VERCHROOMDE ZADELTASSTEUNSET
J046552009-04-06
ALGEMEEN
Setnummer
90881-09
Modellen
Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
 1. Verwijder de zadeltassen van de motorfiets volgens de instructies in de desbetreffende servicehandleiding.
 2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de schroef en de onderlegring (G) van de steunriem. Verwijder de steunriem (H). Verwijder het zadel volgens de instructies in de servicehandleiding.
 3. Verwijder de zijkappen links en rechts (deze bevinden zich voor de zadeltassen) door de bout aan de onderzijde van de zijkap te verwijderen. Bewaar het bevestigingsmateriaal en de zijkappen om ze later weer te bevestigen.
 4. Ondersteun de uitlaat met een blok hout of iets dergelijks. Verwijder en bewaar de schroeven van de uitlaatsteun (F).
Voor FLHTCU- en FLHTC-modellen
 1. Verwijder de schroeven (X) en de bevestigingen van de beschermbeugel (W en V) en gooi ze weg.
 2. Verwijder de bout (Q) en de achterste beschermbeugel (U). Gooi de achterste beschermbeugel inclusief de bouten (T) en de klemmen (R en S) weg. Gooi de schroef (Q) weg.
 3. Verwijder de bout (K) en moer (L) en gooi deze weg.
 4. Verwijder de bout (B, N en C) en de moer (E). Bewaar de schroeven (B en C) om ze later weer te gebruiken bij het bevestigen. Gooi de moer (E), bout (N) en voorste beschermbeugel weg.
 5. Verwijder de doorvoer van de pen (I) en bewaar deze om deze later weer te gebruiken bij het bevestigen.
 6. Herhaal stap 1 t/m 5 voor de andere kant.
Voor alle overige modellen
 1. Verwijder de bouten (B, N en C) en de moer (E). Bewaar de bouten (B en C) om ze later weer te gebruiken bij het bevestigen. Gooi de moer (E) en bout (N) weg.
 2. Verwijder de bout (K) en moer (L) en gooi deze weg.
 3. Verwijder de voorste beschermbeugel (D) en gooi deze weg.
 4. Verwijder de steun (J) en gooi deze weg.
 5. Verwijder de doorvoer van de pen (I). Bewaar voor montage.
 6. Herhaal dit voor de andere kant.
INSTALLEREN
1. Zie Afbeelding 1. Bevestig de bout (M) en de moer (3). Draai handvast aan.
2. Plaats de doorvoer van de pen (I) in de zadeltassteun (J).
3. Plaats de zadeltasbeschermbeugel (1 of 2) met de bovenste bout (N) en de onderste bout (C) met de moer (4). Draai handvast aan.
4. Plaats de achterste bevestigingsbout (B) van de zadeltassteun via de ophangsteun (A) en de zadeltasbeschermbeugel (1 of 2). Draai handvast aan.
5. Draai de onderste bout (C) en moer (4) aan tot 43–49 N·m (32–36 ft-lbs).
6. Draai de bevestigingsbout (B) van de achterste zadeltassteunbeugel aan tot 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
7. Draai de bout (M) en moer (3) van de spatbordsteun aan tot 20–27 N·m (15–20 ft-lbs)
8. Bevestig de uitlaat met de bouten (F) en verwijder het houten blok. Haal de bouten aan tot 10,8–16,3 N·m (96–144 in-lbs).
9. Herhaal alle stappen voor de andere kant van de motorfiets.
10. Bevestig het zadel en de steunriem (H). Draai de bout van de steunriem (G) aan tot 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs).
11. Bevestig de zijkappen links en rechts met het originele bevestigingsmateriaal.
WAARSCHUWING
Indien uitgerust: Voor- en/of achterbeugels zijn niet bedoeld om bescherming te bieden tegen lichamelijk letsel bij een botsing met een ander motorvoertuig of een ander voorwerp. (00022d)
12. Bevestig de zadeltassen met het originele bevestigingsmateriaal volgens de instructies in de servicehandleiding.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen: zadeltassteunset
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Voorste beschermbeugel, links
49206-09
2
Voorste beschermbeugel, rechts
49207-09
3
Borgmoer
7531
4
Borgmoer
7601
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Ophangsteun
B
Bevestigingsbout achterste zadeltassteunbeugel
C
Onderste bout zadeltasbeschermbeugel
D
Zadeltassteun
E
Onderste moer zadeltasbeschermbeugel
F
Uitlaatschroef (2)
G
Bevestigingsmateriaal steunriem
H
Steunriem
I
Doorvoer pen
J
Zadeltassteun
K
Standaard bout
L
Standaard moer
M
Standaard bout
N
Standaard bout
O
Standaard spatbordsteun
P
Moer
Q
Bout, 0,312-18 x 0,63 inch (4)
R
Binnenste klem (2)
S
Buitenste klem (2)
T
Bout, nr. 10-24 x 0,50 inch, TORX (4)
U
Achterste beschermbeugel (4)
V
Bevestigingen beschermbeugel, achter (4)
W
Bevestigingen beschermbeugel, voor (4)
X
Dopschroef, zeskantig (4)