ACHTERSTE HOOFDREMCILINDERDEKSELSET, VERCHROOMD
J044322007-05-21
ALGEMEEN
Setnummer
46463-08
Modellen
Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Setinhoud
INSTALLEREN
MEDEDELING
Laat geen vuil in het reservoir van de hoofdcilinder terechtkomen. Door vuil in het reservoir kan de werking nadelig worden beïnvloed en kan de uitrusting worden beschadigd. (00205c)
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
1. Reinig het achterste hoofdremcilinderdeksel en draai dan de twee schroeven los waarmee het deksel is bevestigd.
2. Verwijder het oorspronkelijke deksel en de pakking.
3. Plaats het nieuwe deksel en de pakking.
OPMERKING
Op het deksel staat DOT 4-REMVLOEISTOF. Plaats dit deksel op de reservoirs die uitsluitend zijn gevuld met DOT 4-REMVLOEISTOF. Mix geen verschillende graden remvloeistof met elkaar. Deze zijn niet compatibel en kunnen schade aan de uitrusting veroorzaken.
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
  • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
  • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
  • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
  • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
4. Vul, indien nodig, het hoofdremcilinderreservoir met DOT 4 HYDRAULISCHE REMVLOEISTOF totdat het vloeistofpeil het MAX. peil (een richel in het gietstuk) bereikt aan de binnenkant van het reservoir (A). Gebruik de oude remvloeistof niet opnieuw. Gebruik uitsluitend DOT 4-vloeistof uit een afgedichte container.
WAARSCHUWING
Controleer of het ontluchtingsgaatje van de hoofdremcilinder niet geblokkeerd is. Als het ontluchtingsgaatje geblokkeerd is, kunnen de remmen gaan slepen of vergrendelen en kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00317a)
5. Controleer de juiste werking van het ontluchtingsgaatje van de hoofdremcilinder. Druk het rempedaal in. Als alle interne componenten goed werken, zal er een klein beetje vloeistof door het vloeistofoppervlak in het reservoir omhoogkomen.
OPMERKING
Controleer voordat u het hoofdremcilinderdeksel monteert, of de dekselpakkingbalg niet is uitgezet. Als de balg is uitgezet, zal tijdens de montage remvloeistof uit het reservoir spuiten, waardoor de laklaag kan worden beschadigd.
6. Installeer de dekselschroeven en haal de schroeven (1) aan tot 1,3–1,7 N·m (12–15 in-lbs).
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 1. Serviceonderdelen: achterste hoofdremcilinderdekselset, verchroomd
Tabel 1. Serviceonderdelen: achterste hoofdremcilinderdekselset, verchroomd
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Schroeven (2)
42882-06
2
Deksel, reservoir
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Pakking
11902
4
Sticker, reservoirdeksel
42856-06
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:
A
MAX. peil (richel in het gietstuk) voor DOT 4 hydraulische remvloeistof