SETS VOOR BATWING MINI-APE-STUUR MET DIAMETER VAN 25,4 mm (1,00 in)
J052802017-10-05
ALGEMEEN
Setnummers
57474-11, 57485-11
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montagevereisten
De afzonderlijke aanschaf van meer onderdelen of accessoires is nodig voor de juiste montage van deze set op sommige motorfietsmodellen.
Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor een specifiek model.
Voor modellen van 2008 tot en met 2013 is de afzonderlijke aanschaf van een draaigreepsensorset (H-D onderdeelnr. 32310-08) vereist.
Voor FLHX-modellen is de afzonderlijke aanschaf van op het stuur gemonteerde spiegels vereist. Als de op de kuip gemonteerde spiegels zijn verwijderd:
 • Modellen van 2008 tot en met 2013: de afzonderlijke aanschaf van twee kleine afdichtpluggen (onderdeelnr. 755) en twee grote afdichtpluggen (onderdeelnr. 732) wordt aangeraden.
 • Modellen van 2014 en later: het afdichten of afdekken van de montagegaten voor de spiegel in de kuip wordt aangeraden.
Bij motorfietsen waarbij de linker handgreep is vastgelijmd, moet een nieuwe handgreep worden gemonteerd, die afzonderlijk verkrijgbaar is. Raadpleeg de onderdelencatalogus voor de vervangende standaard (OE) handgrepen.
Vraag een Harley-Davidson-dealer naar de diverse handgrepen en op het stuur gemonteerde spiegels (voor FLHX-modellen) die in de catalogus met Genuine-motoraccessoires worden aangegeven.
WAARSCHUWING
Vervang de remleidingpakkingen. Het opnieuw gebruiken van oorspronkelijke pakkingen kan ertoe leiden dat de remmen niet meer functioneren, waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00318a)
Voor een juiste montage moet voor deze set Loctite® 243 Medium draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97) worden gebruikt.
U hebt ook verse, niet-vervuilde DOT 4-remvloeistof uit een afgedichte container nodig.
Het verwijderen van de radio of de opslagdoos gaat gemakkelijker met een lange inbusdop met kogeluiteinde (Snap-on® FABL6E of gelijkwaardig).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
VOORBEREIDING
WAARSCHUWING
Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)
OPMERKING
 • Voertuigen MET alarmsirene: Zet het contactslot op ON (aan) met de afstandsbediening van het alarmsysteem aanwezig. Zet na het uitschakelen van het alarmsysteem het contactslot op OFF (uit). Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de hoofdzekering.
 • Voertuigen ZONDER alarmsirene: Zie de servicehandleiding en verwijder de hoofdzekering.
VERWIJDERING
ALLE modellen:
WAARSCHUWING
Contact met DOT 4-remvloeistof kan ernstige problemen met de gezondheid veroorzaken. Het niet dragen van geschikte huid- en oogbescherming kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Bij inademing: Blijf kalm, zorg voor frisse lucht, roep medische hulp in.
 • Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel direct de huid af met veel water voor 15-20 minuten. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
 • Bij aanraking met de ogen: Spoel de aangedane ogen voor tenminste 15 minuten uit onder stromend water met de oogleden opengehouden. Roep medische hulp in indien irritatie optreedt.
 • Indien ingeslikt: Spoel de mond en drink overvloedig water. Geen braken opwekken. Contact Gif Controle. Roep onmiddellijk medische hulp in.
 • Zie de veiligheidsvoorschriften (SDS) voor meer informatie op sds.harley-davidson.com
(00240e)
MEDEDELING
DOT 4-remvloeistof beschadigt gelakte frameoppervlakken waarmee het in contact komt. Wees altijd voorzichtig en bescherm oppervlakken tegen gemorste vloeistof wanneer aan de remmen wordt gewerkt. Het niet opvolgen van deze instructie kan cosmetische schade tot gevolg hebben. (00239c)
OPMERKING
Wanneer DOT 4-remvloeistof in aanraking komt met de lak, spoel het gebied dan ONMIDDELLIJK af met schoon water.
Dek nabijgelegen motorfietsoppervlakken af met een H-D werkplaatsdeken of beschermende polyethyleendoek om te voorkomen dat de laklaag wordt beschadigd door het weglekken of spetteren van DOT 4-remvloeistof.
1. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de buitenkuip.
2. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de kuipkap.
3. FLHX Models: voor een juiste montage van dit stuur moeten er spiegels voor montage op het stuur (afzonderlijk aangeschaft) worden gebruikt. Het verwijderen van de binnenkuip is vereist. Raadpleeg de servicehandleiding. Als de op de kuip gemonteerde spiegels zijn verwijderd: Dicht of dek de gaten voor op de kuip gemonteerde spiegels af (raadpleeg Montagevereisten).
4.
OPMERKING
ALLE modellen: dek de gelakte delen af om de afwerking te beschermen.
Laat de remvloeistof uit het voorremreservoir en de voorremleidingen lopen volgens de servicehandleiding. Modellen van 2014 en later: Tap de koppelingsvloeistof af uit het koppelingsreservoir en de leidingen volgens de servicehandleiding.
5. Raadpleeg de servicehandleiding voor vrije toegang tot het stuurverhogingsgedeelte.
6. Modellen van 2013 en eerder: verwijder de radio of het opbergvak. Modellen van 2014 en later:
a. De vier inbusbouten waarmee de radio of opslagdoos aan de linker en rechter radio steunbeugels is bevestigd, zijn toegankelijk via de rechthoekige gaten in de kuipsteunen. Gebruik een lange pijpmof met kogeleind om de bouten te verwijderen nadat u deze hebt losgedraaid.
b. Verwijder de radio of opslagdoos door deze naar voren uit de opening in de binnenkuip te trekken.
c. Verwijder de beugels van de extra lamp en de richtingaanwijzer volgens de servicehandleiding.
d. Verwijder de kuipkap.
e. Maak de twee bevestigingsmiddelen van de onderkuip los. Verwijder de twee bevestigingsmiddelen van de bovenkuip. Bewaar alle bevestigingsmaterialen.
f. Til de binnenkuip omhoog en kantel deze naar voren.
MEDEDELING
Verwijder voorzichtig de componenten van de remleiding. Beschadiging van het zittingoppervlak kan lekkage veroorzaken. (00320a)
MEDEDELING
Verwijder de koppelingsvloeistofleidingen voorzichtig. Beschadiging van het zittingoppervlak kan lekkage veroorzaken. (00327a)
7. Noteer het verloop van de voorremleiding en de stand van de banjofittings. Maak de remleiding los van de voorremklauwen en de voorste hoofdremcilinder. Bewaar de banjobouten, maar gooi de twee pakkingen van elke banjofitting gooiweg. Verwijder de voorremleiding.
8.
OPMERKING
Vraag een Harley-Davidson-dealer naar de diverse beschikbare Genuine custom motoraccessoires zoals omvlochten koppelingskabels, koppelingsleidingen en remleidingen.
Modellen van 2013 en eerder: Maak de koppelingskabel los van de koppelingshendel. Raadpleeg de servicehandleiding. Als de koppelingskabel wordt vervangen: Raadpleeg de servicehandleiding. Maak de koppelingskabel los van de zijafdekking. Verwijder de kabel van het voertuig. Modellen van 2014 en later: Noteer de route van de hydraulische koppelingsleiding. Verwijder de hydraulische koppelingsleiding.
9.
OPMERKING
Let op de routing van de bedrading en de locatie van de kabelbinders alvorens de bedrading in de kuip los te nemen en te verwijderen.
Verwijder de hoofdcilinder van de voorrem en de koppelingshendel van het stuur.
10. Raadpleeg de servicehandleiding. Identificeer, label en koppel de kabels van de bedieningselementen op het stuur los van de hoofdkabelboomconnectors aan de binnenkant van de kuip.
11. Verwijder de kabelbinders die schakelaarbehuizing aan het stuur vastmaken en gooi deze weg.
12. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de linker schakelaarbehuizing en de kabelboom.
13. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de schakelaarbehuizing met de draadboom aan de linkerzijde.
14. Als de linkerhandgreep niet aan het stuur is vastgelijmd: verwijder de einddop van de handgreep, indien aanwezig. Verwijder de handgreep. Leg deze weg om later aan het nieuwe stuur te bevestigen.
15.
OPMERKING
De draaigreepsensor aan de rechterkant van het stuur heeft een afsluitdop die de elektroden aan de binnenkant beschermt tegen vuil en vocht. Deze functioneert ook als borging voor de gashendel.
Verwijder de einddop van de rechter handgreep, indien aanwezig. Verwijder de handgreep van het stuur.
16. Trek aan de hendel om deze te verwijderen.
a. Als de gashendel wordt vervangen: Verwijder de gashendel.
b. Als de handgreep NIET wordt vervangen: Controleer na het verwijderen van de handgreep of de afsluitdop is bevestigd aan het uiteinde van de draaigreepsensor.
OPMERKING
 • Als de afsluitdop is bevestigd op de sensor.
 • Als de afsluitdop nog steeds is bevestigd op de indexpennen in de gasgreep, gebruikt u een stijf stuk ijzerdraad om de afsluitdop te grijpen. Trek de dop los van de indexpennen.
17. Verwijder de standaard (OE) draaigreepsensor volgens de servicehandleiding. Modellen van 2013 en eerder: verwijder de draaigreepsensor. Modellen van 2014 en later: bewaar de draaigreepsensor voor later montage.
a. Als de afsluitdop is bevestigd op de sensor.
b. Als de afsluitdop nog steeds is bevestigd op de indexpennen in de gasgreep, gebruikt u een stijf stuk ijzerdraad om de afsluitdop te grijpen. Trek de dop los van de indexpennen.
18.
OPMERKING
Verwijder de draden niet uit de pinhuizen van de stuurschakelaarconnector aan de binnenkant van de kuip.
Zie Afbeelding 1. Verwijder de bouten (1) waarmee de bovenste stuurklem (2) aan de stuurverhogers (4) is bevestigd. Verwijder klem. Verwijder het stuur (3).
1Klembout (4)
2Bovenste klem
3Stuur
4Stuurverhoger (2)
5Montagebout stuurverhoger (2)
6Bolle onderlegring (4)
7Rubberen bus (4)
8Aanslagbus (2)
Afbeelding 1. Stuurklem en stuurverhogers (FLHT, FLHX)
19. Verwijder de bevestigingsbouten van de verhoger (5). Verwijder de rubberen bussen (7), de bolle onderlegringen (6) en de aanslagbussen (8). Verwijder de rubberen bussen en de aanslagbussen.
20. Zie Afbeelding 4. Breng een kleine hoeveelheid Loctite 243 (blauw) aan op de schone schroefdraad van de stuurverhoger. Vervang de rubberen bussen door aluminium bussen (2) uit de set. Monteer de bolle onderlegringen en de bouten van de stuurverhoger. Haal de bouten aan totdat deze goed vast zitten. De bouten worden later in de procedure aangehaald volgens de specificatie.
21. Noteer de draadkleuren en -posities in elke holte van de contacthuizen vanaf de schakelaars. Raadpleeg het bedradingsschema en de servicehandleiding. Verwijder de draden (met contactklemmen) uit de contacthuizen.
22. Bind de draadklemuiteinden van elke bron met tape vast om aparte bundels te maken. Omwikkel elke bundel strak genoeg zodat de bedrading gemakkelijk door de opening bij de stuurschakelaarlocatie en door het nieuwe stuur kan worden gevoerd.
MONTAGE
Interne stuurbedrading
1. Knip drie stukken touw die lang genoeg zijn om, vanaf het einde van het nieuwe stuur, de onderste kabelsleuf te bereiken. Plus meer zodat de stukken uit de openingen in het stuur steken. Voeg het volgende toe:
Lengte: 15–30 cm (6–12 in)
a. Pak drie gewichten (moeren of onderlegringen zijn ideaal) die klein genoeg zijn om door de middelste opening van de bedrading van het stuur te passen. Bind een gewicht aan het uiteinde van elk stukje draad.
b. Voer de uiteinden met gewichten van TWEE draden door het rechter uiteinde van het stuur. Draai het stuur om de uiteinden met gewichten naar de middelste opening van de bedrading van het stuur te leiden.
c. Zorg ervoor dat het uiteinde van de draden zonder gewichten uit het uiteinde van de rechterzijde van het stuur en de opening blijft steken. Trek de uiteinden met gewichten door de middelste opening van de bedrading van het stuur. Haal de gewichten van de draden.
d. Voer het uiteinde met gewichten van de overgebleven draad in het linker uiteinde van het stuur. Draai het stuur om het uiteinde met gewichten naar de middelste opening van de bedrading van het stuur te leiden.
e. Zorg ervoor dat ALLE uiteinden van de draden zonder gewichten buiten het stuur blijven. Trek het uiteinde van de draad met gewichten door de middelste opening van de bedrading van het stuur. Verwijder het gewicht.
f. Vis het uiteinde van de linkerdraad uit de opening van de bedrading van de schakelaars in de buurt van het linker uiteinde van het stuur. Vis het uiteinde van één draad uit de opening van de bedrading van de schakelaars in de buurt van het rechter uiteinde van het stuur.
OPMERKING
 • Leid de bedrading vervolgens door het stuur volgens de instructies in de servicehandleiding.
 • Modellen van 2013 en eerder: de draaigreepsensor MOET worden vervangen door een nieuwe sensor (H-D-onderdeelnr. 32310-08), afzonderlijk verkrijgbaar.
 • Modellen van 2014 en later: gebruik de standaard (OE) draaigreepsensor opnieuw. Leid alle bedrading door het stuur.
 • Trike-modellen: de achteruitrijschakelaar moet uitwendig worden bedraad.
2. Pak de draaigreepsensor. Gebruik tape om de draadklemmen op de uiteinden van de draden van de draaigreepsensor te bevestigen en zo een enkele geleider te verkrijgen. Tape elke bundel zo strak vast dat deze gemakkelijk door het stuur kan worden gestoken.
3. Tape het uiteinde van de draad van het gat van het rechter stuuruiteinde op de draadbundel van de draaigreepsensor.
4. Tape het uiteinde van de draad van het rechter schakelaardraadgat aan de rechter schakelaardraadbundel.
5. Breng een beetje vloeibare zeep, ruitenreiniger of multifunctioneel smeermiddel aan op de rechter schakelaar en draadbundels van de draaigreepsensor.
WAARSCHUWING
De kabels in de schakelaarbehuizingen dienen exact zoals afgebeeld te worden aangelegd. Knelpunten in de schakelaarbehuizingen kunnen tot kortsluiting of doorgesneden kabels leiden, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00415b)
6. Steek de draadbundel van de draaigreepsensor voorzichtig in het rechter uiteinde van het stuur. Zie Afbeelding 2. Leid de rechter schakelaardraadbundel zoals afgebeeld door de schakelaarbehuizing. Steek de kabelbundel voorzichtig in het rechter schakelaarkabelgat. Trek de bundels door het stuur richting het middelpunt. Breng de indexlippen op de draaigreepsensor in de uitsparingen aan het uiteinde van het stuur aan. Een van de indexlippen en de bijbehorende gleuf is kleiner dan de andere, zodat ze maar op een manier kunnen worden gemonteerd.
WAARSCHUWING
Trek de draden voorzichtig door het gat in het stuur om te voorkomen dat de draden worden gestript. Gestripte draden kunnen kortsluiting veroorzaken en elektrische onderdelen van de motorfiets beschadigen, waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00418b)
7. Trek het met tape vastgeplakte uiteinde van de kabelbundel door de draaduitgangsholte in het midden van het stuur.
8. Tape het uiteinde van de draad van het linker schakelaardraadgat aan de linker schakelaardraadbundel.
9. Breng een beetje vloeibare zeep, ruitenreiniger of multifunctioneel smeermiddel aan op de draadbundel van de linker schakelaar.
10. Leid de linker schakelaardraadbundel door de schakelaarbehuizing zoals afgebeeld in Afbeelding 2 voor de rechter bedrading. Steek de draadbundel voorzichtig in het linker schakelaardraadgat. Trek de bundel door het nieuwe stuuruiteinde naar het middel van het stuur.
11. maak de remhendel- en koppelingshendelklemmen losjes vast aan het nieuwe stuur.
12. Maak de stuurschakelaarbehuizingen losjes vast aan het nieuwe stuur.
13. Verwijder de tape van de uiteinden van de draadbundels.
14. Controleer of er stroom loopt tussen het stuur en elke draad in de draadbundels. Is dit het geval, dan kan er sprake zijn van kortsluiting. De draden en de routing in de schakelaarbehuizing moeten dan worden gecontroleerd. Ga door naar Stuur installeren.
1Bout van de bovenste schakelaarbehuizing
2Bout van de onderste schakelaarbehuizing
3Knelpunten
Afbeelding 2. Draadverloop in de schakelaarbehuizing (rechterkant behuizing afgebeeld)
Monteren stuur
1. Centreer het nieuwe stuur op de verhogers. Controleer of het uitstekende geribbelde gedeelte van het stuur aan weerszijden van de stuurverhogers even groot is.
2. Plaats de originele bovenste stuurklem en zet deze handvast met de bouten die eerder verwijderd zijn.
3. Positie stuur:
OPMERKING
De vorm van de bovenste stuurklem is zodanig dat er in gemonteerde toestand een opening tussen de stuurklem en de stuurverhoger aanwezig is.
a. Modellen van 2013 en eerder: draai het stuur naar voren totdat het stuur contact maakt met de binnenkuip. Draai het stuur naar achteren tot er een spleet ontstaat op afstand van de binnenkuip.
Afstand: 3–6 mm (⅛–¼ in)
b. Modellen van 2014 en later: Lijn het stuur uit in ongeveer de uiteindelijke positie. Zet de bevestigingsmiddelen licht vast om het stuur op zijn plaats te houden. Draad de binnenkuip tot de montagepositie. Pas het stuur aan zodat dit zich op afstand van de kuip bevindt. Til de binnenkuip omhoog en kantel deze naar voren. Zet de bevestigingsmiddelen vast om het stuur op zijn plaats te houden.
Afstand: 3–6 mm (⅛–¼ in)
1Lichtjes aangedraaide bout linksvoor
2Lichtjes aangedraaide bout rechtsvoor
3Draai de bout linksvoor vast
4Draai de bout rechtsvoor vast
5Draai de bout rechtsachter vast
6Draai de bout linksachter vast
7Voorzijde voertuig
8Originele stuurverhoger
9Stuur
10Originele bovenste stuurklem
Afbeelding 3. Aanhaalvolgorde van de stuurklembout
4. Zie Afbeelding 3. Draai alleen de bovenste klembouten (1) en (2) losjes maar nog niet helemaal aan:
5. Raadpleeg de notities die u hebt gemaakt tijdens de demontagestappen, het bedradingsschema en de servicehandleiding. Steek elke contactklem van de linker draadbundel in de juiste holte van het contacthuis dat eerder werd verwijderd.
6.
OPMERKING
Het is nodig om de kabelboombehuizingen van de kuipsteunen los te koppelen. Na het koppelen van de pen- en contacthuizen bindt u de bedrading met een kabelbinder vast aan de binnenkant van de kuip.
Steek elke contactklem van de rechter draadbundel in de juiste holte van het contacthuis dat eerder werd verwijderd.
7. Sluit het contacthuis van de bedrading van de stuurschakelaar aan op het pinhuis binnen in de koplampbehuizing.
8. Modellen uit 2014 en later: Identificeer de draaigreepsensor en sluit de connectoren aan in de kuip. Leid deze en maak vast zoals is aangegeven. Ga door naar stap 11. Modellen uit 2013 en eerder: Haal de PVC-buis en het zwarte 6-polige Molex-pinhuis uit de draaigreepsensorset (afzonderlijk aangeschaft). Installeer de slang op ALLE draden die van de draaigreepsensor komen.
9. Steek elke pinklem van de draaigreepsensor in de juiste holte van het pinhuis: Vanaf de gele ommanteling, vanaf de zwarte ommanteling: plaats de PVC-buis die eerder gemonteerd is ter hoogte van de radio of het opbergvak. De buis wordt bij de eindmontage in de juiste positie gebracht.
a. Zwarte draad in gat 1
b. Witte draad in gat 2
c. Rode draad in gat 3
d. Zwarte draad in gat 4
e. Witte draad in gat 5
f. Rode draad in gat 6
10. Sluit het zwarte 6-polige Molex-pinhuis van de draaigreepsensor aan op het 6-polige zwarte contacthuis in de kuip.
MEDEDELING
Een onjuist uitgelijnd stuur of onjuiste uitgelijnde onderdelen kunnen met de brandstoftank in contact komen als het stuur naar links of naar rechts wordt gedraaid. Daardoor kan cosmetische schade aan de brandstoftank ontstaan. (00372b)
11. Draai het stuur langzaam geheel tot de aanslag naar links en naar rechts. Zorg ervoor dat er geen contact of aanloop is. Als het stuur contact maakt en het stuur goed is gecentreerd, stel dan indien nodig de stuurhoek af, totdat er voldoende speling is.
12. Draai de verhogingsbouten aan:
Koppel: 41–52 N·m (30–40 ft-lbs) Zeskantinbusbouten
OPMERKING
De bouten van de bovenste stuurklemmen MOETEN als laatste in de onderstaande volgorde worden aangehaald om te zorgen dat de juiste klemkracht wordt verkregen.
13. Zie Afbeelding 3. Draai de bovenste klembouten van het stuur vast:
a. Draai de bout linksvoor vast (3):
Koppel: 21,7–27,1 N·m (16–20 ft-lbs) bout
b. Draai de bout rechtsvoor vast (4):
Koppel: 21,7–27,1 N·m (16–20 ft-lbs) bout
c. Draai de rechter achterste bout vast (5):
Koppel: 21,7–27,1 N·m (16–20 ft-lbs) bout
d. Draai de linker achterste bout vast (6):
Koppel: 21,7–27,1 N·m (16–20 ft-lbs) bout
OPMERKING
Na het vastdraaien blijft er een kleine spleet tussen de bovenste klemmen en de verhogers aan de achterkant van het stuur.
14. Monteer een nieuwe (afzonderlijk verkrijgbaar) of standaard (OE) linker handgreep aan het nieuwe stuur volgens het instructieblad van de handgreep of volgens de servicehandleiding.
15. Pas de stand van de schakelaarbehuizing en de koppelingshendel op het stuur aan voor het comfort van de rijder.
16. Haal eerst de bovenste en vervolgens de onderste klembouten van de koppelingshendel aan tot:
Koppel: 8,1–12,2 N·m (72–108 in-lbs) bout
17. Draai eerst de bouten van de onderste en daarna de bovenste schakelaarbehuizing aan tot:
Koppel: 4–5,1 N·m (35–45 in-lbs) bout
18. Plaats de nieuwe (afzonderlijk aangeschafte) of originele rechter handgreep/gashendel. Raadpleeg de servicehandleiding.
19. Pas de stand van de schakelaarbehuizing en de remhendel op het stuur aan voor het comfort van de rijder. De remhoofdcilinder moet ruwweg op niveau zijn wanneer het voertuig op de zijstandaard staat en het stuur naar de linker stuuraanslag is gedraaid.
OPMERKING
Draai de bovenste bout van de remhendelklem vast voordat de onderste bout wordt vastgedraaid.
20. Haal eerst de bovenste en vervolgens de onderste klembouten van de rem aan tot:
Koppel: 8,1–12,2 N·m (72–108 in-lbs) bout
OPMERKING
Draai de onderste schakelaarbehuizingsbout vast voordat de bovenste bout wordt vastgedraaid. Door deze volgorde zal een eventuele spleet in de schakelaarbehuizing aan de voorzijde ontstaan, wat het mooiste resultaat oplevert.
21. Draai eerst de bouten van de onderste en daarna de bovenste schakelaarbehuizing aan tot:
Koppel: 4–5,1 N·m (35–45 in-lbs) bout
22. Controleer of de rechter handgreep/gashendelmof ronddraait en automatisch terugkeert en niet aan het stuur of de schakelaarbehuizing blijft vastzitten.
Eindmontage
WAARSCHUWING
Vervang de remleidingpakkingen. Het opnieuw gebruiken van oorspronkelijke pakkingen kan ertoe leiden dat de remmen niet meer functioneren, waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00318a)
MEDEDELING
Voorkom lekkage. Zorg ervoor dat pakkingen, banjobout(en), remleiding en remklauwboring schoon en onbeschadigd zijn, voordat u met de montage begint. (00321a)
1. Controleer de nieuwe remleiding (afzonderlijk verkrijgbaar) zorgvuldig op beschadiging of defecten. Vervang indien nodig. Volg bij de installatie de instructies die meegeleverd zijn bij de remleidingen. Ontlucht de remmen volgens de servicehandleiding.
2. Monteer de nieuwe koppelingskabel of hydraulische koppelingsleiding (afzonderlijk verkrijgbaar) volgens de instructies die zijn meegeleverd met die set. Ontlucht de hydraulische koppelingsleidingen volgens de servicehandleiding, indien gemonteerd.
3. Modellen van 2013 en eerder met radio: Monteer de radio volgens de servicehandleiding. Modellen van 2013 en eerder zonder radio: Monteer het opbergvak volgens de servicehandleiding. Modellen van 2014 en later: til de binnenkuip omhoog en kantel deze naar voren. Monteer de kuip volgens de instructies in de servicehandleiding. Gebruik hierbij de bevestigingsmiddelen die u eerder hebt verwijderd.
4. Plaats de PVC-buis op de bedrading van de draaigreepsensor zodanig dat de bedrading beschermd is tegen beschadiging door de koelvinnen van de radio (indien aanwezig) en de scherpe randen van de montagesteun van de radio of het opbergvak aan de binnenzijde van de kuip.
5. Monteer de kuipkap volgens de instructies in de servicehandleiding.
6. Monteer de buitenste kuip volgens de instructies in de servicehandleiding.
7. FLHX-modellen: Monteer de stuurspiegels. Raadpleeg de servicehandleiding.
VEILIGHEIDSCONTROLE
WAARSCHUWING
Controleer of het stuur soepel en zonder beperkingen kan bewegen. Eventuele beperkingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00371a)
 • Zorg ervoor dat de koppelingskabel niet te strak wordt getrokken wanneer het stuur volledig naar links of rechts tegen de vorkaanslag wordt gedraaid.
1. Controleer of de contactschakelaar op OFF (uit) staat. Plaats de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.
WAARSCHUWING
Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)
2. Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking), maar start het voertuig niet. Controleer of alle schakelaars en lichten goed werken.
3. Draai het stuur naar de linker en rechter stuuraanslagen, om te controleren of het stuur bij elke aanslag goed functioneert.
4. Knijp de voorremhendel meerdere malen in om de werking van het remlicht te controleren.
WAARSCHUWING
Controleer, voordat u de motor start, of de gashendel automatisch terugkeert naar de stationaire stand wanneer deze wordt losgelaten. Een gashendel die voorkomt dat de motor automatisch naar de stationaire stand terugkeert, kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00390a)
WAARSCHUWING
Na het repareren van het remsysteem dient u de remmen met lage snelheid te testen. Als de remmen niet goed functioneren kan testen bij hoge snelheden er toe leiden dat u de controle over de motorfiets kunt verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00289a)
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Stuurset
Tabel 1. Serviceonderdelen
Set
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 57474-11
Set 57485-11
1
Stuur
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Stuurbus (4)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:
A
Standaard (OE) stuurverhoger (2)
B
Standaard (OE) bovenste stuurklem
C
Standaard (OE) stuurklembout (4)
D
Bout (2)
E
Draaigreepsensorset, onderdeelnr. 32310-08
(Afzonderlijk verkrijgbaar, alleen voor modellen van 2013 en eerder)
F
Kleine afdichtplug (2), onderdeelnr. 755
(Afzonderlijk verkrijgbaar, alleen voor FLHX-modellen van 2013 en eerder)
G
Grote afdichtplug (2), onderdeelnr. 732
(Afzonderlijk verkrijgbaar, alleen voor FLHX-modellen van 2013 en eerder)
H
Afdichtplug (2), nog niet beschikbaar
(Afzonderlijk verkrijgbaar, alleen voor FLHX-modellen van 2014 en later)