DIGITALE OLIEDRUKMETER
J047722016-09-01
ALGEMEEN
Setnummers
75138-09, 75340-09
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
Bij Softail-modellen van 2011 en later is de afzonderlijke aanschaf van een elektrische aansluitset (onderdeelnr. 72673-11) noodzakelijk.
Bij Dyna-modellen van 2012 en later is de afzonderlijke aanschaf van een elektrische aansluitset (onderdeelnr. 72673-11) noodzakelijk.
Bij Touring-modellen van 2014-2016 is de afzonderlijke aanschaf van een verbindingsdraadboom (onderdeelnr. 69200722) noodzakelijk.
Voor de juiste montage van deze set is het gebruik van een UltraTorch UT-100 (onderdeelnr. HD-39969), Robinair-heteluchtpistool (onderdeelnr. HD-25070) met krimpverloopstuk (onderdeelnr. HD-41183) of ander geschikt stralingswarmteapparaat noodzakelijk.
Voor een juiste montage van deze set dient u Loctite® 565 draadborg- en afdichtmiddel (onderdeelnummer 99818-97) te gebruiken.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit jaar/model voertuig vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Elektrische overbelasting
MEDEDELING
U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)
WAARSCHUWING
Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)
Deze set heeft 400 mA extra stroom van het elektrische systeem nodig.
Setinhoud
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de minkabel (-) van de accu worden losgekoppeld. (00048a)
MET sirene
OPMERKING
 • Bij voertuigen met alarmsirene van 2007 en later: Zorg dat u de afstandsbediening van het beveiligingssysteem bij u hebt en draai de contactsleutel naar de stand ON (aan). Raadpleeg de servicehandleiding. Zet na het uitschakelen van het alarmsysteem het contactslot op OFF (uit). Verwijder ONMIDDELLIJK de hoofdzekering.
 • Bij voertuigen met alarmsirene van 2006 en vroeger: Schakel de sirene met de afstandsbediening of met de beveiligingscode uit. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering of hoofdstroomonderbreker. Draai de contactsleutel naar de stand OFF.
ZONDER sirene
Modellen met een hoofdzekering: Zie de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
Alle modellen met hoofdstroomonderbreker BEHALVE Dyna-modellen van 2011 en vroeger:
 1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het zadel. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
 2. Raadpleeg de servicehandleiding. Ontkoppel de minkabel van de accu.
 3. Draai de contactsleutel naar de stand OFF.
Dyna-modellen van 2011 en vroeger met hoofdstroomonderbreker:
1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het zadel. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
2. Koppel beide accukabels los, de minkabel van de accu eerst. Verwijder de accu volgens de servicehandleiding.
3. Draai de contactsleutel naar de stand OFF.
PLAATSEN VAN OLIEDRUKZENDER EN METER
1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de connector van de oliedrukschakelaar. Verwijder de schakelaar en gooi deze weg. Verwijder de resten van het borgmiddel van de schroefdraad.
Afbeelding 1. Plaats oliedrukschakelaar (standaard)
2. Zie Afbeelding 5. Alleen bij Dyna- en Softail-modellen: Haal de 90-graden elleboogfitting (5) uit de set. Gebruik Loctite® 565 afdichtmiddel (onderdeelnr. 99818-97), om het borgmiddel aan te brengen op de schone schroefdraad van de fitting. Schroef de fitting in het carter. Draai de fitting zodanig dat de zender naar beneden is gericht. Draai aan tot 10,2–13,6 N·m (90–120 in-lbs),
3. ALLE modellen: Neem de oliedrukzender (4) uit de set. Draai de oliedrukzender in het carter of in de elleboogfitting. Aangehaald. 10,2–13,6 N·m (90–120 in-lbs).
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
4. Raadpleeg de servicehandleiding. Maak de brandstoftank los om bij het achterste tuimelaardeksel te komen.
5. Zie Afbeelding 2. Ga naar de achterste motorcilinder (4). Verwijder de twee achterste bouten rechts (2) van het tuimelaardeksel en gooi ze weg. Verwijder de resten van het borgmiddel van de schroefdraad.
6. Neem de digitale oliedrukmeter (1), de twee zeskante flensbouten en de vier isolatieringen (3) uit de set. Plaats een onderlegring op de schroefdraad van elke bout. Steek de bouten door de bevestigingsgaten van de meter, zoals afgebeeld. Plaats een tweede onderlegring op de schroefdraad van elke bout.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de bedrading van de meter en de mantel niet klem komen te zitten tussen de meter en het tuimelaardeksel.
1Digitale oliedrukmeter
2Tuimelaardekselbout (2)
3Kunststof ring (4)
4Achterste cilinder
Afbeelding 2. Montage digitale oliedrukmeter
7. Geleid de bedrading van de meter en de mantel langs het tuimelaardeksel naar de achterzijde. Bevestig de meter met beide bouten losjes op het tuimelaardeksel. Draai de bout voor vast. 20,3–24,4 N·m (15–18 ft-lbs). Draai de achterste schroef vast. 20,3–24,4 N·m (15–18 ft-lbs).
ROUTING VAN DE DRAADBOOM
1. Laat de mantel van de digitale oliedrukmeter naar de achterzijde van de motorfiets lopen.
Voer de oranje/witte draad en de zwarte draad zonder aansluiting:
1. Dyna-modellen:
a. Onder de bovenste framebuis
b. Door de accuruimte (vóór de locatie van de accu langs)
c. Naar de ruimte achter het zekeringblok aan de linkerkant van de motorfiets
2. Dyna-modellen: Leid de oranje/witte draad en de zwarte draad zonder aansluiting:
a. Onder de bovenste framebuis
b. Door de accuruimte (vóór de locatie van de accu langs)
c. Naar de ruimte achter het zekeringblok aan de linkerkant van de motorfiets
3. Softail-modellen: Leid de oranje/witte draad en de zwarte draad zonder aansluiting:
a. Langs de binnenzijde van de bovenste framebuis tot voorbij de accu
b. Richting het zekeringblok
4. Touring-modellen BEHALVE 2007: Leid de oranje/witte draad en de zwarte draad zonder aansluiting:
a. Boven de bovenste framebuis langs
b. Kruiselings onder de draadbomen al in de ruimte onder het zadel
c. Onder de bovenste linkerframebuis langs
d. Naar de ruimte achter de linker zijafdekking
5. Touring-modellen van 2007: Leid de oranje/witte draad en de zwarte draad zonder aansluiting:
a. Langs de binnenzijde van de bovenste framebuis
b. Omlaag naar de ruimte achter de rechter zijafdekking
Leid het lange deel van de bedrading naar de eerder gemonteerde oliedrukzender:
1. Dyna-modellen:
a. terug langs de bovenste framebuis
b. naar beneden langs de verticale buis achter de accubox
c. naar voren langs de onderste framebuis
d. omhoog langs de voorste verticale buis
2. Softail-modellen:
a. Terug langs de bovenste framebuis
b. In navolging van de hoofddraadboom van de motorfiets omlaag achter de olietank
c. Samen met de hoofddraadboom naar voren langs de onderste framebuis
3. Touring-modellen:
a. Omlaag langs de verticale buis achter de rechter zijafdekking
b. Naar voren langs de onderste framebuis en motorfietsdraadboom
c. Omhoog langs de voorste verticale buis
4. ALLE modellen:
a. Plug de connector in de oliedrukzender
VERBINDINGSDRAADBOOM
ALLE modellen
Het maken van draadverbindingen is noodzakelijk bij het monteren van de digitale oliedrukmeter op de motorfiets. Raadpleeg de bijlage in de servicehandleiding voor de juiste procedures voor draadverbindingen.
WAARSCHUWING
Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van de UltraTorch UT-100 of een ander stralingswarmteapparaat. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant kan brand veroorzaken, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00335a)
 • Richt de hitte niet op onderdelen van het brandstofsysteem. Extreme hitte kan ontbranden/exploderen van brandstof veroorzaken, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 • Richt de hitte niet op andere onderdelen van het elektrische systeem, behalve de verbinders waarop u warmtekrimp toepast.
 • Houd uw handen uit de buurt van de punt van het gereedschap en het warmtekrimphulpstuk.
OPMERKING
De elektrische connectoren zijn in de servicehandleiding aangegeven met getallen en letters, die hier tussen blokhaken zijn aangegeven.
1. Knip de standaard (OE) connector van de oliedrukzender (circuit [120] of [139], afhankelijk van model en bouwjaar) van de groen/gele draad van de bedrading.
2. Zie Afbeelding 5. Schuif de krimpkous (13) op de draad. Haal de rode afgedichte stootverbinder (8) uit de set. Bevestig de groen/gele draad van de nieuwe connector van de oliedrukzender aan de groen/gele draad van de motorfietsdraadboom.
3. Schuif de krimpkous over de verbinding en de beide draden. Gebruik een heteluchtpistool of geschikt stralingswarmteapparaat om de krimpkous om de draden en stekker te laten krimpen.
4. Zet het lange gedeelte van de bedrading waar nodig aan het frame en aan de bedrading van de motorfiets vast met de kabelbinders uit de set.
5. Ga naar de uiteinden van de bedrading zonder aansluitingen bij de zekeringblok.
6.
a. Dyna-modellen van 2012 en later: Ga door naar dat gedeelte.
b. Softail-modellen van 2011 en later: Ga door naar dat gedeelte.
c. Softail-modellen van 2014 t/m 2016: Ga door naar dat gedeelte.
d. Alle andere modellen: Ga verder met stap 7.
7. Raadpleeg de servicehandleiding. Bepaal waar het massa-aansluitpunt voor de hoofddraadboom zich op het frame bevindt. Verwijder de massabout of moer.
8. Zie Afbeelding 5. Kies de juiste maat ringklem (9 of 10) die op de massabout of het massatapeind past. Snijd de zwarte massadraad van de bedrading van de digitale oliedrukmeter af op een lengte die het mogelijk maakt de draad op een massapunt aan te sluiten. Krimp de ringklem op de zwarte massadraad. Plaats de klem op de massabout of tapeind. Sluit de oranje/witte draad aan op een punt waarop spanning staat. Zie het bedradingsschema en de instructies van de servicehandleiding. Ga verder naar het daaropvolgende gedeelte voor het specifieke modeljaar/model.
Alle modellen van 2003 en eerder
 1. Bepaal waar zich de oranje/witte draad aan de motorfietsdraadboom bevindt die naar de achterlichtconnector [7] onder het zadel voert.
 2. Knip het overtollige deel van de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom zodanig af, dat de oranje/witte draad van de motorfietsdraadboom gemakkelijk bereikt kan worden.
 3. Knip de oranje/witte draad van de motorfietsdraadboom op een dusdanige plaats door dat de draad gemakkelijk gestript en aan de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom gekoppeld kan worden.
 4. Zie Afbeelding 5. De waarschuwing onder de verbindingsdraadboom en de servicehandleiding. Gebruik de blauwe afgedichte stootverbinder (7) uit de set om alle drie oranje/witte draden met elkaar te verbinden.
 5. Controleer of de bedrading over zijn gehele lengte niet ergens tegenaan kan wrijven of schuren en dat er nergens afknelpunten zijn. Ga door naar Eindmontage.
Dyna-modellen van 2004 t/m 2011
1. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de elektrische caddy uit de motorfiets.
2. Zie Afbeelding 5. Haal de oranje/witte adapterdraad voor het zekeringblok (6) uit de set. Zie Afbeelding 3. Let op de klem aan beide uiteinden. Uitsluitend de klem MET de veerlipjes past in de zekeringplaats. Snijd de klem ZONDER de veerlipjes voorzichtig van de draad af en gooi deze weg.
1Deze klem van de draad AFSNIJDEN
2Deze klem NIET VERWIJDEREN
3Veerlipjes (2)
Afbeelding 3. Adapterdraad, zekeringblok (Dyna- en Softail-modellen)
3. Zoek de zekeringplaats gemarkeerd met 'OPEN' op de elektrische caddy. U zult een draad zien die de ene kant van dit circuit voedt, maar er is geen bijpassende draad of zekering aanwezig. Steek de klem in de oranje/witte adapterdraad totdat deze stopt. Vergelijk dit met een klem die fabrieksmatig is aangebracht om de juiste stand en diepte te bepalen.
4. Knip het overtollige deel van de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom zodanig af, dat de in stap 3 gemonteerde oranje/witte adapterdraad gemakkelijk bereikt kan worden. Zie Afbeelding 5. Neem de blauwe afgedichte stootverbinder (7). Verbind de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom met de oranje/witte adapterdraad.
5. Zie Afbeelding 5. Plaats de 2A-zekering (11) in de zekeringplaats voor 'OPEN' om het circuit te sluiten.
6. Monteer de elektrische caddy en de afdekking ervan op de motorfiets. Raadpleeg de servicehandleiding.
7. Controleer of de bedrading over zijn gehele lengte niet ergens tegenaan kan wrijven of schuren en dat er nergens afknelpunten zijn. Ga door naar Eindmontage.
Softail-modellen van 2004 t/m 2010
1. Verwijder de zekeringblokafdekking. Verwijder de twee zeskantbouten waarmee de zekeringbloksteun is bevestigd. Trek de steun en het zekeringblok uit het frame van de motorfiets.
2. Druk op de lip waarmee het linker zekeringblok is vergrendeld. Schuif het blok uit de montagegleuven.
3. Zie Afbeelding 3. Haal de oranje/witte adapterdraad voor het zekeringblok (6) uit de set. Let op de klem aan beide uiteinden. Uitsluitend de klem MET de veerlipjes past in de zekeringplaats. Snijd de klem ZONDER de veerlipjes voorzichtig van de draad af en gooi deze weg.
4. Zoek de zekeringplaats gemarkeerd met 'P&A IGN' op de zekeringblokafdekking. U zult een draad zien die de ene kant van dit circuit voedt, maar er is geen bijpassende draad of zekering aanwezig. Steek de klem in de oranje/witte adapterdraad totdat deze stopt. Vergelijk dit met een klem die fabrieksmatig is aangebracht om de juiste stand en diepte te bepalen.
5. Knip het overtollige deel van de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom zodanig af, dat de in stap 4 gemonteerde oranje/witte adapterdraad gemakkelijk bereikt kan worden. Haal de blauwe afgedichte stootverbinder (7) uit de set. Verbind de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom met de oranje/witte adapterdraad.
6. Zie Afbeelding 5. Plaats de 2 A-zekering (11) uit de set in de zekeringplaats voor 'P&A IGN' om het circuit te sluiten.
7. Schuif het zekeringblok in de bevestigingsgleuven in de zekeringbloksteun totdat deze stevig vastklikt. Zet de steun en het zekeringblok op hun plaats. Bevestig met de twee zeskantschroeven die eerder werden verwijderd. Draai stevig vast. Plaats de zekeringblokafdekking.
8. Controleer of de bedrading over zijn gehele lengte niet ergens tegenaan kan wrijven of schuren en dat er nergens afknelpunten zijn. Ga door naar Eindmontage.
Dyna-modellen van 2012 en later: Softail-modellen van 2011 en later
1. Plaats de elektrische verbindingsdraadboom (afzonderlijk aan te schaffen) op de oliedrukmeter volgens de instructies van de draadboomset.
a. Zie de instructies van deze set en de servicehandleiding. Verbind de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom met de rood/gele draad van de elektrische verbindingsdraadboom.
b. Verbind de zwarte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom met de zwarte draad van de elektrische verbindingsdraadboom.
2. Sluit het contacthuis van de elektrische verbindingsdraadboom aan op de draadboom van het voertuig.
3. Controleer of de bedrading over zijn gehele lengte niet ergens tegenaan kan wrijven of schuren en dat er nergens afknelpunten zijn. Ga door naar Eindmontage.
FL Touring-modellen van 2004 t/m 2013
1.
a. Modellen 2004 t/m 2006: Verwijder de linker zijafdekking. Raadpleeg de servicehandleiding.
b. Modellen van 2007: Verwijder de rechterzijafdekking, als u dit nog niet hebt gedaan. Raadpleeg de servicehandleiding.
c. Modellen 2008 t/m 2013: Verwijder de linker zijafdekking. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. ALLE modellen: Verwijder de hoofdzekeringhouder, het zekeringblok en de stofkap van de motorfiets. Raadpleeg de servicehandleiding.
3. Zie Afbeelding 5. Haal de oranje/witte adapterdraad voor het zekeringblok (6) uit de set.
a. modellen van 2004 t/m 2006: Zie Afbeelding 4. (Bovenste weergave). Let op de klem aan beide uiteinden. Alleen de klem ZONDER de veerlipjes past in de zekeringplaats. Snijd de klem MET de veerlipjes voorzichtig van de draad af en gooi deze weg.
b. Modellen van 2007: Zie Afbeelding 4. (onderste weergave). Let op de klem aan beide uiteinden. Uitsluitend de klem MET de veerlipjes past in de zekeringplaats. Snijd de klem ZONDER de veerlipjes voorzichtig van de draad af en gooi deze weg.
c. modellen 2008 t/m 2013: Zie Afbeelding 4. (Bovenste weergave). Let op de klem aan beide uiteinden. Alleen de klem ZONDER de veerlipjes past in de zekeringplaats. Snijd de klem MET de veerlipjes voorzichtig van de draad af en gooi deze weg.
1Deze klem van de draad AFSNIJDEN
2Deze klem NIET VERWIJDEREN
3Veerlipjes (2)
Afbeelding 4. Adapterdraad, zekeringblok (FL Touring-modellen)
4. ALLE modellen: Zoek de zekeringplaats gemarkeerd met 'P&A IGN', '2A MAX'. U zult een verzamelrail zien die de ene kant van dit circuit voedt, maar er is geen bijpassende draad of zekering aanwezig. Verwijder de drie in deze rij aanwezige zekeringen en noteer hun locatie.
5. Verwijder de oranje kunststof secundaire vergrendeling voorzichtig uit het zekeringblok. Steek de klem in de oranje/witte adapterdraad totdat deze stopt. Vergelijk dit met een klem die fabrieksmatig is aangebracht om de juiste stand en diepte te bepalen. Monteer de secundaire vergrendeling.
6. Knip het overtollige deel van de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom zodanig af, dat de in stap 5 gemonteerde oranje/witte adapterdraad gemakkelijk bereikt kan worden. Haal de blauwe afgedichte stootverbinder (7) uit de set. Verbind de oranje/witte draad van de digitale oliedrukmeter-draadboom met de oranje/witte adapterdraad.
7. Zie Afbeelding 5. Plaats de 2 A-zekering (11) uit de set in de zekeringplaats voor 'P&A IGN' om het circuit te sluiten. Plaats de drie in stap 4 verwijderde zekeringen in de juiste gaten.
8. Monteer de afdekking op het zekeringblok. Plaats het zekeringblok en hoofdzekeringhouder. Raadpleeg de servicehandleiding.
9. Controleer of de bedrading over zijn gehele lengte niet ergens tegenaan kan wrijven of schuren en dat er nergens afknelpunten zijn. Ga door naar Eindmontage.
FL Touring-modellen van 2014 t/m 2016
OPMERKING
Maximaal drie accessoires kunnen op de verbindingsdraadboom worden aangesloten.
1. Verwijder de linker zijafdekking. Raadpleeg de servicehandleiding.
2. Zoek de P&A accessoirestekker [4A] (een grijs, achtpolig Molex pinhuis met regenkap) in de elektrische caddy, onder de linker zijafdekking.
3. Als de elektrische verbindingsdraadboom NOG NIET IS GEPLAATST:
OPMERKING
Als de elektrische verbindingsdraadboom met meer installaties moet worden verbonden, raadpleegt u de servicehandleiding met betrekking tot configuraties met meerdere verbindingen. Zorg ervoor dat u het laadsysteem van het voertuig niet overbelast.
a. Plaats de verbindingskabelboom volgens de instructies in de desbetreffende set. Sluit het grijze achtpolige contacthuis nu nog NIET aan op stekker [4A].
b. Zie DRAADBOOM AANSLUITEN – ALLE modellen eerder in deze instructies.
c. Knip de doppen af van de zwarte draad en de paars/blauwe draad op de verbindingskabelboom. Strip de draden af volgens de servicehandleiding. Knip NIET de dop van de rode draad af.
d. Krimp, verbind en verzegel de zwarte draad van de nieuwe stekker van de oliedrukzender aan de zwarte draad van de elektrische verbindingsdraadboom. Krimp, verbind en verzegel de oranje/witte draad van de connector van de oliedrukzender aan de paars/blauwe draad.
e. Verwijder de stekker [4A] uit de caddy. Haal de regenkap van de stekker. Sluit het grijze contacthuis op de elektrische verbindingsdraadboom aan op stekker [4A].
4. Als de verbindingsdraadboom AL IS GEMONTEERD:
OPMERKING
Als de elektrische verbindingsdraadboom met meer installaties moet worden verbonden, raadpleegt u de servicehandleiding met betrekking tot configuraties met meerdere verbindingen. Zorg ervoor dat u het laadsysteem van het voertuig niet overbelast.
a. Verwijder de stekker [4A] uit de caddy. Ontkoppel het grijze contacthuis op de elektrische verbindingsdraadboom van op stekker [4A].
b. Zie DRAADBOOM AANSLUITEN – ALLE modellen eerder in deze instructies.
c. Knip de gekoppelde aansluitingen af van de zwarte draad en de paars/blauwe draad op de verbindingskabelboom. Knip NIET de gekoppelde aansluitingen van de rode draad af.
d. Strip de zwarte en paars/blauwe draden af volgens de servicehandleiding.
e. Krimp, verbind en verzegel de zwarte draden van de nieuwe stekker van de oliedrukzender en de eerder gemonteerde accessoires aan de zwarte draad van de elektrische verbindingsdraadboom. Krimp, verbind en verzegel de oranje/witte draden van de stekker van de oliedrukzender en de eerder gemonteerde accessoires aan de paars/blauwe draad.
f. Sluit het grijze contacthuis op de elektrische verbindingsdraadboom aan op stekker [4A].
5. Controleer of de bedrading over zijn gehele lengte niet ergens tegenaan kan wrijven of schuren en dat er nergens afknelpunten zijn. Ga door naar Eindmontage.
VOLTOOIING
WAARSCHUWING
Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het brandstofsysteem is roken verboden en zijn open vuren en vonken in de nabijheid niet toegestaan. Benzine is uitermate ontvlambaar en zeer explosief, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00330a)
WAARSCHUWING
Sluit eerst de pluskabel (+) van de accu aan. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00068a)
MEDEDELING
Haal de bouten op de accupolen niet te strak aan. Houd de aanbevolen aanhaalmomenten aan. Indien de bouten van de accupolen te strak worden aangehaald, kunnen de accupolen beschadigd raken. (00216a)
1. Monteer de brandstoftank. Raadpleeg de servicehandleiding.
2.
OPMERKING
Controleer of het contactslot op OFF (Uit) staat voordat de hoofdzekering wordt geplaatst of de accukabels worden aangesloten.
Alle modellen met hoofdzekering: Plaats de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
3. Dyna-modellen van 2011 en vroeger met hoofdstroomonderbreker: Monteer de accu. Raadpleeg de servicehandleiding.
4. Alle modellen met hoofdstroomonderbreker BEHALVE Dyna-modellen van 2011 en vroeger: Bevestig de minkabel van de accu. Raadpleeg de servicehandleiding.
5. Alle modellen met hoofdstroomonderbreker: Smeer een dunne laag vaseline of corrosievertragend materiaal op de accupolen.
6. ALLE modellen: Controleer of de digitale oliedrukmeter goed werkt. Zie het hierop volgende gedeelte Werking meter.
7. Bevestig het zadel. Trek na montage het zadel omhoog om te controleren of het goed vastzit.
Werking meter
De oliedrukmeter gaat branden wanneer het contact op ON (aan) wordt gezet. De minimale weer te geven waarde is 0,3 bar (5 psi). Deze wordt zelfs weergegeven als de motor niet draait.
Als de oliedruk daalt tot een waarde waarbij het oliedruklampje gaat branden, moet de MOTOR DIRECT UIT WORDEN GEZET! Raadpleeg CONTROLELAMPEN in de gebruikershandleiding. RIJD NIET VERDER tot het probleem is gevonden en de benodigde reparaties zijn uitgevoerd.
WIJZIGEN VAN DE WEERGAVEMODUS
1. Voor het wisselen van de displayweergave naar psi of bar:
a. Zet de motorfiets in een goed verlichte ruimte en zet het contactslot in de stand IGNITION (ontsteking), maar start de motor niet.
b. Laat de op de wijzerplaat van de meter weergegeven waarde stabiliseren op 5 PSI of 0,3 BAR, of erboven. Bedek de rechterhelft van de wijzerplaat (in ieder geval het gedeelte onder het PSI/BAR-pictogram) met uw hand of een ander ondoorzichtig voorwerp.
c. Verwijder de afdekking van het instrumentenpaneel zodra het display begint te knipperen (ongeveer vijf seconden). Het knipperen stopt en er verschijnt een andere modus.
d. Als het display blijft knipperen moet het contact aan en uit worden gezet en moet de procedure worden herhaald.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 5. Serviceonderdelen, digitale oliedrukmeter
Tabel 1. Serviceonderdelen
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 75138-09 (Verchroomd)
1
Meter, digitale oliedruk (chroom)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 75340-09 (zwart)
1
Meter, digitale oliedruk (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Bout, zeskantige flens (2)
3155
3
Onderlegring, isolerend (4)
6580
4
Oliedrukzender
74438-99A
5
Elleboogfitting, 90 graden, messing
75221-09
6
Adapterdraad, zekeringblok (oranje/wit)
70329-04
7
Afgesloten stootverbinder, #14-16 AWG (blauw)
70586-93
8
Afgedichte stootverbinder, nr. 18-20 AWG (rood)
70585-93
9
Ringklem, nr. 18-22 AWG (1/4 inch tapeind)
9858
10
Ringklem, nr. 18-22 AWG (5/16 inch tapeind)
9859
11
Zekering, bladtype, 2 A
54305-98
12
Kabelbinder
10181
13
Krimpkous, zwart, 0,8 mm (0.032 in) x 51 mm (2.0 in) lang
72411-97
14
Serviceset, bevestigingsmateriaal oliedrukmeter (inclusief items 2 en 3)
12600004