Onderste voorvorkpoten
J051122010-05-21
ALGEMEEN
Setnummers
45500014 en 45500015
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Vereiste aanvullende onderdelen
Harley-Davidson type E vorkolie (onderdeelnr. 99884-80) is vereist.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Gereedschap vereist
Zie de servicehandleiding voor het aanvullende gereedschap dat voor de montage van deze set is vereist.
Setinhoud
VERWIJDEREN
1. Ondersteun de motorfiets zodanig dat de voorzijde de vloer niet raakt en de voorvork volledig is uitgeschoven.
2. Volg de instructies in de servicehandleiding om de benodigde onderdelen te verwijderen.
3. Tap de vorkolie af en verwijder de voorvork aan de hand van de instructies in de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Draag bij onderhoudswerkzaamheden aan de voorvork een veiligheids- of stofbril. Verwijder geen bovenste voorvorkpootkappen zonder de voorbelaste veer te ontlasten, anders kunnen kappen en veren wegspringen waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00297a)
4. Zie Afbeelding 1. Maak de reflector aan beide uiteinden los van de onderste voorvorkpoot door met een eindje flosdraad (of vergelijkbaar materiaal) tussen de reflector en onderste voorvorkpoot heen en weer te 'zagen'. Draai de reflector enige malen van de ene naar de andere kant totdat deze verwijderd kan worden. Bewaar de reflector voor de installatie. Herhaal de procedure voor de tegenoverliggende onderste voorvorkpoot. Verwijder aanwezige kleefstofresten van beide reflectoren. Het is voor de montage belangrijk dat het oppervlak schoon is.
5. Demonteer de bovenste voorvorkpoten volgens de instructies in de servicehandleiding.
INSTALLEREN
OPMERKING
De onderste voorvorkpoten in deze set moeten op dezelfde manier worden geïnstalleerd als de standaard (OE) onderdelen. Raadpleeg de servicehandleiding voor de juiste installatieprocedures.
Controleer, voordat u deze set installeert, de boringen van de nieuwe onderste voorvorkpoten om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn en de nieuwe onderste voorvorkpoten niet kunnen worden beschadigd.
  1. Monteer de bovenste voorvorkpoten en vervang de versleten keerringen, bussen of, indien nodig, andere aanvullende onderdelen.
  2. OPMERKING
    Gebruik geen luchtsleutel om de aftapbouten vast te draaien. Hierdoor kunnen de aftapbouten beschadigd worden.
  3. Haal de aftapbouten aan tot 52-78 in-lb (5,8-8,8 N·m).
6. Vul met type E vorkolie (onderdeelnr. 99884-80) volgens de instructies in de servicehandleiding.
7. Installeer de voorvork en eventuele onderdelen die verwijderd werden om toegang te krijgen tot de voorvork volgens de instructies in de servicehandleiding.
OPMERKING
De omgevingstemperatuur moet ten minste 16 °C (60 °F) zijn om de reflectoren goed te laten hechten.
Gedurende TEN MINSTE 24 uur na het bevestigen van de reflector mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.
WAARSCHUWING
De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)
8. Verwijder één van de beschermstroken van de dubbelzijdige schuimrubbertape (7). Druk de tape stevig op de reflector. Herhaal het bevestigen van de dubbelzijdige tape voor de overgebleven reflector. Zie Afbeelding 1. De onderste rand van de reflector moet 50 mm (2,0 in) boven de middellijn van de wielas geplaatst worden. Verwijder de tweede beschermstrook (buitenoppervlak) van de dubbelzijdige tape. Plaats de reflector in de juiste positie (1) en druk deze dan stevig aan om de kleefstof te activeren. Herhaal dit voor de andere reflector.
WAARSCHUWING
Telkens na het installeren van een wiel en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer ingeknepen te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00284a)
9. Knijp de handremmen een paar keer in voordat u met de proefrit begint.
10. Maak een proefrit met de motorfiets om te controleren dat de voorvork goed heen en weer schuift.
1Monteer de reflector zodanig dat de onderkant zich 50 mm (2 in) boven het midden van de as bevindt
Afbeelding 1. Plaatsen van de reflector
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Set onderste vorkpoten
Tabel 1. Serviceonderdelen: Onderste voorvorkpoten
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
1
Bout en onderlegring (2) (set 45500015)
45858-77
Bout (2) (set 45500014)
45369-99
2
Onderlegring (2) (set 45500014)
45692-99
3
Onderste voorvorkpoot, rechts, zwart (set 45500015)
48654-09
Onderste voorvorkpoot, rechts, verchroomd (set 45500014)
46484-08A
4
Onderste voorvorkpoot, links, zwart (set 45500015)
45500017
Onderste voorvorkpoot, links, verchroomd (set 45500014)
45500016
5
Bout (2)
4042
6
Ashouder, zwart (set 45500015)
48655-09
Ashouder, chroom (set 45500014)
46658-07
7
Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)
53791-06
8
Oliekeerring (2)
45875-84A
9
Olieafdichting (2)
45733-48
10
Borgring (2)
7062