VRSC AFNEEMBAAR WINDSCHERMSET MET SNELKOPPELINGEN
J033172021-04-27
ALGEMEEN
Setnummer
57211-05, 57177-05
Modellen
Deze sets passen op 2002 en latere VRSCA (V-Rod ® ) modellen en 2004 en latere VRSCB modellen.
Tabel 1. Modellen
Sets
Inhoud
57211-05
Touring, transparant windscherm
57177-05
Super Touring, transparant windscherm
Vereiste Aanvullende Onderdelen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de Servicehandleiding. een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
MONTAGE
Gereed maken van de motorfiets
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
1. Verwijder de Maxi-Fuse van 40 ampère of de accukabels los te koppelen, koppel eerst de minkabel los.
2. Verplaats de richtingaanwijzers volgens de instructies in de set voor de verplaatsing van de richtingaanwijzers Harley-Davidson Onderdeelnummer 57205-05. VRSCB modellen ga verder naar stap 4.
OPMERKING
De gloeilamp van het dimlicht (met het etiket H11) wordt in het bovenste gat aan de achterzijde van de koplamp gemonteerd. De gloeilamp van het grootlicht (met het etiket H9) wordt in het onderste gat gemonteerd.
1Koplamp montagesteun
2Koplampklep
3Schroef
Afbeelding 1. Koplamp met nieuw vizierklepje
MEDEDELING
Raak de halogeenlamp nooit aan. Vingerafdrukken beschadigen het glas en verkorten de levensduur van de gloeilamp. Pak de gloeilamp vast met een stuk papier of een schone, droge doek. Indien u dit niet doet, kan de gloeilamp beschadigd raken. (00210b)
3. Voor VRSCA-modellen installeert u het vizierklepje van de koplamp en de gloeilampen als volgt:
a. Zie Afbeelding 4 . Haal het vizierklepje van de koplamp (16) uit de set. Zie Afbeelding 1 . Verwijder de twee schroeven (3) die de koplamp (1) aan de bevestigingsbeugel van de koplamp vastmaken. Monteer het koplampklepje over de koplamp (zoals afgebeeld in Afbeelding 4 ) en bevestig de koplamp met het vizierklepje aan de koplampbeugel met twee schroeven.
b. Lijn met behulp van twee montageschroeven de beugel van de koplamp uit en installeer deze op de bovenste drievoudige klem. Draai de bouten aan tot 11–18 N·m (8–13 ft-lbs) .
c. Installeer elk van de gloeilampen van de koplamp voorzichtig op de achterkant van de koplamp en draai ongeveer 45 graden met de klok mee om het te bevestigen.
d. Volg de instructies in de servicehandleiding om de koplamp af te stellen voor een goede zichtlijn.
4. Raadpleeg de servicehandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de Maxi Fuse.
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
5. Check de richtingaanwijzers op de juiste werking.
De klemmen op het windscherm monteren
Afbeelding 2. Montagesteunen windscherm
1. Zie Afbeelding 2 . Haal het onderste gedeelte van het windscherm uit de verpakking en leg dit met de voorkant onder op een schoon, zacht oppervlak met de montagesteunen naar boven gericht.
2. Bekijk de Afbeelding 4 . Haal zowel de klemmen- als de bevestigingsmaterialenset uit de verpakking en leg bij elkaar passende onderdelen apart als voorbereiding op de montage.
1Borstbout
2Windschermsteun, rechts
3Bolle onderlegring
4Schotelveren (deze moeten met de bolle kant naar elkaar wijzen en de windschermsteun moet ertussen zitten)
Afbeelding 3. Montageklem windscherm
3. Zie Afbeelding 3 . Monteer de klemmen en de stapels bevestigingsmiddelen.
WAARSCHUWING
De (kegelvormige) schotelveren moeten met de bolle kant naar elkaar wijzen en de montagesteunen van het windscherm bij elk montagepunt inklemmen. Als de schotelveren verkeerd om worden geplaatst, kan het windscherm niet afbreken bij een botsing, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00422b)
4. Zie Afbeelding 3 . Draai de borstbouten (1) klem voor klem, met de klem naar boven gericht en aan de binnenkant van de windschermsteun (2), ver genoeg aan om de stand van de klem ten opzichte van het windscherm vast te houden tijdens het monteren van het windscherm op de motorfiets. De bouten worden later volledig aangehaald.
Monteer het windscherm
OPMERKING
Houd het voorwiel recht om te voorkomen dat de steunen de brandstoftank bekrassen.
1. Zorg dat alle vier de klemmen geopend zijn en breng daarna het windscherm (met de klemkant van u af gericht) naar de voorkant van de motorfiets.
OPMERKING
Het Lexan® windscherm is redelijk buigzaam en kan worden gebogen om de klemmen van de koplamp vandaan te spreiden om de montage op de motorfiets te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat het koplamphuis niet wordt bekrast door de klemmen terwijl u het windscherm op de onderste voorvorkpoten plaatst.
2. Plaats het voorspatbord. Centreer het windscherm rond de koplamp en zetel de klemmen op de onderste voorvorkpoten.
3. Begin aan de onderkant (aan een van de kanten) en haal de borstbouten iets verder dan vingervast aan. Sluit daarna elke klem en controleer of de klemmen vanzelf worden uitgelijnd met de onderste voorvorkpoten en met elkaar.
OPMERKING
Haal de borstbouten niet verder aan dan het aanbevolen aanhaalmoment. Als u ze te strak aanhaalt, kan de klem op de onderste voorvorkpoot meedraaien, waardoor de klemkaak verdraait. Een verdraaide klem kan mogelijk geen voorbelasting op de onderste voorvorkpoot aan waardoor het windscherm tijdens het rijden los kan komen. Een los of rammelend windscherm kan afleiding van de rijder veroorzaken.
MEDEDELING
Zet de bevestigingsbouten niet vast met een hoger aanhaalmoment dan is voorgeschreven. Anders kan het windscherm beschadigd raken. (00385a)
4. Nu de windschermklemmen aan de onderste voorvorkpoten zijn geklemd, controleert u of het borstgedeelte van de borstbouten zich volledig in elke windschermsteunlocatie bevindt. Haal elke borstbout aan.
Koppel: 6,7 N·m (60 in-lbs) Klembouten
5. Draai het stuur volledig naar de linker- en rechtervorkstops om te verifiëren dat de beweging niet beperkt is.
WAARSCHUWING
Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)
WAARSCHUWING
Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)
OPMERKING
Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.
OPMERKING
Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.
Het windscherm verwijderen
U verwijdert het windscherm door de vier klemmen in willekeurige volgorde te openen. Zorg ervoor dat u geen krassen op de koplampbehuizing of gelakte onderdelen maakt zoals aangegeven tijdens de installatie.
Sla het windscherm op een locatie op waar de windschermklemmen het beste beschermd worden. Sla het windscherm niet op locaties op waar er tegen kan worden gebotst of waar het kan vallen. Leg niets op het windscherm.
Voordat het windscherm na een periode van opslag opnieuw wordt gemonteerd, moet worden gecontroleerd of de klemmen en bevestigingsmaterialen schoon zijn en voorzien zijn van sluitingen. Elke klem moet voorzien zijn van twee rubber pakkingen in het klemzadel dat past op de onderste voorvorkpoot en onbelemmerd geopend en gesloten kunnen worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
OPMERKING
De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.
MEDEDELING
Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigingen aan het windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)
MEDEDELING
Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)
MEDEDELING
Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)
Reinig Lexan® polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkalinereinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.
OPMERKING
Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.
Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson Lexan® windschermen.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 4. Serviceonderdelen: VRSC Windschermsets met snelkoppeling
Tabel 2. Serviceonderdelentabel
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
windschermserviceset (bevat items 2 t/m 3)
10
Borstbout, bolkop
Niet afzonderlijk
Touring, transparant windscherm
57233-05
11
Afstandsring, bol
Niet afzonderlijk
Super Touring, transparant
57179-05
12
Schotelveer (2)
Niet afzonderlijk
2
Windscherm
Niet verkrijgbaar
13
Bout, bolkop, Torx, met borg stukje, nr. 5/16-24 x 3/4 inch (8)
94639-99
3
Onderlegring, rubber, zwart (12)
57964-97
14
Onderlegring (10)
6352
4
Steun, windschermmontage, rechts
57189-05
15
dopmoer, nr. 5/16-24 (verchroomd) (8)
94007-90T
5
Steun, windschermmontage, links
57190-05
16
Vizierklepje, koplamp
69200-01
6
Steun, midden horizontaal
57210-05
17
Richtingaanwijzer verhuisset (niet weergegeven) Zie de instructies in de set voor de inhoud van de set.
57205-05
7
klemmen, zonder gereedschap los te maken (4) (bevat twee exemplaren van item 8)
57400467
A
Zijaanzicht van klemmen die aan steun worden gemonteerd
8
pakking (8 - 2 per klem)
57197-05
TOELICHTING: de onderdelen kunnen er in werkelijkheid anders uitzien dan afgebeeld.
9
Bevestigingsmaterialenset, windschermmontage (4) (bevat items 10 t/m 12)
58790-04