WINDSCHERMVERGRENDELINGSKLEMMEN MET SNELKOPPELING
J051372021-04-27
ALGEMEEN
Setnummer
57400006, 57400007, 57400008, 57400536, 57400537
Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).
WAARSCHUWING
De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)
Setinhoud
Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar voor deze sets.
MONTAGE
OPMERKING
Deze vergrendelingsklemmen vervangen een standaard snelkoppelingsklem die al op een windscherm is gemonteerd of wordt gebruikt voor het monteren van een windscherm die voor het eerst wordt geïnstalleerd.
1. Haal het onderste gedeelte van het windscherm uit de verpakking en leg dit met de voorkant onder op een schoon, zacht oppervlak met de bevestigingssteunen naar boven gericht.
2. Verwijder de klem en materialen uit de verpakking. De vergrendelingsklem moet tijdens de montage worden ontgrendeld. Houd ermee rekening mee dat de bovenste klemmen kunnen worden geïdentificeerd door uitbreidingen die naar boven wijzen.
3. Zie Afbeelding 1 . Monteer de klemmen en de stapels bevestigingsmiddelen.
WAARSCHUWING
De (kegelvormige) schotelveren moeten met de bolle kant naar elkaar wijzen en de montagesteunen van het windscherm bij elk montagepunt inklemmen. Als de schotelveren verkeerd om worden geplaatst, kan het windscherm niet afbreken bij een botsing, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00422b)
4. Haal de borstbouten (1) klem voor klem, met de klem naar boven gericht en aan de binnenkant van de windschermsteun (2), ver genoeg aan om de stand van de klem ten opzichte van het windscherm vast te houden tijdens het monteren van het windscherm op de motorfiets. De bouten worden later volledig aangehaald.
5. Zorg dat alle vier de klemmen geopend zijn en breng daarna het windscherm (met de klemzijde van u af gericht) naar de voorkant van de motorfiets.
6. Ga verder met de montage met behulp van het instructieblad.
1Borstbout
2Montagesteunen windscherm
3Bolle afstandsring
4Belleville sluitringen (gecupte zijkanten naar elkaar toe)
5windschermvergrendelingsklem
Afbeelding 1. Montageklem windscherm
De sluiting vergrendelen en ontgrendelen
OPMERKING
Zorge ervoor dat de sleutel niet in de vergrendeling zit tijdens de montage van de vergrendelingsklem.
De sleutel is niet vereist om de sluiting te vergrendelen.
  1. Vergrendelen van de vergrendeling: Wanneer de klem is gemonteerd, drukt u op het met veer uitgevoerde slot.
  2. OPMERKING
    Houd de sleutel uitgelijnd met het pennetje van de ontgrendelknop terwijl u de vergrendeling ontgrendelt om te voorkomen dat u de sleutel of de as buigt of breekt.
  3. Ontgrendelen van de vergrendeling: Steek de sleutel in het slot en draai hem voorzichtig met de klok 1/8 slag mee. Draai de sleutel 1/8 slag tegen de klok in en verwijder de sleutel.
SETINHOUD
Afbeelding 2. Vergrendeling van de windschermvergrendelingsklemmen met snelkoppeling
Tabel 1. Setinhoud
Onderdeel
Beschrijving (aantal)
Setnummer
1
Windscherm met snelkoppeling 39 mm
57400006, 57400536
2
windscherm met snelkoppeling 41 mm
57400007
3
windscherm met snelkoppeling 49 mm
57400008, 57400537
4
Gesloten klem
5
Open klem