SPORTSTER-ZIJPLAATSET, AFNEEMBAAR
J027932007-03-21
ALGEMEEN
Setnummers
53913-04 – verchroomd
52710-07 – glanzend zwart
Modellen
Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
Deze set is alleen bestemd voor installatie met een Genuine Harley-Davidson sissy bar-staander en bevestigingspuntmaterialenset. Voor accessoires en setonderdeelnummers kunt u contact opnemen met uw Harley-Davidson dealer, of u kunt www.harley-davidson.com of uw Harley-Davidson catalogus met Genuine motorfietsaccessoires raadplegen.
Voor een juiste installatie hebt u ook Loctite® 262 draadborg- en afdichtmiddel (Harley-Davidson onderdeelnr. 94759-99) nodig.
Setinhoud
Tabel 1. Setinhoud
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Afneembare zijplaatset (rechts)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Afneembare zijplaatset (links)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Schroef, bolkop, Torx® (4)
94592-98
Reflector (rood) (2)
59259-90
INSTALLEREN
Sissy bar
1. Zie Afbeelding 1. Bevestig de sissy bar (2) aan de afneembare zijplaten (1) met de vier Torx®-bolkopschroeven (3) uit deze set. Breng Loctite® 262 aan op de schroefdraad van de schroef voordat u deze erin draait. Haal de schroeven aan tot 11-14 N·m (96-120 in-lb).
OPMERKING
De gemonteerde sissy bar-zijplaten zullen bij deze motorfietsen de fabrieksgemonteerde achterreflectoren bedekken. U moet de achterreflectoren uit deze set monteren.
1Zijplaat
2Sissy bar
3Torx-bolkopschroef
4Draaisluiting
5Reflector
Afbeelding 1. Afneembare sissy bar-zijplaat
WAARSCHUWING
De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)
2. Verwijder de beschermstrook van de kleeflaag en bevestig een reflector (5) uit de set op elke zijplaat zoals afgebeeld. De reflector moet zich bevinden in het midden van het onderste gedeelte van de zijplaat tussen de voorste inkeping en de uitsparing voor de richtingaanwijzer, en de onderkant van de reflector moet parallel lopen met de onderkant van de zijplaat. Druk de reflector krachtig op zijn plaats om de lijm te activeren.
Zijplaat
1. Zie Afbeelding 2. Plaats, terwijl u achter de motorfiets staat, de inkepingen van de voorste zijplaat (2) in de voorste bevestigingspunten (3), zoals afgebeeld. Zie Afbeelding 3 voor de juiste en onjuiste bevestiging van de zijplaat.
OPMERKING
Controleer de uitlijning zoals afgebeeld in Afbeelding 3. Als u de bevestigingspunten en zijplaten niet goed uitlijnt, kunnen de achterste bevestigingspunten worden beschadigd.
1Zijplaat en sissy bar
2Voorste inkeping van zijplaat
3Voorste bevestigingspunt
4Spatbordsteunbeugel
Afbeelding 2. Plaats voorste inkepingen van de zijplaat in de voorste bevestigingspunten
1Rechter zijplaat
2Bevestigingspunt rechtsvoor
3Juist: zijplaat zit helemaal vast in het bevestigingspunt
4Onjuist: zijplaat zit NIET helemaal vast in het bevestigingspunt
Afbeelding 3. De zijplaat moet op de juiste manier in het bevestigingspunt zitten
2. Zie Afbeelding 4. Draai de sluitingen (1) van beide zijplaten (2) zodanig dat de sluitingsopeningen en de achterste inkepingen van de zijplaat (3) op één lijn liggen. Plaats de sluitingen over de achterste bevestigingspunten (4), en zorg er daarbij voor dat de sluitingen en zijplaten in de nek (5) van de bevestigingspunten passen, zoals afgebeeld in de detailafbeelding van Afbeelding 4. Hiervoor moet u wellicht de zijplaten voorzichtig in elkaar drukken of spreiden.
1Draaisluiting
2Zijplaat
3Achterste inkeping van zijplaat
4Achterste bevestigingspunt
5Nek van achterste bevestigingspunt
Afbeelding 4. Trek de sluitingen naar achteren en laat de zijplaat op de achterste bevestigingspunten zakken
1Ontgrendelknop sluiting
Afbeelding 5. Vergrendelen van de sluitingen
3. Zie Afbeelding 5. Druk omlaag op de zijplaten, en vergrendel de sluitingen door de sluitinghendel zo ver mogelijk naar voren te drukken, zoals afgebeeld. U hoort een klik als de sluiting vastklikt. Gebruik geen kracht als de sluiting niet gemakkelijk sluit. Controleer de uitlijning zoals beschreven in stap 2 en Afbeelding 3.
WAARSCHUWING
Nadat u de sissy bar/zijplaat hebt gemonteerd, moet u proberen deze omhoog te trekken om te controleren of deze goed is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittende sissy bar/zijplaat verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00388a)
VERWIJDEREN
Zie Afbeelding 5. Om de zijplaten te verwijderen, druk op de ontgrendelknop (1) en trek de draaisluitinghendel terug. Til de achterkant van de zijplaten voorzichtig omhoog en trek de zijplaten uit de voorste bevestigingspunten.