop zit, steek dan een koperen klem uit de set in de nieuwe chromen dop.
4. Zie Afbeelding 5. Kies de juiste vervangende chromen schakelaardop uit de set, en schuif de dop dan op de as.
OPMERKING
De dop komt stevig vast te zitten om te voorkomen dat hij tijdens normale bediening losgaat.
5. Beweeg de schakelaar heen en weer en controleer of deze goed werkt.
OPMERKING
Het gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop loopt aan beide uiteinden taps toe, wat de verwijdering van de schakelaardoppen vergemakkelijkt. Terwijl u het gereedschap onder de schakelaardop schuift, zullen de tapse uiteinden de schakelaardop langzaam van de schakelaarpen afduwen.
Gebruik het verwijdergereedschap niet als een hefboom ('koevoet'). Hierdoor raken de schakelaardop en de schakelaarbehuizing beschadigd.
Bij FLHTCU- en FLTR-modellen: De schakelaardop van de SQ-/​PTT/SQ+ moet eerst worden verwijderd voordat u de schakelaardop van de audioregelaar probeert te verwijderen.
1Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop
2Schakelaarpen
3Moduskeuzeschakelaardop
Afbeelding 3. Moduskeuzeschakelaardop
6. Zie Afbeelding 4. Gebruik het korte uiteinde (4) van het gereedschap (1) om de schakelaardop van de SQ-/​PTT/SQ+ (2) te verwijderen. Druk omhoog onder de schakelaardop. Het spitse uiteinde van het gereedschap zal de schakelaardop langzaam van de schakelaarpen afduwen.
7. Gebruik het lange uiteinde (5) van het gereedschap (1) om de schakelaardop van de audioregelaar (3) te verwijderen.
1Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop
2SQ-/​PTT/SQ+ schakelaar
3Audioregelaarschakelaar, (+)/(-)
4Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop, kort uiteinde
5Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop, lang uiteinde
Afbeelding 4. Schakelaardoppen van de SQ-/​PTT/SQ+ en de audioregelaar
Installeren van de schakelaars
1. Installeer de afzonderlijke schakelaars weer in de schakelaarbehuizingen. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de schakelaars om beschadiging te voorkomen. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. Zet de linker en rechter schakelaarbehuizing in elkaar. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de transparante beschermlaag en gooi deze weg.
WAARSCHUWING
Sluit eerst de pluskabel (+) van de accu aan. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00068a)
3. Sluit de accukabels aan, de pluskabel (+) eerst, of installeer de hoofdzekering.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
4. Installeer het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
5. Controleer of alle stuurschakelaars goed werken.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 5. Serviceonderdelen: Chromen stuurschakelaardoppen
Tabel 2. Serviceonderdelen: Chromen stuurschakelaardoppen
Set
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Standaarditems in alle sets:
1
Schakelaardop, CLAXON (chroom)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
2
Schakelaardop, GROOTLICHT/DIMLICHT (chroom)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
3
Schakelaardop, linker richtingaanwijzerpijl (chroom)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
4
Schakelaardop, START (chroom)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
5
Schakelaardop, MOTORSCHAKELAAR (chroom)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
6
Schakelaardop, rechter richtingaanwijzerpijl (chroom)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
Set 71802-03 – Aanvullende inhoud:
9
Schakelaardop, AUDIO+/- (chroom) met koperen klem
71727-03
10
Schakelaardop, PTT/SQ-/​SQ+ (chroom) met koperen klem
71730-03
11
Schakelaardop, RES/SET (hervatten/instellen) (chroom) met koperen klem
71729-03
12
Schakelaardop, MODE SEL UP/DN (omhoog/omlaag) (chroom) met koperen klem
71728-03
17
Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
Set 71803-03 – Aanvullende inhoud:
13
Schakelaardop, AUDIO+/- (chroom) met koperen klem
71732-03
14
Schakelaardop, MODE SEL UP/DN (omhoog/omlaag) (chroom) met koperen klem
71733-03
17
Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
Set 71804-03 – Geen aanvullende items in de set.
Set 71808-03 – Aanvullende inhoud:
15
Schakelaardop, RES/SET (hervatten/instellen) (chroom) met koperen klem
71729-03
16
Schakelaardop, CRUISE OFF/ON (uit/aan) (chroom) met koperen klem
71731-03
17
Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
Set 71816-09 – Aanvullende inhoud:
11
Schakelaardop, RES/SET (hervatten/instellen) (chroom) met koperen klem
71729-03
12
Schakelaardop, MODE SEL UP/DN (omhoog/omlaag) (chroom) met koperen klem
71728-03
13
Schakelaardop, AUDIO+/- (chroom) met koperen klem
71732-03
17
Gereedschap voor het verwijderen van de schakelaardop
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar