Sportster-frontbesturingsets
J040062008-09-23
ALGEMEEN
Setnummers
33398-06A, 33395-06A, 33397-07A
Modellen
Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
Voor XL1200L-modellen moet daarnaast afzonderlijke voetsteunen (onderdeelnummers 33134-07CAZ en 33135-07CAZ) worden aangeschaft.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
Verwijderen van het standaard schakelpedaal en de voetsteun
1. Zie Afbeelding 1. Draai de sluitschroef (2) van het schakelpedaal los waarmee het schakelpedaal (1) aan de schakelpedaalas bevestigd is. Schuif het schakelpedaal van de sleufas. Verwijder het schakelpedaal van de schakelpedaalbeugel en bewaar het voor de montage. Gooi het schakelpedaal weg.
1Schakelpedaal
2Sluitschroef
3Voetsteunbeugel
4Inbusschroef (2)
Afbeelding 1. Verwijderen van het schakelpedaal en de voetsteun
2. Verwijder de twee inbusschroeven (4) waarmee de voetsteunbeugel (3) aan het frame bevestigd is en verwijder de voetsteun. Gooi de schroeven weg.
3. Zie Afbeelding 7. Duw de gatafdekpluggen (1) stevig in de schroefgaten in het frame die na het verwijderen van de voetsteun overgebleven zijn.
4. Zie Afbeelding 2 en Afbeelding 3. Verwijder de sluitring (1) van de gaffel om de voetsteungaffelpen (4) vrij te maken. Verwijder de gaffelpen en de voetsteun (3) van de voetsteunophangbeugel. Gooi de sluitring, gaffelpen, veerring en voetsteunbeugel weg. Bij alle modellen behalve XL1200L: Bewaar de voetsteun voor de montage. Bij XL883L- en 1200N-modellen: Verwijder de slijtbout (6) en gooi deze weg. Bij XL1200L-modellen: Gooi de voetsteun weg.
1Sluitring
2Veerring
3Voetsteun
4Gaffelpen
5Voetsteunbeugel
Afbeelding 2. Verwijder de linker voetsteun – alle modellen behalve XL883L en XL1200N
1Sluitring
2Veerring
3Voetsteun
4Gaffelpen
5Voetsteunbeugel
6Slijtbout
Afbeelding 3. Verwijder de linker voetsteun – XL883L- en XL1200N-modellen
Verwijderen van het standaard rempedaal met voetsteun
1. Zie Afbeelding 4. Verwijder bij de rechter voetsteun de sluitring (1), gaffelpen (2), voetsteun (3) en veerring. Gooi alle bevestigingsmaterialen weg. Bij alle modellen behalve XL1200L: Bewaar de voetsteun voor de montage. Bij XL883L- en XL1200N-modellen: Verwijder de slijtbout (6) en gooi deze weg. Bij XL1200L-modellen: Gooi de voetsteun weg.
1Sluitring
2Gaffelpen
3Voetsteun
4Remstang
5Schroef (2)
Afbeelding 4. Verwijderen van de voetsteunophangbeugel en het rempedaal
2. Verwijder de uitlaat om bij de remstang (4) te kunnen komen. Volg de instructies in de servicehandleiding.
3. Verwijder de remstang (4) uit het rempedaal en de haakse hefboom van de hoofdremcilinder. Gooi de remstang weg.
4. Verwijder de twee schroeven (5) en de rechter voetsteun-/​rempedaalophangbeugel van het frame, met de hieraan bevestigde rem. Gooi de voetsteunophangbeugel en het gehele rempedaal weg.
5. Zie Afbeelding 6 en Afbeelding 7. Plaats de gatafdekpluggen (1) in de gaten die na het verwijderen van de ophangbeugel overgebleven zijn.
INSTALLEREN
Installeren van het rempedaal met voetsteun met verlengd bereik
1. Zie Afbeelding 6 en Afbeelding 7. Verwijder onder aan de voorzijde van de rechter onderste framebuis de twee schroeven waarmee de J-klem (B) aan het frame bevestigd is. Gooi de schroeven weg, maar bewaar de J-klem voor het installeren.
2. Monteer het andere uiteinde van de remstang in het rempedaal (8). Haal aan tot 9,5–16,3 N·m (84–144 in-lbs).
OPMERKING
Monteer het rempedaal en de voetsteunmontagegaffel, voordat u de voetsteunophangbeugel aan het frame monteert aan de ophangbeugel (zoals in de volgende stap beschreven is). Hierdoor wordt de montage van de sluitring voor de voetsteunmontagegaffel gemakkelijker (deze sluitring wordt aan het gegroefde uiteinde van de voetsteunmontagegaffel gemonteerd).
3. Schuif het rempedaal (8) op de voetsteunmontagegaffel (11) en schuif de gaffel vervolgens in de voetsteun-/​rempedaalophangbeugel (9). Lijn het gat in de gaffel uit met het gat in de ophangbeugel en monteer de schroef (6). Haal de schroef aan tot 24,4–29,9 N·m (18–22 ft-lbs).
4. Monteer de sluitring (18) voor de voetsteunmontagegaffel in de groef aan het uiteinde van de voetsteunmontagegaffel.
5. Plaats de J-klem (uit stap 1) tegen het frame aan en lijn de montagegaten uit. Monteer de voetsteun-/​rempedaalophangbeugel (9) en J-klem met behulp van de nieuwe schroeven (3) aan het frame. Haal de steun aan tot 61,1–67,9 N·m (45–50 ft-lbs).
6. Neem de remstang (15) uit de set en schroef een van de uiteinden ervan in de haakse hefboom van de hoofdremcilinder. Haal aan tot 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs).
WAARSCHUWING
De voetsteunen moeten omhoog en naar de achterkant van de motorfiets klappen als deze geraakt worden. Indien voetsteunen niet zodanig worden ingesteld dat zij naar boven en achteren klappen, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00366a)
7. Bij alle modellen: Steek de voetsteun samen met de veerring (2) in de gaffel. Zorg ervoor dat de veerring met de rechte zijde naar binnen gericht in de gaffel (11) geplaatst wordt. Lijn de gaten uit en duw de gaffelpen (7) vanaf de bovenzijde door het gat in de gaffel. Borg de gaffelpen met behulp van de nieuwe sluitring (17). De voetsteunen moeten zo gemonteerd worden dat ze op- en teruggeklapt kunnen worden. Bij XL1200L-modellen: Plaats de nieuwe voetsteunen en slijtbouten (19). Bij XL883L- en XL1200N-modellen: Plaats de slijtbout (19).
8. Installeer de uitlaat volgens de instructies in de servicehandleiding.
Installeren van het schakelpedaal met verlengd bereik
1. Zie Afbeelding 6. Neem de schakelverbindingsarm (13) en de schroef (6) uit de set. Richt de schakelverbindingsarm zodanig dat deze recht omlaag wijst en schuif hem op de schakelas (die uit de zijafdekking van het motorblok komt). Zet de schroef (6) vast en haal deze aan tot 11–18 N·m (96–156 in-lbs).
2. Monteer de voetsteun-/​schakelpedaalophangbeugel (10) met behulp van de schroeven (3) aan het frame. Haal aan tot 61,1–67,9 N·m (45–50 ft-lbs).
3. Schuif de schakelpedaal (14) op de gaffel (12). Monteer de gaffel aan de steun van de voetsteun/schakelpedaalophangbeugel (10). Lijn het gat in de gaffel uit met het gat in de ophangbeugel en bevestig hem met behulp van de schroef (6). Haal de schroef aan tot 24,4–29,9 N·m (18–22 ft-lbs).
4. Monteer de sluitring (18) in de groef aan het uiteinde van de gaffel (12) om deze nog verder te borgen.
5. Draai de schroef (4) in het andere uiteinde van de schakelstang (16) en bij de schakelarm (13) naar binnen. Haal aan tot 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs).
6. Draai de schroef (5) in het tegenoverliggende uiteinde van de schakelstang (16) bij de schakelpedaal (14) naar binnen. Haal aan tot 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs).
7. Monteer het schakelpedaal in het nieuwe schakelpedaal. Draai stevig vast.
WAARSCHUWING
De voetsteunen moeten omhoog en naar de achterkant van de motorfiets klappen als deze geraakt worden. Indien voetsteunen niet zodanig worden ingesteld dat zij naar boven en achteren klappen, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00366a)
8. Steek de voetsteun samen met de veerring (2) in de gaffel (12). Zorg ervoor dat de veerring met de rechte zijde naar binnen gericht in de gaffel geplaatst wordt. Lijn de gaten uit en duw de gaffelpen (7) vanaf de bovenzijde door het gat in de gaffel. Borg de gaffelpen met behulp van de nieuwe sluitring (17). De voetsteunen moeten zo gemonteerd worden dat ze op- en teruggeklapt kunnen worden. Bij XL1200L-modellen: Plaats de nieuwe voetsteunen en slijtbouten (19). Bij XL883L- en XL1200N-modellen: Plaats de slijtbout (19).
Schakelpedaal afstellen
Indien de versnellingen niet volledig geschakeld kunnen worden of de slag van het teenschakelpedaal incorrect is, moet de schakelverbinding afgesteld worden. Zie Afbeelding 5. Stel de schakelstang zodanig af dat het schakelpedaal onder een hoek van 45° staat, zoals beschreven.
1. Zie Afbeelding 5. Verwijder de schroef (1) waarmee de kogelverbinding (2) aan het schakelpedaal (5) bevestigd is.
2. Stel de lengte van de stang af door de kogelverbinding of de schakelstang (4) te verdraaien. Bevestig de kogelverbinding tijdelijk aan het schakelpedaal en controleer onder welke hoek het pedaal staat. Zorg ervoor dat de schroefdraad die aan beide uiteinden van de schakelstang naar buiten steekt even lang is.
3. Monteer de schroef (1) op het moment dat het pedaal onder een hoek van 45° staat. Haal aan tot 13,6–20,3 N·m (120–180 in-lbs).
4. Terwijl u de schakelstang (4) vasthoudt om te voorkomen dat deze zich verdraait, haalt u de borgmoeren (3) aan beide uiteinden stevig aan.
1Schroef (2)
2Kogelverbinding (2)
3Borgmoer (2)
4Schakelstang
5Schakelpedaal
Afbeelding 5. Afstellen van schakelpedaal
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 6. Serviceonderdelen: frontbesturing, linkerzijde (schakelzijde)
Afbeelding 7. Serviceonderdelen: frontbesturing, rechterzijde (remzijde)
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Plug, gatafdek- (4)
740
2
Veerring, voetsteun (2)
50912-72
3
Schroef, 3/8-16 x 1-1/4 inch (4)
4748
4
Schroef, 5/16-18 x 7/8 inch
4359
5
Bolkopschroef, inbus (borg), 5/16-18 x 1 inch
4016
6
Schroef, zeskantig, 5/16-18 x 1-1/4 inch (3)
3210A
7
Pen, voetsteungaffel (2)
45041-01A
8
Rempedaal, verchroomd
42702-04
Rempedaal, gepolijst
42685-04
Rempedaal, zwart
42649-07
9
Voetsteunophangbeugel, rechterzijde, bestuurder, verchroomd
42707-04
Voetsteunophangbeugel, rechterzijde, bestuurder, zwart
42652-04
10
Voetsteunophangbeugel, linkerzijde, bestuurder, verchroomd
42706-04
Voetsteunophangbeugel, linkerzijde, bestuurder, zwart
42651-04
11
Voetsteungaffel, rechterzijde, verchroomd
42566-04
Voetsteungaffel, rechterzijde, zwart
42504-07
12
Voetsteungaffel, linkerzijde, verchroomd
42541-04
Voetsteungaffel, linkerzijde, zwart
42503-07
13
Pedaal, schakelasarm, verchroomd
34670-06
Pedaal, schakelasarm, zwart
34614-07
14
Schakelpedaal, verchroomd
34650-04
Schakelpedaal, gepolijst
34572-04
Schakelpedaal, zwart
34636-07
15
Remstang
34581-04
Remstang, zwart
42645-07
16
Schakelstangverbinding
34573-04
Schakelstangverbinding, zwart
34577-07
17
Sluitring, voor borging van de voetsteungaffelpen (2)
11304
18
Sluitring, voor borging van de voetsteunmontagegaffel (2)
11390
19
Slijtbout (2) (alleen XL883L- en XL1200L-modellen)
33188-08
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Standaard voetsteun
B
Standaard J-klem
C
Standaard voetsteun (alleen XL883L modellen, afzonderlijk verkrijgbaar voor XL1200L-modellen)