DYNA VAST GEMONTEERDE ZADELTASSEN
J038372015-10-20
ALGEMEEN
Setnummer
79300-06D, 88224-06, 88200-09A, 90369-06D, 90564-06D, 91615-09B, 88348-10
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
De afzonderlijke aanschaf en installatie van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set op uw model motorfiets. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor uw model.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
MONTAGE
WAARSCHUWING
Het maximaal toegestane gewicht van de zadeltas mag niet worden overschreden. Verdeel het gewicht over de tassen. Door teveel gewicht in de zadeltassen kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00383a)
OPMERKING
Raadpleeg de sticker in de zadeltassen voor het maximale gewicht.
Breng, om de installatie te vereenvoudigen, de motorfiets op een motorfietshefbrug omhoog en verwijder de onderste bouten van beide achterschokdempers (om het achterwiel te laten zakken en toegang te verkrijgen tot de spatbordsteun en bevestiging van de richtingaanwijzer).
Voer de volgende procedure aan een zijde van de motorfiets volledig uit voordat aan de andere zijde wordt begonnen.
Dyna-modellen van 2002 t/m 2005
Raadpleeg instructieblad J04803 voor het installeren van vastgemonteerde zadeltassen, bevestigingsmaterialenset 92025-09.
Verplaatsingsset richtingaanwijzer
 1. Dyna-modellen van 2006 en later (behalve FXDWG van 2006 t/m 2008 en alle FXDF): Volg de instructies die in de richtingaanwijzerverplaatsingsset zijn meegeleverd voordat u de volgende stappen uitvoert. Wanneer u deze stappen hebt voltooid, ga dan terug naar instructies van de verplaatsingsset richtingaanwijzer om de installatie te voltooien.
1Verplaatsingsset richtingaanwijzer
2Richtingaanwijzerlamp
Afbeelding 1. Verplaatsingsset richtingaanwijzer, FXDB-modellen
Montage van de zadeltas
 1. Verwijder de voorste bout waarmee het zijpaneel van het spatbord is bevestigd en gebruik de bout niet opnieuw.
 2. Bij FXDWG-modellen van 2006 t/m 2008 en alle FXDF-modellen: Verwijder de achterste bout waarmee het zijpaneel van het spatbord is bevestigd en gebruik de bout niet opnieuw.
 3. FXDB-modellen van 2009 en later: Zie Afbeelding 1. Gebruik de spatbordsteunbeugel uit de verplaatsingsset richtingaanwijzer 68227-09.
 4. FXDWG-modellen van 2010 en later: Gebruik de spatbordsteunbeugel uit de verplaatsingsset richtingaanwijzer 68544-10.
 5. Alle andere modellen: Zie Afbeelding 3 en de Tabel 3. Installeer de spatbordsteunbeugel (8) uit de set op het spatbord.
 6. Raadpleeg Tabel 1 voor de juiste bout, onderlegring en afstandsring voor het model waaraan je werkt.
 7. Plaats de montagebout en onderlegring(en) door het voorste montagegat aan de binnenkant van de zadeltas. Raadpleeg tabel 1 voor het juiste aantal onderlegringen.
 8. Installeer de afstandsring op de bout wanneer deze door de zadeltas heensteekt. Zie tabel 1 voor de lengte van de afstandsring.
 9. Steek de bout door de kap van de spatbordsteun in de spatbordsteunbeugel. Raadpleeg tabel 1 voor te gebruiken spatbordsteunbeugel. Draai de bout licht aan.
 10. Plaats de montagebout en onderlegring(en) door het achterste montagegat aan de binnenkant van de zadeltas.
 11. Plaats afstandsring op de bout wanneer deze door de zadeltas heensteekt.
 12. Gooi het vulplaatje (7) weg bij FXDB-modellen van 2009 en later en bij FXDWG-modellen van 2010 en later
1. Alle andere modellen: Installeer het vulplaatje op de bout.
2. Steek de bout door de kap van de spatbordsteun in de spatbordsteunbeugel. Draai de bout licht aan.
3. Haal voorste en achterste bouten aan tot 33,9 N·m (25 ft-lbs).
OPMERKING
Vervang bij motorfietsen met afneembare zijplaten bij het achterste bevestigingspunt de achterste afstandsring (5) uit de set.
WAARSCHUWING
Controleer of de bevestigingen niet aan de binnenkant uit de bevestigingssteun van het spatbord steken. Als de bevestigingen met de band in aanraking komen, kan dit leiden tot vroegtijdige bandslijtage, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00389a)
4. Controleer de speling tussen de band en de bevestigingsbouten van de zadeltas. De bouten mogen niet meer dan drie draadgangen uit de spatbordsteunbeugel (8) steken. Indien de bouten teveel uitsteken, controleer dan of de voorgeschreven combinatie van bout/afstandsring is toegepast.
WAARSCHUWING
Het maximaal toegestane gewicht van de zadeltas mag niet worden overschreden. Verdeel het gewicht over de tassen. Door teveel gewicht in de zadeltassen kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00383a)
5. Raadpleeg Reflectors op zadeltas installeren (alle modellen) en installeer de zadeltasreflectors.
6. Raadpleeg de desbetreffende servicehandleiding en installeer de richtingaanwijzers, die in stap 1 werden verwijderd, op de oorspronkelijke plaatsen.
WAARSCHUWING
Het maximaal toegestane gewicht van de zadeltas mag niet worden overschreden. Verdeel het gewicht over de tassen. Door teveel gewicht in de zadeltassen kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00383a)
7. Raadpleeg Reflectors op zadeltas installeren (alle modellen) en installeer de zadeltasreflectors.
Reflectors op zadeltas installeren (alle modellen)
WAARSCHUWING
De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)
1. Breng een geringe hoeveelheid lak aan op de tapeinden aan de achterzijde van de reflectorhouder.
2. Zie Afbeelding 1. Meet ongeveer 38 mm (1-1/2 in) vanaf de onderste rand van de zadeltas. Houd de reflector horizontaal en centreer de reflectorhouder zorgvuldig tussen de riemen van de tas; bij tassen zonder riemen plaatst u de reflectorhouder op het achterste deel van de tas. Druk de reflectorhouder voorzichtig op de zadeltas zodat de laktekens op de tas terechtkomen, en sla of boor kleine gaten door de zadeltas op de lakpunten.
3. Verwijder de beschermstrook van de achterkant van de reflector, en druk de reflector stevig op de houder.
4. Bevestig de reflector op de zadeltas, en zet deze vast met drukmoeren.
5. Herhaal dit voor de andere zadeltas.
Afbeelding 2. Installeren van de reflector
VERZORGING en ONDERHOUD
 • Maak, om de zadeltas te openen, eerst de sluitingen los en maak vervolgens de snelsluitingen los.
 • Bij zadeltassen met dekselsluitingen moeten de sluitingen regelmatig worden geolied. Smeer een druppel motorolie in de vrouwelijke kant van de sluiting; zorg dat er geen olie op het leer komt. Smeer de sluitingen om de twee tot drie weken met olie.
 • Gebruik Genuine leerverzorgingsmiddel dat wordt meegeleverd bij uw zadeltas, volgens de instructies in de leerverzorgingsset.
Tabel 1. BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN
Model
Voorste bouten
Voorste onderlegringen
met star gemonteerde zijplaten
Voorste onderlegringen
met afneembare zijplaten
Voorste onderlegringen
zonder zijplaten
Voorste afstandsring
met star gemonteerde of geen zijplaten
Voorste afstandsring
met afneembare zijplaten
FXD/C/L-modellen van 2006 en later
2-1/2 in.
1
2
2
Kort
Demonteerbare bevestigingspunten
'06-'08 FXDB
2-1/2 in.
1
2
2
Kort
Demonteerbare bevestigingspunten
FXDB-modellen van 2009 en later
2-1/2 in.
1
2
2
Kort
Demonteerbare bevestigingspunten
'06-'08 FXDWG
2-1/2 in.
1
2
2
Kort
Demonteerbare bevestigingspunten
'08-'09 FXDF
2-1/2 in.
1
2
2
Kort
Demonteerbare bevestigingspunten
FXDF-modellen van 2010 en later
en FXDWG van 2010 en later
2-3/4 in.
1
2
2
Kort
Demonteerbare bevestigingspunten
Tabel 2. BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN
Model
Achterste bouten
Achterste onderlegringen
met star gemonteerde zijplaten
Achterste onderlegringen
met afneembare zijplaten
Achterste onderlegringen
zonder zijplaten
Achterste afstandsring
met star gemonteerde of geen zijplaten
Achterste afstandsring
met afneembare zijplaten
Spatbordsteunbeugels
FXD/C/L-modellen van 2006 en later
2-3/4 in.
1
2
2
Medium
Demonteerbare bevestigingspunten
Gebruik de steun uit de zadeltasset
'06-'08 FXDB
2-3/4 in.
1
2
2
Medium
Demonteerbare bevestigingspunten
Gebruik de steun uit de zadeltasset
FXDB-modellen van 2009 en later
2-3/4 in.
1
2
2
Medium
Demonteerbare bevestigingspunten
Gebruik de steun uit de verplaatsingsset richtingaanwijzer
'06-'08 FXDWG
2-3/4 in.
1
2
2
Lang
Demonteerbare bevestigingspunten
Gebruik de steun uit de zadeltasset
'08-'09 FXDF
2-3/4 in.
1
2
2
Lang
Demonteerbare bevestigingspunten
Gebruik de steun uit de zadeltasset
FXDF-modellen van 2010 en later
2-3/4 in.
1
2
2
Lang
Demonteerbare bevestigingspunten
Gebruik de steun uit de zadeltasset
'10-later FXDWG
2-3/4 in.
1
2
2
Lang
Demonteerbare bevestigingspunten
Gebruik de steun uit de verplaatsingsset richtingaanwijzer
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen voor toepassingen van 2006 en later (behalve FXDB)
Tabel 3. Serviceonderdelentabel
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Zadeltas, rechterzijde (algemene zadeltas afgebeeld)
1
Set 91615-09B
90889-09A
Set 79300-06D
79301-06
Set 88200-09A
88201-09
Set 88224-06
Niet verkrijgbaar
Set 90564-06D
90565-06
Set 90369-06D
90370-06
Set 88348-10
88349-10
Zadeltas, links (niet afgebeeld)
Set 91615-09B
90890-09A
Set 79300-06D
79302-06
Set 88224-06
Niet verkrijgbaar
Set 88200-09A
88202-09
Set 90564-06D
90569-06
Set 90369-06D
90373-06
Set 88348-10
88350-10
2
Dikke onderlegring (8)
6519
3
Bout, zeskant, 3/8-16 x 2-3/4 inch (4)
4796
4
Bout, zeskant, 3/8-16 x 2-1/2 inch (4)
4795
5
Dikke afstandsring, 27,94 mm (1,1 in) ('06-'08 FXDWG- en FXDF-modellen) (2)
5877
Afstandsring met gemiddelde dikte, 22,86 mm (0,9 in) (alle modellen behalve '06-'08 FXDWG en FXDF) (2)
40950-98A
6
Dunne afstandsring, 18,28 mm (0,72 in) (2)
5878
7
Vulplaatje (alle modellen behalve '06-'08 FXDWG, FXDF en FXDB) (2)
47531-06
8
Spatbordsteunbeugel (alle modellen behalve FXDB) (2)
60198-06
9
Rode reflector (2)
Niet verkrijgbaar
10
Reflectorhouder
Zie serviceset
11
Drukmoer (4)
8126A
Servicesets:
12
Chromen sluiting met mannelijke ontgrendeling (4), voor sets 79300-06D en 88224-06
Klassieke sluiting met mannelijke ontgrendeling (4), voor set 88200-09
Klassieke sluiting met mannelijke ontgrendeling (4), voor set 88348-10
Verchroomde gesp met vrouwelijke ontgrendeling (4), voor set 90369-06D
90453-04
88216-09
88382-10
88352-10
13
Vrouwelijke ontgrendeling (4), voor set 79300-06A en 88224-06
Vrouwelijke ontgrendeling (4), voor set 88200-09 en 88348-10
Mannelijke ontgrendeling (4), voor set 90369-06D
90454-04
90514-09
88353-10
14
Leerverzorgingsmiddel (niet afgebeeld)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
15
Bevestigingsmaterialenset (onderdelen 3-8)
92024-09A
16
Reflectorset (onderdelen 9 t/m 11)
59480-04A
17
Set vervangingssloten (2 sloten met sleutels), alleen voor set 91615-09
51557-00A
18
Set vervangingssierringen, alleen voor set 91615-09A
90891-09
19
Kabel, zadeltas, alleen voor set 91615-09A
90723-09
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Spatbordpaneel (alle modellen behalve '06-'08 FXDWG, FXDF en FXDB)
B
Spatbordpaneel ('06-'08 FXDWG en FXDF)
C
Frame
D
Spatbord (algemeen spatbord afgebeeld)