PULLBACK-STUURVERHOGERSET VOOR 1,25 INCH STUREN
J045332008-07-14
ALGEMEEN
Setnummer
56267-09, 56269-09
Modellen
Zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor informatie over aanpassingen voor dit model.
Vereiste aanvullende onderdelen
Voor een juiste installatie van deze set moet vooraf of gelijktijdig een toepasselijke Harley-Davidson 1-1/4 inch stuurset worden gemonteerd. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te bepalen welke sets op uw model motorfiets passen.
Bij FXSTD-modellen: Voor het installeren van deze set zijn twee afstandsstukken (6740) nodig. Vraag uw Harley-Davidson-dealer om meer informatie.
Voor een juiste installatie moet voor deze set Loctite® 271 (rood) draadborg- en afdichtmiddel (99671-97) worden gebruikt.
De afzonderlijke aanschaf en installatie van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set op uw model motorfiets. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor uw model.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VERWIJDEREN
OPMERKING
Bedek het voorspatbord en de brandstoftank met schone werkplaatsdoeken om krassen te voorkomen.
Raadpleeg, als u het stuur gaat vervangen de servicehandleiding voor instructies voor het verwijderen van bedieningselementen, handhendels, het stuur en stuurverhogers.
Ga als volgt te werk als u alleen de stuurverhogers wilt vervangen:
  1. Verwijder de twee zeskantbouten en de gespleten borgringen aan de onderkant van de bovenste balhoofdplaat waarmee de op dit moment geplaatste stuurverhogers op de plaats worden gehouden. Gooi de bouten weg, maar bewaar de borgringen voor later gebruik. Bewaar alle extra bevestigingsonderdelen van de verhoger, als de schroeven worden verwijderd.
  2. Verwijder de vier bouten waarmee de bovenste stuurklemmen aan de stuurverhogers zijn bevestigd en gooi deze weg. Verwijder de klemmen en gooi deze weg. Neem het stuur van de staanders en leg het stuur voorzichtig op de brandstoftank.
INSTALLEREN
OPMERKING
Zie Afbeelding 3. De bovenste bolle onderlegring (A) wordt met de vlakke kant omhoog aangebracht en de onderste bolle onderlegring (D) met de vlakke kant omlaag.
1. Zie Afbeelding 3. Lijn de onderdelen uit zoals afgebeeld en monteer de stuurverhogers (2) aan de bovenste balhoofdplaat. De massadraad (G) en de borgring (F) zitten alleen aan de rechterkant. Haal de montageschroeven van de stuurverhoger (4) nu nog niet aan.
2. Als er geen correct Harley-Davidson 1-1/4 inch stuur is gemonteerd, monteert u er een volgens de instructies in het instructieblad uit deze set of monteert u het stuur op de stuurverhogers.
3. Draai de stuurverhogerkappen (1) losjes op het stuur en de stuurverhogers met het Bar & Shield-logo richting de voorkant van de motorfiets ( Afbeelding 1 , item 1). Plaats vier inbusbouten (3) met vier onderlegringen (6).
1Bar & Shield-logo (monteren richting voorkant van motorfiets)
Afbeelding 1. Bar & Shield-logo op stuurverhoger en -kap
4. Controleer of de stuurverhogers juist uitgelijnd blijven met het stuur en haal de montageschroeven van de verhogers aan volgens de instructies in de servicehandleiding.
5. Zet het stuur in de gewenste stand, controleer of deze op de stuurverhogers is gecentreerd en haal de voorste inbusbouten (3) daarna aan tot 16–20 N·m (12–15 ft-lbs). Er mag geen opening zitten aan de voorkant van de stuurverhogers.
6. Haal de achterste inbusbouten (3) aan tot 16–20 N·m (12–15 ft-lbs). Gebruik indien nodig een momentadapter (5) en een koevoet. Controleer of de inbusbouten zijn aangehaald tot de opgegeven waarde.
OPMERKING
Zie Afbeelding 2. Na het aanhalen mogen er alleen openingen zitten tussen de bovenste klemmen en de stuurverhoger aan de achterkant (2) van het stuur (1) en tussen het stuur en de stuurverhoger (3). Controleer of er geen opening is tussen de stuurverhogerkappen en de stuurverhogers aan de voorkant van het stuur.
MEDEDELING
Een onjuist uitgelijnd stuur of onjuiste uitgelijnde onderdelen kunnen met de brandstoftank in contact komen als het stuur naar links of naar rechts wordt gedraaid. Daardoor kan cosmetische schade aan de brandstoftank ontstaan. (00372b)
7. Draai het stuur volledig naar rechts en links Controleer of:
  • Het stuur en de balhoofdplaatklemmen niet met de brandstoftank in aanraking komen.
  • De stuuraanslagen goed functioneren.
  • De bedrading en de remleiding niet door het stuurmechanisme afgekneld of geknikt worden.
  • De gashendel van volledig open naar gesloten teruggaat bij beide vorkaanslagen.
  1. Verwijder één voor één de in stap 3 gemonteerde stuurverhogerbouten. Breng twee druppels Loctite® 271 (rood) aan op de schroefdraad van iedere bout en monteer deze. Haal de bouten van de stuurverhoger aan volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Monteer remleidingen van de juiste lengte. Een onjuiste remleidinglengte kan de werking van de motorfiets beïnvloeden, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00325a)
  • Meet, als u een ander stuur monteert, het verschil in afstand dat nodig is vanaf het uiteinde van de standaard remleiding tot de hoofdremcilinder.
  • Als de leiding meer dan 50,8 mm (2,0 in) langer of meer dan 25,4 mm (1,0 in) korter is dan de hierboven gemeten afstand, raadpleeg dan een Harley-Davidson-dealer voor de juiste remleidinglengte.
WAARSCHUWING
Controleer of het stuur soepel en zonder beperkingen kan bewegen. Eventuele beperkingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00371a)
  • Zorg ervoor dat draden, koppelingskabels, gas-/stationairkabels en remleidingen niet te strak worden getrokken als het stuur geheel naar links of rechts wordt gedraaid.
1Stuur
2Gat aan achterkant van verhogerkap
3Gat tussen stuur en stuurverhoger
Afbeelding 2. Juiste installatieconfiguratie
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 3. Serviceonderdelen: stuurverhogerset (FXDL afgebeeld)
Tabel 1. Serviceonderdelentabel
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Kap, verhoger (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Stuurverhoger (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Bout, inbus (4)
94334-91T
4
Bout, zeskant (2)
3450
5
Momentadapter
56282-09
6
Onderlegring (4)
6396
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
Bolle onderlegring (boven) (vlakke kant omhoog) (2)
B
Bus (2)
C
Afstandsring (2)
D
Bolle onderlegring (onder) (vlakke kant omlaag) (2)
E
Onderlegring (2)
F
Borgring
G
Massadraad
H
Borgring met binnenvertanding (2)
I
Afstandsstuk (2) (FXSTD-modellen - afzonderlijk aangeschaft)