AUTOMATISCHE PRIMAIRE KETTINGSPANNER
J037842011-01-13
ALGEMEEN
Setnummer
40063-05B
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
Voor de juiste installatie van deze set is de afzonderlijke aankoop van een primaire dekselpakking en andere afdichtingen vereist, afhankelijk van het model. Raadpleeg uw erkende Harley-Davidson-dealer voor de juiste onderdelen.
Voor een juiste installatie op modellen motorfietsen van 1985 t/m 2000, moet Loctite® 262 draadborg- en afdichtmiddel (rood) (94759-99) worden gebruikt.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
INSTALLEREN
1. Raadpleeg de juiste servicehandleiding en verwijder het zadel.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)
2. Ontkoppel de minkabel (-) van de accu.
3. Raadpleeg de juiste servicehandleiding en verwijder het primaire deksel.
1Bout (2)
2Ankerplaat
3Moer en onderlegring
4Handmatige spanner
5Bout (2)
Afbeelding 1. Handmatige spanner: modellen van 1985 t/m 2000
4. Bij modellen motorfietsen van 1985 t/m 2000: Verwijder de handmatige spanner en vervang de slotbout als volgt: Bij modellen motorfietsen van 2001 en later: Verwijder de handmatige spanner als volgt:
a. Zie Afbeelding 1. Verwijder twee bouten (5) en de moer en onderlegring (3), en verwijder de kettingspanner (4).
b. Verwijder twee bouten (1) en ankerplaat (2).
c. Vervang de slotbout in de ankerplaat door de slotbout uit de set.
d. Breng 2 tot 3 druppels Loctite 262 (rood) aan op de schroefdraad van de ankerplaatmontagebouten (1) en installeer vervolgens de ankerplaat en twee bouten. Haal de bouten aan tot 16–19 N·m (12–14 ft-lbs).
e. Zie Afbeelding 2. Verwijder de moer en onderlegring (1), en verwijder de kettingspanner (2).
1Moer en onderlegring
2Spanner
Afbeelding 2. Handmatige spanner: modellen van 2001 en later
5. Zie Afbeelding 3. Installeer de steun van de automatische spanner (2) over de slotbout (1) heen, achter de primaire ketting. Bevestig de steun losjes met de in stap 4 verwijderde moer en onderlegring.
6. Zie Afbeelding 4. Installeer de automatische spanner (2) met twee bouten (3) uit de set aan de steun van de automatische spanner. Haal de bouten nu nog niet aan.
7. Zie Afbeelding 4. Plaats de automatische spanner en steun als volgt:
a. Til de automatische spanner en steun voorzichtig op, om de speling uit de ketting te nemen.
b. Laat de automatische spanner en steun 1-2 tandjes zakken, waardoor ca. 25 mm (1 in) kettingspeling aan de bovenzijde van de ketting verkregen wordt.
c. Haal de moer (1) aan tot 29–39 N·m (21–29 ft-lbs).
d. Haal de zeskantige bouten (3) van de automatische spanner aan tot 23–26 N·m (17–19 ft-lbs).
8. Maak de automatische spanner vrij door het verwijderen van de klemband en transportplaat (4). Buig de bovenzijde van de ketting om de automatische spanner de gelegenheid te geven zichzelf af te stellen. Op het moment dat de transportplaat wordt verwijderd en de ketting gebogen, dient de veerwig van de automatische spanner naar links te bewegen. Indien de schoen niet omhoog en omlaag beweegt als de ketting gebogen wordt, is de steun van de automatische spanner te hoog geplaatst en dient deze lager gezet te worden. Bevestig de transportplaat of een klemband om de schoen vast te zetten, maak vervolgens de moer en bouten los, zet het garnituur lager en haal de moer en bouten weer aan volgens de hierboven beschreven specificaties. Herhaal dan deze stap.
9. Raadpleeg de betreffende servicehandleiding voor het installeren van de primaire deksel met nieuwe pakkingen en het bijvullen van de primaire olie.
10. Sluit de minkabel (-) van de accu aan.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)
11. Raadpleeg de juiste servicehandleiding en bevestig het zadel.
1Slotbout
2Steun van de automatische spanner
Afbeelding 3. Steun van de automatische spanner
1Moer en onderlegring
2Automatische spanner
3Zeskantige bout (2)
4Transportplaat
Afbeelding 4. Automatische spanner
Verzorging en onderhoud
Verwijderen van de automatische spanner t.b.v. service
  1. Maak de schoen met een klemband vast aan de basis van de automatische spanner, zonder hem aan de steun van de automatische spanner te bevestigen. Hierdoor blijft de afstelling van de automatische spanner tijdens de service behouden voor latere installatie.
  2. Verwijder de twee zeskantige bouten van de automatische spanner, en de automatische spanner.
Terugstellen van de automatische spanner
  1. Zie Afbeelding 5. Druk de wig (1) en veer van de automatische spanner terug naar de basis.
  2. Houd de wig op zijn plaats door een inbussleutel of puntig gereedschap door het gat in de basis van de automatische spanner te steken.
  3. Zie Afbeelding 6. Beweeg de kunststof schoen (1) van de automatische spanner op zijn plaats, zoals afgebeeld.
  4. Installeer de transportplaat (2), indien beschikbaar, om de schoen aan de basis te bevestigen. Maak de schoen met een klemband vast aan de basis, indien de transportplaat niet beschikbaar is.
1Wig van de automatische spanner
Afbeelding 5. Terugstellen van de veer en wig van de automatische spanner
1Schoen van de automatische spanner
2Transportplaat
Afbeelding 6. Installeren van de transportplaat of klemband
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 7. Serviceonderdelen voor de automatische primaire kettingspannerset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Slotbout, 3/8-16 x 1-1/4 inch
(alleen voor gebruik op modellen van 1985 t/m 2000)
5416
2
Zeskantige bout,
5/16-18 x 1-1/2 inch (2)
2932A
3
Steun, automatische spanner
40065-05
4
Automatische spanner
Niet afzonderlijk