PREMIUM Tour-Pak-SCHARNIERSET
J045442011-03-15
ALGEMEEN
Setnummer
79211-08A en 53000131
Modellen
Deze set is een directe vervanging voor de standaard (OE) gepolijste Tour-Pak®-scharnieren.
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste gereedschappen en materialen
Voor een juiste installatie moet voor deze set Loctite® 262 draadborg- en afdichtmiddel – rood (H-D onderdeelnr. 94759-99) worden gebruikt.
Setinhoud
INSTALLEREN
OPMERKING
Let er bij losgekoppelde kabel op dat u de klep van de Tour-Pak niet verder dan de normale 90° opent; anders kunnen gelakte oppervlakken worden beschadigd.
1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de bout (2) uit de draadbus in de kabelsteun (1) op het Tour-Pak-deksel. Verwijder het kabeloog (3) en de veerring (4 achter 3) van de draadbus en bewaar deze voor de latere montage.
1Kabelsteun
2Bout
3Kabeloog
4Veerring
Afbeelding 1. Kabel Tour-Pak-deksel
2. Houd de binnenzijde van een van de Tour-Pak-scharnierpennen met een T-25 TORX-bit tegen en gebruik een T-15 TORX-bit om de scharnierpenbout te verwijderen. Verwijder de scharnierpen uit het scharnier. Herhaal deze handelingen bij het tweede scharnier.
3. Verwijder voorzichtig het Tour-Pak-deksel en leg dit op schone poetsdoeken terzijde om te voorkomen dat gelakte oppervlakken worden beschadigd.
4. Boor met een 5 mm (3/16 in) boor vanaf de binnenzijde van de Tour-Pak-bodem de acht klinknagels van het scharnier uit.
OPMERKING
Wees uiterst voorzichtig bij het uitboren van de vier klinknagels onder de pakking van het deksel. Druk tijdens het boren de afdichting samen om beschadiging door de boor of de boorkop te voorkomen, waardoor de pakking defect kan raken.
5. Boor vanaf de binnenzijde van het Tour-Pak-deksel met een 5 mm (3/16 in) boor de overige acht klinknagels uit. Verwijder de scharnierhelften en steunplaten en gooi deze weg.
6. Zie Afbeelding 2. Neem een scharnier (1), twee kleine scharniersteunplaten (2) en vier bouten (4) uit de set.
7. Breng vanaf de buitenzijde van de bodem van de Tour-Pak de vier gaten van het onderste scharnier in lijn met de vier gaten in de bodem. Breng vanaf de binnenzijde van de Tour-Pak, een van de twee steunplaten in lijn met de twee onderste gaten aan de binnenzijde van de bodem.
8. Breng een paar druppels Loctite 262 (rood) aan op de draad van twee van de bouten. Zet het scharnier en de steunplaat losjes met de bouten vast.
9. Breng de tweede steunplaat met de twee bovenste gaten in de bodem in lijn, breng Loctite op de draad van de twee resterende bouten aan en zet het scharnier en de steunplaat met de bouten losjes vast. Haal alle vier de bouten aan tot 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs).
10. Herhaal stap 6 t/m 9 voor het tweede scharnier. Zet beide bovenste delen van het scharnier in de volledig geopende stand.
11. Neem het Tour-Pak-deksel en plaats het deksel zodanig op de scharnieren dat de pennen (A) aan de achterzijde van de bovenste scharnierdelen volledig in de gaten in de dekselflens (onder de pakking) steken. Dit helpt het deksel ondersteunen. De bovenste vier gaten (B) in de bovenste scharnieren moeten in lijn liggen met de gaten in het deksel.
12. Neem de bout, het oog en de veerring die in stap 1 van de kabel zijn verwijderd. Bevestig de kabel weer aan het Tour-Pak-deksel.
a. Installeer de veerring met de holle zijde naar de kabelsteun op de draadbus.
b. Installeer het kabeloog op de draadbus.
c. Breng een klein beetje Loctite 262 (rood) aan op de draad van de kabelbout.
d. Installeer de bout in de draadbus en haal hem aan tot 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs).
13. Neem de resterende twee kleine scharniersteunplaten (2), twee bovenste scharniersteunplaten (3) en acht bouten (4) uit de set.
14. Monteer de scharnieren op het Tour-Pak-deksel.
a. Breng vanaf de binnenzijde van het Tour-Pak-deksel de twee kleine gaten van een bovenste scharniersteunplaat op de pennen van een scharnier zoals is afgebeeld. De twee onderste gaten moeten in lijn liggen met de onderste gaten (C) in de bovenste scharnierhelft.
b. Breng een paar druppels Loctite 262 (rood) aan op de draad van twee van de bouten. Zet het scharnier en de steunplaat met de bouten losjes vast.
c. Breng de kleine steunplaat met de twee bovenste gaten in het deksel aan, breng Loctite op de draad van de twee bouten aan en zet het scharnier en de steunplaat met de bouten losjes vast.
d. Herhaal stap 14a t/m 14c bij het laatste scharnier.
e. Haal alle acht bouten gelijkmatig aan tot 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs).
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 2. Serviceonderdelen, Tour-Pak-scharnierset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Scharnier, chroom (2)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
Scharnier, zwart (2)
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar
2
Scharniersteunplaat, klein (6)
79216-08
3
Scharniersteunplaat, bovenste (2)
79218-08
4
Bout, T-20 TORX-kop (16)
2480
Items genoemd in de tekst.
A
Pen (2) op achterzijde van bovenste scharnierhelft
B
Bovenste gat (2) in bovenste scharnierhelft
C
Onderste gat (2) in bovenste scharnierhelft