CLAXONSET
J043372013-12-15
ALGEMEEN
Setnummer
69060-90H
Modellen
Deze set past op alle modellen motorfietsen van 1991 en later met een 'snail'-claxon (zie Afbeelding 1 ). De set past niet op modellen die met een 'pancake'-claxon uitgerust zijn.
Afbeelding 1. 'Pancake'- en 'snail'-claxons
Vereiste aanvullende onderdelen
Voor een juiste installatie op Dyna-modellen van 1995 en eerder moet voor deze set Loctite® 271 draadborg- en afdichtmiddel – rood (H-D onderdeelnr. 99671-97) worden gebruikt.
Setinhoud
INSTALLEREN
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)
WAARSCHUWING
Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)
1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies om het zadel te verwijderen en de accukabels los te koppelen; de minkabel eerst. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van het zadel.
OPMERKING
Bij XL-modellen (Sportster®) van 2004 en later kan de minkabel van de accu het makkelijkst losgekoppeld worden bij het motorcarter.
2. Verwijder de haakse connectors van de twee vlakke aansluitpennen op de claxon.
OPMERKING
Let op de stand en volgorde van het monteren van de standaard (OE) claxonmontageonderdelen, om de montage ervan te vergemakkelijken.
3. Zie Afbeelding 2. Verwijder de aanwezige claxon (1), moer (A) en alle overige claxonbevestigingsmaterialen van de claxonmontagesteun (D of 4). Gooi de claxon weg, maar bewaar de moer en alle overige claxonbevestigingsmaterialen.
OPMERKING
Voor verdere informatie betreffende de claxonmontage bij Dyna-modellen van 1991 t/m 1993, laat u een Harley-Davidson-dealer Tech Tip nr. 35 raadplegen.
4. Voor VRSC-modellen van 2002 t/m 2007: Verwijder de oorspronkelijke claxonmontagesteun en gooi deze weg, en monteer de nieuwe claxonmontagesteun (4) uit de set. Monteer de nieuwe claxon met de standaard (OE) flensmoer (A) die u eerder hebt bewaard. Bij Dyna-modellen van modeljaren 1994 en 1995, en Dyna-modellen van modeljaren 1991 t/m 1993 die met een accuhouder in de stijl van modeljaar 1994 uitgerust zijn: Steek het montagetapeind van de nieuwe claxon door het standaard (OE) afstandsstuk (C) en doorvoertule (B) heen in de claxonmontagesteun met alle eerder bewaarde bevestigingsmaterialen. Neem de afstandsmoer (3) uit de set. Breng een paar druppels Loctite 271 (rood) op de schroefdraad van de moer aan en monteer de moer op het claxonmontagetapeind. Haal de moer aan tot 11–13 N·m (100–120 in-lbs). Overmatig of niet voldoende aanhalen van de afstandsmoer van de claxon kan effect hebben op de geluidskwaliteit van de claxon. Bij alle modellen behalve VRSC-modellen: Steek het montagetapeind van de nieuwe claxon (1) door de nieuwe onderlegring (5) uit de set. Pak de standaard (OE) claxonkap (E) en monteer de nieuwe claxon (1) met onderlegring (5) aan de claxonkap (E) met standaard (OE) flensmoer (A).
Gebruik indien nodig de nieuwe koperen getrapte onderlegring (2) uit de set.
OPMERKING
De getrapte onderlegring uit de set hoeft slechts gebruikt te worden als het montagegat in de claxonsteun veel groter is dan het claxonmontagetapeind. Gebruik de getrapte onderlegring om het claxontapeind in het montagegat in de claxonsteun te centreren.
Afbeelding 2. Installeren van de claxon
Tabel 1. Claxonset
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Claxon
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Getrapte onderlegring (koperen)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Moer, afstands-
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
Montagesteun, claxon (VRSC)
69152-01A
5
Onderlegring
10300085
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen.
A
Standaard (OE) flensmoer
B
Standaard (OE) doorvoertule
C
Standaard (OE) afstandsring
D
Standaard (OE) claxonmontagesteun
E
Standaard (OE) claxonkap
F
Claxonmontage, Dyna-modellen van 1995 en eerder
G
Claxonmontage, VRSC-modellen van 2002 en later
H
Claxonmontage, alle andere modellen
5. Koppel de haakse connectors van de uit de motorfietsdraadboom komende massa- en stroomdraad voor de claxon aan de twee vlakke aansluitpennen op de claxon.
OPMERKING
De claxon is niet polariteitsgevoelig. De haakse connectors mogen op elk van de twee vlakke aansluitpennen aangesloten worden.
WAARSCHUWING
Sluit eerst de pluskabel (+) van de accu aan. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00068a)
6. Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand OFF (uit) staat. Breng een dunne laag Harley-Davidson smeermiddel voor elektrische contacten (H-D onderdeelnr. 99861-02), vaseline of corrosiewerend middel op de accupolen aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het aansluiten van de accukabels (de pluskabel eerst).
7. Zet de contactsleutelschakelaar in de AAN/IGNITION (ontsteking)-stand, maar start de motorfiets niet. Controleer of de claxon goed werkt.
8. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het monteren van het zadel.
WAARSCHUWING
Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)