FL Softail Profile lage voorveringsset
J043012006-11-03
ALGEMEEN
Setnummer
54758-07
Modellen
Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het deel Onderdelen en accessoires op www.harley-davidson.com (alleen in het Engels).
Vereiste aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING
Deze voorkantverlagingsset kan niet op zichzelf worden gebruikt. Het moet worden gebruikt met een passende lage achterveringset, anders kan weg- en bochtligging nadelig worden beïnvloed, waardoor de bestuurder kan worden afgeleid en de controle kan verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00429b)
Bij het installeren van deze set op Softail-modellen (behalve FLSTN-modellen), is voor een juiste installatie van deze set ook de installatie van één van de volgende sets vereist: Softail verlaagde achterste schokdempers (54651-05), schokdemperset (54652-05) of achterkantverlagingsset (54001-04).
Voor de juiste installatie van deze set is ook het volgende vereist: twee voorvorkoliekeerringen (45875-84A), twee O-ringen (45845-77), twee schroeven met pletring (45405-75A) en twee aftapschroeven met onderlegring (45858-77).
Voor de juiste installatie van deze set is ook het volgende speciale gereedschap vereist: BOVENSTE VOORVORKPOOTHOUDER (HD-41177), VOORVORKKEERRING/BUSGEREEDSCHAP (HD-34634) en VOORVORKOLIEPEILMETER (HD-59000B).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
Setinhoud
1Schroefklauw
2Beschermrubber
3Kunststofknop
Afbeelding 1. Voorvorkpoothouder (HD-41177)
VERWIJDEREN
 1. Plaats een geschikt blok onder het frame om het voorwiel een aantal centimeters van de vloer te lichten. Gebruik voor de beste resultaten een hydraulische middenstandaard op een horizontaal oppervlak.
 2. Raadpleeg de betreffende servicehandleiding en verwijder de voorvork.
 3. Verplaats de voorvork naar de werkbank. Plaats een geschikte opvangbak op de vloer onder een schroefklauw.
INSTALLEREN
Voorvorkdemontage
 1. Zie Afbeelding 6. Verwijder de moeren (R), borgringen (Q), platte onderlegringen (P) en askap (S) uit de tapeinden aan het uiteinde van de onderste voorvorkpoot.
 2. Zie Afbeelding 1. Pak de BOVENSTE VOORVORKPOOTHOUDER (HD-41177) en ga als volgt te werk:
  1. Klem het uiteinde van het gereedschap in de schroefklauw (1) in een horizontale stand, waarbij de kunststofknoppen naar u toewijzen.
  2. Klem, met de voorvorkkapbout aan de bovenkant, de bovenste voorvorkpoot tussen de beschermrubbers (2) aan de binnenkant van het gereedschap. Draai de knoppen (3) totdat de bovenste voorvorkpoot stevig vastzit.
 3. OPMERKING
  Zie Afbeelding 6 voor stap 3 t/m 17.
 4. Verwijder de voorvorkkapbout (A) en afstandsstuk (M) uit de bovenste voorvorkpootplug (B). Verwijder de vierkante keerring (4). Bewaar de bout en het afstandsstuk, maar gooi de vierkante keerring weg.
 5. Draai met een platte sleutel de bovenste voorvorkpootplug (B) langzaam uit de bovenste voorvorkpoot (E). Let erop dat de bovenste voorvorkpootplug met een veer is bevestigd en grijp de plug dus stevig vast als de plug definitief wordt losgedraaid.
 6. Verwijder de voorvorkveer (1) uit de bovenste voorvorkpoot.
 7. Verwijder de voorvork uit de bovenste voorvorkpoothouder.
 8. Keer de voorvork ondersteboven en tap de voorvorkolie af in de opvangbak. Voor het beste resultaat moet u de bovenste en onderste voorvorkpoot ten minste 10 keer langzaam pompen.
 9. Plaats de voorvorkveer weer terug in de bovenste voorvorkpoot.
 10. Leg een werkplaatsdoek op de vloer, draai de voorvork ondersteboven en druk het uiteinde van de veer tegen de doek. Druk de veer in om verdraaiing van de demperbuis te voorkomen en verwijder de schroef en onderlegring (O) uit het uiteinde van de onderste voorvorkpoot. Gebruik een luchtsleutel voor het beste resultaat.
 11. Verwijder de voorvorkveer (1) en gooi deze weg.
 12. Verwijder de sluitring (F) met een spits gereedschap tussen de onderste voorvorkpoot en de bovenste voorvorkpoot.
 13. Verwijder de bovenste voorvorkpoot (E) uit de onderste voorvorkpoot. Schuif de bovenste voorvorkpoot voorzichtig met een slaghamerbeweging tegen de onderste voorvorkpoot om de keerringen en bus van de onderste voorvorkpoot te verwijderen.
 14. Schuif de voorvorkoliekeerring (G), het afstandsstuk (H) en de onderste voorvorkpootbus (I) van het uiteinde van de bovenste voorvorkpoot (E).
 15. OPMERKING
  De onderste aanslag (J) kan samen met de demperbuis naar buiten komen, of in de bovenste voorvorkpoot achterblijven. Zorg ervoor dat de onderste aanslag van de bovenste voorvorkpoot verwijderd wordt.
 16. Verwijder de onderste aanslag (J).
 17. Verwijder de demperbuis (2) uit de bovenste voorvorkpoot.
 18. Verwijder de terugslagveer (D) uit de demperbuis.
 19. Herhaal stap 1 t/m 16 voor de tegenoverliggende kant.
 20. OPMERKING
  Maak aan slijtage onderhevige onderdelen grondig schoon en inspecteer deze.
Voorvorkmontage
OPMERKING
Raadpleeg Afbeelding 6 voor de volgende procedure.
1. Haal een nieuwe demperbuis (2) uit de set en plaats de terugslagveer (D) over het onderste uiteinde.
2. Schuif, met de slijtagering aan de bovenkant, de nieuwe demperbuis zodanig in de bovenste voorvorkpoot dat het buisuiteinde door het gat aan de onderkant van de bovenste voorvorkpoot (E) valt. Plaats de onderste aanslag (J) aan het onderste uiteinde van de demperbuis.
3. Plaats de onderste voorvorkpoot (L) in de bovenste voorvorkpoothouder. Inspecteer de bus (K) (45866-84) en vervang indien nodig. Plaats de bus op de bovenste voorvorkpoot (E), indien deze eerder verwijderd werd. Schuif de bovenste voorvorkpoot in de onderste voorvorkpoot.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de voorvorkveer wordt gemonteerd met het compacte gedeelte van de windingen naar de onderkant.
4. Haal de nieuwe voorvorkveer (1) uit de set. Plaats de nieuwe voorvorkveer in de bovenste voorvorkpoot.
5. Verwijder de voorvork uit de bovenste voorvorkpoothouder.
6. Leg een werkplaatsdoek op de vloer, draai de voorvork ondersteboven en druk het uiteinde van de veer tegen de doek.
Afbeelding 2. Oliekeerring-/busgereedschap van de voorvork (HD-34634)
Afbeelding 3. Monteren van de voorvorkoliekeerring
7. Bevestig de nieuwe schroef met de koperen pletring (O) (45405-75A, niet meegeleverd). Schuif de schroef door het gat aan de onderkant van de onderste voorvorkpoot en vervolgens in het uiteinde van de demperbuis.
8. Druk de veer in om verdraaiing van de demperbuis te voorkomen en haal de schroef vervolgens aan tot 15–25 N·m (11–18 ft-lbs).
9. Plaats de voorvorkpoot opnieuw in de voorvorkpoothouder en klem deze rondom de onderste voorvorkpoot.
10. Pak, indien nodig, een nieuwe onderste voorvorkpootbus (I) (45940-84, niet meegeleverd). Smeer de binnendiameter van de onderste voorvorkpootbus in met schone vorkolie. Schuif de onderste voorvorkpootbus (I) omlaag in de bovenste voorvorkpoot.
11. Schuif het afstandsstuk van de keerring (H) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de onderste voorvorkpootbus. Zorg ervoor dat het flensoppervlak van het afstandsstuk van de keerring naar boven wijst.
12. Pak de nieuwe voorvorkoliekeerring (G) (45875-84A, niet meegeleverd). Smeer de binnendiameter van de voorvorkoliekeerring in met schone vorkolie. Schuif, met de lipjeschroefveerkant naar beneden gericht (naar de onderste voorvorkpoot), de oliekeerring omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met het afstandsstuk (H) van de onderste voorvorkpoot.
13. Zie Afbeelding 2. Pak het INSTALLATIEGEREEDSCHAP VOOR DE VOORVORKOLIEKEERRING (HD-34634) en ga als volgt te werk:
a. Schuif het installatiegereedschap voor de voorvorkoliekeerring omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de voorvorkoliekeerring.
b. Zie Afbeelding 3. Beweeg, terwijl u het gereedschap als een slaghamer gebruikt, de voorvorkoliekeerring (met afstandsstuk en geleidebus) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat de sluitringgroef zichtbaar is in de binnendiameter van de onderste voorvorkpoot.
c. Zie Afbeelding 6. Schuif de sluitring (F) omlaag in de bovenste voorvorkpoot totdat deze contact maakt met de voorvorkoliekeerring. Plaats de sluitring in de groef van de onderste voorvorkpoot. Spreid de sluitring niet en rek deze niet uit als u de bovenste voorvorkpoot bevestigt, omdat de ring anders kan worden verbogen of vervormd.
14. Verwijder de voorvorkveer uit de bovenste voorvorkpoot.
15. Klem, met de bovenste voorvorkpoot ondersteboven, de onderste voorvorkpoot (niet de bovenste voorvorkpoot) in de bovenste voorvorkpoothouder.
OPMERKING
Draai de nieuwe aftapschroef, indien deze eerder werd verwijderd, in de onderkant van de onderste voorvorkpoot. Haal de schroef aan tot 8–11 N·m (72–96 in-lbs).
16. Giet 375 mL Harley-Davidson type E vorkolie in de bovenste voorvorkpoot.
17. Pomp de bovenste voorvorkpoot 10 keer om het systeem te ontluchten.
Afbeelding 4. Voorvorkoliepeilmeter (HD-59000B)
Afbeelding 5. Verwijderen van de overtollige vorkolie
18. Stel het voorvorkoliepeil af op 161 mm (6,34 in) van de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot als de bovenste voorvorkpoot is ingedrukt en de hoofdveer is verwijderd. Ga als volgt te werk:
a. Zie Afbeelding 4. Pak de VOORVORKOLIEPEILMETER (HD-59000B).
b. Draai de duimschroef van de metalen ring los en beweeg het omhoog of omlaag langs de stang totdat de onderkant van de ring zich op 161 mm (6,34 in) van de onderkant van de stang bevindt. Draai de duimschroef vast.
c. Druk de hendel op de cilinder helemaal in.
d. Zie Afbeelding 5. Steek de stang in de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot totdat de metalen ring vlak op de bovenkant van de bovenste voorvorkpoot ligt.
e. Trek de hendel naar buiten om voorvorkolie uit de bovenste voorvorkpoot te zuigen. Let op de voorvorkolie in de transparante buis als het in de cilinder wordt gezogen.
f. Verwijder de stang uit de bovenste voorvorkpoot. Druk de hendel in de cilinder om overtollige vorkolie in een geschikte opvangbak te laten lopen.
g. Herhaal, indien nodig, stap 18(c) t/m 18(f). Het oliepeil is correct als zichtbaar is dat er geen vorkolie meer uit de transparante buis wordt gezogen.
19. Plaats de voorvorkveer in de bovenste voorvorkpoot met het compacte uiteinde naar beneden.
OPMERKING
Draai de O-ring NIET te strak aan omdat deze anders kan worden beschadigd.
20. Plaats de nieuwe O-ring (C) (45845-77, niet meegeleverd) op de bovenste voorvorkpootplug (B). Druk de voorvorkveer in met het uiteinde van de bovenste voorvorkpootplug en draai de bovenste voorvorkpootplug in de bovenste voorvorkpoot. Haal de bovenste voorvorkpootplug aan tot 30–79 N·m (22–59 ft-lbs).
21. Plaats een nieuwe vierkante keerring (4) (45733-48) op de voorvorkkapbout. Draai de voorvorkkapbout (A) vast in de bovenste voorvorkpootplug om te voorkomen dat voorvorkolie weglekt tijdens de procedure.
22. Bevestig de askap (S), platte onderlegringen (P), borgringen (Q) en moeren (R) losjes op de tapeinden aan het uiteinde van de onderste voorvorkpoot.
23. Herhaal stap 1 t/m 21 voor de linker voorvorkpoot.
Voorvorkinstallatie
1. Verwijder de voorvorkkapbout uit de voorvork.
2. Raadpleeg de betreffende servicehandleiding en bevestig de voorvork aan de motorfiets.
WAARSCHUWING
Telkens na het installeren van een wiel en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer ingeknepen te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00284a)
3. Knijp de handremmen een paar keer in voordat u met de proefrit begint.
4. Maak een proefrit met de motor om te controleren of de voorvork goed schuift en naar zijn plaats terugkeert.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 6. Serviceonderdelen: FL Softail-veringset voor voorkantverlaging
Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Voorvorkveer (2)
46100-05
2
Demperbuis (2)
45796-05
3
Ring, demperbuis (2) (meegeleverd met item 2, demperbuis)
45859-77A
4
Vierkante keerring (2)
45733-48
Tabel 2. Items genoemd in het instructieblad, maar niet opgenomen in de set
Item
Beschrijving (aantal)
Item
Beschrijving (aantal)
A
Voorvorkkapbout
K
Bus
B
Voorvorkpootplug
L
Voorvorkpoot, onderste
C
O-ring
M
Afstandsstuk
D
Terugslagveer
N
Aftapschroef
E
Bovenste voorvorkpoot
O
Schroef met onderlegring
F
Sluitring
P
Onderlegring
G
Oliekeerring
Q
Borgring
H
Afstandsstuk, keerring
R
Moer
I
Bus, onderste voorvorkpoot
S
Askap
J
Aanslag, olie
Raadpleeg de betreffende onderdelencatalogus voor een volledige lijst van service-onderdeelnummers voor de voorvork.