PREMIUM TOUR-PAK SLOTSETS
J055642012-06-15
ALGEMEEN
Setnummers
53000252 en 53000253
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
Montage vereisten
Voor een juiste montage moet voor deze set Loctite® 243 Medium draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97) worden gebruikt.
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor bevestiging is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.
Setinhoud
INSTALLEREN
Verwijderen van Tour-Pak sluitwerk
OPMERKING
Zie Afbeelding 1. Houd de nokring (2) op het slot (1). De nokring kan gemakkelijk van het slot af schuiven en wordt niet los verkocht.
Zie Afbeelding 2. De dunne onderlegring (8) kan worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd.
 1. Verwijder het sluitwerk uit het Tour-Pak deksel volgens de instructies in de servicehandleiding. Teken de oriëntatie van sluitwerk (9) en slotgeleider (7) aan voordat u deze verwijdert uit het deksel.
1Slot
2Nokring
Afbeelding 1. Borg- en nokring
1Tour-Pak-deksel
2Dekselafdichting
3Zeskantmoer
4Borgring met binnenvertanding
5Slothaak
6Contramoer
7Slotgeleider
8Dunne onderlegring
9Sluitwerk
10Pasnok
11Slot Tour-Pak vergrendelmechanisme (vanger) (2)
12Grendelsteunplaat (2)
13Klinknagel (4)
14Afplaktape (binnen- en buitenkant van deksel)
15Boormal
Afbeelding 2. Aanpassing Tour-Pak deksel voor Premium vergrendelmechanisme
Standaard (OE) grendel vergrendelmechanisme (vanger) verwijderen
OPMERKING
Zorg ervoor dat het Tour-Pak deksel (1) of de dekselafdichting (2) niet wordt beschadigd tijdens het boren.
 1. Raadpleeg de servicehandleiding. Boor de klinknagels (13) uit om het standaard (OE) Tour-Pak-vergrendelmechanisme (11) en de steunplaten (12) van de rechterkant van het Tour-Pak deksel.
 2. Breng afplaktape aan boven het gebied van de achterste grendel (14) zoals afgebeeld, aan de binnen- en buitenkant van het deksel.
 3. Lijn de onderste gaten van de boormal (15) horizontaal uit met de dekselgaten die verschijnen als de achterste grendel wordt verwijderd.
 4. OPMERKING
  Om latere montage te vergemakkelijken, moeten de gaten loodrecht op het vlak van de mal worden geboord.
 5. Gebruik een boortje van 3 mm (⅛ in) in de bovenste gaten van de mal om twee geleidegaten te boren in het Tour-Pak deksel. Vergroot de gaten tot uiteindelijke grootte met een boortje met een diameter van 5 mm (3/16 in).
Verwijderen standaard (OE) vergrendelmechanisme, onderkant Tour-Pak
1. Zie Afbeelding 3. Verwijder twee TORX®-bouten (2) en platte onderlegringen (3) om het achterste vergrendelmechanisme (4) en het afstandsstuk (5) los te maken van de rechterkant van de onderkant van de Tour-Pak (1).
1Onderkant Tour-Pak
2TORX-bout (2)
3Platte onderlegring (2)
4Huis vergrendeling (2)
5Afstandsring (2)
6TORX-bout (2)
7Onderste vanger
Afbeelding 3. Aanpassing onderkant Tour-Pak voor Premium vergrendelmechanisme
2. Verwijder twee TORX®-bouten (6) om de onderste vanger (7), het voorste vergrendelmechanisme (4) en het afstandsstuk (5) los te maken van de Tour-Pak.
3. Bewaar de onderste vanger, maar de andere onderdelen en bevestigingsmiddelen kunnen worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd
4. Breng afplaktape aan over het gebied van het gat van het voorste en achterste vergrendelmechanisme, aan de binnen- en buitenkant van de onderkant van de Tour-Pak.
5. Vergroot de gaten met een boortje met een diameter van 5 mm (3/16 in).
Montage Premium vergrendelmechanisme, Tour-Pak deksel
OPMERKING
CVO-modellen met power locks gebruiken de platte onderlegring (11) niet.
1. Zie Afbeelding 5. Neem het bovenste Tour-Pak-vergrendelmechanisme (1) voor de voorkant en de platte onderlegring (11) van 6,4 mm (¼ in) uit de set, evenals het sluitwerk dat u eerder van het Tour-Pak deksel heeft verwijderd.
OPMERKING
U kunt indien gewenst een dot siliconenkit (B) aanbrengen op de achterkant van het bovenste vergrendelmechanisme voor de voorkant, maar let op dat u het afvoergat (C) niet bedekt.
2. Plaats het vergrendelmechanisme over het borggat in het deksel, met de positioneringspennen (A) in de gaten op de rand van het deksel.
3. Zie Afbeelding 2. Plaats het sluitwerk (9) in het bovenste vergrendelmechanisme volgens de servicehandleiding.
4. Monteer de slotgeleider (7), in de juiste richting. Monteer de contramoer (6) en draai deze aan volgens de instructies in de servicehandleiding.
5. Voor CVO-modellen met power locks: Monteer de resterende onderdelen volgens de servicehandleiding. Bij alle overige modellen: Volg de servicehandleiding voor het in de juiste richting monteren van de nokring, de slothaak (5), de platte onderlegring (13) en de borgring (4) op de schroefdraad van de tap van het sluitwerk.
6. Breng een paar druppels Loctite 243 - blauw aan op de schone schroefdraad van de tapeinden van het sluitwerk. Monteer de zeskantmoer (3) en draai deze aan volgens de instructies in de servicehandleiding.
7. Zie Afbeelding 5. Neem het bovenste Tour-Pak-vergrendelmechanisme voor de achterkant (2), twee lange pancilinderschroeven (9) van nr. 8-32 x 16 mm (⅝ in) en twee platte onderlegringen (8) van nr.10 uit de set.
8. Verwijder de afplaktape die u eerder heeft aangebracht op de binnen- en buitenkant van het deksel en verwijder eventueel achtergebleven kleefstof met isopropanol. Laat het oppervlak goed drogen.
9. Lijn het vergrendelmechanisme uit over de twee gaten in het deksel, met de positioneringspennen (A) in de gaten op de rand van het deksel.
OPMERKING
Het vergrendelmechanisme MOET goed passen boven op de rand van het Tour-Pak deksel. Zie Afbeelding 4.
Als de gaten met een te grote hoek werden geboord, zijn de bouten wellicht moeilijk aan te brengen. Hierdoor kan het bovenste vergrendelmechanisme omhoog komen van de rand.
Los dit probleem op alvorens de borgpatch helemaal tegen de bouten te duwen door de gaten in verticale richting iets te verbreden. Controleer nogmaals of het vergrendelmechanisme goed aansluit op de rand van het deksel.
Afbeelding 4. Plaats het bovenste vergrendelmechanisme voor de voorkant nauwsluitend tegen de rand van het Tour-Pak deksel
10. Maak het vergrendelmechanisme vast op het deksel met de bouten en onderlegringen. Haal aan tot 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs).
Montage Premium vergrendelmechanisme, onderkant Tour-Pak
1. Neem een onderste Tour-Pak sluiting (3), twee lange pancilinderbouten (9) van nr. 8-32 x 16 mm (⅝ in) en twee platte onderlegringen (8) van nr.10 uit de set.
2. Verwijder de transporttape van de onderste sluiting. Verwijder de afplaktape die u eerder heeft aangebracht op de binnen- en buitenkant van de bodem van de zadeltas. Verwijder eventueel achtergebleven kleefstof met isopropanol. Laat het oppervlak goed drogen.
3. Maak de onderste sluiting vast op de achterste positie aan de buitenkant van de onderkant van de Tour-Pak met de bouten en onderlegringen, maar draai ze nog niet helemaal vast.
4. Neem de resterende Tour-Pak sluiting en twee lange pancilinderschroeven (10) van nr. 8-32 x 19 mm (¾ in) uit de set, evenals de eerder verwijderde vanger (zie Afbeelding 3 , item 7).
5. Plaats de onderste sluiting op de voorste positie op de buitenkant van de onderkant van de Tour-Pak. Plaats de onderste sluiting op dezelfde positie aan de binnenkant van de Tour-Pak. Draai de bouten aan, maar nog niet helemaal vast.
6. Sluit het deksel voorzichtig en druk het naar beneden om het te vergrendelen. Controleer of de onderste sluitingen recht en waterpas zijn en een minimale speling hebben ten opzichte van de bovenste vergrendelingen. Markeer de posities van het onderste vergrendelmechanisme op de onderkant van de Tour-Pak met tape.
7. Open het deksel voorzichtig door de ontgrendelingsknoppen (D) op zowel de voorste als achterste vergrendelmechanismen tegelijkertijd in te drukken. Het deksel moet iets worden opengedrukt door de veerringen (E).
8. Controleer de posities van de onderste vergrendeling ten opzichte van de in Stap 6 aangebrachte tape. Pas de vergrendelingen waar nodig aan en haal dan de bouten aan tot 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs).
9. Sluit het deksel weer om te controleren of het goed is uitgelijnd en soepel werkt. Het deksel is correct vergrendeld wanneer de ontgrendelingsknoppen (D) naar buiten komen.
10. Sluit en open het Tour-Pak deksel met de sleutel om te controleren of het naar behoren werkt.
IN GEBRUIK
Vergrendelingen moeten regelmatig gereinigd en gesmeerd worden. Als het vergrendelmechanisme niet soepel werkt of de bovenste vergrendeling niet goed aangrijpt, kan de onderste sluiting worden verwijderd van de onderkant van de Tour-Pak en worden gereinigd.
 1. Open het Tour-Pak-deksel. Zie Afbeelding 5. Verwijder de bevestigingsmiddelen om de onderste sluiting (3) los te maken van de Tour-Pak.
 2. Verwijder de kap van het vergrendelmechanisme (7), de vanger (6) en de veer van de vanger (5).
 3. Reinig alle onderdelen grondig. Als de vanger beschadigd of versleten is, vervang deze door Serviceset (onderdeelnr. 53000321). Smeer licht in met een kleine hoeveelheid Harley Smeermiddel (onderdeelnr. 94968-09) of siliconenvet.
 4. Monteer de veer van de vanger en vanger in de kamer van het onderste vergrendelmechanisme (4).
 5. Monteer de kap van het vergrendelmechanisme en druk de ontgrendelingsknop (D) voor ontgrendeling van de vanger tegen de veer om te controleren of deze naar behoren werkt.
 6. Monteer de onderste sluiting volgens de originele montagevoorschriften.
SERVICEONDERDELEN
Afbeelding 5. Serviceonderdelen, Premium Tour-Pak slotset
Tabel 1. Serviceonderdelen, Premium Tour-Pak slotset
Set
Item
Beschrijving (aantal)
Onderdeelnummer
Set 53000252
Tour-Pak-vergrendelmechanisme
set (chroom)
1
Bovenste Tour-Pak vergrendelmechanisme voorkant (chroom)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Bovenste Tour-Pak vergrendelmechanisme achterkant (chroom)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Onderste Tour-Pak sluiting (chroom) (2) (bevat items 4 t/m 7)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
 • Onderste Tour-Pak-vergrendelmechanisme (chroom) (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 53000253
Tour-Pak-vergrendelmechanisme
set (zwart)
1
Bovenste Tour-Pak-vergrendelmechanisme voorkant (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2
Bovenste Tour-Pak-vergrendelmechanisme achterkant (zwart)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3
Onderste Tour-Pak-vergrendelmechanisme (zwart) (2) (bevat items 4 t/m 7)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4
 • Onderste Tour-Pak-vergrendelmechanisme (zwart) (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Standaarditems
in ALLE sets
5
 • Veer van de vanger, Tour-Pak-vergrendelmechanisme (2) (zie Serviceset 5300321)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
 • Vanger, Tour-Pak-vergrendelmechanisme (2) (zie Serviceset 5300321)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7
 • Kap, onderste Tour-Pak-vergrendelmechanisme (2)
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8
Platte onderlegring, nr. 10 (4)
6716
9
Metaalschroef, pancilinder met kruiskop,
Nr. 8-32 x 16 mm (⅝ in) lang, met borgpatch (4)
2625
10
Metaalschroef, pancilinder met kruiskop,
Nr. 8-32 x 19 mm (¾ in) lang, met borgpatch (2)
2646
11
Platte onderlegring, 1/4
6703
12
Boormal, Tour-Pak-vergrendelmechanisme
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Serviceset
53000321
5
Veer van de vanger, Tour-Pak-vergrendelmechanisme
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6
Vanger, Tour-Pak-vergrendeling
Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst:
A
Positioneringspen op bovenste vergrendelmechanisme (4)
B
Siliconenkit rondom de opening indien gewenst
C
Afvoergat
D
Laat 'ontgrendelingsknop' (2) los (open uiteinde van vanger, item 6)